Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Робота у вихідні та святкові (неробочі) дні

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 10
Друк
Стаття

Робота у вихідні та святкові (неробочі) дні

Здавалося б, що про роботу у вихідні та святкові дні всім давно відомо і писати тут особливо немає про що, але це тільки на перший погляд. Існують особливості як роботи в ці дні, так і її оформлення на безперервно діючих підприємствах, на підприємствах, де працівники працюють у декілька змін та на інших підприємствах, де умови роботи відрізняються від загальноприйнятих. Особливостям залучення працівників до роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні, а також компенсації цієї роботи і присвячено цю статтю.

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці та заробітної плати

Документи статті

КЗпП

Кодекс законів про працю України.

Указ № 311

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робочих та службовців» від 24.09.74 р. № 311-IX.

Наказ № 253

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 09.10.95 р. № 253.

Вихідні дні

Відповідно до чинного трудового законодавства

працівникам при п’ятиденному робочому тижні надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день на тиждень (див. ч. 1 ст. 67 КЗпП).

Нагадаємо, що за загальним правилом для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, проте на тих підприємствах, де впровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним за характером виробництва та умовами роботи, установлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем (див.

ч. 1 і ч. 2 ст. 52 КЗпП).

У будь-якому випадку

п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень установлюється власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) спільно з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства (наприклад, профспілковим комітетом) або профспілковим представником, якщо на підприємстві немає виборного органу (далі — профком), з урахуванням специфіки роботи підприємства, думки трудового колективу та за погодженням з місцевою радою народних депутатів (див. ч. 3 ст. 52 КЗпП).

Загальним вихідним днем є неділя, а другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні

(якщо його не визначено законодавством) установлюється графіком роботи підприємства, погодженим з профкомом, і, як правило, має надаватися безпосередньо перед або після загального вихідного дня (див. ч. 2 ст. 67 КЗпП), тобто або в суботу, або в понеділок.

При п’ятиденному робочому тижні

другим вихідних днем на більшості підприємств є субота, хоча законодавством таким його не визначено, але такою є практика, що склалася, і ніхто поки що не збирається її змінювати.

Слід брати до уваги, що чинним трудовим законодавством установлено правило (див.

ч. 3 ст. 67 КЗпП), відповідно до якого у разі, коли святковий або неробочий день, передбачений ст. 73 КЗпП, збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний день (після святкового або неробочого дня).

Наприклад, 27 квітня 2008 року православні святкуватимуть Пасху, а це релігійне свято є неробочим днем відповідно до

ч. 2 ст. 73 КЗпп.

Отже, Пасха як неробочий день збігається з неділею — вихідним днем, тому вихідний день з неділі переноситься на наступний день після Пасхи, тобто на понеділок, 28 квітня 2008 року, тому цей понеділок буде вихідним днем (замість неділі).

Такі загальні правила, які діють щодо встановлення вихідних днів на більшості підприємств, проте слід урахувати, що для деяких категорій підприємств законодавством передбачено винятки з цих правил.

Так, наприклад,

на підприємствах, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв’язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї тощо), вихідні дні встановлюються місцевими радами народних депутатів (див. ст. 68 КЗпП).

А

на безперервно діючих підприємствах, тобто підприємствах, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов’язаних з роботою транспорту, вихідні дні надаються кожній групі працівників у різні дні тижня почергово відповідно до графіка змінності, що затверджується роботодавцем за погодженням з профкомом (див. ст. 69 КЗпП).

Святкові (неробочі) дні

Святкові та неробочі дні

(на відміну від вихідних днів, що надаються підприємствами працівникам відповідно до законодавства, але здебільшого самостійно) установлюються тільки в законодавчому порядку.

Зокрема,

ч. 1 ст. 73 КЗпП установлено такі святкові дні:

1 січня — Новий рік;

7 січня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня — День Перемоги;

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День Незалежності України.

Неробочими днями є також деякі православні релігійні свята.

Так, відповідно до

ч. 2 ст. 73 КЗпП робота не провадиться в дні таких релігійних свят:

7 січня — Різдво Христове;

один день (неділя) — Пасха (Великдень);

один день (неділя) — Трійця.

Релігійні громади інших (неправославних) конфесій наділені правом звертатися до керівництва підприємств з поданнями, на підставі яких працівникам, які сповідують відповідні релігії, надаються до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят, але з подальшим відпрацюванням цих днів (див.

ч. 3 ст. 73 КЗпП), тому ці дні навряд чи можна вважати повноцінними неробочими днями.

Залучення працівників до роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні

За загальним правилом

роботу у вихідні дні заборонено, проте у виняткових випадках, установлених законодавством, допускається залучення окремих працівників до роботи в ці дні, але тільки з дозволу профкому (див. ч. 1 ст. 71 КЗпП).

Так, відповідно до

ч. 2 ст. 71 КЗпП залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

При залученні окремих працівників до роботи у вихідні дні підприємствам слід ураховувати, що

зазначений вище перелік виняткових випадків є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає, а також те, що деякі категорії працівників забороняється залучати до роботи у вихідні дні за будь-яких обставин.

Зокрема,

до роботи у вихідні дні заборонено залучати вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років (див. ст. 176 КЗпП), а також працівників молодших вісімнадцяти років (див. ст. 192 КЗпП).

Щодо залучення окремих працівників до роботи у святкові та неробочі дні, установлені

ч. 1 і
ч. 2 ст. 73 КЗпП
, діють такі самі правила, як і щодо вихідних днів.

Зокрема, у святкові та неробочі дні допускаються роботи, припинення яких неможливе за виробничо-технічних умов (безперервно діючі підприємства) або у зв’язку з необхідністю обслуговування населення, а також допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених

ст. 71 КЗпП (див.
ч. 4 ст. 73 КЗпП).

При розробленні наказів про залучення окремих працівників до роботи у вихідні або святкові (неробочі) дні підприємствам також слід ураховувати наведені нижче положення, що випливають із норм чинного трудового законодавства.

Так,

при залученні до роботи у вихідний день конкретного працівника під вихідним днем слід розуміти саме вихідний день цього працівника, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності, затвердженим роботодавцем за погодженням з профкомом, оскільки на окремих підприємствах (див. ст. 68 і ст. 69 КЗпП) цей день може не збігатися із загальним (неділя) або загальноприйнятим (субота) вихідним днем.

Якщо роботу конкретного працівника у святковий (неробочий) день визначено графіком змінності, то окремого наказу щодо його залучення до роботи в цей день не потрібно

.

Підприємство не має права залучати до роботи у вихідний чи святковий (неробочий) день увесь колектив працівників підприємства (структурного підрозділу) або оголошувати вихідний день робочим для всього підприємства, оскільки

ст. 71 КЗпП допускає залучення до роботи в ці дні тільки окремих працівників, тому в запиті роботодавця на отримання згоди профкому про залучення працівників до роботи в ці дні, та в наказі, що видається з цього приводу, ці окремі працівники має бути перелічено із зазначенням посади (професії) та П. І. Б.

Невиконання працівником наказу по підприємству про його залучення до роботи у вихідний чи святковий (неробочий) день

при дотриманні підприємством установленого порядку такого залучення є порушенням трудової дисципліни і, відповідно, працівника можна притягти до дисциплінарної відповідальності за це порушення.

При цьому слід ураховувати, що працівника в ці дні не можна залучати до роботи, яка не відповідає трудовому договору (див.

ст. 31 КЗпП), а в разі відмови працівника виконати наказ про його залучення до роботи, що не відповідає трудовому договору, його не можна буде притягти до дисциплінарної відповідальності за це.

Як уже зазначалося, залучення працівників до роботи у вихідні чи святкові (неробочі) дні провадиться з дозволу профкому, проте отримання такого дозволу не потрібне при залученні до роботи в ці дні тимчасових працівників, які уклали трудовий договір на строк не більше шести днів (див.

п. 9 Указу № 311).

Ураховуючи, що законодавством України працю тимчасових працівників не врегульовано,

Указ № 311, хоча і є нормативно-правовим актом колишнього СРСР, діє на території України на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 р. № 1545-XII і діятиме відповідно до прийняття відповідного акта законодавства України.

Компенсація за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні

Робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку

(у просторіччі — відгул) або у грошовій формі в подвійному розмірі, при цьому, якщо сторони виберуть грошову компенсацію, оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами ст. 107 КЗпП, яка регулює оплату роботи у святкові та неробочі дні (див. ст. 72 КЗпП).

Отже, як оплачується робота у святкові та неробочі дні?

Робота у святковий та неробочий день оплачується в подвійному розмірі

залежно від умов оплати праці в такому порядку:

1)

відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;

2)

працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, — у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

3)

працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий та неробочий день провадилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму (див. ч. 1 ст. 107 КЗпП).

При цьому слід ураховувати, що оплаті в подвійному розмірі підлягають тільки години, фактично відпрацьовані працівником у святковий чи неробочий день (див.

ч. 2 ст. 107 КЗпП).

Частина 3

ст. 107 КЗпП також передбачає можливість надання працівнику, який працював у святковий чи неробочий день, іншого дня відпочинку (відгулу) за його бажанням, проте слід урахувати, що інший день відпочинку надається працівнику тільки за наявності згоди сторін, оскільки законодавством не передбачено такий обов’язок роботодавця.

Як бачимо,

спосіб компенсації роботи у вихідний день завжди визначається угодою сторін (незалежно від того, від кого виходить ініціатива), а робота у святковий та неробочий день завжди оплачується в подвійному розмірі і лише по досягненні згоди сторін працівнику за його бажанням (тобто ініціатива має виходити від працівника) може бути надано інший день відпочинку (відгул).

Для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників (у тому числі у вихідні чи святкові (неробочі) дні) використовуються

Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (типова форма № П-12) та Табель обліку використання робочого часу (типова форма № П-13, застосовується в умовах автоматизованої системи управління підприємством), затверджені Наказом № 253.

Для відображення використаного робочого часу за кожний день у табелі (у формі № П-12 — графи 3, 5, у формі № П-13 — графа 3) відведено два рядки: один — для проставляння умовних позначень видів витрат робочого часу (наведено на титульному листі форми № П-12, застосовуються й при заповненні форми № П-13), а другий — для проставляння кількості годин щодо них.

При цьому слід ураховувати, що

відмітки в табелі має бути зроблено тільки на підставі документів, оформлених належним чином, тобто підставою для внесення до табеля відміток про відпрацьований працівником час у вихідні чи святкові (неробочі) дні або про надання працівнику як компенсації за роботу в ці дні іншого дня відпочинку мають бути відповідні накази.

Так, на підставі наказу про надання працівнику дня відпочинку за роботу у вихідний чи святковий (неробочий) день у табелі можна проставити умовне позначення «вщ» (вихідні (дні щотижневого відпочинку), святкові та неробочі дні, див. титульний лист форми № П-12), а на підставі наказу про залучення працівника до роботи у вихідний чи святковий (неробочий) день у табелі проставляються години, фактично відпрацьовані цим працівником у цей день (див. роз’яснення головного фахівця відділу умов та режимів праці Міністерства праці України в газеті «Праця і зарплата», 2007, № 16, с. 15).

При розробленні наказів про компенсацію окремим працівникам їх роботи у вихідні чи святкові (неробочі) дні підприємствам також слід ураховувати наведені нижче положення, що випливають із норм чинного трудового законодавства.

Працівник не має права самовільно визначати та використовувати інший день відпочинку

(відгул), тому в наказі про надання такого дня доцільно чітко зазначати його конкретну дату, у тому числі і в разі приєднання його до чергової відпустки.

Самовільне використання працівником днів відгулів без погодження з роботодавцем визнається прогулом (див.

п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9), тому в цьому випадку роботодавець має право притягти працівника в установленому порядку до дисциплінарної відповідальності.

На наш погляд,

за роботу у вихідний чи святковий (неробочий) день, незалежно від її тривалості, інший день відпочинку (відгул) надається на повний робочий день, оскільки ст. 72 та ч. 3 ст. 107 КЗпП не передбачають надання частини іншого дня відпочинку (відгулу) і не ставлять тривалість іншого дня відпочинку (відгулу), що надається, у залежність від тривалості роботи у вихідний чи святковий (неробочий) день.

При наданні інших днів відпочинку (відгулів) за роботу у святкові (неробочі) дні слід мати на увазі:

якщо робота в ці дні провадилася в межах місячної норми робочого часу, то інший день відпочинку (відгул) не надається (див. ч. 5 п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13).

Водночас надання працівнику іншого дня відпочинку (відгулу) за роботу у святковий (неробочий) день при перевищенні місячної норми робочого часу не позбавляє працівника права на отримання оплати праці за цей день у подвійному розмірі (див. п. 4 коментаря до

ст. 107 КЗпП у виданні «Науково-практичний коментар до законодавства України про працю», В. г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський, восьме видання, Київ, видавництво «А.С.К.», 2007).

Крім цього, необхідно звертати увагу на те, що

подвійний розмір оплати за роботу у вихідні чи святкові (неробочі) дні поширюється тільки на годинні (денні) ставки або відрядні розцінки, а на інші виплати (різні доплати, надбавки, премії тощо) він не поширюється.

Слід також ураховувати, що тимчасовим працівникам, які уклали трудовий договір на строк не більше шести днів, за роботу у вихідні чи святкові (неробочі) дні не надаються інші дні відпочинку, а оплата праці за ці дні провадиться в одинарному розмірі (див.

п. 9 Указу № 311).

У додатках до цієї статті наводяться приклади інформаційно-розпорядчих документів, що оформляються на підприємстві при залученні окремих працівників до роботи у вихідні чи святкові (неробочі) дні.

 

 

Додаток 1. Наказ про залучення окремих працівників до роботи у святковий день

ВАТ «Запорізький елеватор»

 

НАКАЗ № 58-ОД

м. Запоріжжя

30.04.2007 р.

 

«

Про залучення окремих працівників

до роботи у святковий день»

 

Для негайного усунення наслідків стихійного лиха (підтоплення зливовими водами нижньої галереї зернового підлогового складу № 5) та усунення наслідків виробничої аварії (пошкодження електрокабеля), за дозволом профспілкового комітету підприємства та керуючись чинним законодавством (статтями 73 і 107 КЗпП України)

НАКАЗУЮ:

1. Залучити до роботи у святковий день 01.05.2007 р. електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. І., чия праця оплачується за годинними ставками, та інженера-енергетика Савона В. І., який одержує місячний оклад.

2. Компенсувати роботу у святковий день електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. І. відповідно до чинного законодавства:

2.1. За його бажанням у разі, якщо робота у святковий день перевищить місячну норму робочого часу, — наданням іншого дня відпочинку 21.05.2007 р. та оплатою за відпрацьовані у святковий день години в розмірі подвійної годинної ставки.

2.2. Якщо роботу у святковий день буде здійснено в межах місячної норми годин без надання іншого дня відпочинку — оплатою за відпрацьовані у святковий день години в розмірі подвійної годинної ставки.

3. Компенсувати роботу у святковий день інженера-енергетика Савона В. І. відповідно до чинного законодавства:

3.1. За його бажанням у разі, якщо робота у святковий день перевищить місячну норму робочого часу, — наданням іншого дня відпочинку 26.06.2007 р. з його приєднанням до щорічної відпустки та оплатою за відпрацьовані у святковий день години в розмірі подвійної годинної ставки зверх місячного окладу.

3.2. Якщо роботу у святковий день буде здійснено в межах місячної норми годин без надання іншого дня відпочинку — оплатою за відпрацьовані у святковий день години в розмірі одинарної годинної ставки.

 

Підстави:

1. Доповідна записка старшого майстра виробничої ділянки хлібоприймальної діяльності Кравця г. П. від 30.04.2007 р.

2. Заява електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. І. від 30.04.2007 р. про компенсацію за роботу у святковий день.

3. Заява інженера-енергетика Савона В. І. від 30.04.2007 р. про компенсацію за роботу у святковий день.

4. Витяг із протоколу засідання профспілкового комітету від 30.04.2007 р. № 7 про надання дозволу на залучення окремих працівників до роботи у святковий день.

      Голова правління

 
_______________

(підпис)

Козак Д. І.

 

Візи:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

 

...

Погоджено:

Голова профкому

 
______________
Підпис, печатка

Савченко Н. І.

З наказом ознайомлені:

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

______________
Підпис

______________________________
Посада

________________
П. І. Б.

У справу № ________

______________
Підпис

______________________________
Посада виконавця

________________
П. І. Б

___________
Дата

 

Додаток 2.

Доповідна записка керівника структурного підрозділу підприємства
про необхідність залучення окремих працівників до роботи у святковий день

 

 

Голові правління ВАТ
«Запорізький елеватор»
Козаку Д. І

старшого майстра виробничої
ділянки хлібоприймальної діяльності
Кравця Г. П.

Доповідна записка

  У зв’язку з підтопленням зливовими водами нижньої галереї зернового підлогового складу № 5 та пошкодженням електрокабеля й необхідністю негайного усунення їх наслідків прошу залучити до роботи у святковий день 01.05.2007 р. електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. І. та інженера-енергетика Савона В. І.

30.04.2007 р.

______________
Підпис

 

 

Додаток 3. Заява працівника про форму компенсації за роботу у святковий день

 

 

Голові правління
ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування
Петрика О. І.

Заява

  Прошу компенсувати мою роботу у святковий день 1 травня 2007 року наданням іншого дня відпочинку 21 травня 2007 року.

30.04.2007 р.

______________
Підпис

 

 

Додаток 4. Лист керівника підприємства до профспілкового комітету
про надання дозволу на залучення окремих працівників до роботи у святковий день

 

 

Голові профспілкового комітету
ВАТ «Запорізький елеватор»
Савченко Н. І.

  У зв’язку з необхідністю негайного усунення наслідків стихійного лиха (підтоплення зливовими водами нижньої галереї зернового підлогового складу № 5) та усунення наслідків виробничої аварії (пошкодження електрокабеля), керуючись статтею 71 Кодексу законів про працю України

Прошу

дать разрешение на привлечение к работе в праздничный день 01.05.2007 г. электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Петрика О. И. и инженера-энергетика Савона В. И. и согласовать прилагаемый проект приказа. Приложение: Проект приказа о привлечении отдельных работников к работе в праздничный день.

30.04.2007 г.

      Председатель правления
      ОАО «Запорожский элеватор»

 
_______________

(подпись)

Козак Д. И.

 

 

 

 

Председателю профсоюзного комитета
ОАО «Запорожский элеватор»
Савченко Н. И.

электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Петрика О. И.

  В связи с необходимостью немедленного устранения последствий стихийного бедствия (подтопление ливневыми водами нижней галереи зернового напольного склада № 5) и устранения последствий производственной аварии (повреждение электрокабеля), руководствуясь статьей 71 Кодекса законов о труде Украины,

Прошу

дати дозвіл на залучення до роботи у святковий день 01.05.2007 р. електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. І. та інженера-енергетика Савона В. І. та погодити доданий проект наказу.

30.04.2007 р.

      Голова правління
      ВАТ «Запорізький елеватор»

 
_______________

(підпис)

Козак Д. І.

  

  

Додаток 5. Протокол засідання профспілкового комітету
про надання дозволу на залучення окремих працівників до роботи у святковий день

  

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

  

Протокол засідання профспілкового комітету

м. Запоріжжя

№ 8

30.04.2007 р.

 

На засіданні профспілкового комітету присутні:

голова профкому Савченко Н. І., секретар профкому Довгань г. П. та члени профкому у повному складі:

Федорчук В. П., Біла З. г., Рибчинська К. П. ...

Керівництво ВАТ «Запорізький елеватор» уповноважений представляти головний економіст Голуб Т. П.

Засідання профкому правомочне.

Порядок денний:

1. Про надання дозволу на залучення до роботи у святковий день 01.05.2007 р. електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. І. та інженера-енергетика Савона В. І. і погодження наданого керівництвом ВАТ «Запорізький елеватор» проекту наказу.

1. Слухали: головного економіста Голуб Т. П. з інформацією щодо порядку денного, розглянули лист керівництва ВАТ «Запорізький елеватор» від 30.04.2007 р. та наданий ним проект наказу.

2. Постановили:

2.1. Надати керівництву ВАТ «Запорізький елеватор» дозвіл на залучення до роботи у святковий день 01.05.2007 р. електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. І. та інженера-енергетика Савона В. І.

2.2. Доручити голові профкому Савченку Н. І. погодити наданий керівництвом ВАТ «Запорізький елеватор» проект наказу та видати йому завірений витяг із цього протоколу.

Рішення прийнято одноголосно.

  Голова профкому

____________

Н. І. Савченко

  Секретар

____________

Г. П. Довгань

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі