Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про сплату у 2008 році плати за землю

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2008/№ 8
Друк
Лист від 14.01.2008 р. № 359/7/15-0717

Про сплату у 2008 році плати за землю

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 14.01.2008 р. № 359/7/15-0717

(витяг)

 

Державна податкова адміністрація України у зв’язку із прийняттям Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 107-VI), направляє роз’яснення щодо застосування окремих норм оподаткування землі, які слід врахувати при визначенні розміру земельного податку на 2008 рік.

Законом № 107-VI (стаття 64) установлено, що у 2008 році

по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України від 3 липня 1992 року № 2535-ХII «Про плату за землю» (із змінами і доповненнями, далі — Закон № 2535-ХII), збільшені в 3,1 раза.

Водночас пунктом 7 розділу II Закону № 107-VI внесені зміни до статті 7 Закону № 2535 — ХII, зокрема, частину другу цієї статті викладено в новій редакції та

встановлені нові ставки земельного податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено.

При цьому відповідно до статті 7 Закону № 2535-ХII по земельних ділянках населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь), де не встановлена грошова оцінка, ставки земельного податку диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради.

Отже, при визначенні суми земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності на 2008 рік по земельних ділянках в межах населених пунктів, грошова оцінка яких не проведена, необхідно врахувати збільшення ставок земельного податку, застосування до них коефіцієнта індексації, який залишився на рівні минулого року і складає 3,1, а також диференціацію ставок земельного податку згідно з рішеннями відповідних рад.

Статтею 64 Закону № 107-VI також установлено, що

по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону № 2535-ХII.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель» (пункт 3, далі — постанова № 783) Державне агентство земельних ресурсів України листом від 10 січня 2008 року № 14-22-6/55 повідомило Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, Республіканський комітет по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, головні управління земельних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі про те, що

грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.96, та грошова оцінка сільськогосподарських угідь, яка проведена станом на 01.07.95, підлягає індексації станом на 01.01.2008 на коефіцієнт 2,623, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік — 1,703, за 1997 рік — 1,059, за 1998 рік — 1,006, за 1999 рік — 1,127, за 2000 рік — 1,182, за 2001 рік — 1,02, за 2005 рік — 1,035 та за 2007 рік — 1,028. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі розраховується виходячи із середньорічного індексу інфляції за 2007 рік — 112,8 % відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою № 783.

Отже, при обчисленні суми земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.08 за 2007 рік необхідно індексувати на коефіцієнт 1,028.

Пунктом 8 розділу II Закону № 107-VI внесені зміни до Закону України від 6 жовтня 1998 року № 161-ХIV «Про оренду землі», зокрема, до статті 21 в частині визначення розміру орендної плати за землю. Встановлено, що

річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення — розміру земельного податку, що встановлюється Законом № 2535-ХII; для інших категорій земельтрикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом № 2535-ХII.

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати.

При цьому слід звернути увагу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, як розпорядників земель, на своєчасність оформлення та перегляд договорів оренди землі з врахуванням збільшення мінімального розміру орендної плати за землю, а також на необхідність надання відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду землі» до 1 лютого поточного року органам державної податкової служби переліків орендарів, з якими укладено договори на оренду землі на поточний рік та щомісячного інформування відповідного податкового органу про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів на оренду землі та їх розірвання.

Разом з тим необхідно врахувати, що згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 2535-ХII з 1 січня 2008 року пункти 6 та 13 частини першої статті 12 цього Закону — виключаються. Таким чином, підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до Закону України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні», та підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні», — з 1 січня 2008 року сплачують земельний податок у встановлених розмірах на загальних підставах.

<...>

Заступник голови С. Чекашкінкомментарі редакції

Плата за землю у 2008 році: ДПАУ підбиває підсумки

Майже в кожному січневому номері нашої газети за цей рік розміщено матеріали, які тією чи іншою мірою зачіпають тему земельних відносин. І це недивно, оскільки строк подання звітності з плати за землю (1 лютого) ось-ось спливе, а потік нормативних актів, присвячених цій актуальній темі, здається, ніяк не вичерпається. Це і новий Закон про держбюджет-2008 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 4), і лист Держземагентства від 10.01.2008 р. № 14-22-6/55 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 7), і оглядовий лист ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з орендою земельних ділянок» від 30.11.2007 р. № 01-8/918 (разом з докладними коментарями буде опубліковано в одному з найближчих номерів).

Приємно, що лист ДПАУ, який коментується сьогодні, де узагальнено всю нормативну інформацію про новації щодо плати за землю, уже відому нашим читачам, з’явився завчасно, а не як завжди...

Звернемо увагу лише на один принциповий момент листа, який податківці послідовно проводили в життя і раніше (див., наприклад, лист ДПАУ від 17.01.2006 р. № 533/7/15-0617 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 15). На їх думку, індексація грошової оцінки землі, необхідність проведення якої виникла за підсумками 2007 року, повинна враховуватися орендарями земельних ділянок державної та комунальної власності при визначенні ними суми орендної плати у відповідній декларації на 2008 рік.

Насправді (і ми неодноразово про це зазначали) будь-яких

підстав, що зобов’язують збільшити орендну плату на суму проведеної індексації, у платників податків немає*. Відповідно до Закону України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV орендна плата — це договірна величина, яка жорстко не прив’язана до нормативної оцінки землі або до розміру земельного податку, а має тільки встановлені цим Законом нижню і верхню межі. Інакше кажучи, збільшення грошової оцінки за підсумками 2007 року в 1,028 раза не означає пропорційного збільшення орендної плати у стільки ж разів.

* Якщо, звичайно, договором оренди не передбачено саме такий механізм індексації орендної плати.

Прим. ред.

Цей же висновок випливає і з самої форми декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, затвердженої наказом ДПАУ від 20.12.2005 р. № 588, текст рядка 1 якої «Нараховано орендної плати на _____ рік

згідно з договором оренди, усього» говорить сам за себе. Переноситься ж таке значення річної орендної плати до зазначеного рядка з додатка 1 до декларації, який повинен містити тільки ті відомості, які включено сторонами до договору оренди землі, у тому числі і щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а також розміру орендної плати.

При цьому не виключаємо, що в додатку 1 платник податків може (але не зобов’язаний!) навести значення грошової оцінки землі не те, виходячи з якого орендодавцем розраховувалася орендна плата в момент укладення договору, а нове, проіндексоване на відповідний коефіцієнт. Проте навіть такий варіант заповнення цього додатка не дозволяє орендарю самостійно відступити від договірної величини орендної плати, оскільки такі дії порушують цивільне законодавство в частині заборони односторонньої зміни умов договору.

А от з думкою, висловленою ДПАУ в передостанньому абзаці листа, що коментується, не можна не погодитися:

своєчасне приведення чинних договорів оренди до вимог законодавства в разі виходу розміру орендної плати за встановлені межі є обов’язком орендодавця земельної ділянки в особі органу державної влади або місцевого самоврядування. І лише після підписання і державної реєстрації змін до договору оренди про збільшення розміру орендної плати землекористувач буде зобов’язаний подати уточнену податкову декларацію і вносити орендну плату за землю державної чи комунальної форми власності в новому розмірі..

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі