Теми статей
Обрати теми

Готельні послуги: відображаємо в обліку

Редакція ПБО
Стаття

Готельні послуги: відображаємо в обліку

 

Організаційним особливостям здійснення діяльності у сфері готельного господарства присвячувався матеріал статті «Готельні послуги» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75. Сьогодні продовжимо розмову на цю тему і зупинимося на особливостях обліку та оподаткування готельних послуг.

Ольга ХАМАЙДЮК, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування
Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Декрет № 56-93

— Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 р. № 56-93.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про РРО

— Закон України «Про реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР, зі змінами та доповненнями.

Класифікатор послуг № 822

— Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97, затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822.

Методрекомендації № 47

— Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах та в організаціях житлово-комунального господарства, затверджені наказом Держбуду України від 06.03.2002 р. № 47.

Порядок № 165

— Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165.

Правила № 19

— Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19.

П(С)БО 15

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

П(С)БО 16

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

 

Бухгалтерський облік

Оскільки діяльність у сфері готельного бізнесу фактично пов’язана з наданням

послуг, то облік таких операцій аналогічний обліку звичайних послуг.

Так, витрати і собівартість готельних послуг формуються відповідно до норм

П(С)БО 16, а доходи — згідно з вимогами П(С)БО 15. При цьому калькулювання собівартості послуг здійснюється з урахуванням положень Методрекомендацій № 47.

У бухгалтерському обліку собівартість готельних послуг формується на рахунку 23 «Виробництво», звідки вона списується на субрахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг». При цьому, якщо готель має окремі підрозділи (пральню, хімчистку, камеру схову тощо), то витрати їх діяльності можуть обліковуватися на окремих субрахунках, що відкриваються до рахунка 23. Облік інших витрат операційної діяльності готелю ведеться на рахунках 91, 92, 93, 94. У загальному випадку порядок обліку витрат готелю може бути наведено в такому вигляді:

 

Облік витрат готелю

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1. Передано в експлуатацію виробничі запаси (миючі засоби, лампи для освітлення тощо)

23

20

2. Передано в експлуатацію МШП (постільна білизна, формений одяг тощо)

23

22

3. Нараховано амортизацію за основними засобами та МНМА

23

13

4. Нараховано заробітну плату (та соцвнески на неї) персоналу, який обслуговує номерний фонд

23

66, 65

5. Уключено до собівартості готельних послуг загальновиробничі витрати

23

91

6. Відображено собівартість наданих готельних послуг

903

23, 91

7. Відображено інші операційні витрати

91, 92, 93, 94

20, 22, 13, 66, 65, 64, 63, 68

 

Відповідно до

п. 10 П(С)БО 15 доходи, пов’язані з наданням послуг, визнаються виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції. У свою чергу такий результат може бути достовірно визначено за наявності таких умов:

— можливості достовірної оцінки доходу;

— можливості отримання економічних вигод від надання послуги;

— можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуги на дату балансу;

— можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Очевидно, що всі перелічені вище умови можна вважати виконаними після того, як клієнт завершив своє перебування в готелі (тобто за фактом звільнення номера). Саме в такий момент послугу можна вважати фактично наданою постояльцю. А отже, з’являються всі підстави для відображення доходу.

Разом з тим готель має право вибрати й інший варіант обліку та вважати ступенем завершеності послуг, що надаються, добу. У цьому разі працює добовий «відлік» і послуга вважається фактично наданою в міру закінчення доби перебування постояльця в номері. А отже, суму доходу готелю за підсумками звітного періоду може бути визначено виходячи з вартості готельних послуг, реалізованих клієнтам за дні відповідного звітного періоду.

Застосовуваний порядок оцінки ступеня завершеності операцій з послуг, що надаються, готелю потрібно застерегти в наказі про облікову політику.

Облік доходів від реалізації готельних послуг ведеться на субрахунку 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг», до якого для обліку основних та додаткових послуг, що надаються готелем, можуть відкриватися субрахунки другого порядку.

 

Податковий облік

Податок на прибуток

Валові доходи готелю формуються з доходів від основних та додаткових готельних послуг і виникають у загальному порядку — за правилом

першої події: на дату надходження оплати від клієнтів або на дату надання готельних послуг (п.п. 11.3.1 Закону про податок на прибуток). Оскільки традиційно здебільшого при поселенні в готель клієнти вносять передоплату за весь період свого перебування в ньому, то валові доходи в такому разі у готелю виникатимуть за першою подією — отриманням грошових коштів від клієнтів.

А от скористатися «орендною» нормою з

п.п. 7.9.6 Закону про податок на прибуток (яка передбачає відображення валових доходів у момент нарахування плати за оренду) при наданні готельних послуг, не вдасться. Річ у тім, що в Класифікаторі послуг № 822 послуги з нерухомістю (куди входять і орендні операції з нерухомістю) та послуги готелів позначено за різними кодами — відповідно коди 70 і 55.1, 55.2. А отже, надання послуг готелями не може бути розцінено як здавання приміщень в оренду.

Також за правилом першої події у готелю в податковому обліку виникають і валові витрати. Ключова вимога для валововитратності при цьому — зв’язок таких витрат з господарською діяльністю готелю. Винятком, мабуть, є випадок, коли готель для ведення діяльності придбаває товари (роботи, послуги) в осіб, перелічених у

п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток (тобто в нерезидентів, неплатників податку на прибуток або нестандартних платників). У цьому разі валові витрати відображатимуться за датою оприбуткування товарів (фактичним отриманням результатів робіт/послуг).

І ще один момент. Як правило, готельні послуги надаються фізособам (тобто неплатникам податку на прибуток). А отже, у цьому разі для готелю діють норми

п. 7.4 Закону про податок на прибуток, що вимагають при здійсненні операцій з неплатниками орієнтуватися на звичайні ціни. Разом з тим це не повинно особливо лякати суб’єктів готельного господарства, оскільки звичайною ціною, як правило, у цьому випадку вважатиметься договірна вартість готельних послуг, за якими такі послуги надаються всім відвідувачам (тобто вартість, наведена в прейскуранті). Отже, за договором на надання готельних послуг, який є публічним, працюватимуть «звичайноцінові» норми п.п. 1.20.3 Закону про податок на прибуток.

 

ПДВ

Відповідно до

п.п. 3.1.1 Закону про ПДВ операції платників податків з продажу товарів (робіт, послуг) є об’єктом обкладення ПДВ. Тому готельні послуги (як основні, так і додаткові) є об’єктом оподаткування і супроводжуються нарахуванням ПДВ (що підтверджують і податківці — лист ДПАУ від 19.01.2006 р. № 832/7/16-1517-05 ). При цьому ставка податку (відповідно до п.п. 6.1.1 Закону про ПДВ) складає 20 % бази оподаткування, визначеної ст. 4 цього Закону, а сума податку включається до ціни готельних послуг.

Дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ визначається

за першою подією, тобто отриманням передоплати (якщо надходження грошових коштів є першою подією) або наданням послуг (якщо воно відбулося раніше) (п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ). При цьому згідно з п. 8.4 Порядку № 165 у випадках виписування готельних рахунків або оплати кінцевими споживачами (неплатниками ПДВ) послуг готівкою на підтвердження податкових зобов’язань, що виникли, податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (тобто за підсумками за день).

Зауважимо, що у свою чергу для покупця згідно з

п.п. 7.2.6 Закону про ПДВ готельний рахунок (в якому зазначено загальну суму платежу, суму ПДВ та податковий номер у готелі) є підставою для включення сум «вхідного» ПДВ до податкового кредиту. Отже, відобразити податковий кредит користувачам готельних послуг у цьому випадку можна і без податкової накладної — для цього буде досить готельного рахунка.

 

Окремі готельні операції

«

Доставка в номер». Практично кожний готель сьогодні має у своєму арсеналі такий вид послуг, як «доставка в номер» (сніданків/обідів/вечерь, десертів, чаю/кави тощо). Як правило, такі послуги належать до додаткових послуг готелю і є платними (винятком, мабуть, є доставка в номер кореспонденції; згідно з п. 4.8 Правил № 19 така послуга надається клієнту без додаткової плати).

Перелік додаткових послуг із зазначенням їх вартості має бути наведено в прейскуранті додаткових послуг, що розміщується в кожному готельному номері. Порядок розрахунків за додаткові послуги встановлюється адміністрацією готелю. При цьому, ураховуючи вимоги до проведення готівкових розрахунків та оформлення розрахункових операцій, установлені

Законом про РРО, безпечніше, щоб оплата додаткових послуг здійснювалася або безпосередньо в момент їх надання (наприклад, у барі), або в момент остаточного розрахунку з клієнтом. У податковому обліку за першою подією (наданням додаткових послуг або їх оплатою) готель відображає валові доходи та податкові зобов’язання з ПДВ.

Бронювання місць.

За послугу бронювання номерів готель може справляти плату, яка залежно від категорії готелю може включатися до вартості основних або додаткових послуг готелю. Крім того, при бронюванні готель може запросити передоплату за надання готельних послуг (яка зараховується до оплати вартості готельних послуг при остаточному розрахунку з клієнтом). В обліку такі операції відображаються як реалізація звичайних послуг.

Відмова постояльця від попередньо оплачених готельних послуг.

Через обставини, що склалися, клієнти можуть згодом відмовитися від попередньо оплачених послуг (наприклад, у зв’язку з необхідністю покинути готель, що виникла, тощо). Така операція відображається в обліку готелю як звичайне повернення грошових коштів клієнту через РРО або касу підприємства (проводка Дт 681 — Кт 301). При цьому в податковому обліку через те, що послуги (в частині вартості, що повертається клієнту) так і не було йому надано (тобто не відбулася їх поставка), готель, виходячи із суми грошових коштів, що повертається, коригує раніше відображені валові доходи та податкові зобов’язання з ПДВ.

І ще один момент, пов’язаний з наданням готельних послуг. Суб’єкти готельного бізнесу, розташовані в курортній зоні, не повинні забувати про сплату курортного збору.

 

Курортний збір

Підприємства готельного господарства, що знаходяться на території

курортних міст, зобов’язані утримувати з проживаючих курортний збір. Згідно зі ст. 7 Декрету № 56-93 платниками курортного збору є громадяни, які прибувають до курортної місцевості*.

* Перелік населених пунктів, віднесених до

курортних, затверджено постановою КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних» від 28.12.96 р. № 1576 (зі змінами та доповненнями, унесеними постановою КМУ від 15.12.97 р. № 1391), до яких, зокрема, належать:

— Південне, Південно-Східне та Західне узбережжя Автономної Республіки Крим;

— Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської областей;

— узбережжя Азовського моря;

— гірські та передгірні райони Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Оскільки курортний збір є

місцевим збором, то порядок його справляння та розміри встановлюються органами місцевого самоврядування, проте граничний розмір збору не може перевищувати 10 % нмдг (1,70 грн.). При цьому ст. 18 Декрету № 56-93 зазначено, що органи місцевого самоврядування мають право впроваджувати пільгові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки та збори або звільняти від їх сплати деякі категорії платників, а також надавати відстрочення у сплаті місцевих податків та зборів.

Статтею 7 Декрету № 56-93

визначено перелік категорій громадян, які звільняються від сплати курортного збору. До них належать:

— діти віком до 16 років;

— інваліди та особи, які їх супроводжують;

— учасники Великої Вітчизняної війни;

— воїни-інтернаціоналісти;

— учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

— особи, які прибули за путівками та курсівками до санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, уключаючи містечка та бази відпочинку;

— особи, які прибули до курортної місцевості в службове відрядження, на навчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів;

— особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристично-екскурсійних установ та організацій, а також які подорожують за маршрутними книжками;

— чоловіки віком 60 років і старше, жінки віком 55 років і старше.

Курортний збір

справляється з платників адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу під час реєстрації прибулих (але не пізніше, ніж у триденний строк із дня їх прибуття) та включається до ціни готельних послуг. При зміні платником місця проживання в межах курортної місцевості курортний збір повторно не справляється. Сплачений постояльцями готелю курортний збір акумулюється на банківському рахунку та перераховується до місцевого бюджету адміністрацією готелю. Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність перерахування курортного збору до бюджету покладено на адміністрацію готелів та установ готельного типу. Адміністрації готелів, розташованих у курортних зонах, зобов’язані подавати податковим органам за своїм місцезнаходженням Податковий розрахунок курортного збору за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.2003 р. № 628.

У бухгалтерському обліку сума курортного збору обліковується на субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами». У податковому обліку сума курортного збору включається до

валових доходів готелю (у складі виручки від реалізації готельних послуг), а також до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток (як сума податків та зборів — обов’язкових платежів). При цьому курортний збір (оскільки є місцевим збором) не включається до бази обкладення ПДВ (лист ДПАУ від 08.02.99 р. № 1890/10/23-2217).

Розглянемо приклад.

Приклад.

При поселенні в готель (розташований у курортній зоні) постояльцем було сплачено вартість основних готельних послуг у сумі 636,70 грн. (у тому числі ПДВ — 105,83 грн., курортний збір — 1,70 грн.). До вартості основних послуг готелю входить:

— вартість бронювання готельного номера (послуга бронювання) — 15 грн. (у тому числі ПДВ — 2,5 грн.); послугу бронювання включено до вартості основних готельних послуг;

— вартість проживання — 500 грн. (у тому числі ПДВ — 83,33 грн.);

— вартість харчування — 120 грн. (у тому числі ПДВ — 20 грн.).

При від’їзді постояльця з готелю з ним проведено остаточний розрахунок, а саме: постояльцем оплачено вартість додаткової послуги з прання одягу в сумі — 45 грн. (у тому числі ПДВ — 7,50 грн.).

В обліку готелю операції відобразяться так:

 

Облік готельних послуг

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

1. Отримано в момент поселення від постояльця плату за основні готельні послуги

301

681

636,70

530,87*

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

105,83

3. Відображено суму курортного збору

645/ курортний збір**

642/
курортний збір

1,70

1,70*

4. Надано послуги, відображено дохід від наданих готельних послуг

361

703/
основні послуги***

636,70

5. Списано суму раніше відображених податкових зобов’язань з ПДВ

703

643

105,83

6. Списано суму раніше відображеного курортного збору

703

645/
курортний збір**

1,70

7. Відображено залік заборгованості

681

361

636,70

8. Здано виручку до банку

311

301

636,70

9. Перераховано суму курортного збору до місцевого бюджету

642/ курортний збір

311

1,70

10. Отримано одяг для прання від постояльця

023

300 (умовно)

11. Повернено чистий одяг постояльцю

023

300

12. Проведено остаточний розрахунок з постояльцем за додаткову послугу (прання) при виселенні

301

703/
додаткові послуги

45

37,50

13. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ з вартості додаткових послуг

703

641

7,50

14. Списано собівартість наданих (основних та додаткових) готельних послуг

903

23, 91

380 (умовно)

* Сума курортного збору включається до валових доходів та валових витрат готелю.

** Для відображення в обліку сум курортного збору готелем відкрито транзитний субрахунок 645/курортний збір до рахунка 64 «Розрахунки за податками й платежами».

*** Для окремого обліку послуг харчування та послуг проживання можуть відкриватися окремі субрахунки до субрахунку 703.

 

На цьому завершуємо розмову про облік готельних послуг. А вам бажаємо успіху, добропорядних постояльців, визначеності в питаннях обліку та оподаткування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі