Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Персоніфікована звітність за 2007 рік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 12
Друк
Стаття

Персоніфікована звітність за 2007 рік

 

Підприємства-страхувальники щомісячно подають звітність до територіальних органів Пенсійного фонду щодо нарахованих страхових внесків. А один раз на рік підприємства зобов’язані подавати відомості про застрахованих осіб, необхідні для призначення пенсії, у вигляді персоніфікованої звітності. У цій статті йтиметься про особливості подання персоніфікації за підсумками 2007 року.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст - аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Порядок № 7-6

— Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6.

Інструкція № 16-6

— Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001 р. № 16-6.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

 

Хто повинен подавати персоніфікацію

Відомості про застрахованих осіб у вигляді персоніфікованої звітності зобов’язані подавати всі страхувальники: роботодавці та інші особи, які сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування згідно із

Законом № 1058. Коло страхувальників визначене у ст. 14 Закону № 1058:

— підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які вибрали особливий спосіб оподаткування), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених чинним законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру;

— колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які вибрали особливий спосіб оподаткування;

— дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), які мають відокремлений баланс та самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

— фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які вибрали особливий спосіб оподаткування, та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у здійсненні ними підприємницької діяльності;

— особи, які забезпечують себе роботою самостійно, — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу від цієї діяльності.

Предметом розгляду цієї статті є особливості формування персоніфікованої звітності страхувальниками — юридичними особами.

Щодо підприємств, які протягом року не мали найманих працівників і не укладали цивільно-правові договори, то на практиці працівники Пенсійного фонду пропонують таким підприємствам замість комплекту персоніфікованої звітності, заповненого з прокресленнями, скласти довідку про відсутність діяльності та найманих працівників у звітному періоді.

Правила формування та подання персоніфікованої звітності до територіальних органів Пенсійного фонду регулюються

Порядком № 7-6.

 

Строки подання персоніфікації

Відповідно до

п. 1.3 Порядку № 7-6 страхувальники один раз на рік повинні подавати територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації комплект документів первинної звітності до системи персоніфікованого обліку відомостей (далі — СПОВ) про застрахованих осіб за попередній рік до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком. Якщо страхувальника було зареєстровано в новому територіальному органі Пенсійного фонду у зв’язку зі зміною адреси, звіт за попередній рік повинен містити відомості за період з моменту зняття з обліку в попередньому територіальному органі ПФУ.

Кожний територіальний орган Пенсійного фонду за місцем реєстрації страхувальника складає графік подання персоніфікованої звітності в межах граничного строку. У першу чергу звітують платники, які мають невелику чисельність найманих працівників.

Крім річної персоніфікації, підприємства повинні подавати персоніфіковану звітність у таких випадках: якщо працівник (колишній працівник) підприємства звернувся за призначенням пенсії (у комплекті документів, необхідних для призначення пенсії), якщо страхувальник подає заяву про зняття з обліку в територіальному органі Пенсійного фонду. Якщо страхувальник виявляє недостовірні відомості в персоніфікованому обліку, необхідно подати коригуючі чи скасовуючі документи щодо недостовірних звітів про застраховану особу.

Для зручності наведемо всі випадки та строки подання персоніфікованої звітності в табличній формі.

Випадки подання персоніфікації

Строки подання

Звітність

1

2

3

Щорічна персоніфікована звітність

Щорічно до 1 квітня поточного року згідно із графіком, затвердженим територіальним органом Пенсійного фонду

Комплект документів первинної звітності в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб за попередній рік

У разі звернення працівника (колишнього працівника) підприємства за призначенням пенсії

Протягом року в міру звернення працівників підприємства за призначенням пенсії

Відомості про застраховану особу, яка звернулася за призначенням пенсії

У разі подання страхувальником заяви про зняття з обліку в територіальному органі Пенсійного фонду

У поточному році із заявою
про зняття з обліку

Звіт за поточний рік з відомостями за період до зняття страхувальника
з обліку та документи первинної звітності за попередні звітні роки, якщо вони не подавались до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації до моменту знаття з обліку

У разі виявлення недостовірних відомостей у персоніфікованому обліку

У 10-денний строк з дня виявлення цих відомостей

Необхідні коригуючі чи скасовуючі документи щодо недостовірних звітів про застраховану особу

 

Базовий комплект документів персоніфікованої звітності та їх заповнення

Щодо комплекту персоніфікованої звітності зазначимо таке.

Порядком № 7-6, який діє з 2004 року, затверджено перелік форм документів персоніфікованої звітності та форми бланків цих документів. Проте у зв’язку з недостатньою підготовкою матеріально-технічної бази для приймання персоніфікованої звітності, територіальні органи Пенсійного фонду приймають звітні форми переважно на старих бланках, затверджених Інструкцією № 16-6. При складанні річної персоніфікованої звітності використовується тільки один з нових бланків — Анкета застрахованої особи (додаток 10 до Порядку № 7-6).

Підприємства, на яких працюють

менше
5 осіб
, можуть подавати персоніфікацію тільки в паперовому вигляді. Якщо кількість працівників підприємства більше 5 осіб, страхувальник повинен подавати персоніфіковану звітність в елект­ронному вигляді (п.п. 6 п. 1.3 Порядку № 7-6).

Зазвичай для надання персоніфікованої звітності в електронному вигляді всім страхувальникам у територіальному органі ПФУ за місцем реєстрації безоплатно надавалася оновлена версія спеціального комплексу програм «Автоматизоване робоче місце роботодавця для підготовки звітів за системою персоніфікованого обліку відомостей про доходи, трудовий стаж та розмір внесків» («АРМ-Р»). З 2007 року страхувальникам надається нова програма «АРМ-ЗС». У зв’язку з цим підтримка та оновлення АРМ 2.37 припинилися. Проте персоніфікацію за підсумками 2007 року може бути подано у старій програмі. Докладніше про це див. на с. 51.

Зверніть увагу: якщо страхувальник подає персоніфікацію в електронному вигляді, одночасно подається роздрукований примірник.

Усі форми персоніфікованої звітності заповнюються

українською мовою. Якщо звітність подається на паперовому носії, бланки заповнюються друкованими літерами без помарок та виправлень ручкою із синім або чорним чорнилом. Кожний документ комплекту звітності, за винятком ярлика, підписується керівником та скріплюється печаткою підприємства. Ярлик підписує тільки особа, відповідальна за подання персоніфікованої звітності.

Перелік документів, які входять до комплекту персоніфікованої звітності, наведемо в таблиці.


з/п

Найменування документа

Яким документом установлено

Примітка

1

2

3

4

1

Ярлик-розписка (Ярлик)

Ярлик-розписка формується на кожну пачку первинної звітності у СПОВ. У пачку комплектуються однотипні документи, а саме: ІНДАНІ — не більше 25 аркушів у пачці, СП, СПП — не більше 4 аркушів у пачці. Відповідальний за приймання звітності з персоніфікації працівник Пенсійного фонду проставляє на ярлику всі необхідні реквізити та завіряє його печаткою одержувача — територіального органу Пенсійного фонду. Відривна частина ярлика з відміткою одержувача передається підприємству-страхувальнику

2

Список осіб, які працюють або працювали в роботодавця у звітному році (СП)

Додаток 15 до Інструкції № 16-6

Призначений для реєстрації застрахованих осіб у СПОВ. Тому СП подається на всіх працівників тільки у випадку, якщо підприємство за підсумками 2007 року вперше звітує в органі Пенсійного фонду. Якщо персоніфікація подається не вперше, то до форми СП включаються тільки відомості про новоприйнятих у 2007 році працівників, а також про тих, у яких протягом звітного року змінилися прізвище, ім’я, по батькові або ідентифікаційний номер. Відомості про осіб, раніше подані до територіального органу Пенсійного фонду, повторно не подаються

3

Список підстав, що дають право на застосування пільг робітникам підприємства при визначенні пенсії (СПП)

Додаток 14 до Інструкції № 16-6

Форму призначено для щорічного підтвердження страхувальником наявності в нього робочих місць, умови праці, на які відповідно до законодавства дають право на спеціальний стаж при розрахунку пенсії застрахованим особам. Зверніть увагу: зазначену форму зобов’язані подавати тільки підприємства, на яких працюють застраховані особи, які мають право на пільгову пенсію

4

Анкета застрахованої особи (АНКЕТА)

Додаток 10 до Порядку № 7-6

Заповнюється безпосередньо працівником у таких випадках:
— при прийманні на роботу фізичних осіб, які не пред’явили роботодавцю свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
— за необхідності коригування чи скасування відомостей раніше переданих до органу ПФУ анкет;
— за необхідності обміну чи одержання дубліката страхового свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Страхувальник передає Анкету до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації

5

Індивідуальні відомості про застраховану персону — ІНДАНІ

Додаток 13 до Інструкції № 16-6

Призначено для підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

  

Далі зупинимося на особливостях заповнення форми «

ІНДАНІ»

 

Заповнення форми
«ІНДАНІ»

Заповненню форми ІНДАНІ слід приділити особливу увагу, оскільки саме цей документ містить дані про заробітну плату, страховий стаж та сплачені страхові внески всіх застрахованих осіб, які працювали на підприємстві протягом 2007 року за основним місцем роботи, за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами.

Порядок заповнення цієї форми звітності визначено в

п. 8 Порядку № 7-6.

Річна форма подається з кодом періоду — 0. Звітний рік визначається за нарахуванням заробітної плати. Рік виплати заробітної плати збігається зі звітним роком незалежно від того, що на практиці періоди нарахування та виплати заробітної плати, як правило, не збігаються.

При поданні персоніфікації за 2007 рік у графі «Початкова» проставляється позначка «Х». Якщо для працівника це підприємство є основним місцем роботи, позначку «Х» необхідно проставити в рядку «трудова книжка знаходиться у цього страхувальника».

У графі «Код типу ставки страхового збору» зазначається код, згідно з яким нараховувалися страхові внески. Усі коди вказано в Таблиці відповідності, яку наведено в додатку 2 до

Порядку № 7-6. Ось основні з них:

1 — для найманих працівників, які одержують виплати за трудовими договорами, а також для фізичних осіб, які одержують винагороду за договорами цивільно-правового характеру;

2 — для працюючих інвалідів;

3 — для найманих працівників із числа осіб льотного складу цивільної авіації;

4 — для членів колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів і фермерських господарств, у тому числі таких, що вибрали спрощений спосіб оподаткування.

У графі «Усього» форми ІНДАНІ зазначається база для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду згідно зі

ст. 19 Закону № 1058, а саме: суми фактичних витрат на оплату праці, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітних плат та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності. При визначенні виплат, що підлягають відображенню в зазначеній графі, слід керуватися Інструкцією № 5.

Виплати, що не відносяться до фонду оплати праці (

п. 3 Інструкції № 5), у формі ІНДАНІ не відображаються, за винятком сум оплати періоду тимчасової непрацездатності, які відображаються в тому числі в окремій графі «Сума лікарняних».

До графи «Усього» форми ІНДАНІ потраплять

тільки суми матеріальної допомоги, які входять до фонду оплати праці та обкладаються пенсійними внесками (матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників: на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом). Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам за сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, у розрахунку пенсії участі не бере, тобто у графі «Усього» не відображається.

Відповідно до

п. 8.3 Порядку № 7-6 суми заробітної плати враховуються в тому місяці, за який їх нараховано.

Особливу увагу при заповненні форми ІНДАНІ слід звернути на порядок відображення «перехідних» виплат: відпускних та лікарняних.

Почнемо з відпускних. Згідно з

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5 суми нарахувань за час відпусток, на відміну від їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, який припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Якщо бухгалтер діяв згідно з таким правилом, то проблем із заповненням персоніфікації не буде ні в частині відображення сум відпускних, ні в частині відоб­раження нарахованих та утриманих з цих сум пенсійних внесків.

Якщо вся сума перехідних відпускних нараховувалася наперед, тобто в місяці виплати, то при заповненні форми ІНДАНІ їх необхідно відоб­разити у складі доходу того місяця, за який їх нараховано. Це означає, що нарахована сума відпускних вноситься в поле відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця, а сума відпускних, нарахована за дні відпустки в наступному місяці, включається до поля наступного місяця.

Слід пам’ятати, що суму відпускних за січень 2007 року, нарахованих у грудні 2006 року, має бути відображено в персоніфікації за 2007 рік. У свою чергу, якщо у грудні 2007 року було нараховано суму відпускних за січень 2008 року, січневі відпускні в персоніфікованій звітності за 2007 рік не відображаються.

При відображенні у формі ІНДАНІ внесків, нарахованих та утриманих із суми відпускних, необхідно враховувати правила, які діють при визначенні їх суми.

Порівняння виплат з максимальною величиною

, на яку нараховуються внески, здійснюється окремо за кожний місяць у розмірі, що діє в періоді, за який здійснюється нарахування відпускних. Це підтверджується в листі Пенсійного фонду від 06.03.2006 р. № 2584/03-02 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 35 — 36). Так, якщо відпускні нараховувалися у вересні 2007 року за вересень — жовтень 2007 року, з метою визначення суми пенсійних внесків сума відпускних, що припадає на вересень 2007 року, у складі заробітної плати порівнюється із сумою 8415 грн., а сума відпускних, що припадає на жовтень 2007 року, у складі заробітної плати за жовтень 2007 року — із сумою 8520 грн.

Суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності також відображаються у формі ІНДАНІ в тому місяці, за який їх нараховано. Сума виплат, нарахована за дні тимчасової непрацездатності, вноситься до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні тимчасової непрацездатності цього місяця. Сума оплати лікарняного за дні наступного місяця включається до поля наступного місяця.

Звертаємо увагу: нараховані в січні 2008 року лікарняні, що припадають на робочі дні грудня 2007 року згідно з графіком роботи підприємства, у формі ІНДАНІ відображаються у складі доходу грудня 2007 року. Аналогічно мають розподілятися лікарняні, що нараховані в січні 2007 року та припадають на робочі дні грудня 2006 року згідно з графіком роботи підприємства.

При відображенні у формі ІНДАНІ пенсійних внесків із сум перехідних лікарняних необхідно враховувати, що:

— порівняння виплат з максимальною величиною, на яку нараховуються внески, здійснюється окремо за кожний місяць у розмірі, що діє в періоді, за який здійснюється нарахування суми лікарняних;

— застосовується

розмір внеску, що діє на день нарахування виплат .

Варто зауважити, що минулого року виникали проблеми з розподілом страхових внесків у частині утримань, оскільки з 1 січня 2007 року почали діяти диференційовані ставки: 0,5 % із частини суми, що не перевищує прожиткового мінімуму на працездатну особу (у січні 2007 року — 525 грн.), та 2 % — із суми перевищення. Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду (див.

лист від 20.03.2007 р. № 2526/3-11) сума внеску має розподілятися пропорційно кількості робочих днів за графіком роботи підприємства у грудні 2006 року, за які нараховано суму лікарняних, і кількості робочих днів за графіком роботи підприємства, що припадають на період тимчасової непрацездатності в січні 2007 року.

Щодо розподілу пенсійних внесків, нарахованих та утриманих із суми лікарняних за грудень 2007 року — січень 2008 року, які нараховано в січні 2008 року, то тут усе простіше. З 1 січня 2008 року пенсійні внески утримуються із заробітної плати (доходу) за ставкою 2 %, тому для відображення у формі ІНДАНІ пенсійних внесків, утриманих із грудневих лікарняних, нарахованих у січні 2008 року, сума лікарняних за дні непрацездатності, що припадають на грудень 2007 року, помножується на 2 %.

До графи «Ураховується для пенсії» включаються ті самі суми, що й до графи «Усього», але з урахуванням максимальної величини доходу, з якої справляються пенсійні внески.

У 2007 році граничний розмір доходу становив:

— у січні — березні —

7875 грн.;

— у квітні — вересні —

8415 грн.;

— у жовтні — грудні —

8520 грн.

У графі «Сума лікарняних» слід відображати окремо суми оплати періоду тимчасової непрацездатності, які входять до складу сум, зазначених у графах «Усього» та «Ураховується для пенсії».

Таблиця «У тому числі, відомості про підстави для обліку спеціального стажу» форми ІНДАНІ заповнюється тільки в тому випадку, якщо застрахована особа має право на пільгову пенсію згідно з чинним законодавством.

Приклад.

У січні 2008 року працівник надав листок непрацездатності за період тимчасової непрацездатності з 24 грудня 2007 року по
4 січня 2008 року. Робочі дні на підприємстві згідно з розпорядженнями КМУ «Про перенесення робочих днів у 2007 році» від 12.12.2006 р. № 612-р, «Про перенесення робочих днів у 2008 році» від 28.11.2007 р. № 1059-р не переносилися. Нарахована заробітна плата за розрахунковий період (червень — листопад 2006 року) — 9000 грн., кількість робочих днів у розрахунковому періоді — 129. Страховий стаж працівника — 9 років
2 місяці. Оклад працівника становить 1500 грн. Заробітна плата, нарахована за грудень
2007 року, — 1071,43 грн. Сума нарахованих пенсійних внесків склала 355,71 грн., утриманих — 12,91 грн.

У січні 2008 року працівнику нараховано заробітну плату за 18 відпрацьованих днів січня 2008 року, а також оплату листка непрацездатності за 6 робочих днів грудня 2007 року та 3 робочі дні січня 2008 року.

Середня заробітна плата для розрахунку оплати листка непрацездатності складає 69,77 грн. (9000 грн. : 129 роб. дн.).

Розрахуємо суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності:

69,77 грн. х 5 роб. дн. = 348,85 грн.

Визначимо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, що припадає на січень 2008 року:

69,77 грн. х 4 роб. дн. = 279,08 грн.

За січень 2008 року працівнику нараховано заробітну плату в сумі 1285,71 грн. (1500 грн. : 21 роб. дн. х 18 роб. дн.).

Отже, загальний дохід працівника, нарахований за січень 2008 року, становить:

348,85 грн. + 279,08 грн. + 1285,71 грн. = 1913,64 грн.

Розрахуємо пенсійні внески за січень 2008 року:

— утримані: 1913,64 грн. х 2 % = 38,27 грн.;

— нараховані: 1913,64 грн. х 33,2 % = 635,33 грн.

Оплату лікарняних, що припадає на грудень 2007 року, у розмірі 418,62 грн. (69,77 грн. х 6 роб. дн.), та суму пенсійних внесків, нарахованих (418,62 грн. х 33,2% = 138,98 грн.) і утриманих (418,62 грн. х 2% = 8,37 грн.), має бути відображено у формі ІНДАНІ за 2007 рік.

Так, у графі «Усього» за грудень 2007 року зазначається сума 1490,05 грн. (1071,43 грн. + 418,62 грн.), така сама сума відображається у графі «Ураховується для пенсії», оскільки вона не перевищує максимальної величини доходу, з якого справляються пенсійні внески (8520 грн.). У графі «Сума лікарняних» зазначається сума 418,62 грн.

У графі «Сума внеску з нарахованого заробітку» за грудень 2007 року відображається сума 21,28 грн. (12,91 грн. + 8,37 грн.).

Сума пенсійних внесків, нарахованих на суму лікарняних за грудень 2007 року, у складі загальної суми нарахованих пенсійних внесків за рік зазначається у графі «Сума страхового збору за звітний період, нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи».

Слід зазначити, що зазвичай на одну застраховану особу заповнюється тільки одна форма ІНДАНІ. Але в деяких випадках бухгалтер повинен заповнювати дві форми ІНДАНІ на одного працівника.

Дві форми ІНДАНІ

заповнюються, якщо протягом року змінювався код типу ставки страхового внеску. Так, якщо працівник протягом року отримав інвалідність, на нього слід подавати два окремі звіти: перший — з кодом типу ставки страхового внеску «1» (вносяться відомості про заробітну плату, нараховану до отримання працівником інвалідності), другий — з кодом типу ставки страхового внеску «2» (відображаються відомості про заробітну плату, нараховану після отримання працівником інвалідності).

Окремі форми ІНДАНІ заповнюються також на працівників, які мали право одночасно на звичайну та наукову пенсію згідно із

Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII.

Якщо працівник протягом року на одному підприємстві одержував заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом, на нього запов­нюється одна форма ІНДАНІ.

Звертаємо увагу страхувальників:

форми ІНДАНІ на працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, за підсумками 2007 року не заповнюються. Це пов’язано з тим, що з 2007 року допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується за рахунок бюджетних коштів органами праці та соціального захисту.

Відповідальність за неподання персоніфікованої звітності

Відповідальність за неподання персоніфікації передбачено

п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 та п. 1.5 Порядку № 7-6.

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, які використовуються в системі персоніфікованого обліку, на страхувальника накладається

штраф у розмірі 10 % від суми страхових внесків, які сплачені або підлягають сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

За повторне порушення протягом року до страхувальника застосовується штраф у розмірі 20 % від суми страхових внесків, які сплачені або підлягають сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).

Посадові особи підприємства, яке порушило порядок подання персоніфікованої звітності, можуть притягатись до

адміністративної відповідальності на підставі п. 5 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058, згідно з яким на винних накладається штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 грн. до 255 грн.).

Про відповідальність за несвоєчасне подання персоніфікованої звітності нагадав Пенсійний фонд у

листі від 19.10.2007 р. № 16656/09-10 («Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 1 — 2).
У цьому ж листі зазначено порядок розрахунку штрафу.

Як правило, персоніфікована звітність — остання річна звітність, яку мають подати підприємства. Дуже важливо заповнити її правильно, оскільки від наданих страхувальником даних залежатиме розмір майбутньої пенсії працівників підприємства. Крім того, правильно заповнена та своєчасно подана персоніфікація дозволить уникнути штрафів. Користуйтеся наданими матеріалами і здавайте персоніфікацію швидко та легко!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі