Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Зарплата за картками: організація та облік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 64
Друк
Стаття

Зарплата за картками: організація та облік

 

Сьогодні багато підприємств перейшли на безготівкову форму виплати заробітної плати своїм працівникам. Для тих, хто вже запровадив зарплатний проект, а також для тих, хто тільки збирається це зробити, розповімо про порядок виплати заробітної плати в безготівковій формі, а також про особливості податкового та бухгалтерського обліку.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про оплату праці

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Інструкція № 22

— Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

Інструкція № 280

— Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280.

Інструкція № 339

— Інструкція про порядок обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

 

Законом про оплату праці (ч. 4 ст. 24)

передбачено можливість виплати заробітної плати працівників через установи банків на зазначений ними рахунок при виконанні таких умов:

— така виплата здійснюється

за письмовою згодою працівника;

послуги банку з перерахування коштів на картрахунки працівників оплачуються за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

З метою переходу на безготівкову форму виплати заробітної плати на підприємстві запроваджується зарплатний проект, який є комплексом послуг, що надаються банківськими установами з організації виплати заробітної плати працівникам шляхом перерахування коштів на їх карткові рахунки.

Запровадження зарплатного проекту має свої переваги. Ось основні з них:

— спрощення процедури виплати заробітної плати;

— скорочення витрат, пов’язаних з інкасацією (отриманням, зберіганням, транспортуванням) готівкових грошових коштів;

— можливість виплати заробітної плати працівникам у разі відсутності працівника з будь-якої причини (тимчасова непрацездатність, робота в іншому населеному пункті, відпустка, відрядження тощо) і відповідно відсутність необхідності депонування заробітної плати та зберігання готівкових коштів у касі підприємства.

Як випливає з

ч. 4 ст. 24 Закону про оплату праці, до запровадження такого проекту підприємство повинне отримати згоду працівників. Таку згоду може бути оформлено у вигляді відповідної заяви працівника або ж у вигляді списку працівників у довільній формі, з яким кожного працівника буде ознайомлено під підпис.

Відповідно до

п. 2.5 Положення про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.04.2005 р. № 137 , перед укладенням договору емітент (банк) зобов’язаний ознайомити клієнта (у цьому випадку — працівника підприємства) з умовами отримання платіжної картки, переліком необхідних документів, тарифами на обслуговування та правилами користування платіжною карткою. Отже, банк не має права перераховувати заробітну плату на картрахунок без згоди клієнта, тобто працівника. Такий висновок міститься в листі Національного банку України від 01.04.2005 р. № 11-113/1077-3214.

Після підготовчого етапу підприємство укладає договір з банком на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства в безготівковій формі, що регулює відносини між сторонами договору в частині розрахунково-касового обслуговування видачі заробітної плати в безготівковій формі.

Крім того, керівнику підприємства слід видати наказ про виплату працівникам підприємства заробітної плати та інших належних їм виплат у безготівковій формі.

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду порядку виплати заробітної плати за допомогою банківських платіжних карток.

 

Безготівкова форма виплати заробітної плати

Виплата заробітної плати в безготівковій формі провадиться за такою схемою:

1. У строки, установлені в договорі на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат працівникам у безготівковій формі, підприємство повинне скласти та подати до банківської установи

відомість (реєстр) розподілу заробітної плати та інших виплат. У зв’язку з тим, що типову форму відомості не встановлено, підприємство складає її за формою, розробленою банком. Відомість складається в електронній формі та передається до банку електронною поштою з використанням системи «Клієнт-банк» або у вигляді файлу на диску, а також на паперовому носії. Паперовий варіант відомості завіряється підписом керівника та печаткою підприємства.

2. У день, установлений для виплати заробітної плати або за 1 — 2 дні до зазначеної дати (згідно з умовами договору з банком) підприємство подає до банківської установи

платіжне доручення на перерахування заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства, а також платіжне доручення на оплату комісійної винагороди банку за перерахування заробітної плати та інших виплат на картрахунки працівників підприємства.

3. Згідно з вимогами

п. 3.9 Інструкції № 22 одночасно з платіжним дорученням на перерахування заробітної плати та інших виплат підприємство подає до банку платіжні доручення на перерахування податку з доходів фізичних осіб та внесків до фондів соціального страхування. Докладніше про строки перерахування податку з доходів та внесків до фондів соціального страхування див. далі.

4. Підприємство перераховує грошові кошти в сумі, що необхідна для виплати заробітної плати, на транзитний рахунок в установі банку.

5. Банк, у свою чергу, виконує такі дії:

— списує грошові кошти, призначені для виплати заробітної плати, з поточного рахунка підприємства;

— зараховує їх на спеціальний транзитний рахунок, на якому обліковуються операції із застосуванням платіжних карток;

— перераховує суму податку з доходів фізичних осіб та внесків до фондів соціального страхування на відповідні рахунки казначейства та фондів соціального страхування;

— на підставі відомості (реєстру) розподілу заробітної плати банк зараховує на картрахунки працівників належні їм суми.

Після зарахування банком грошових коштів на картрахунки працівників, вони можуть самостійно розпоряджатися своєю заробітною платою.

Докладніше зупинимося на строках перерахування внесків до фондів соціального страхування та податку з доходів фізичних осіб при виплаті заробітної плати в безготівковій формі.

 

Строки перерахування соціальних внесків та податку з доходів

Для зручності строки перерахування соціальних внесків та податку з доходів наведемо в таблиці.

 

Найменування внеску, податку

Строки перерахування

Заробітна плата за першу половину місяця (аванс)

Заробітна плата за другу половину місяця

Внески до Пенсійного фонду

Нарахування (33,2 %)

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Утримання (2 %)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем

Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Нарахування (1,5 %)

У строки, установлені для виплати зарплати за другу половину місяця

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Утримання (0,5; 1 %)

Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Нарахування (1,3 %)

У строки, установлені для виплати зарплати за другу половину місяця*

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Утримання (0,5 %)

Внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Тариф

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Податок з доходів

15 %

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

Одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника

* Така вимога міститься в п. 5.6 Інструкції № 339. Згідно з п. 5.8 Інструкції № 339 підприємства, що здійснюють виплату заробітної плати на картрахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують страхові внески до Фонду в день перерахування коштів на такі рахунки. На нашу думку, п. 5.8 Інструкції № 339 стосується виплати заробітної плати за другу половину місяця. Проте звертаємо увагу: центри зайнятості на місцях, керуючись п. 5.8 Інструкції № 339, вимагають перераховувати страхові внески двічі (і при перерахуванні авансу, і при перерахуванні заробітної плати на картрахунки).

 

Слід зауважити: на практиці банки вимагають пред’явити одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування заробітної плати за першу половину місяця (авансу) на картрахунки працівників платіжні доручення на перерахування всіх внесків до соціальних фондів, посилаючись на

п. 3.9 Інструкції № 22, незважаючи на те, що згідно з чинним законодавством внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття та внесок до Пенсійного фонду в частині утримань можна не платити.

Однак, щоб уникнути розбіжностей з працівниками обслуговуючого банку та для зручності в роботі, багато бухгалтерів усе ж таки перераховують у день виплати авансу всі соціальні внески.

Далі перейдемо до розгляду особливостей податкового та бухгалтерського обліку виплати заробітної плати в безготівковій формі.

 

Податковий та бухгалтерський облік

Операції з нарахування заробітної плати, з нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування, а також з утримання податку з доходів при виплаті заробітної виплати в безготівковій формі у податковому та бухгалтерському обліку відображаються у звичайному порядку, тобто так само, як і при виплаті заробітної плати готівковими коштами (див. приклад).

Щодо відображення в бухгалтерському обліку операції з погашення заборгованості підприємства із заробітної плати перед своїми працівниками, зазначимо таке. Як зазначалося вище, платіжним дорученням на перерахування заробітної плати підприємство перераховує загальну суму грошових коштів, що підлягають виплаті працівникам, на спеціальний транзитний рахунок. Із зазначеного рахунка грошові кошти на виплату заробітної плати розподіляються на карткові рахунки працівників.

Нагадаємо: відповідно до

Інструкції № 280 транзитний рахунок — це рахунок, який використовується для тимчасового обліку платежів до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами або договорами. Такий рахунок є балансовим обліковим рахунком банку.

Таким чином, заборгованість підприємства з виплати заробітної плати працівникам погашається в момент списання коштів з поточного рахунка підприємства в банку, що в бухгалтерському обліку відображається записом Дт 661 — Кт 311.

Витрати, пов’язані із запровадженням зарплатного проекту (витрати на відкриття карткового рахунка, на річне обслуговування карткового рахунка, на оплату комісійної винагороди банку за розрахунково-касове обслуговування з виплати заробітної плати в безготівковій формі) збільшують валові витрати підприємства на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. У бухгалтерському обліку такі витрати включаються до складу адміністративних витрат підприємства (п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318).

Порядок податкового та бухгалтерського обліку операцій з виплати заробітної плати з використанням банківських платіжних карток (далі — БПК) розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад.

У липні 2008 року підприємство уклало договір з банком на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства в безготівковій формі. Аванс (дата виплати — 25 липня 2008 року) та заробітну плату за липень 2008 року (дата виплати — 8 серпня 2008 року) виплачено працівникам з використанням БПК.

Сума нарахованої в липні 2008 року заробітної плати склала 49000 грн. 25 липня 2008 року виплачено аванс у сумі 19600 грн. Податкова соціальна пільга до заробітної плати працівників не застосовується.

Витрати підприємства, пов’язані з організацій зарплатного проекту, склали:

— вартість БПК, виданих працівникам, — 450 грн.;

— витрати на річне обслуговування картрахунків — 450 грн.

Комісійна винагорода за розрахунково-касове обслуговування становить 0,7 % від суми, що зараховується на картрахунки працівників.

Умовні скорочення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування України на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

Для зручності в день виплати авансу за липень 2008 року перераховано всі внески до фондів соціального страхування.

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства зазначені операції відобразяться так.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Валові витрати, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано витрати з оплати вартості БПК

92

685

450,00

450,00

2

Оплачено вартість БПК

685

311

450,00

3

Нараховано витрати на річне обслуговування картрахунків працівників

92

685

450,00

450,00

4

Оплачено витрати на річне обслуговування картрахунків працівників

685

311

450,00

На дату виплати авансу (25.07.2008 р.)

5

Перераховано суму авансу за липень 2008 року на транзитний рахунок у банку

661

311

19600,00

6

Перераховано податок з доходів (19600 х 1,176471 х 15 %)

641/ПДФО

311

3458,82

 

Перераховано внески до фондів соціального страхування:

 

 

 

 

7

— внески до ПФ (19600 х 1,176471 х 1,036269 х (33,2 % + 2 %))

651

311

8411,09

8

— внески до ФТВП (19600 х 1,176471 х 1,036269 х (1,5 % + 1 %))

652

311

597,38

9

— внески до ФБ (19600 х 1,176471 х 1,036269 х (1,3 % + 0,5 %))

653

311

430,11

10

— внесок до ФНВ (19600 х 1,176471 х 1,036269 х 1,16 %*)

656

311

277,18

11

Нараховано витрати на виплату комісійної винагороди банку

92

685

137,20

137,20

12

Перераховано комісійну винагороду банку

685

311

137,20

На дату нарахування заробітної плати за липень 2008 року (31.07.2008 р.)

13

Нараховано заробітну плату за липень 2008 року

91, 92, 93, 23

661

49000,00

49000,00

 

Нараховано внески до фондів соціального страхування:

14

— внесок до ПФ (49000 х 33,2 %)

91, 92, 93, 23

651

16268,00

16268,00

15

— внесок до ФТВП (49000 х 1,5 %)

91, 92, 93, 23

652

735,00

735,00

16

— внесок до ФБ (49000 х 1,3 %)

91, 92, 93, 23

653

637,00

637,00

17

— внесок у ФНВ (49000 х 1,16 %)

91, 92, 93, 23

656

568,40

568,40

 

Утримано внески до фондів соціального страхування:

18

— внесок до ПФ

661

651

980,00

19

— внесок до ФТВП

661

652

490,00

20

— внесок до ФБ

661

653

245,00

21

Утримано податок з доходів фізичних осіб

661

641/ПДФО

7092,75

На дату виплати заробітної плати (08.08.2008 р.)

22

Перерахована сума заробітної плати за липень 2008 року на транзитний рахунок в банку
(49000,00 - 980,00 - 490,00 - 245,00 - 7092,75 - 19600,00)

661

311

20592,25

23

Перераховано податок з доходів (7092,75 - 3458,82)

641/ПДФО

311

3633,93

 

Перераховано внески до фондів соціального страхування:

24

— внески до ПФ (16268,00 + 980,00 - 8411,09)

651

311

8836,91

25

— внески до ФТВП (735,00 + 490,00 - 597,38)

652

311

627,62

26

— внески до ФБ (637,00 + 245,00 - 430,11)

653

311

451,89

27

— внесок доу ФНВ (568,40 - 277,18)

656

311

291,22

28

Нараховано витрати на виплату комісійної винагороди банку

92

685

144,15

144,15

29

Перераховано комісійну винагороду банку

685

311

144,15

* Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно

 

У цій статті розглянуто особливості порядку виплати заробітної плати працівникам у безготівковій формі. Як могли переконатися наші читачі, запровадження зарплатного проекту на підприємстві має свої переваги для працівників бухгалтерії, економлячи їх робочий час. Отримання заробітної плати з використанням платіжних карток зручно і для самих працівників. Крім того, запровадження зарплатного проекту не потребує великих фінансових витрат. Усе це дає підставу керівникам підприємств надати перевагу виплаті заробітної плати в безготівковій формі виплаті готівковими грошовими коштами з каси.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі