Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо надання податковими органами довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 66
Друк
Лист від 13.06.2008 р. № 12186/7/24-0117

Щодо надання податковими органами довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 13.06.2008 р.

№ 12186/7/24-0117

 

ДПАУ <...> у зв’язку з численними запитами органів ДПС щодо відображення у довідці про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), що контролюються органами (далі — довідка про відсутність заборгованості), суми нарахованого до сплати, але не перерахованого до бюджету ПДФО, і повідомляє таке.

Спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове держсоцстрахування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері ЗЕД, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення, є Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181).

Відповідно до п. 1.3 ст. 1 Закону № 2181

податковий борг (недоїмка) — це податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання.

Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), що контролюються державними податковими органами, надається платнику податків на підставі даних карток особових рахунків за умови відсутності податкового боргу у значенні, встановленому п. 1.3 ст. 1 Закону № 2181.

Порядок ведення органами ДПС оперативного обліку платежів до бюджету, зокрема в картках особових рахунків платників, регламентується Інструкцією, затвердженою наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276, зареєстрованим у Мін’юсті України 02.08.2005 р. за № 843/11123 (далі — Інструкція).

Відповідно до п. 3.5 Інструкції залежно від призначення платежів особові рахунки платників відкриваються податковими органами за наступними формами:

— за формою особового рахунку ф. 6 — для здійснення обліку платежів, за якими законодавством передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків);

— за формою особового рахунку ф. 15 — для здійснення обліку платежів, за якими законодавством не передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків).

В картках особових рахунків за ф. 15, які відкриваються юридичним особам, проводиться облік надходжень до бюджету сум ПДФО за кодами бюджетної класифікації за доходами 11010100, 11010600, 11010700, 11010800, 11010900, 11011000, 11011100.

Облік сум, донарахованих за актами перевірок, здійснюється в картках особових рахунків ф. 6, в яких, крім нарахування сум ПДФО, застосованих фінсанкцій та пені, відображається сплата зазначених сум.

Оскільки Законом України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачено подання податковими агентами податкового

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), який не є податковою декларацією, податковий борг у таких платників податків виникає лише у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати відповідної суми податкового зобов’язання, нарахованого органом ДПС за актом документальної перевірки та узгодженого відповідно до чинного законодавства.

Отже,

якщо у податкового агента за даними податкового обліку відсутній податковий борг з податків та обов’язкових платежів, а також заборгованість з інших платежів, які відображаються у картці особового рахунку платника, такому суб’єкту господарювання видається довідка про відсутність заборгованості. Відображення у довідці даних бухгалтерського обліку підприємства, а саме: нарахованого до сплати та не перерахованого до бюджету ПДФО, не передбачено чинним законодавством.

Заступник голови О. Матвєєвкоментар редакції

У чесного платника завжди знайдеться довідка

Існує чимало ситуацій, коли платникові податків потрібно підтвердити свою доброчесність, яка розуміється так, що він нічого не винен бюджету. Одразу ж залишимо осторонь ситуацію, коли фізична особа, яка назавжди покидає батьківщину (з її найсправедливішими податками) спеціальною довідкою підтверджує відсутність заборгованості зі сплаті ПДФО, але й для юридичних осіб, а також ФОП — платників податків — можуть знадобитися ще дві різні форми подібних довідок.

Почнемо з ситуації, яка стоїть осібно, — коли платник податків, який

припиняється, подає заяву за ф. № 8-ОПП, затверджену наказом ДПАУ від 19.02.98 р. № 80 як додаток 8 до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів) (далі — Порядок обліку). У цьому випадку такому платникові видається Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів) за ф. № 22-ОПП, затвердженою як додаток 16 до Порядку обліку (щоб уникнути плутанини надалі так і називатимемо цю Довідку — «ф. № 22-ОПП»). Усе це регламентовано, зокрема, п.п. 8.3.1 Порядку обліку. І, як стверджує ДПАУ, документ тільки такої форми може бути прийнято державним реєстратором для реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, а також злиття, приєднання, поділу або перетворення (в абзаці шостому частини першої статті 36 та абзаці восьмому частини першої стат ті 37 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців» зазначена саме «довідка відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів)»).

Для решти ситуацій (так склалося на практиці) годиться інша форма схожої довідки (схожої за призначенням, але не за формою) — доведена листом ДПАУ від 16.02.2004 р. № 2461/7/19-2117/116 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 23). Вона називається так: Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів), контрольованих органами... (далі зазначається назва контролюючого органу, що надає довідку). Точно кажучи, спочатку цю форму було призначено для використання в основному в одній ситуації: при відкритті чи ліквідації магазинів безмитної торгівлі, але одразу допускалося її використання в будь-яких інших ситуаціях, коли платнику було потрібне підтвердження відсутності за ним податкового боргу. Просто, звертаючись до податкового органу за такою довідкою з

письмовою заявою, платник має зазначити, з якою метою і кому він зобов’язаний підтвердити відсутність податкового боргу, і це буде зазначено в його Довідці (наприклад, для отримання позики в банку чи участі в тендері).

Так, так — саме і безумовно «податкового боргу», а не невиразної «заборгованості». Адже відомо, наскільки серйозне значення надається у нас термінам і визначенням. Але що ж було робити податківцям, якщо недолугий законодавець у назві Довідки застосував слово «

заборгованість», а в профільному Законі України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (див. п. 1.3 ст. 3 Закону № 2181) дав визначення терміну «податковий борг»? Ось що вони зробили: прямо послалися на зазначену норму Закону № 2181 у згаданому листі ДПАУ від 16.02.2004 р. № 2461/7/19-2117/116 і прямо назвали відповідну «заборгованість» платника податковим боргом. І у жодному випадку таку «заборгованість» не слід асоціювати з податковим зобов’язанням платника (як його визначає п. 1.2 ст. 3 Закону № 2181). До речі, і ф. № 22-ОПП фактично підтверджує відсутність у припиненого платника саме податкового боргу.

Корисно знати, що відносно тих платежів, за якими законодавством передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), згідно з п. 4.3 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за стягуванням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276,

нарахування узгоджених податкових зобов’язань в картках особових рахунків платників податків здійснюється датою граничного терміну сплати зазначених зобов’язань (з урахуванням перенесення з нагоди вихідних чи свят), а відносно уточнюючих розрахунківдатою їх подання. Тому, якщо в картці особового рахунку платника при підбитті підсумків висвічується заборгованість перед бюджетом, то така заборгованість вже має статус податкового боргу.

Для вашої зручності форму Довідки наведено в рубриці «Архів» сьогоднішнього номера газети на с. 57.

На закінчення (саме у світлі листа, що коментується) ще раз звертаємо увагу на наші аргументи, які наведено в редакційному коментарі до листа ДПАУ від 10.06.2008 р. № 11856/7/17-0717 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 60, с. 21) на противагу позиції податкового відомства щодо застосування штрафних санкцій за прострочення сплати ПДФО.

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі