Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетний облік. Формуємо податковий кредит з ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2008/№ 46
Друк
Стаття

Формуємо податковий кредит з ПДВ

 

Питання формування податкового кредиту з ПДВ є актуальними для багатьох бюджетних установ та організацій — платників ПДВ. Це пов’язано з тим, що при одночасному провадженні діяльності, яка обкладається і не обкладається ПДВ, у деяких випадках не можна відразу визначити, в яких саме операціях буде використано придбані товари та послуги.

Про те, як застосувати на практиці норми Закону про ПДВ при формуванні податкового кредиту, ітиметься в запропонованому матеріалі.

Тетяна ЗЕМЛЯНА, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Документи статті

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Постанова № 1602

— постанова КМУ «Про послуги з охорони здоров’я, операції з надання яких закладами охорони здоров’я, що мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість від 05.10.98 р. № 1602.

Перелік № 435

— Перелік послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 08.06.2005 р. № 435.

 

Перш ніж перейти безпосередньо до нашої теми, нагадаємо важливі правила, якими керуватимемося надалі:

1. Платники ПДВ повинні вести

окремий облік з поставки та придбання товарів (послуг) відносно операцій, що:

— підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %;

— звільнені від оподаткування згідно зі

ст. 5.1 Закону про ПДВ;

— не є об’єктами оподаткування згідно зі

ст. 3.2 Закону про ПДВ.

2. Бюджетні установи до складу податкового кредиту можуть відносити суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів (послуг)

виключно за рахунок коштів спеціального фонду.

3. До складу податкового кредиту відносяться тільки суми ПДВ, які було нараховано (сплачено) при придбанні товарів (робіт, послуг), що беруть участь саме

в операціях, які обкладаються ПДВ (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

Тепер перейдемо до розгляду прикладів, пов’язаних з формуванням податкового кредиту.

 

Здійснення оподатковуваних операцій

Приклад 1

. Установа охорони здоров’я — платник ПДВ надає населенню косметологічні послуги, проводить медичні огляди осіб для отримання посвідчення водія транспортного засобу, а також надає послуги з медичного обслуговування громадян за їх бажанням з поліпшеним сервісним обслуговуванням. Такі послуги є об’єктом обкладення ПДВ згідно з Переліком послуг з охорони здоров’я (у тому числі медико-санітарної допомоги, судово-медичної та судово-психіатричної експертизи), операції з надання яких закладами охорони здоров’я, що мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг, не звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою № 1602. Для здійснення оподатковуваної діяльності за рахунок коштів спецфонду у квітні 2008 року установою придбано необхідні матеріали та препарати на суму 1680 грн. (у тому числі ПДВ — 280 грн.).

У цьому прикладі за наявності податкової накладної до податкового кредиту за квітень 2008 року включається вся сума ПДВ — 280 грн.

Слід зазначити, що право на нарахування податкового кредиту виникає

незалежно від того, чи почали такі товари використовуватися в оподатковуваних операціях (тобто при наданні платних послуг) протягом звітного податкового періоду , а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. Це саме положення поширюється і на випадки придбання основних фондів, призначених для використання в оподатковуваній діяльності. Таку норму передбачено п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

При цьому придбання (виготовлення) матеріальних активів (послуг), які

не буде задіяно при наданні платних послуг, не дає права на включення суми ПДВ, сплаченої у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), до складу податкового кредиту.

На практиці може виникнути ситуація, коли товари, придбані для оподатковуваної діяльності, частково було використано в неоподатковуваній діяльності, наприклад, в основній діяльності за загальним фондом. На цей випадок слід пам’ятати положення, установлене

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ: якщо в подальшому товари починають використовуватися в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, або основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною в податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Опишемо таку ситуацію стосовно вищенаведеного прикладу.

Приклад 2

. Припустимо, що у травні 2008 року (унаслідок нестачі бюджетних асигнувань за загальним фондом на придбання медикаментів та препаратів) для діяльності за загальним фондом з придбаних для надання платних послуг матеріалів та препаратів було використано препарати на суму 275 грн. У податковому обліку препарати на цю суму вважаються проданими за їх звичайною ціною. Це означає, що установі в податковому обліку необхідно відобразити операцію з продажу на суму 275 грн. і нарахувати податкове зобов’язання з ПДВ за травень 2008 року в сумі 55 грн.

Відобразимо зазначені операції в бухгалтерському обліку.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано матеріали та препарати (вартість без ПДВ)

233

675

1400

 

Суму ПДВ уключено до податкового кредиту

641/ПДВ

675

280

2

Сплачено постачальнику за придбані матеріали та препарати

675

323

1680

3

Матеріали та препарати використані для надання послуг, що обкладаються ПДВ

811

233

1125

4

Передано препарати для використання в діяльності, що фінансується із загального фонду (внутрішня передача)

233

233

275

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

811

641/ПДВ

55

6

Списано препарати, використані в діяльності, що фінансується із загального фонду

811

233

275

 

Здійснення неоподатковуваних операцій

Якщо бюджетна установа придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, призначені для їх використання в операціях, які не є об’єктом оподаткування згідно з

п. 3.2 Закону про ПДВ або звільняються від оподаткування згідно з п. 5.1 Закону про ПДВ, то суми податку, сплачені у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), до складу податкового кредиту не входять (п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ). Такі суми підлягають віднесенню до складу фактичних видатків бюджетної установи.

Також слід пам’ятати, що придбання (виготовлення) матеріальних активів (послуг), які

не буде задіяно при наданні платних послуг, не дає право на включення суми ПДВ, сплаченої у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), до складу податкового кредиту.

З

п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ випливає, що його норми застосовуються в разі, коли первісно відомо, що товари, послуги або основні фонди, які придбаваються (виготовляються), повністю використовуватимуться в пільгованих (неоподатковуваних) операціях. Так, якщо заздалегідь передбачається, що цінності або послуги придбаваються (виготовляються) для використання саме з такою метою, то сума ПДВ, сплачена при їх придбанні (виготовленні), до податкового кредиту не включається.

Приклад 3

. Вищий навчальний заклад економічного профілю — платник ПДВ надає платні послуги у вигляді групових та індивідуальних занять з фізкультури та спорту у спортзалі, стадіоні та плавальному басейні для студентів понад навчальні плани. Згідно з Переліком № 435 такі послуги звільняються від сплати ПДВ. У травні 2008 року вищий навчальний заклад придбав спортивний інвентар для проведення занять на суму 1380 грн. (у тому числі ПДВ — 230 грн.). Передбачається, що спортивний інвентар використовуватиметься виключно для надання звільнених від оподаткування послуг.

У цьому прикладі ПДВ у сумі 230 грн. підлягає віднесенню до складу фактичних видатків бюджетної установи, оскільки заздалегідь відомо, що придбаний інвентар використовуватиметься у звільнених від оподаткування операціях.

Така операція відобразиться в бухгалтерському обліку так:

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано спортивний інвентар

113

675

1150

 

Одночасно провадиться запис

811

401

1150

2

Суму ПДВ віднесено на фактичні видатки установи

811

675

230

3

Сплачено постачальникам за придбаний спортивний інвентар

675

323

1380

 

Розподіл «вхідного» ПДВ

Часто трапляються ситуації, коли ті самі придбані товари (послуги, основні фонди)

одночасно використовуються платником ПДВ відразу і в оподатковуваних, і в неоподатковуваних операціях, тобто мають подвійне призначення. За логікою, всю суму «вхідного» ПДВ не можна віднести до складу податкового кредиту, хоча якась його частина має до нього потрапляти, оскільки в оподатковуваних операціях товар усе ж таки використовується. Виникає цілком закономірне запитання: як визначити суму ПДВ, що включається до податкового кредиту?

На жаль,

Закон про ПДВ не містить точного механізму розрахунку податкового кредиту в цих випадках. Він лише обмежується нормою такого змісту: якщо виготовлені та/або придбані товари (роботи, послуги) частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду (п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ).

Разом з тим способи розподілу «вхідного» ПДВ пропонувала ДПАУ в

листах від 18.05.99 р. № 7141/7/16-1220-26 та від 01.12.99 р. № 18043/7/16-1220-16. З усіх запропонованих способів бюджетним установам доцільно скористатися таким: розрахувати коефіцієнт розподілу як відношення обсягу оподатковуваних операцій до загального обсягу операцій звітного періоду. При цьому, визначаючи частку оподатковуваних операцій (коефіцієнт розподілу), слід мати на увазі, що всі складові частини розрахунку: і обсяг оподатковуваних операцій, і загальний обсяг операцій звітного періоду (тобто чисельник і знаменник дробу) беруться без ПДВ. На це звертала увагу ДПАУ в листі від 01.12.99 р. № 18043/7/16-1220-16.

Отже, помноживши суму «вхідного» ПДВ на коефіцієнт розподілу, отримаємо ту частину «вхідного» ПДВ, яку буде включено за підсумками звітного періоду до податкового кредиту.

Тут відразу ж слід застерегти: коефіцієнт розподілу

застосовується лише у випадках, коли неможливо розмежувати суми ПДВ, що включаються до податкового кредиту і відносяться до фактичних видатків установи. Коли придбаний товар використовується частково в оподатковуваних, а частково в неоподатковуваних операціях, і при цьому обсяг використання товару в кожній операції, а отже, і суми ПДВ, можна чітко визначити і розмежувати, цей спосіб розподілу ПДВ не застосовується.

Приклад 4

. Вищий навчальний заклад — платник ПДВ придбав 20 пачок паперу вартістю 360 грн. (у тому числі ПДВ — 60 грн.). Заздалегідь відомо, що 8 пачок цього паперу вартістю 144 грн. (у тому числі ПДВ — 24 грн.) буде використано на курсах комп’ютерної підготовки (оподатковувана діяльність), а 12 пачок паперу вартістю 216 грн. (у тому числі ПДВ — 36 грн.) — для проведення літніх мовних курсів (неоподатковувана діяльність). Відповідно в такому разі частина «вхідного» ПДВ:

— у сумі 36 грн. (припадає на вартість паперу, що використовується в неоподатковуваній діяльності) бюджетна установа віднесе до фактичних видатків;

— у сумі 24 грн. (припадає на вартість паперу, що використовується в оподатковуваній діяльності) — включить до податкового кредиту.

Як бачимо, у прикладі жодного розподілу за

п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ не провадиться. У цьому випадку бюджетна установа керується нормами п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ, тобто включає до податкового кредиту «вхідний» ПДВ щодо товарів, які використовуватимуться в оподатковуваних операціях, і відносить до складу фактичних видатків суми «вхідного» ПДВ щодо товарів, які використовуються в пільгованій діяльності. Інакше кажучи, у наведеному прикладі діють загальні правила формування податкового кредиту.

Перш ніж розглянути конкретний приклад з розрахунком коефіцієнта розподілу, виділимо важливі

нюанси, на які слід звернути увагу при застосуванні п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ.

1.

Сума «вхідного» ПДВ розподіляється саме в тому звітному періоді, в якому придбано товари (послуги, основні фонди). Розподіл відбувається один раз у момент, коли суму «вхідного» ПДВ потрібно відобразити в податковому обліку та вирішити, яка її частина включається до податкового кредиту. При цьому для здійснення такого розподілу береться частка оподатковуваних операцій саме такого звітного періоду. І якщо в подальших звітних періодах вона зміниться (наприклад, у квітні частка була 0,57, а в травні стала 0,65), то жодних коригувань до раніше розподіленого «вхідного» (квітневого) ПДВ робити не потрібно (частка оподатковуваних операцій травня буде базовою для розподілу «вхідного» травневого ПДВ). Інакше кажучи, розподілений «вхідний» ПДВ у подальших періодах не перераховується.

2. Розподіляючи ПДВ, слід пам’ятати про правило першої події. Якщо першою подією була передоплата, то за наявності податкової накладної постачальника бюджетна установа розподілятиме «вхідний» ПДВ уже в періоді перерахування передоплати, не чекаючи завершальної операції — отримання товарів (послуг) від постачальника. І навпаки, якщо першою подією було отримання товару (послуги), то знову-таки за наявності податкової накладної «вхідний» ПДВ слід розподіляти в періоді такого отримання, не чекаючи здійснення оплати за нього.

3.

Розподіл «вхідного» ПДВ здійснюватиметься наприкінці звітного періоду, оскільки саме тоді буде відома частка оподатковуваних операцій.

Отже, наведемо формулу, згідно з якою визначається коефіцієнт розподілу «вхідного» ПДВ. При цьому використовуємо обсяги операцій, що відображаються у відповідних рядках податкової декларації з ПДВ.

Частка оподатковуваних операцій (коефіцієнт розподілу)

=

ряд. 1 (колонка А)


ряд. 5 (колонка А)

Нагадаємо, що в рядку 1 податкової декларації з ПДВ відображаються операції, оподатковувані за ставкою 20 %, у рядку 5 показується загальний обсяг операцій (оподатковуваних, які не є об’єктом обкладення ПДВ та звільнених від обкладення ПДВ). Також необхідно враховувати дані рядка 8.3 (колонка А), який призначено для відображення коригування сум ПДВ, згідно з

п. 4.5 Закону про ПДВ у разі зміни суми компенсації вартості товару та в разі перерахунку вартості при поверненні товару.

А зараз на прикладі розглянемо, як на практиці застосовується

п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ та передбачений ним розподіл «вхідного» ПДВ.

Приклад 5

. Будинок культури — бюджетна установа, що є платником ПДВ. Установа надає платні послуги з виховання та навчання дітей у гуртках гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, на курсах іноземних мов та комп’ютерної підготовки. Згідно з Переліком № 435 така діяльність звільняється від обкладення ПДВ. Водночас аналогічні гуртки організовано Будинком культури й для дорослих. Такі послуги підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах.

Заняття як з дітьми, так і з дорослими проводяться в тих самих приміщеннях.

У квітні 2008 року на рахунок Будинку культури надійшла батьківська плата за навчання дітей у сумі 12300 грн. та плата від інших категорій громадян у сумі 14100 грн. (у тому числі ПДВ — 2350 грн.). Усього надходження склали 26400 грн. (у тому числі ПДВ — 2350 грн.)

Видатки з утримання приміщень, в яких проводяться заняття (електроенергія, комунальні послуги тощо), за квітень 2008 року склали 10500 грн. (у тому числі ПДВ — 1750 грн.).

Отже, у цьому випадку відразу неможливо визначити, скільки електроенергії та комунальних послуг було спожито за кожною діяльністю (оподатковуваною та неоподатковуваною). У цьому випадку слід застосувати

п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ.

Щоб визначити, яку частину «вхідного» ПДВ може бути включено до податкового кредиту, бюджетній установі потрібно розрахувати коефіцієнт розподілу (частку оподатковуваних операцій звітного періоду). Ще раз нагадаємо, що

всі складові частини розрахунку беруться без ПДВ.

Так, за результатами квітня 2008 року частка оподатковуваних операцій склала:

11750 грн. : 24050 грн. = 0,488.

Отже, до податкового кредиту у квітні 2008 року платник податків має право віднести:

1750 грн. х 0,488 = 854 грн.

У бухгалтерському обліку бюджетної установи такі операції відобразяться так:

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано батьківську плату за надані послуги

674

714

12300

2

Надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок установи суми, що відносяться до плати за надані послуги з навчання дітей

323

674

12300

3

Нараховано дохід за платні послуги, оподатковувані ПДВ (у тому числі ПДВ)

364

711

14100

4

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

711

641/ПДВ

2350

5

Надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок суми, що відносяться до плати за надані послуги з навчання інших категорій громадян

323

364

14100

6

Здійснено видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги
(сума без ПДВ)

811

675

8750

7

Відображено суму «вхідного» ПДВ, що включається до податкового кредиту, за результатами розподілу

641/ПДВ

675

854

8

Відображено суму «вхідного» ПДВ, що не підлягає включенню до податкового кредиту

811

675

896

 

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі