Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Що на нас чекає у 2009 році (новинки законодавства)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2008/№ 103
Друк
Стаття

Що на нас чекає у 2009 році
(новинки законодавства)

 

Наближається новий рік, а разом із ним — і чергові нововведення законодавства. А тому заглянемо в майбутнє і здійснимо, мабуть, уже традиційний огляд прийдешніх законодавчих нововведень наступного 2009 року

Тетяна ОНИЩЕНКО, Людмила СОЛОШЕНКО, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Оподаткування

 

Електронна податкова звітність та ЕЦП

Як роз’яснила ДПАУ

листом від 07.10.2008 р. № 20410/7/28-0517 («Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 96), з 1 січня 2009 року буде припинено прийняття електронної податкової звітності, підписаної за допомогою безплатного програмного забезпечення накладення електронного підпису «Нотар». При цьому листом повідомлялося, що ДПАУ:

а)

затверджено (наказом ДПАУ від 10.04.2008 р. № 233):

Інструкцію з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку;

— Примірний договір про визнання електронних документів;

б)

укладено договори про співробітництво з акредитованими центрами сертифікації ключів (АЦСК), а саме: ТОВ «Український сертифікаційний центр», ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів», ТОВ «Арт-майстер», ДП «Українські спеціальні системи», що мають право надавати послуги ЕЦП.

Тому відтепер підписати електронну звітність платники податків зможуть тільки ЕЦП, підтвердженою з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису, отриманого в таких АЦСК.

 

Підтримка книговидавничої діяльності (продовження пільг)

З нового року набуде чинності

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні» від 18.09.2008 р. № 521-VI (далі — Закон № 521), що продовжує дію книговидавничих пільг до 1 січня 2015 року. Так, до цієї дати, як і раніше, діятимуть:

— книговидавничі ПДВ-пільги, передбачені

пп. 11.37, 11.38, 11.40 Закону про ПДВ;

— прибуткові пільги (звільнення від оподаткування прибутку від видавничої діяльності з метою використання пільгової суми, що вивільнялася, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, упровадження нових технологій, розширення виробництва) (

п.п. 7.13.7 Закону про податок на прибуток);

— звільнення від сплати ввізного мита товарів, що не виробляються в Україні та ввозяться для використання у видавничій діяльності за переліком, застереженим

п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 р. № 2097-ХII.

Варте уваги, що, продовжуючи книговидавничі ПДВ-пільги,

Закон № 521 попутно підкоригував також і п. 5.5 Закону про ПДВ, замінивши в ньому початкову фразу «Звільнення від оподаткування, установлені цим Законом, не поширюються на операції з:» на «Звільнення від оподаткування, передбачені статтею 5 цього Закону , не поширюються на операції з:». Отже, відтепер п. 5.5 набуде коректнішого формулювання та не міститиме заборону на пільгування імпорту товарів, передбачене не ст. 5 Закону про ПДВ, а іншими пунктами, зокрема — книговидавничою пільгою (п. 11.37 Закону про ПДВ). Однак усе ж таки залишиться колізія із застосуванням імпортної пільги для пп. 5.4 та 5.14 Закону про ПДВ.

 

Екозбір: нові умови подання звітності та сплати

З 01.01.2009 р.

постановою КМУ від 03.12.2008 р. № 1050 буде підкориговано Порядок установлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та стягування цього збору, затверджений постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303 (далі — Порядок № 303). Зміни стосуватимуться подання звітності та сплати екозбору. Так, звітувати щоквартально (протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, складаючи Розрахунок (Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища), як і раніше, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців та рік) відтепер платникам податків треба буде перед податковими органами:

— за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

— за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць або об’єктів — у разі розміщення відходів;

— за місцем перебування платника податків на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

У такому ж порядку слід і сплачувати збір.

Нагадаємо: сьогодні

Порядок № 303 зобов’язує платників податків подавати звітність виключно податковим органам за місцем податкової реєстрації та перебування на податковому обліку.

Разом з тим, якщо в результаті таких змінених умов подання звітності виявиться, що місце подання

Розрахунку не збігатиметься з місцем перебування платника податків на обліку в податковому органі, то своєму податковому органу в той же 40-денний строк також необхідно буде подати копію Розрахунку.

Крім того, з п’ятикратного до

десятикратного буде збільшено розмір збору за понадлімітні обсяги скидів та розміщення відходів, а також у разі відсутності у платника збору затверджених в установленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів (п. 8 Порядку № 303).

Зауважимо також, що особливостям сплати екозбору присвячувалася стаття «Збір за забруднення навколишнього природного середовища» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28.

 

На що вплине зміна розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу

Традиційно з Нового року змінюється розмір мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму.

У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на положення

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з установлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб» від 14.12.2006 р. № 466-V. Згідно із зазначеним Законом, який має набути чинності з 1 січня 2009 року, мінімальна заробітна плата встановлюється в розмірі не нижче розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу. Таке положення з 1 січня 2009 року вноситься до КЗпП та до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Зміна з 1 січня 2009 року розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу вплине на такі показники.

Згідно з

п.п. 6.1.1 Закону № 889 «звичайна» податкова соціальна пільга визначається в розмірі, що дорівнює 50 % однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року. Підвищена податкова соціальна пільга, у свою чергу, згідно з п.п. 6.1.2 Закону № 889 визначається в розмірі, що дорівнює 150 % від суми «звичайної» податкової соціальної пільги, а максимальна — у розмірі, що дорівнює 200 % від суми «звичайної» податкової соціальної пільги.

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати вплине на величину мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду. Цей показник важливий, зокрема, для підприємців. Відповідно до

ст. 1 Закону № 1058 розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом помноження розміру мінімальної заробітної плати на розмір страхового внеску, установленого Законом на день отримання заробітної плати. Зі збільшенням мінімальної заробітної плати збільшиться розмір мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду для приватних підприємців, не нижче якого вони повинні сплачувати до Пенсійного фонду. Однак поки що невідомо, чи зміниться ставка внеску до Пенсійного фонду в частині нарахувань, а також невідомий розмір мінімальної заробітної плати, тому неможливо визначити точний розмір мінімального страхового внеску.

Зі зміною розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу зміниться і граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується податкова соціальна пільга.

Так, згідно з

п.п. 6.5.1 Закону № 889 податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадках і розмірах, передбачених

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, визначається як добуток суми, визначеної вище, та відповідної кількості дітей.

Зі зміною граничного розміру доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, зміняться і розміри неоподатковуваного доходу, який згідно з окремими положеннями

Закону № 889 не підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб, наприклад, розмір нецільової благодійної допомоги (п.п. 9.7.3 Закону № 889).

Зі зміною розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу зміниться розмір заробітної плати, в межах якого вона підлягає індексації.

Також зміниться розмір максимальної величини фактичних витрат на оплату праці для справляння внесків до фондів соціального страхування. Нагадаємо, що максимальна величина фактичних витрат на оплату праці для справляння внесків до фондів соціального страхування дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб.

У 2009 році збільшиться розмір страхового внеску до Пенсійного фонду для підприємств, установ, організацій, військових частин та органів, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу:

— особам, які згідно із законами отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (

п.п. 2.2.14 Інструкції № 21-1);

— одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку (

п.п. 2.2.15 Інструкції № 21-1);

— особам, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України (

п.п. 2.2.16 Інструкції № 21-1).

З 1 січня 2009 року зазначені категорії страхувальників повинні нараховувати внесок до Пенсійного фонду у розмірі 50 % мінімального страхового внеску. У свою чергу, розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленого законом на час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків, на ставку внеску, установлену для застрахованих осіб, зазначених у

пп. 2.2.14 — 2.2.16 Інструкції № 21-1.

Збільшиться у 2009 році розмір відшкодування витрат Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженим КМУ, крім працівників, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад частин рятувальників) з видобування вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і копалень за списком робіт та професій, затвердженим КМУ. Роботодавці (

п.п. 2.1.1 Інструкції № 21-1) зазначених працівників повинні будуть відшкодовувати Пенсійному фонду 70 % фактичних витрат на виплату та доставку таких пенсій, призначених та/або виплачених у 2009 році.

 

Розшириться перелік осіб, які мають право на отримання вугілля та вугільних брикетів без оподаткування їх вартості з доходів фізичних осіб

Відповідно до

п.п. 4.3.15 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889 не обкладається податком з доходів вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України певному колу осіб.

Законом України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 02.09.2008 р. № 347-VI

коло осіб, які мають право на отримання вугілля та вугільних брикетів без обкладення отриманого таким чином доходу ПДФО, істотно розширено.

Так, додатково зазначено такі категорії осіб:

— працівники з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;

— інваліди і ветерани війни та праці, особи, нагороджені знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» I, II, III ступенів.

Щодо зазначеної категорії непрацюючих пенсіонерів, то її також розширено: після 1 січня 2009 року до пільгових одержувачів вугілля та вугільних брикетів буде віднесено пенсіонерів, які працювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах за наявності певного стажу роботи залежно від місця роботи та від статі, що чітко прописано в

Законі № 347.

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість виданого вугілля та вугільних брикетів, що не обкладається ПДФО, відображається з ознакою доходу 33.

 

Бухгалтерський облік та статистика

 

Зміни до стандартів бухобліку

Згідно з

наказом Мінфіну України від 08.07.2008 р. № 901 з 1 січня 2009 року вносяться зміни до деяких П(С)БО, зокрема:

— (1) —

до П(С)БО 8: тут зміниться визначення НМА, з якого зникне умова про строк служби понад 1 рік (див. порівняльну таблицю):

 

Визначення НМА

Пункт 4 П(С)БО 8

до 01.01.2009 р.

з 01.01.2009 р.

НМА — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше 1 року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік), для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам

НМА — немонетарний актив, який не має матеріальної форми і може бути ідентифікований

 

До того ж з

п. 25 П(С)БО 8 буде знято обмеження про можливість амортизації НМА не більше 20 років (таку умову буде вилучено).

Окремі уточнення стосуватимуться НМА з невизначеним строком корисного використання (відповідні доповнення вноситимуться до

пп. 25, 31 П(С)БО 8): зазначається, що такі НМА амортизації в бухобліку не підлягають, однак якщо після закінчення року з’ясується, що такі ознаки «невизначеності» більше не існують, то підприємству належить установити строк корисного використання таких НМА;

— (2) —

до П(С)БО 14, пунктом 11 якого відтепер передбачатиметься, що актив фінансової оренди, визнаний утримуваним для продажу, орендодавцю належить відображати з урахуванням вимог П(С)БО 27.

Крім того, з 01.01.2009 р. набуде чинності

П(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин», затверджене наказом Мінфіну України від 26.08.2008 р. № 1090.

Первинний облік відходів і упаковки — у новій формі № 1-ВТ

З 1 січня 2009 року підприємствам та фізособам-підприємцям, у діяльності яких утворюються відходи та використовується упаковка, їх первинний облік належить вести за новою

типовою формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари». Таку форму та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 р. № 342 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 85.

Типова форма № 1-ВТ

не є статистичною звітністю і не належить до первинних документів бухгалтерського обліку — це внутрішній документ підприємства, призначений суто для ведення первинного обліку відходів.

Нагадаємо: ведення первинного обліку відходів є обов’язком суб’єктів господарювання (згідно з

п. «г» ст. 17 Закону України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР), і за порушення правил його ведення, як зазначається в п. «ж» ст. 42 цього Закону, передбачено дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність. Зокрема, відповідно до ст. 821КпАП за порушення правил ведення первинного обліку на посадових осіб підприємства може бути накладено адмінштраф у розмірі від 3 до 5 нмдг (тобто від 51 до 85 грн.).

Докладно ці питання та порядок заповнення

форми № 1-ВТ розглядалися в тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 85 у статті «Первинний облік відходів та упаковки за єдиною формою».

 

Нові форми статзвітності

Затверджено деякі нові форми статзвітності, що подаватимуться у 2009 році. Основні з них наведемо в таблиці на с. 39–41.

 

Назва форми статзвітності

Період, за який подається форма

Документ, що затверджує форму

Хто подає

Інструкція щодо заповнення форми

1

2

3

4

5

№ 1-торг «Звіт про товарооборот», місячна

Починаючи зі звіту за січень 2009 року

Наказ Держкомстату від 27.06.2008 р. № 216

Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Інструкцію щодо заповнення форм затверджено наказом Держкомстату України від 26.07.2005 р. № 209

№ 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства», квартальна, річна

Починаючи зі звіту за I квартал 2009 року

№ 7-торг «Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства», річна

Починаючи зі звіту за 2008 рік

№ 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)»

Починаючи зі звіту за 2008 рік

Наказ Держкомстату України від 04.09.2008 р. № 311

Господарські організації, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Інструкцію щодо заповнення форми затверджено наказом Держкомстату України від 27.08.2001 р. № 365 (у редакції наказу Держкомстату України від 08.08.2006 р. № 381)

Примітка. З нового року заповнювати форму № 11-ОЗ слід у тис. грн. без десяткового знаку після коми

(наказ Держкомстату України від 08.09.2008 р. № 314).

№ 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції»

Починаючи зі звіту за I квартал 2009 року

Наказ Держкомстату України від 15.10.2008 р. № 387

Господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Інструкцію щодо заповнення форм затверджено наказом Держкомстату України від 10.11.2008 р. № 436

№ 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції»

№ 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»

Починаючи зі звіту за 2008 рік

Наказ Держкомстату України від 23.06.2008 р. № 207

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, що здійснюють діяльність, класифікаційний код якої за КВЕД «С», «D», «Е», незалежно від основного виду діяльності

Інструкцію щодо заповнення форми затверджено наказом Держкомстату України від 01.10.2008 р. № 361

№ 3-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (річна)»

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, що виконують наукові та науково-технічні роботи

Інструкцію щодо заповнення форми затверджено наказом Держкомстату України від 20.08.2007 р. № 306

№ 1-підприємництво (річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства»

Починаючи зі звіту за 2008 рік

Наказ Держкомстату України від 18.08.2008 р. № 284

Суб’єкти господарювання — господарські організації

Інструкцію щодо заповнення форм затверджено наказом Держкомстату України від 27.08.2007 р. № 321

№ 1-підприємництво (коротка) — річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства»

№ 1-підприємництво (квартальна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства»

Починаючи зі звіту за I квартал 2009 року

№ 1П-НПП (коротка, квартальна) «Звіт про виробництво промислової продукції»

Починаючи зі звіту за I квартал 2009 року

Наказ Держкомстату України від 17.07.2008 р. № 242

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що займаються видами діяльності, класифікаційний код яких за КВЕД «С», «D» (незалежно від основного виду діяльності)

Інструкцію щодо заповнення форми затверджено наказом Держкомстату України від 10.11.2005 р. № 358

№ 5-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування», місячна (річна)

Починаючи зі звіту за січень 2009 року

Наказ Держкомстату України від 23.06.2008 р. № 202

Підприємства (зокрема з іноземними інвестиціями), установи, посередницькі та інші організації, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність

Інструкцію щодо заповнення форми затверджено наказом Держкомстату України від 11.08.2004 р. № 471

№ 14-ЗЕЗ «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу», квартальна (річна)

Суб’єкти господарювання, що здійснюють ЗЕД-діяльність та мають ліцензію на право перевезень пасажирів і вантажів транспортними засобами

Інструкцію щодо заповнення форми затверджено наказом Держкомстату України від 11.08.2004 р. № 471

№ 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту» (річна)

Починаючи зі звіту за 2008 рік

Наказ Держкомстату України від 17.06.2008 р. № 191

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, що експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

Інструкцію щодо заповнення форм затверджено наказом Держкомстату України від 29.09.2003 р. № 319

№ 31-авто «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення» (квартальна)

Починаючи зі звіту за I квартал 2009 року

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним із видів економічної діяльності яких є вантажні та (або) пасажирські автоперевезення

№ 51-авто «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» (місячна)

Починаючи зі звіту за січень 2009 року

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним із видів економічної діяльності яких є вантажні та (або) пасажирські автоперевезення

 

Інше

 

Закон про акціонерні товариства (АТ)

З 30 квітня 2009 року життєдіяльність АТ почне регулювати

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, що визначає, зокрема, порядок створення, діяльності, припинення, виділення АТ, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів. Разом з тим, як передбачає ч. 5 «завершального» розділу ХVII Закону, АТ (створені до 30 квітня 2009 року), що вже діють, отримали дворічний строк на приведення своїх статутів та інших внутрішніх положень у відповідність до таких оновлених законодавчих норм, тобто вони мають це зробити до 1 травня 2011 року. А з докладним аналізом оновленого «акціонерного» законодавства можна ознайомитися в тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 91.

 

Новий порядок техогляду

З 1 січня 2009 року на зміну старим Правилам проведення техогляду (

Правилам проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів, затвердженим постановою КМУ від 26.02.93 р. № 141) прийде новий Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затверджений постановою КМУ від 09.07.2008 р. № 606. Відтепер уводяться такі (збільшені) строки проведення техогляду:

— з 15 січня по 15 грудня — для засобів, техогляд яких проводиться 1 раз на 2 роки або 1 раз на рік;

— з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня — для засобів, техогляд яких проводиться двічі на рік.

При цьому власникам засобів — юрособам та фізособам-підприємцям слід щорічно до 15 січня подавати підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів (незалежно від того, експлуатуються вони чи ні) та запропонованою ними датою проведення техогляду.

 

Обладнання округів платіжними терміналами

1 січня 2009 року

закінчується строк, до якого обладнати платіжними терміналами свої торговельні місця мали «віддалені» суб’єкти господарювання — розташовані в невеликих районних центрах (із чисельністю до 25 тис. осіб) та селищах міського типу. Нагадаємо: саме такі граничні строки установлення платіжних терміналів у цих територіальних округах було визначено Умовами переведення торговців, які здійснюють господарську діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, на обов’язкове приймання спеціальних платіжних засобів в оплату за продані товари (надані послуги), затвердженими постановою КМУ від 29.03.2006 р. № 377.

Таким чином, починаючи з майбутнього року, місця торгівлі «окружних» суб’єктів господарювання нарівні з РРО повинні бути оснащені також і

платіжними терміналами (у результаті чого покупці, у свою чергу, дістануть можливість розраховуватися за покупки як готівкою, так і платіжними картками).

Залишається нагадати: згідно з

п. 2 постанови КМУ від 29.03.2006 р. № 377 приймання платіжних засобів в оплату за продані товари (надані послуги) не є обов’язковим (крім нафтопродуктів, що реалізовуються на АЗС) для торговців, в яких річний обсяг розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг) не перевищує 5 млн грн. Однак такі суб’єкти господарювання протягом місяця мають облаштувати свої торговельні місця платіжними терміналами в разі досягнення (з початку року) такого обсягу.

 

Будівельна діяльність

 

Новий порядок приймання побудованих об’єктів

З 1 січня 2009 року набуде чинності

Порядок приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (постанова КМУ від 08.10.2008 р. № 923). Варте уваги, що:

Порядком, зокрема, передбачено можливість приймання житлових будинків, побудованих за кошти фізичних та юридичних осіб, в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт (якщо це застережено інвестиційним договором про будівництво та за умови дотримання при цьому санітарних, протипожежних та технічних вимог). При цьому перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіонбудом. Для порівняння зазначимо: житлові будинки, квартири в яких побудовано за бюджетні кошти (кошти держбюджету або місцевих бюджетів), передбачені для соціально незахищених верств населення (інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни, багатодітних сімей, чорнобильців тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі;

— приймальна комісія проводить перевірку готовності об’єкта до експлуатації протягом 10 робочих днів;

— результати приймання оформлюються

актом готовності об’єкта до експлуатації, форму якого затверджує Мінрегіонбуд (а в разі неготовності об’єкта до експлуатації — складається відповідний акт з висновками та обґрунтуванням). На підставі акта видається свідоцтво про відповідність побудованого об’єкта проектній документації, вимогам держстандартів, будівельних норм та правил (за формою, затвердженою Мінрегіонбудом). Свідоцтво є підставою для укладення договорів про постачання на об’єкти будівництва необхідних для їх функціонування ресурсів (води, газу, тепла, електроенергії), уключення даних про такі об’єкти будівництва до державної статистичної звітності та оформлення права власності на них.

 

Будівельні зміни (згідно із Законом № 509)

З 15 квітня 2009 року запрацює низка норм

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» від 16.09.2008 р. № 509-VI (далі — Закон № 509). Нагадаємо: зміни, зокрема, зачеплять Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-ХIV та Закон України «Про планування та забудову територій» від 20.04.2000 р. № 1699-III і стосуватимуться початкових даних на проектування, забудову територій, отримання дозволу на виконання підготовчих робіт та дозволу на виконання будівельних робіт тощо.

А дещо пізніше — з 15 жовтня 2009 року — за новими правилами (з урахуванням змін, унесених

Законом № 509) здійснюватиметься приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку або піклування

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлена опіка або піклування» від 15.04.2008 р. № 269-VI

з 1 січня 2009 року змінить умови надання та розмір допомоги на таких дітей.

Так, відтепер достатньою умовою для отримання допомоги стане тільки

рішення про встановлення опіки або піклування (а от середньомісячний розмір отримуваних при цьому на дитину аліментів, пенсії за попередні півроку вже умовою отримання допомоги не буде, проте буде важливим при обчисленні розміру допомоги).

При цьому сама допомога надаватиметься у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. У разі ж виплати на дитину пенсії, аліментів, стипендії, держдопомоги допомога зменшується на їх суму і виплачується тільки різниця.

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

З майбутнього року запрацює

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI, що визначає основні принципи державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення та діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також права, обов’язки та відповідальність усіх учасників цього процесу.

 

Нова соціальна відпустка для осіб, які всиновили дитину

З 1 січня 2009 року згідно із

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які всиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування» від 23.09.2008 р. № 573-VI буде введено новий вид соціальної відпустки — відпустка у зв’язку з усиновленням дитини.

Так, особі, яка всиновила дитину віком старше трьох років, надаватиметься одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів після набуття законної сили рішенням про всиновлення дитини (якщо всиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд).

Особа, яка всиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців із дня набуття законної сили рішенням про всиновлення дитини.

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за заявою особи, яка всиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Зазначеним

Законом № 573 установлено також виплату допомоги при всиновленні дитини, яка виплачуватиметься органами праці та соціального захисту населення в розмірі допомоги при народженні першої дитини.

 

Ломбарди

У 2009 році ломбарди не повинні забувати про

розпорядження Держфінпослуг України від 10.04.2008 р. № 499 (далі — розпорядження № 499). Нагадаємо: згідно з ним унесено деякі зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від 26.04.2005 р. № 3981), і, зокрема, застережено, якою повинна бути величина власного капіталу ломбарду. Так, згідно з розпорядженням № 499 ломбарди тепер повинні мати власний капітал у розмірі не менше 200 тисяч гривень. При цьому на приведення величини власного капіталу у відповідність до таких вимог ломбарди отримали відстрочення: для цього їм відведено строк до 1 червня 2009 року.

 

Тимчасовий порядок діяльності митних брокерів

Наказом від 26.11.2008 р. № 1334

ДМСУ затвердила Тимчасовий порядок діяльності митних брокерів та їх представників на період з 08.12.2008 р. до 01.01.2009 р. Разом з тим, як роз’яснювалося в п. 2 листа ДМСУ від 09.12.2008 р. № 12/196-ЕП, дію Тимчасового порядку буде продовжено до повного врегулювання діяльності митних брокерів та їх представників. Зауважимо: згідно з Тимчасовим порядком для здійснення декларування товарів митний брокер повинен отримати оригінал свідоцтва на право провадження діяльності, бути внесеним до реєстру митних брокерів, мати у штаті свого представника або укласти з ним відповідний трудовий договір та укласти письмовий договір про надання послуг з декларування товарів з особою, інтереси якої він представляє.

 

Нова первинна документація зі статистики праці

Наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489

з 1 січня 2009 року введено в дію нові типові форми первинної документації підприємств, установ, організацій, а саме:

1. № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу».

2. № П-2 «Особова картка працівника».

3. № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки».

4. № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)».

5. № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».

6. № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника».

7. № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)».

У зв’язку з цим утратили чинність з 1 січня 2009 року:

— наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку за розрахунками з робітниками та службовцями щодо заробітної плати» від 22.05.96 р. № 144;

— наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 09.10.95 р. № 253;

— наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.95 р. № 277.

 

Поки що залишається невідомою доля...

Ну і на завершення зауважимо, що на сьогодні поки що залишається невідомою (на 2009 рік) подальша доля:

металобрухтної пільги з ПДВ: за ідеєю, формально дія пільгового п. 11.44 Закону про ПДВ має закінчитися 1 січня 2009 року. До того ж, у проекті Закону про держбюджет на 2009 рік, що існує на сьогодні, жодних уточнень, наприклад, про продовження пільгового режиму оподаткування на майбутній 2009 рік немає;

11 місячного звітного періоду з податку на прибуток: адже відповідним п. 22.13 Закону про податок на прибуток за платниками податків закріплено обов’язок складання прибуткової декларації та сплати податку лише за підсумками 11 місяців поточного 2008 року. А от на майбутній рік аналогічної норми проектом Закону про держбюджет поки що не передбачено.

Такі, мабуть, основні законодавчі нововведення 2009 року, що наближається. Ну і, звісно ж, свої податково-облікові корективи в найближчому майбутньому внесе

Закон про держбюджет на 2009 рік.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі