Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Дитячі новорічні подарунки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2008/№ 100
Друк
Стаття

Дитячі новорічні подарунки

 

На порозі одне з найулюбленіших свят — Новий рік. Усі чекають подарунків, особливо діти. Тому «подарункова» тема в цей час дуже актуальна. У цій статті розглянемо варіанти надання дитячих подарунків, а також особливості податкового та бухгалтерського обліку пов’язаних із цим операцій.

Катерина СКРИПКІНА, Марина КОВЕНКО, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2117

— Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, що спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 48

— Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.10.2007 р. № 48.

 

 

На сьогодні джерелами фінансування заходу щодо придбання подарунків для дітей працюючих осіб є:

1) кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

2) кошти профспілкових організацій;

3) власні кошти роботодавця.

Розглянемо особливості надання та оподаткування дитячих новорічних подарунків залежно від джерела фінансування.

 

Придбання дитячих подарунків за рахунок коштів Фонду

Порядок надання дитячих подарунків.

Придбання дитячих новорічних подарунків є одним із видів соціальних послуг (п. 6 ст. 34 Закону № 2240), які надаються Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) застрахованим особам.

У 2008 році продовжує діяти

Порядок № 48, згідно з яким отримувалися та розподілялися дитячі новорічні подарунки у 2007 році.

Згідно з постановою Фонду «Про встановлення розміру витрат коштів Фонду на придбання одного дитячого новорічного подарунка на 2008 рік» від 30.10.2008 р. № 47 вартість одного дитячого подарунка, що придбавається за рахунок коштів Фонду, повинна становити не більше 16 грн.

Нагадаємо: з метою отримання подарунків для дітей своїх працівників роботодавці зобов’язані

заздалегідь подати заявки із зазначенням необхідної кількості новорічних подарунків для дітей працівників — застрахованих осіб до відповідних виконавчих дирекцій Фонду (районних, міжрайонних, міських).

На практиці, як правило, такі заявки складаються на підставі списку дітей працівників. При цьому необхідно врахувати такі умови, що висуваються Фондом:

1) дитячі новорічні подарунки надаються застрахованим особам страхувальником

за основним місцем роботи (абзац перший ч. 1 ст. 50 Закону № 2240, п. 3.4 Порядку № 48). Отже, при складанні заявки не враховуються діти сумісників, які працюють на підприємстві.

До застрахованих осіб, для яких це підприємство є основним місцем роботи і які можуть отримати дитячий новорічний подарунок, належать батько, мати, усиновлювач, опікун або піклувальник дитини (

п. 1.5 Порядку № 48). Якщо, наприклад, батько і мати дитини працюють на одному підприємстві, кожному з них повинні надати дитячий новорічний подарунок;

2) застрахована особа може отримати новорічний подарунок на дитину, якій

на 1 січня наступного року, не виповнилося 14 років (п. 1.5 Порядку № 48). Отже, необхідно звернути увагу не тільки на рік народження дитини, а й на день та місяць народження, зазначені у свідоцтві про народження. Якщо дитині виповнюється 14 років 1 січня, отримати подарунок на неї не можна. Зауважимо: копії свідоцтв про народження дітей працівників повинні зберігатися на підприємстві. При перевірці працівники виконавчої дирекції відділення Фонду можуть вимагати пред’явити їх.

Рішення про надання

новорічних подарунків дітям застрахованих осіб приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства. Підставою для цього є відомість на видачу новорічних подарунків, яку складає та подає страхувальник. Згідно з вимогами п. 3.1 Порядку № 48 у відомості має бути обов’язково зазначено: прізвища та ініціали застрахованих осіб (батьків), прізвища та ініціали дітей, число, місяць та рік народження дітей.

Після видачі дитячих новорічних подарунків працівникам на підприємстві повинні зберігатися такі документи:

— накладна на отримання дитячих новорічних подарунків;

— рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства;

— відомості на видачу новорічних подарунків, підписані керівником та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування та скріплені печаткою.

Податок з доходів та внески до соціальних фондів.

Вартість дитячих новорічних подарунків, що надаються застрахованим особам (працівникам підприємства) за рахунок коштів Фонду, не підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. 4.3.1 Закону № 889.

Відповідно до вимог

Порядку № 451 роботодавець має відобразити вартість дитячих новорічних подарунків, отриманих працівниками за рахунок коштів Фонду, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22».

У зв’язку з тим, що вартість дитячих новорічних подарунків, які надаються за рахунок коштів Фонду, не включається до фонду оплати праці і не обкладається податком з доходів, ця виплата

не включається до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування.

Підприємство-страхувальник не відображає у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП вартість дитячих новорічних подарунків, отриманих від виконавчої дирекції Фонду. Це пояснюється тим, що подарунки первісно придбаваються за рахунок коштів Фонду, а не страхувальником із подальшим зарахуванням, тобто фактично дитячі подарунки проходять через підприємство транзитом.

ПДВ та податок на прибуток.

Нагадаємо: щорічно в період з 1 грудня поточного року до 15 січня наступного року (тобто для новорічно-різдвяних заходів 2008 року — із 01.12.2008 р. до 15.01.2009 р.) діє спеціальний Закон № 2117, що регулює деякі питання фінансування заходів, пов’язаних з організацією новорічних і різдвяних свят для дітей та підлітків.

Відповідно до

ст. 2 Закону № 2117 операції з продажу дитячих святкових подарунків, що придбаваються за рахунок коштів Фонду, звільняються від обкладення податком на додану вартість.

У податковому обліку підприємства-страхувальника операції з отримання від Фонду та видачі дитячих подарунків працівникам не відображаються. Це пояснюється тим, що підприємство фактично є тільки посередником між Фондом та застрахованими особами, дітям яких надаються новорічні подарунки.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку, то вартість дитячих подарунків слід обліковувати тільки на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні», оскільки у власність підприємства дитячі подарунки не передаються.

 

Дитячі подарунки за рахунок профспілки

Організація заходу.

Профспілкові організації в межах своєї статутної діяльності та згідно з кошторисом доходів та витрат можуть придбавати новорічні подарунки та квитки на новорічно-різдвяні свята для дітей членів профспілки.

З метою придбання подарунків або квитків на новорічно-різдвяні заходи складається окремий кошторис доходів та витрат з розрахунку кількості дітей членів профспілки. Зауважимо: вік дітей, яким планується надати подарунки та (або) квитки на новорічно-різдвяні свята, визначається первинною профспілковою організацією (на засіданні профкому), оскільки чинним законодавством він не обмежується (див.

лист Федерації профспілок України від 12.04.2005 р. № 05-30-513).

Первинна профспілкова організація повинна підготувати документи,

що підтверджують проведення заходу щодо надання дітям членів профспілки новорічних подарунків та (або) квитків на новорічні заходи. Такими документами є:

— рішення профкому про видачу дитячих новорічних подарунків та (або) квитків на дитячі новорічно-різдвяні свята, в якому має бути визначено віковий критерій;

— кошториси доходів та витрат на проведення заходів;

— список дітей членів профспілки, яким надаються новорічні подарунки та (або) квитки на новорічні заходи;

— накладна на отримання новорічних подарунків від постачальника;

— відомість на видачу подарунків та квитків, в якій має бути зазначено прізвища членів профспілки, їх дітей, а також підписи членів профспілки (батьків) про отримання подарунків та (або) квитків. Якщо на видачу подарунків та квитків складається одна відомість, члени профспілки повинні поставити два розписи, один — про отримання подарунка, другий — про отримання квитка;

— акт про списання подарунків та квитків, придбаних за рахунок профспілкових коштів.

Оподаткування.

Згідно зі ст. 3 Закону № 2117 вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, що надаються дітям у тому числі первинними профспілковими організаціями, не включається до загального оподатковуваного доходу членів профспілки (батьків) при виконанні таких умов:

1) набори товарів, що надаються в подарунок дітям членів профспілки, повинні складатися тільки з кондитерських виробів, іграшок вітчизняного виробництва та фруктів;

2) загальна вартість подарунка не повинна перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).

Граничний розмір для необкладення податком з доходів фізичних осіб вартості дитячого подарунка застосовується з розрахунку на один новорічний подарунок. Так, члену профспілки, який має двох дітей, що підпадають під віковий критерій, установлений у рішенні профкому, надаються два подарунки. При цьому вартість подарунків у розмірі 34 грн. (17 грн. x х 2) не включається до загального місячного оподатковуваного доходу члена профспілки.

Якщо придбані профспілковою організацією подарунки для дітей

не відповідають переліченим вище умовам (наприклад, як подарунки придбано іграшки або цукерки іноземного виробництва, книги тощо), уся вартість подарунка з урахуванням «натурального» коефіцієнта включається до оподатковуваного доходу батьків (членів профспілки).

Якщо вартість набору товарів, що надаються в подарунок дітям членів профспілки та складаються з кондитерських виробів, іграшок вітчизняного виробництва та фруктів,

перевищить 17 грн., то до загального оподатковуваного доходу члена профспілки включається сума перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

Для цілей оподаткування дитячі новорічні подарунки прирівнюються до доходів у вигляді додаткового блага від нероботодавця та оподатковуються за ставкою 15 %.

На думку ДПАУ (див.

листи від 22.02.2005 р. № 1516/6/17-3116, від 13.04.2006 р. № 4163/6/17-0716, від 12.03.2007 р. № 2309/6/17-0216 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 31), вартість подарунків, отриманих від юридичних осіб, підлягає оподаткуванню у складі оподатковуваного доходу того місяця, в якому надається подарунок. Отже, якщо оподатковувані дитячі подарунки надаються членам профспілки у грудні 2008 року, то їх вартість включається до загального оподатковуваного доходу члена профспілки за грудень.

Відповідальність за нарахування та сплату податку з доходів покладається на юридичних осіб, які надають подарунки. Податок, утриманий з доходу у вигляді подарунка, перераховується не пізніше банківського дня, наступного за днем вручення подарунка (

п.п. 8.1.4 Закону № 889).

Звертаємо увагу: якщо подарунки підлягають оподаткуванню, фактичні витрати на надання подарунків дітям членів профспілки збільшуються на суму податку з доходів, який повинна нарахувати та сплатити профспілкова організація. У зв’язку з цим при складанні кошторису доходів та витрат профспілкової організації необхідно врахувати витрати на сплату податку з доходів.

Оскільки первинна профспілкова організація не є роботодавцем членів профспілки, їх доходи у вигляді подарунків як оподатковувані, так і неоподатковувані, відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ з

ознакою доходу «14». Аналогічної думки дотримуються податківці (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 5, с. 4).

У зв’язку з тим, що члени профспілки не є працівниками профспілкової організації, внески до фондів соціального страхування

не нараховуються і не утримуються з доходів у вигляді дитячих подарунків незалежно від того, обкладається вартість подарунків податком з доходів чи ні.

 

Якщо підприємство придбаває новорічні подарунки за рахунок власних коштів

Новорічні подарунки або квитки на новорічні заходи для дітей працівників підприємство може придбати за рахунок власних коштів.

При цьому роботодавець повинен мати на увазі, що пільги, передбачені

ст. 1, 2 Закону № 2117, на такий варіант закупівлі дитячих новорічних подарунків (квитків на новорічно-різдвяні заходи) не розповсюджуються.

Це означає, що підприємство не зможе віднести витрати на придбання дитячих подарунків або квитків на новорічні заходи до складу валових витрат. У цій ситуації норми спеціального

Закону № 2117 не діють, а отже, діють загальні правила оподаткування. Згідно з п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток подарунки як витрати, не пов’язані з господарською діяльністю, не включаються до складу валових витрат підприємства.

У зв’язку з тим, що новорічні подарунки (квитки на новорічні заходи) отримуються не для їх використання в господарській діяльності, підприємство не має права включати до податкового кредиту суму ПДВ, сплаченого у зв’язку з їх придбанням (

п.п. 7.4.4 Закону про ПДВ).

На цьому негативні податкові наслідки для роботодавця, який вирішив придбати подарунки для дітей працівників, не закінчуються. Річ у тім, що операції з безоплатної передачі прирівнюються до продажу (

п. 1.31 Закону про податок на прибуток). Отже, при безоплатній передачі дитячих новорічних подарунків або квитків на дитячі новорічні заходи працівнику в підприємства виникають валові доходи виходячи з цін не нижче звичайних (п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток).

Крім того, при безоплатній передачі дитячих подарунків (квитків) у підприємства виникають податкові зобов’язання з ПДВ. При цьому база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни, але не нижче звичайної (

п. 4.2 Закону про ПДВ).

Щодо оподаткування доходу працівника у вигляді дитячого подарунка (квитка на новорічний захід) зазначимо таке.

Відповідно до

ст. 3 Закону № 2117 не включається до загального оподатковуваного доходу батьків вартість новорічних подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських (зокрема профспілкових організацій) та створених ними закладів освіти, охорони здоров’я та культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Як бачимо, звичайних роботодавців тут не названо.

Водночас із

листа ДПАУ від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717 випливає, що податківці вважають за можливе поширення норм Закону № 2117 щодо звільнення від оподаткування дитячих подарунків у межах 17 грн. і на випадки, коли вони отримуються безпосередньо роботодавцями за власні кошти. Нагадаємо: пільга, передбачена Законом № 2117, застосовується тільки у випадку, якщо як подарунки надаються кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва, а також фрукти (ст. 4 Закону № 2117).

Безперечно, для платників податків позиція ДПАУ позитивна. Однак роботодавцям, які мають намір нею скористатися, рекомендуємо отримати відповідне письмове роз’яснення в податкових органах за своїм місцезнаходженням.

Вартість подарунка (квитка), що перевищує 17 грн., включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівника як дохід у вигляді додаткового блага та підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %. При цьому об’єкт оподаткування визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта. Відповідно до

п.п. 8.1.4 Закону № 889 податок, утриманий з доходу у вигляді подарунка, перераховується не пізніше банківського дня, наступного за днем вручення подарунка.

Якщо дитячі подарунки, придбані роботодавцем, не відповідають вимогам

ст. 4 Закону № 2117, то вся їх вартість з урахуванням «натурального» коефіцієнта включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівників як дохід у вигляді додаткового блага.

Як зазначалося вище, вартість подарунка, що підлягає оподаткуванню, включається до загального оподатковуваного доходу працівника за місяць, в якому надано дитячий подарунок.

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ подарунки, що не обкладаються податком з доходів, відображаються з ознакою доходу «14», оподатковувані подарунки — з ознакою доходу «09».

Приклад.

Підприємство придбало дитячі подарунки у вигляді наборів цукерок вітчизняного виробництва в кількості 35 штук. Вартість одного набору — 60 грн.

Розрахуємо оподатковуваний дохід працівника (батька дитини):

(60 грн. + 60 x 20 % - 17 грн.) x 1,176471 = 64,71 грн.

Сума податку з доходів складе:

64,71 грн. x 15 % = 9,71 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Перераховано кошти постачальнику за подарунки

631

311

2100,00

2

Оприбутковано набори подарунків

281

631

2100,00

3

Нараховано оподатковуваний дохід працівників у вигляді подарунка (64,71 x 35)

949

663

2264,85

4

Відображено неоподатковувану частину доходу у вигляді дитячого подарунка

949

663

595,00

5

Утримано податок з доходів (9,71 x 35)

663

641/ПДФО

339,85

6

Видано подарунки для дітей працівникам

663

281

2100,00

2100,00

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

663

641/ПДВ

420,00

8

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

339,85

 

З викладеного випливає, що найневигіднішим способом привітати дітей своїх працівників є придбання подарунків за рахунок коштів підприємства. У цьому випадку для підприємства виникає низка негативних податкових наслідків. Тому за можливості краще організувати придбання подарунків через первинну профспілкову організацію.

Підприємство може перерахувати кошти на придбання подарунків (квитків) дітям працівників (членів профспілки) профспілковій організації.

Якщо роботодавець перераховує кошти на придбання дитячих подарунків (квитків на новорічні заходи)

у період з 1 грудня 2008 року до 15 січня 2009 року, він має право користуватися нормами ст. 1 Закону № 2117, згідно з якими сума таких коштів включається до складу валових витрат у розмірі, що не перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду.

На наш погляд, якщо підприємство перераховує кошти профспілковій організації у грудні 2008 року, то попереднім періодом для нього буде 11 місяців 2008 року. Якщо кошти на проведення новорічних заходів для дітей перераховуються в січні 2009 року (з 1 до 15 числа), межа розраховуватиметься виходячи з оподатковуваного прибутку за 2008 рік (див. також консультацію «Новорічні подарунки дітям: особливості застосування статті 1 Закону № 2117» // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 100, с. 57).

Крім того, роботодавець може включити до валових витрат суму коштів, перерахованих профспілковій організації на придбання дитячих подарунків, на підставі

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток.

Нагадаємо: відповідно до

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток сума коштів, добровільно перерахованих протягом року неприбутковим організаціям, зокрема профспілкам, у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, включається до складу валових витрат підприємства. Отже, якщо роботодавець перерахує кошти профспілковій організації у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, суму перерахованих коштів він зможе включити до валових витрат.

Зауважимо: роботодавець у платіжному дорученні у призначенні платежу повинен зазначити, у вигляді чого перераховуються кошти (кошти на придбання дитячих новорічних подарунків, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування).

Для профспілки такий вид доходу буде неоподатковуваним (

п.п. 7.11.7 Закону про податок на прибуток).

 

Облік ПДВ у виробників та торговельних підприємств

У період з 1 грудня поточного року по 15 січня наступного року виробники та торговельні підприємства, що здійснюють продаж дитячих новорічних подарунків, керуються «пільговими» нормами

Закону № 2117. Відповідно до ст. 2 зазначеного документа звільняються від обкладення ПДВ операції з продажу виробничими та торговельними підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що придбаваються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій.

Як бачимо, без нарахування ПДВ виробничі та торговельні підприємства продають дитячі подарунки тільки обмеженому колу осіб, а саме:

— Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

— профспілковим комітетам підприємств та організацій;

— іншим неприбутковим організаціям.

У зв’язку з цим у платіжному дорученні на перерахування грошових коштів постачальнику дитячих новорічних подарунків має бути зазначено джерело, за рахунок якого здійснюється таке придбання (наприклад, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, кошти профспілкової організації). У противному разі виробник або підприємство торгівлі нарахує на вартість подарунка ПДВ за повною ставкою

в розмірі 20 % (лист ДПАУ від 29.01.2001 р. № 1088/7/16-1201).

Крім цього, суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж дитячих новорічних подарунків, повинні пам’ятати: пільга з ПДВ поширюється лише на набори товарів, що містять кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва, фрукти, загальною вартістю

не більше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.). Якщо, наприклад, вартість подарунка становитиме 25 грн., то на всю вартість такого подарунка доведеться нарахувати ПДВ. Пільга з ПДВ не працюватиме і щодо подарунків, до складу яких входять імпортні вироби.

Щодо подарунків, які продаються

іншим суб’єктам господарювання (за рахунок їх коштів), то пільга з ПДВ, установлена ст. 2 Закону № 2117, на них не поширюється. У зв’язку з цим виробничі та торговельні підприємства нараховують ПДВ на вартість таких подарунків у загальному порядку.

При розгляді цього питання необхідно зауважити: суми ПДВ, сплачені виробниками у зв’язку з придбанням сировини та матеріалів для виробництва дитячих «пільгових» подарунків*,

до складу податкового кредиту не включаються, а відносяться до валових витрат. Про це прямо зазначено у ст. 2 Закону № 2117.

* Подарунків, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій.

Якщо підприємство придбало необхідну сировину для виробництва дитячих святкових подарунків у попередніх податкових періодах та відобразило суму сплаченого ПДВ у складі податкового кредиту, її доведеться

відкоригувати та включити до валових витрат поточного звітного періоду. Для цього суму податкового кредиту відображають у ряд. 16.3 декларації з ПДВ зі знаком «мінус» та заповнюють додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість».

Коригувати «вхідний ПДВ»

не потрібно, якщо сировину було витрачено на виробництво дитячих святкових подарунків, що не є пільговими.

При відпуску дитячих «пільгових» подарунків покупцю їх вартість відображається в ряд.

4 декларації з ПДВ. Разом з декларацією подається довідка довільної форми, скріплена підписом керівника або головного бухгалтера та печаткою, із зазначенням виду операції та пункту Закону, відповідно до якого таку операцію звільнено від оподаткування. Так, наприклад, у довідці може бути зазначено таке: операція поставки дитячих святкових подарунків, звільнена від оподаткування згідно зі ст. 2 Закону України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, що спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III.

І ще один момент. Підприємства, що здійснюють продаж дитячих святкових подарунків, подають до місцевої ДПІ Звіт «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності» за формою № 1-ПП

, затвердженою наказом ДПАУ, Держкомстату від 23.07.2004 р. № 419/453. Згідно з Довідником № 47 пільг, наданих чинним законодавством зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.09.2008», доведеним листом ДПАУ від 01.10.2008 р. № 47, ця пільга діє з 1 грудня поточного року до 15 січня наступного року, код пільги — 14010204.

На завершення бажаємо нашим читачам та їх дітям щасливого Нового року! Сподіваємося, що вся дітвора отримає хороші подарунки та весело проведе новорічні свята. А правильно облікувати та оподаткувати вартість дитячих новорічних подарунків допоможе матеріал цієї статті.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі