Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перерахунок податку з доходів фізичних осіб

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2008/№ 9
Друк
Стаття

Перерахунок податку з доходів фізичних осіб

 

Для бухгалтерів початок року — пора річних звітів. Одним із важливих завдань у цей час є також проведення перерахунку податку з доходів фізичних осіб за підсумками 2007 року. Для чого потрібен перерахунок, який порядок його проведення та відображення у звітності, розповімо в цій статті.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

п.п. 6.5.2 Закону № 889 роботодавець за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг (далі — ПСП):

за результатами кожного звітного податкового року;

при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податків або у випадках, визначених у п.п. 6.3.3 Закону № 889;

при проведенні остаточного розрахунку з працівником, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Порядки проведення перерахунку податку з доходів у всіх зазначених вище випадках аналогічні. У самому

Законі № 889 порядок проведення перерахунку не описано. Тому керуватимемося роз’ясненнями ДПАУ з цього питання, наданими в листі № 3059. Свою позицію ДПАУ підтвердила в листах від 15.04.2005 р. № 3146/6/17-3116 і № 2635, від 13.03.2007 р. № 2522/5/17-0716.

У зв’язку з тим, що на сьогодні актуальною є тема річного перерахунку податку з доходів, докладніше зупинимося на особливостях його проведення.

 

Для чого потрібно провадити перерахунок

Роботодавці мають здійснювати річний перерахунок

тільки щодо тих працівників, до заробітної плати яких застосовувалася ПСП. Оскільки працівник самостійно вибирає, за яким місцем роботи він реалізує своє право на ПСП, перерахунок провадиться роботодавцем за місцем застосування ПСП (за основним місцем роботи або за сумісництвом).

Річний перерахунок

не провадиться щодо:

— працівників, які не мають права на ПСП;

— осіб, які до 01.01.2008 р. подали заяву про відмову від застосування ПСП (згідно з

п.п. «б» п.п. 6.5.2 Закону № 889 перерахунок мало бути проведено при здійсненні розрахунку за останній місяць застосування ПСП);

— осіб, звільнених протягом року (відповідно до

п.п. «в» п.п. 6.5.2 № 889 перерахунок мало бути проведено при здійсненні остаточного розрахунку в місяці звільнення).

Звертаємо увагу: при проведенні річного перерахунку податку з доходів, утриманого у 2007 році,

результати перерахунку за 2006 рік не враховуються .

Метою проведення перерахунку є:

— забезпечення виконання встановленої

Законом № 889 умови щодо обмеження граничного розміру заробітної плати звітного податкового місяця, що дає право платнику податку на застосування ПСП;

— перевірка (уточнення) підстав у платника податку для застосування ПСП;

— перевірка правильності нарахування податку з доходів фізичних осіб за кожний окремий податковий період (місяць).

Таким чином, при проведенні перерахунку

уточнюються доходи, виплачені протягом року, з урахуванням сум, нарахованих безпосередньо за відповідний місяць (відпускних, лікарняних тощо). При визначенні остаточної річної суми податку з доходів фізичних осіб як об’єкта оподаткування мають розглядатися уточнені доходи за кожний місяць окремо.

Під час проведення перерахунку також слід виправити арифметичні та інші помилки, допущені при оподаткуванні доходів у вигляді заробітної плати працівника, який має право на ПСП.

 

Порядок перерахунку доходів

Як уже зазначалося, перерахунку підлягають

доходи працівників у вигляді заробітної плати. Під заробітною платою розуміється дохід, нарахований (виплачений, наданий) у результаті здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця. Крім того, під заробітною платою розуміються інші заохочувальні та компенсаційні виплати чи інші виплати й винагороди, що виплачуються (надаються) платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму.

Згідно з

листом № 2635 при визначенні структури заробітної плати слід керуватися Законом України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та Інструкцією № 5. Отже, при перерахунку враховуватимуться основна, додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Слід пам’ятати, що ДПАУ відносить до заробітної плати й деякі виплати, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця.

Доходи, які для цілей

Закону № 889 не є заробітною платою, при перерахунку не враховуються.

Перерахунок

доходів працівника у вигляді заробітної плати, до яких застосовувалася ПСП, необхідно здійснювати, якщо протягом 2007 року:

— провадилися

донарахування і виплата сум за попередні податкові періоди (місяці). У цьому випадку при проведенні річного перерахунку суми донарахувань відносяться до відповідних місяців, за які провадиться донарахування;

— нараховувалися

«перехідні» виплати (відпускні та лікарняні). Під час перерахунку суми таких виплат або їх частини відносяться до відповідних місяців, за які їх нараховано. При цьому окремо підсумовуються зарплата й сума лікарняних (відпускних), нарахована за певну кількість днів кожного місяця.

Зверніть увагу: суми, що нараховуються та виплачуються за податкові періоди, відмінні від місячного (наприклад, премії за квартал, півріччя, рік),

відносяться до місяця їх нарахування і розподілу за місяцями, за які їх було нараховано, не підлягають.

Перерахунок не здійснюється щодо місяців, у яких протягом року не було змін у складі загального оподатковуваного доходу і підстав для надання ПСП.

При проведенні перерахунку слід ураховувати, що граничний розмір доходу для застосування ПСП у 2007 році склав

740 грн. А в разі надання ПСП «на дітей» (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889) граничний розмір доходу одного з батьків розраховується як добуток суми 740 грн. та кількості дітей (абз. другий п.п. 6.5.1 Закону № 889).

Перерозподіл доходів, а також виправлення помилок, виявлених під час проведення перерахунку, може спричинити як доутримання, так і повернення податку з доходів фізичних осіб.

Розглянемо приклади.

Приклад 1.

Працівник Андрєєв І. П. (ідентифікаційний номер 2373333333) протягом 2007 року користувався ПСП у розмірі, установленому
п.п. 6.1.1 Закону № 889 (200 грн.).

У лютому 2007 року Андрєєву І. П. помилково не нарахували доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в сумі 100 грн. Зазначену доплату донараховано працівнику в березні 2007 року.

З 22.10.2007 р. по 09.11.2007 р. Андрєєв І. П. хворів. У листопаді 2007 року працівник надав листок непрацездатності, згідно з яким нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 512,25 грн., у тому числі за 8 днів жовтня — 273,20 грн. та 7 днів листопада — 239,05 грн.

Перерахунок здійснюється в січні 2008 року.

Інформацію про нараховану в 2007 році працівнику заробітну плату, а також про надані ПСП та утриманий податок з доходів покажемо в таблиці.

Умовні скорочення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума внесків до соціальних фондів, грн.

ПСП

ПДФО, грн.

ПФ (0,5 — 2 %)

ФТВП (0,5 — 1 %)

ФБ (0,5 %)

Січень

630,00

4,73

6,30

3,15

200,00

62,37

Лютий

630,00

4,73

6,30

3,15

200,00

62,37

Березень

800,00

8,13

8,00

4,00

0,00

116,98

Квітень

700,00

5,59

7,00

3,50

200,00

72,59

Травень

700,00

5,59

7,00

3,50

200,00

72,59

Червень

700,00

5,59

7,00

3,50

200,00

72,59

Липень

700,00

5,59

7,00

3,50

200,00

72,59

Серпень

700,00

5,59

7,00

3,50

200,00

72,59

Вересень

700,00

5,59

7,00

3,50

200,00

72,59

Жовтень

456,52

2,28

2,28

2,28

200,00

37,45

Листопад

989,52

9,60

2,39

2,39

0,00

146,27

Грудень

700,00

5,48

7,00

3,50

200,00

72,60

Разом

8406,04

68,49

74,27

39,47

933,58

 

Як видно з таблиці, у березні та листопаді 2007 року ПСП не застосовувалася, оскільки сума заробітної плати перевищила граничний розмір доходу.

У зв’язку з тим, що працівнику у 2007 році було донараховано виплату за минулий місяць, а також нараховано «перехідні» лікарняні, необхідно провести перерахунок доходів, нарахованих протягом 2007 року, і відповідно перерахунок податку з доходів фізичних осіб.

Порядок проведення перерахунку Андрєєву І. П. покажемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума фактично утриманих внесків, грн.

ПСП

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, грн.

Січень

630,00

14,18

200,00

62,37

62,37

0,00

Лютий

730,00

14,18

200,00

77,37

62,37

-15,00

Березень

700,00

20,13

200,00

71,98

116,98

45,00

Квітень

700,00

16,09

200,00

72,59

72,59

0,00

Травень

700,00

16,09

200,00

72,59

72,59

0,00

Червень

700,00

16,09

200,00

72,59

72,59

0,00

Липень

700,00

16,09

200,00

72,59

72,59

0,00

Серпень

700,00

16,09

200,00

72,59

72,59

0,00

Вересень

700,00

16,09

200,00

72,59

72,59

0,00

Жовтень

729,72

6,84

200,00

78,43

37,45

-40,98

Листопад

716,32

14,38

200,00

75,29

146,27

70,98

Грудень

700,00

15,98

200,00

72,60

72,60

0,00

Разом

8406,04

182,23

873,58

933,58

60,00

 

За результатами перерахунку доходів, нарахованих Андрєєву І. П. протягом 2007 року, виявлено суму надміру утриманого податку з доходів у сумі 60,00 грн. (933,58 грн. - 873,58 грн.). Зазначену суму має бути повернено працівнику шляхом зменшення на неї суми податку з доходів, утриманого із заробітної плати за січень 2008 року.

 

Порядок перерахунку податкових соціальних пільг

Під час перерахунку податку з доходів бухгалтеру необхідно перевірити (уточнити) підстави для застосування ПСП до доходів працівника у вигляді заробітної плати таким чином:

1) перевіряється наявність заяв працівників на застосування ПСП. Слід ураховувати, що

ПСП надається з місяця подання заяви. У місяцях, що передують наданню заяви, ПСП не застосовується;

2) якщо ПСП надавалася в підвищеному розмірі, то, крім заяв, перевіряється

наявність підтверджуючих документів згідно з Порядком № 2035;

3) доходи працівників у вигляді заробітної плати

окремо за кожний місяць порівнюються з граничним розміром доходу для застосування ПСП.

Платники податків, які одержують пільгу «на дітей» у розмірі 150 % (300 грн.) на підставах, зазначених у

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, мають право також на ПСП у розмірі 100 % «на себе» (див. листи ДПАУ від 14.03.2005 р. № 75/4/17-3114 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 25, від 26.10.2007 р. № 5191/к/17-0715 ).

Якщо під час перевірки підстав щодо надання ПСП виявлено арифметичні або методологічні помилки, допущені при застосуванні ПСП протягом 2007 року, бухгалтер має здійснити перерахунок сум наданих ПСП і відповідно перерахунок податку з доходів фізичних осіб.

Перерахунок сум наданих ПСП розглянемо на числових прикладах.

Приклад 2.

Іщенко В. А. прийнято на роботу з 15 жовтня 2007 року (ідентифікаційний номер 2775555555). Працівниці встановлено оклад у розмірі 730 грн. 27 жовтня 2007 року Іщенко В. А. подала до бухгалтерії заяву про застосування ПСП згідно з п.п. 6.1.1 Закону № 889.

Заробітна плата Іщенко В. А. за жовтень 2007 року склала 412,61 грн. (730 грн. : 23 роб. дн.

х 13 роб. дн.). Помилково до заробітної плати працівниці за жовтень 2007 року ПСП не застосовувалася. У інших місяцях 2007 року не було жодних змін у складі загального оподатковуваного доходу і підстав для застосування ПСП, тобто ПСП застосовувалася до заробітної плати в розмірі 730 грн.

Перерахунок здійснюється в січні 2008 року.

Інформацію про нараховану в жовтні 2007 року Іщенко В. А. заробітну плату і утриманий податок з доходів покажемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума внесків до соціальних фондів, грн.

ПСП

ПДФО, грн.

ПФ (0,5 — 2 %)

ФТВП (0,5 %)

ФБ (0,5 %)

Жовтень

412,61

2,06

2,06

2,06

60,96

Разом

412,61

2,06

2,06

2,06

60,96

 

Згідно з

п. 4 Порядку № 2035 ПСП мала застосовуватися до заробітної плати працівниці з жовтня 2007 року, але помилково в цьому місяці ПСП не застосовувалася. У інших місяцях 2007 року не було жодних змін у складі загального оподатковуваного доходу і підстав для застосування ПСП, тому перерахунок слід провести тільки щодо жовтня 2007 року.

Порядок проведення перерахунку Іщенко В. А. покажемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума фактично утриманих внесків, грн.

ПСП

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, грн.

Жовтень

412,61

6,18

200

30,96

60,96

30,00

Разом

412,61

6,18

30,96

60,96

30,00

 

У результаті перерахунку виявлено суму переплати щодо податку з доходів у розмірі 30 грн. (60,96 грн. - 30,96 грн.). На суму надміру утриманого податку з доходів має бути зменшено суму податку з доходів, утриманого із заробітної плати за січень 2008 року.

Приклад 3.

Працівниця Міщенко О. В.
( ідентифікаційний номер 2567777777) має право на підвищений розмір ПСП як мати, котра має дитину-інваліда, і на 100 % ПСП «на себе» (200 грн.). Протягом 2007 року ПСП у розмірі 200 грн. не застосовувалася. Перерахунок здійснюється в січні 2008 року.

Інформацію про нараховані працівниці протягом 2007 року доходи у вигляді заробітної плати, а також про надані ПСП та утриманий податок з доходів покажемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума внесків до соціальних фондів, грн.

ПСП

ПДФО, грн.

ПФ (0,5 — 2 %)

ФТВП (1 %)

ФБ (0,5 %)

Січень

680,00

5,73

6,80

3,40

300,00

54,61

Лютий

680,00

5,73

6,80

3,40

300,00

54,61

Березень

680,00

5,73

6,80

3,40

300,00

54,61

Квітень

680,00

5,19

6,80

3,40

300,00

54,69

Травень

680,00

5,19

6,80

3,40

300,00

54,69

Червень

680,00

5,19

6,80

3,40

300,00

54,69

Липень

730,00

6,19

7,30

3,65

300,00

61,93

Серпень

730,00

6,19

7,30

3,65

300,00

61,93

Вересень

730,00

6,19

7,30

3,65

300,00

61,93

Жовтень

730,00

6,08

7,30

3,65

300,00

61,95

Листопад

730,00

6,08

7,30

3,65

300,00

61,95

Грудень

730,00

6,08

7,30

3,65

300,00

61,95

Разом

8460,00

69,57

84,60

42,30

699,54

 

Оскільки до заробітної плати Міщенко О. В. протягом 2007 року помилково не застосовувалася ПСП «на себе» в розмірі 200 грн., необхідно здійснити перерахунок сум ПСП і податку з доходів.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума фактично утриманих внесків, грн.

ПСП

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, грн.

1

2

3

4

5

6

7

Січень

680,00

15,93

500,00

24,61

54,61

30,00

Лютий

680,00

15,93

500,00

24,61

54,61

30,00

Березень

680,00

15,93

500,00

24,61

54,61

30,00

Квітень

680,00

15,39

500,00

24,69

54,69

30,00

Травень

680,00

15,39

500,00

24,69

54,69

30,00

Червень

680,00

15,39

500,00

24,69

54,69

30,00

Липень

730,00

17,14

500,00

31,93

61,93

30,00

Серпень

730,00

17,14

500,00

31,93

61,93

30,00

Вересень

730,00

17,14

500,00

31,93

61,93

30,00

Жовтень

730,00

17,03

500,00

31,95

61,95

30,00

Листопад

730,00

17,03

500,00

31,95

61,95

30,00

Грудень

730,00

17,03

500,00

31,95

61,95

30,00

Разом

8460,00

196,47

339,54

699,54

360,00

 

За результатами перерахунку сума надміру утриманого податку з доходів склала 360 грн. (699,54 грн. - 339,54 грн.). Частину зазначеної суми має бути повернено працівниці за рахунок утриманого податку з доходів із заробітної плати за січень 2008 року, решту — за рахунок податкових зобов’язань наступних місяців.

 

Результати перерахунку та їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності

Наслідки перерахунку і доходів, і наданих ПСП можуть бути такими:

— виникла

недоплата податку з доходів фізичних осіб. У цьому випадку сума недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а при недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (п.п. 6.5.3 Закону № 889);

— виникла

переплата податку з доходів фізичних осіб. У такій ситуації на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми — сума податкових зобов’язань наступних податкових періодів, до повного повернення суми такої переплати (п.п. 6.5.5 Закону № 889).

У бухгалтерському обліку підприємства результати перерахунку відображаються таким чином:

сума недоплати податку, що утримується з працівника, — Дт 661 — Кт 641/ПДФО;

сума переплати податку з доходів, що підлягає поверненню працівнику, — Дт 661 — Кт 641/ПДФО методом «червоне сторно».

Результати річного перерахунку сум доходів і ПСП має бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

При заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ результати перерахунку відображаються таким чином. Якщо виявлено недоплату, показники граф 4а «Сума нарахованого податку» і 4 «Сума перерахованого податку» збільшуються на суму виявленої недоплати з податку з доходів. У разі якщо за результатами перерахунку виявлено переплату, показники зазначених граф зменшуються на суму надміру утриманого податку з доходів.

Якщо сума фактично утриманого податку протягом кварталу, в якому було проведено перерахунок, менше належної до повернення платнику податку суми переплати, то у графах 4а і 4 проставляються нулі, а неповернена сума податку переноситься у зменшення майбутніх податкових зобов’язань.

Що стосується строків проведення річного перерахунку, то

Законом № 889 їх не визначено. За рекомендаціями ДПАУ, викладеними в листі № 3059, річний перерахунок потрібно завершити до подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2007 року, тобто не пізніше 9 лютого 2008 року. Отже, залежно від місяця проведення перерахунку його результати може бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2007 року або в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за
1 квартал 2008 року.

Розглянемо порядок відображення результатів перерахунку в бухгалтерському обліку підприємства та в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, використовуючи дані попередніх прикладів.

Продовження прикладу 1.

У 1 кварталі 2008 року сума заробітної плати, нарахованої Андрєєву І. П., склала 2400 грн., сума утриманого податку — 231,54 грн. Протягом січня — березня 2008 року працівник користувався ПСП у розмірі 257,50 грн. Сума податку з доходів, яку має бути повернено працівнику
Андрєєву І. П. за результатами перерахунку, становить 60,00 грн. Заробітна плата виплачується своєчасно.

Загальна сума податку з доходів фізичних осіб, яку фактично утримано та має бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року, дорівнює 171,54 грн. (231,54 грн. - 60,00 грн.).

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року потрібно заповнити таким чином.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу
дд/мм/рррр

звільнення з роботи
дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

12

2373333333

2400

00

2400

00

171

54

171

54

01

01

...

 

Продовження прикладу 3.

Сума заробітної плати, нарахованої Міщенко О. В. у 1 кварталі 2008 року, становить 3000 грн. (по 1000 грн. на місяць), сума утриманого податку — 434,25 грн. ПСП у 1 кварталі 2008 року до заробітної плати Міщенко О. В. не застосовувалася, оскільки сума нарахованої заробітної плати перевищувала граничний розмір доходу (890 грн.). Сума податку з доходів, яку має бути повернено працівниці
Міщенко О. В., становить 360,00 грн. Заробітна плата виплачується своєчасно.

Фактично утримана сума податку з доходів у I кварталі 2008 року, яку має бути відображено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року, дорівнює 74,25 грн. (434,25 грн. - 360 грн.).

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу
дд/мм/рррр

звільнення з роботи
дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

21

2567777777

3000

00

3000

00

74

25

74

25

01

...

 

Відповідно до

п.п. 6.5.4 Закону № 889, якщо роботодавець із будь-яких причин не здійснив річний перерахунок сум доходів, нарахованих працівникам у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП, і не утримав суму недоплати (її частину), то така сума стягується податковим органом за рахунок такого роботодавця і не включається до складу його валових витрат. Крім того, у разі непроведення перерахунку посадових осіб підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 1634 КУпАП: попередження або накладення штрафу від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (від 34 грн. до 51 грн.), а в разі повторного порушення — від трьох до п’яти нмдг (від 51 грн. до 85 грн.).

Отже, порядок перерахунку податку з доходів фізичних осіб за підсумками 2007 року порівняно з минулими роками не змінився. Упевнені: користуючись матеріалом цієї статті, бухгалтери швидко й легко проведуть перерахунок щодо всіх працівників, які у 2007 році користувалися ПСП.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі