Оновлене Положення про державні закупівлі

Редакція ПБО
Стаття

Оновлене Положення про державні закупівлі

 

На с. 5 сьогоднішнього номера опубліковано постанову КМУ від 19.11.2008 р. № 1017, якою затверджено в новій редакції Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Проаналізуємо, які нововведення відбулися у зв’язку з цим у сфері державних закупівель.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Протягом цього року законодавство з питань проведення закупівель товарів,

робіт і послуг за державні кошти змінюється вже не вперше. Чергові зміни пов’язані з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 19.11.2008 р. № 1017, згідно з якою в новій редакції викладено Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою КМУ від 17.10.2008 р. № 921 (далі — Положення). Це Положення набуло чинності з 25.11.2008 р. («Урядовий кур’єр» від 25.11.2008 р. № 221).

 

Загальні моменти

Положення

доповнено низкою нових термінів, а також унесено певні зміни до існуючих раніше. Поточний ремонт, як і раніше, є одним із видів послуг, і більш того згадується безпосередньо у визначенні «послуги». Як і раніше, при здійсненні закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається на підставі Правил визначення вартості будівництва Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174.

Уточнено, що філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури закупівель тільки у випадку, якщо юридична особа надала їй відповідні повноваження.

Істотних змін зазнав перелік

товарів, робіт і послуг, закупівля яких здійснюється без застосування процедур тендерних торгів. Якщо раніше він налічував 43 позиції, то тепер зменшений до 25. Порівняльний аналіз між такими переліками виключених товарів, робіт і послуг не здійснюватимемо, а звернемо увагу лише на основні зміни.

Так, до «нових» товарів, робіт і послуг, придбання яких здійснюється без застосування процедур закупівель, належать:

книговидавнича продукція, що придбавається безпосередньо бібліотеками. Нагадаємо, що раніше цей абзац мав такий вигляд: «книги, періодичні видання та інші документи, зафіксовані на папері, магнітній, кіно- та фотоплівці, оптичних дисках чи інших носіях інформації для поповнення бібліотечних фондів». Як ви розумієте, тепер перелік такої продукції значно зменшився і стосується лише бібліотек;

послуги зі зберігання, транспортування та обліку банкнот і монет;

— паливо для автотранспортних засобів, що придбавається вроздріб безпосередньо на автозаправних станціях

.

Звичайно, поява такого пункту привернула особливу увагу всіх суб’єктів господарювання, які мають на балансі автотранспортні засоби, що заправляються за рахунок державних коштів. Мабуть, головне питання полягає в тому, на яких умовах необхідно придбавати паливо на АЗС (договір, талони, смарт-картки, підзвіт), щоб така закупівля палива вважалася придбанням уроздріб.

Необхідно враховувати, що тепер із

п. 7 Положення виключено наймання (оренду) і придбання нерухомого майна. І тому при їх закупівлі знову доведеться проводити процедуру торгів у загальному порядку.

У

пункті 8 Положення визначено принципи, за якими мають здійснюватися процедури закупівель, а саме:

— максимальна економія та ефективність;

— добросовісна конкуренція серед учасників;

— відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівель;

— недискримінація учасників;

— об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

— запобігання корупційним діям та зловживанням.

Крім того, Кабмін установив, що

вітчизняні та зарубіжні учасники мають рівні умови при участі у процедурі закупівель. При цьому замовник має забезпечити вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлі, а також не може встановлювати дискримінаційні вимоги для учасників.

Мабуть, одним із резонансних нововведень

Положення є поява абзацу третього пункту 6. У ньому зазначається таке: «закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється виключно в безпосередніх виробників товарів, виконавців робіт і осіб, які надають послуги, або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб’юторів та ін.)».

З цього випливає, що учасники процедури закупівлі для підтвердження відповідності до зазначеної вимоги мають надати замовнику документи, які

підтверджують, що саме вони є виробниками того чи іншого товару або офіційними представниками тієї чи іншої компанії, а не звичайними посередниками. Вважаємо, що такими документами можуть бути сертифікати якості, паспорт походження, гарантійні листи від виробника, дилерські угоди, агентські угоди тощо.

У разі якщо учасник не надасть документального підтвердження, то замовник має право відхилити таку тендерну пропозицію

(п. 61 Положення).

 

Уповноважений орган та органи, що здійснюють держнагляд (контроль) у сфері закупівель

Уповноваженим органом, як і раніше, є

Мінекономіки. До його нових функцій належать такі:

— розроблення та затвердження тендерної документації та стратегії розвитку електронних закупівель;

— щоквартальне оприлюднення на власному веб-сайті інформації про погодження процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, зміст якої визначається уповноваженим органом;

— організація навчання фахівців у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації з видачею відповідного сертифіката встановленого зразка;

— надання роз’яснень про підготовку технічних специфікацій.

Крім того, під час здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель Мінекономіки має право прийняти рішення про визнання результатів процедури закупівель недійсними у випадках, якщо:

— виявлено порушення законодавства, що вплинули на об’єктивність вибору переможця торгів;

— розпорядник державних коштів не надав у встановлений строк на вимогу уповноваженого органу документи про проведення торгів.

У цьому випадку уповноважений орган надсилає

копію рішення про визнання результатів торгів недійсними розпоряднику державних коштів та органу Держказначейства (уповноваженому банку) протягом 5 днів з дня його прийняття. Від дня отримання копії такого рішення органи Держказначейства (уповноважений банк) не мають права здійснювати платежі з рахунків замовника за договором закупівлі, укладеним за результатами такої процедури закупівлі. До речі, попередня редакція Положення передбачала, що таке рішення є підставою для звернення до суду.

Із тексту

Положення зникла згадка про Консультативно-методологічну раду з питань державних закупівель, що діяла при уповноваженому органі. У зв’язку з цим у Мінекономіки роботи додасться, оскільки тепер саме йому доведеться займатися розглядом скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, а також погоджувати застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника.

Що стосується переліку органів, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері закупівель, то його доповнено

Рахунковою палатою, яка здійснюватиме такий нагляд у межах своїх повноважень. І ще одна зміна — Антимонопольному комітету додано такі функції:

— контроль за виконанням заходів щодо створення конкурентного середовища та забезпеченням захисту конкуренції у сфері закупівель;

— надання органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, інформації про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель.

 

Загальні умови здійснення закупівель

У

Положенні визначено, що річний план державних закупівель та зміни до нього оприлюднюватимуться шляхом розміщення в мережі Інтернет (на власному веб-сайті або, за його відсутності, на веб-сайті головного розпорядника державних коштів) протягом 10 календарних днів з дати їх затвердження. До речі, цю норму не можна назвати цілком новою для замовників, оскільки таку вимогу до оприлюднення річного плану закупівель передбачено наказом Мінекономіки від 01.07.2008 р. № 252.

Знову до

Положення повернулася вимога про те, що голова, заступник голови та секретар тендерного комітету мають проходити відповідне навчання, на підтвердження чого їм видають документ про освіту (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель.

Мабуть, Кабмін вирішив, що в умовах постійної змінюваності нормативно-правової бази фахівцям такої галузі, як державні закупівлі, необхідно постійно підвищувати свою кваліфікацію. Сподіваємося, що докладніше про порядок та періодичність проходження такого навчання найближчим часом повідомить уповноважений орган. Крім того, уповноваженому органу

Положенням приписано розробити і затвердити Типове положення про тендерний комітет.

Із переліку процедур закупівель, передбачених

Положенням, виключено таку процедуру закупівель, як редукціони.

Як відомо, при проведенні окремих процедур закупівель замовники мають

отримати погодження на їх проведення з уповноваженим органом, тобто з Мінекономіки.

Так, відповідно до

п. 21 Положення застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг потребує погодження з уповноваженим органом, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників. І якщо раніше таке погодження необхідно було одержувати тільки в разі, якщо очікувана вартість товарів, робіт і послуг дорівнювала чи перевищувала 500 тис. грн., то тепер таке погодження необхідно одержувати незалежно від вартості предмета закупівлі.

Також у

Положенні визначено, що рішення уповноваженого органу про відмову в погодженні застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника оформляється листом.

Змінився перелік інформації, яку замовник може затребувати від учасника на підтвердження його відповідності кваліфікаційним вимогам. Так, у

п. 24 Положення з’явилися дві нові вимоги до учасників, яких може бути допущено для участі в тендері, а саме: балансова вартість активів та фінансовий оборот. Разом з тим із зазначеного переліку виключили дані про наявність відповідного дозволу чи ліцензії на виконання певних робіт або надання послуг.

 

Особливості застосування окремих процедур закупівель

1. Процедура відкритих торгів і торги з обмеженою участю

По-перше, змінилися строки подання тендерних пропозицій.

Як передбачено

п. 36 Положення , строк для подання тендерних пропозицій має становити 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про закупівлю або надсилання запрошення до участі. В окремих випадках цей строк може бути зменшено до 21 календарного дня (до 14 календарних днів — у разі проведення торгів з обмеженою участю). Раніше цей строк могло бути зменшено до 15 календарних днів, а в разі проведення торгів з обмеженою участю — до 10 календарних днів.

По-друге, до інформації, обов’язкової до зазначення в тендерній документації, належить зазначення

строку, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними. Причому такий строк не може бути встановлено меншим за 120 днів.

По-третє, згідно з

п. 42 Положення рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником. При цьому такий строк має бути достатнім для врахування особами, які приймають тендерну документацію, змін до тендерної документації або роз’яснень та своєчасного надання тендерних пропозицій, але не менше 7 робочих днів (раніше було не менше 3 робочих днів).

У разі надання запитів з проханням роз’яснити окремі положення тендерної документації від двох та більше осіб, які отримали тендерну документацію, замовник

зобов’язаний продовжити строк для надання тендерних пропозицій.

По-четверте, установлено строк, протягом якого замовник має

підтвердити факт отримання від учасника тендерної пропозиції (на запит останнього). Такий строк становить 2 календарні дні з дати отримання такого запиту.

По-п’яте, при розкритті тендерних пропозицій складається протокол за встановленою формою. При цьому копія такого протоколу надається всім учасникам на їх запит. І якщо раніше в

Положенні не було встановлено жодних строків, то тепер застережено, що такий документ необхідно подати протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Доповнено перелік підстав для відміни торгів (

п. 62 Положення). Так, крім раніше передбачених випадків, коли торги мало бути відмінено, є допуск до оцінки тендерних пропозицій менше ніж двох учасників.

2. Процедура запиту цінових пропозицій

По-перше, збільшено строк подання тендерних пропозицій

до 10 робочих днів (раніше — до 5 робочих днів) з дати запрошення учасника.

По-друге, попередньою редакцією

п. 77 Положення було передбачено, що замовник протягом 6 календарних днів інформує про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх учасників, які подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття пропозицій. Тепер таку інформацію замовник має надати всім учасникам незалежно від того, чи були вони присутні під час розкриття тендерних пропозицій.

3. Процедура закупівлі в одного виконавця

Стосовно цієї процедури закупівлі зміни пов’язані з виключенням строку, протягом якого уповноважений орган видає дозвіл на проведення закупівлі в одного виконавця. При цьому такий строк раніше становив 10 календарних днів.

 

Тендерне забезпечення

Певні зміни внесено до деяких пунктів

Положення, що визначають порядок надання та повернення тендерного забезпечення:

— до видів тендерного забезпечення

Положення відносить поруку, гарантію, заставу і завдаток. Раніше до цього переліку було включено банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов’язання несе будь-який банк, депозити і векселі;

— як і раніше, замовник має право вказати в тендерній документації інформацію про необхідність надання тендерного забезпечення, його розмір, форми, а також випадки, коли таке забезпечення не повертається замовнику. При цьому з

п. 43 Положення вилучено останній абзац, що зобов’язував учасника погоджувати із замовником рішення про внесення тендерного забезпечення за нього будь-якими іншими підприємством, установою чи організацією до подання тендерної пропозиції;

— кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду відповідного бюджету, а при закупівлі за рахунок державних коштів, крім коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, —

на визначені відповідно до законодавства рахунки замовника. Нагадаємо, що раніше Положення передбачало перерахування таких коштів лише до загального фонду відповідного бюджету. Доречі, аналогічну вимогу Положення передбачає і щодо забезпечення виконання договору про закупівлю.

 

Договір про закупівлю

Відповідно до

п. 84 Положення строк дії договору про закупівлю може бути продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початок наступного року на суму коштів, що не перевищує 15 % вартості, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році.

Під час укладення договору про закупівлю замовник має право вимагати від переможця торгів забезпечення виконання такого договору. Як визначено в

п. 52 Положення, розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 10 % його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів та послуг. Раніше розмір такого забезпечення не повинен був перевищувати 15 %.

Також з’явилася норма, відповідно до якої договір визнається недійсним, якщо його було укладено в період призупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги.

 

Оскарження процедур закупівель

Положенням

установлено, що посадові особи структурного підрозділу з питань державних закупівель уповноваженого органу, які безпосередньо розглядають скарги, не можуть виконувати обов’язки щодо виконання інших функцій уповноваженого органу.

Крім того, збільшено

строк призупинення процедури закупівлі замовником чи уповноваженим органом у разі подання скарги до 20 робочих днів з дати отримання скарги (раніше було 15 робочих днів). При цьому датою призупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником чи уповноваженим органом рішення про призупинення процедури закупівлі.

Також збільшено

строк прийняття рішення замовником чи уповноваженим органом щодо розгляду скарги до 20 робочих днів з дати отримання скарги (раніше було до 15 робочих днів)

Як бачимо, у Положенні достатньо пунктів, щодо яких усім нам хотілося б отримати якнайшвидше офіційне роз’яснення уповноваженого органу, про появу якого ми вас обов’язково повідомимо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі