Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Особливості розрахунку середньої зарплати для визначення відпускних

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2008/№ 48
Друк
Стаття

Особливості розрахунку середньої зарплати для визначення відпускних

 

Одним з важливих моментів нарахування та виплати відпускних є порядок їх розрахунку. Адже згідно з чинним законодавством розрахунок відпускних має деякі особливості, а саме: не всі виплати за розрахунковий період включаються до їх розрахунку. Про це і йтиметься у статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки —

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

 

Відповідно до

п. 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, навчальних та творчих відпусток, а також для виплати компенсації за невикористану відпустку провадиться за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Працівнику, який пропрацював на підприємстві менше року, середня зарплата для розрахунку відпускних обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи з 1 числа місяця після оформлення на роботу до 1 числа місяця, в якому надається відпустка.

Якщо працівник не зі своєї вини не мав заробітку в розрахунковому періоді, обчислення середньої зарплати провадиться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Обчислення суми відпускних провадиться відповідно до

п. 7 Порядку № 100. Згідно із зазначеним пунктом сумарний заробіток за останні 12 календарних місяців (або за менший фактично відпрацьований період) ділиться на відповідну кількість календарних днів такого розрахункового періоду за винятком святкових та неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП. Отриманий результат помножується на число календарних днів відпустки.

Крім святкових та неробочих днів, з календарних днів, що враховуються, віднімаються також дні, протягом яких працівник не працював відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин та за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

Звертаємо вашу увагу, що жодних особливостей у розрахунку відпускних у випадку, якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу за домовленістю між працівником та власником підприємства відповідно до

ст. 56 КЗпП, немає. Інакше кажучи, для таких працівників розрахунок відпускних провадиться в загальному порядку.

Виплати, що враховуються при розрахунку відпускних, зазначено в

п. 3 Порядку № 100, а виплати, які не враховуються при розрахунку відпускних, перелічено в п. 4 Порядку № 100.

Розглянемо на умовних прикладах порядок включення окремих виплат до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних.

 

Як ураховується в розрахунку відпускних винагорода за підсумками роботи за рік?

Згідно з

другим абзацом п. 3 Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років включається до середньої заробітної плати шляхом додавання до заробітку кожного розрахункового місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Слід мати на увазі: якщо одноразову винагороду за підсумками роботи за рік та за вислугу років нараховано минулого року за попередній календарний рік (наприклад, у грудні 2007 року за 2007 рік), то її сума не включається до розрахунку середньої заробітної плати для визначення відпускних. Це неодноразово зазначало Мінпраці у своїх листах (див

. лист від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28, лист від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16).

Стосовно випадку, коли одноразову винагороду за підсумками роботи за рік та за вислугу років нараховано в поточному році за попередній календарний рік, то її сума включається до розрахунку відпускних так: сума винагороди ділитися на 12 та помножується на кількість місяців розрахункового періоду. При цьому зауважимо, що кількість місяців в розрахунковому періоді для кожного працівника, який іде у відпустку, буде своя. У загальному випадку кількість місяців розрахункового періоду дорівнюватиме 12, при цьому до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних включатиметься вся сума одноразової винагороди за підсумками роботи за рік та за вислугу років. В окремих випадках у розрахунковому періоді може бути менша кількість місяців, наприклад, через те, що працівник ще не пропрацював повні 12 календарних місяців.

Приклад 1.

З 23 червня 2008 року працівнику надається щорічна відпустка на 24 календарні дні. Розрахунковий період: вересень 2007 року — травень 2008 року. Пов’язане це з тим, що працівника прийнято на роботу з 20 серпня 2007 року. Сума заробітної плати за розрахунковий період склала 7560 грн. Сума одноразової винагороди за підсумками роботи за 2007 рік, яку нараховано в січні 2008 року, склала 400 грн.

Розрахуємо спочатку суму одноразової винагороди за підсумками роботи за 2007 рік, яка включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних:

400 : 12 х 9 = 300 (грн.),

де 9 — кількість місяців у розрахунковому періоді (вересень 2007 року — травень 2008 року).

Визначимо середньоденну зарплату:

(7560 + 300) : (274 - 7) = 29,44 (грн.),

де 274 — кількість календарних днів за розрахунковий період (вересень 2007 року — травень 2008 року);

7 — кількість святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період (вересень 2007 року — травень 2008 року).

Визначимо суму відпускних:

29,44 х 24 = 706,56 (грн.).

 

Як ураховується в розрахунку відпускних допомога по тимчасовій непрацездатності?

Відповідно до

абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати для оплати періоду щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористану відпустку, до фактичного заробітку також додають виплати за період, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, та допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Слід зауважити, що сьогодні перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються роботодавцем, а починаючи з шостого дня працівнику виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Разом з тим і сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, і сума допомоги по тимчасовій непрацездатності є збереженням зарплати працівника на період тимчасової непрацездатності.

На цій підставі можна стверджувати, що вся сума оплати листка непрацездатності включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних. При цьому майте на увазі: календарні дні, на які припадає тимчасова непрацездатність працівника, включаються до загальної кількості календарних днів за розрахунковий період. Такої ж думки дотримується і Мінпраці (див.

лист від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15, № 31-18040-02-5/6826).

Приклад 2.

З 17 червня 2008 року працівнику надається щорічна відпустка на 24 календарні дні. Працівника прийнято на роботу з 1 жовтня 2007 року. Розрахунковий період для визначення суми відпускних: жовтень 2007 року — травень 2008 року. Сума заробітної плати за розрахунковий період склала 11285,71 грн. Сума оплати листка непрацездатності за період тимчасової непрацездатності з 3 по 14 грудня 2007 року склала 533,36 грн.

Визначимо середньоденну зарплату:

(11285,71 + 533,36) : (244 - 7) = 49,87 (грн.),

де 244 — кількість календарних днів за розрахунковий період (жовтень 2007 року — травень 2008 року);

7 — кількість святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період (жовтень 2007 року — травень 2008 року).

Визначимо суму відпускних:

49,87 х 24 = 1196,88 (грн.).

 

Як ураховується в розрахунку відпускних допомога по вагітності та пологах?

Прямої відповіді на це запитання, на жаль, у

Порядку № 100 немає. Як зазначалося вище, згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати для оплати періоду щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористану відпустку, до фактичного заробітку також додають виплати за період, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за період попередньої щорічної відпустки, виконання державних та громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Допомога по вагітності та пологах не є допомогою по тимчасовій непрацездатності. Разом з тим вона виплачується як матеріальне забезпечення, яке компенсує втрату зарплати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тобто за період збереження заробітної плати.

На цій підставі допомога по вагітності та пологах має включатися до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних. До речі, Мінпраці дотримується такої ж думки (див.

лист від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 16).

Приклад 3.

Працівниці підприємства надано щорічну відпустку з 23 червня 2008 року на 24 календарні дні відразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами продовжувалася з 18 лютого по 22 червня 2008 року включно. Розрахунковий період для визначення суми відпускних (червень 2007 — травень 2008 року). Заробітна плата за розрахунковий період (червень 2007 — травень 2008 року) склала 8523,81 грн. Загальна сума допомоги по вагітності та пологах за період з 18 лютого по 22 червня 2008 року склала 3906,84 грн.

Перш ніж визначити середньоденну зарплату для розрахунку відпускних зазначимо, що в цьому випадку до розрахунку середньоденної зарплати слід включити не всю суму допомоги по вагітності та пологах, а тільки її частину, яка припадає на місяці розрахункового періоду (лютий — травень 2008 року). Отже, частина суми допомоги по вагітності та пологах, що припадає на червень до розрахунку середньої зарплати для визначення відпускних не включається. Частина суми допомоги по вагітності та пологах, що припадає на червень 2008 року — 651, 14 грн. Отже, частина суми допомоги по вагітності та пологах, яка включається до розрахунку середньої зарплати для визначення відпускних, становитиме: 3906,84 - 651,14 = 3255,70 (грн.).

Визначимо середньоденну зарплату:

(8523,81 + 3255,70) : (366 - 9) = 33,00 (грн.),

де 366 — кількість календарних днів за розрахунковий період (червень 2007 року — травень 2008 року);

9 — кількість святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період (червень 2007 року — травень 2008 року).

Визначимо суму відпускних:

33,00 х 24 = 792,00 (грн.).

 

Як впливає на розрахунок відпускних період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Відповідно до

ст. 9 Закону про відпустки до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується період, протягом якого працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада), і йому виплачувалася допомога з державного соціального страхування, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Інакше кажучи, період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку.

Логічно, що і період, протягом якого працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не включається до розрахункового періоду для визначення суми відпускних (

абзац 6 п. 2 Порядку № 100). Відповідно сума допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка, до речі, сьогодні виплачується органами праці та соціального захисту населення, не включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних.

Приклад 4.

Працівниця підприємства вийшла на роботу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 червня 2008 року. З 21 липня 2008 року працівниці за її заявою надано щорічну основну відпустку на 14 календарних днів. Розмір місячного окладу працівниці — 1200 грн.

Перш ніж розрахувати суму відпускних, зауважимо, що в цьому випадку працівниця не мала жодного повністю відпрацьованого місяця в розрахунковому періоді.

У зв’язку з цим згідно з

абзацом 3 п. 4 Порядку № 100 у разі, коли працівник в розрахунковому періоді не мав заробітної плати не зі своєї вини, розрахунок середньої зарплати провадиться виходячи з установленої йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Визначимо середньоденну зарплату:

(1200 х 12) : (366 - 10) = 40,45 (грн.).

Визначимо суму відпускних:

40,45 х 14 = 566,30 (грн.).

 

Як ураховується в розрахунку відпускних сума відпускних попередньої відпустки та сума матдопомоги до відпустки?

Згідно з

абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати для оплати періоду щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористану відпустку, до фактичного заробітку також додають виплати за період, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за період попередньої щорічної відпустки, виконання державних та громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Таким чином, сума відпускних попередньої щорічної відпустки включається до розрахунку відпускних наступної щорічної відпустки, якщо, звичайно, період попередньої щорічної відпустки потрапляє до розрахункового періоду для визначення суми відпускних майбутньої щорічної відпустки.

Щодо матеріальної допомоги до відпустки, то її сума не включається до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних (

п.п. «б» п. 4 Порядку № 100).

Приклад 5.

Працівнику підприємства надається відпустка з 23 червня 2008 року. У розрахунковому періоді (червень 2007 року — травень 2008 року) працівнику нараховано такі виплати: заробітну плату — 16772,73 грн.; відпускні (відпустка з 2 по 25 липня 2007 року включно) — 1000 грн.; матеріальну допомогу до відпустки — 600 грн.

Визначимо середньоденну зарплату:

(16772,73 + 1000) : (366 - 9) = 49,78 (грн.),

де 366 — кількість календарних днів за розрахунковий період (червень 2007 року — травень 2008 року);

9 — кількість святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період (червень 2007 року — травень 2008 року).

Визначимо суму відпускних:

49,78 х 24 = 1194,72 (грн.).

 

Як впливає на розрахунок відпускних перебування працівника в розрахунковому періоді у відпустці за свій рахунок?

Згідно з

абзацом 6 п. 2 Порядку № 100 час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства чи з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

У свою чергу, розрізняють два види відпустки без збереження заробітної плати. Так, згідно зі

ст. 25 Закону про відпустки встановлено умови надання та тривалість відпустки без збереження заробітної плати, яку має бути надано працівнику в обов’язковому порядку. У ст. 26 Закону про відпустки встановлено умови та тривалість відпустки без збереження заробітної плати, яка надається за згодою сторін.

Слід зазначити, що у своїх усних консультаціях працівники інспекції з праці, ґрунтуючись на

роз’ясненні Мінпраці від 21.07.97 р. № 04-3022, наполягають, що із розрахункового періоду виключається тільки відпустка без збереження заробітної плати, яку надано працівнику в обов’язковому порядку на підставі ст. 25 Закону про відпустки.

Щодо відпустки без збереження заробітної плати, яку надано працівнику на підставі

ст. 26 Закону про відпустки, то, на думку працівників інспекції з праці, її період з розрахункового періоду не виключається.

На нашу думку, будь-яка відпустка без збереження заробітної плати (і згідно зі

ст. 25, і згідно зі ст. 26 Закону про відпустки) має виключатися з розрахункового періоду для визначення суми відпускних, адже і та, і інша надається відповідно до чинного законодавства. Єдина важлива обмовка: відпустка без збереження зарплати, надана на підставі ст. 26 Закону про відпустки, виключається тільки в межах, установлених у зазначеній статті. Нагадаємо, що відпустка без збереження зарплати на підставі ст. 26 Закону про відпустки надається не більше ніж на 15 календарних днів на рік.

Приклад 6.

Працівнику підприємства надається відпустка з 23 червня 2008 року на 24 календарні дні. Прийнято на роботу цього працівника з 2 жовтня 2007 року. З 1 по 15 лютого 2008 року працівник перебував у відпустці за свій рахунок за сімейними обставинами на підставі ст. 26 Закону про відпустки. Зарплата, нарахована за розрахунковий період (листопад 2007 року — травень 2008 року), склала 9714,29 грн.

Визначимо середньоденну зарплату:

(9714,29) : (213 - 7 - 15) = 50,86 (грн.),

де 213 — кількість календарних днів за розрахунковий період (листопад 2007 року — травень 2008 року);

7 — кількість святкових та неробочих днів, що припадають на розрахунковий період (листопад 2007 року — травень 2008 року);

15 — кількість календарних днів, протягом яких працівник перебував у відпустці за свій рахунок.

Визначимо суму відпускних:

50,86 х 24 = 1220,64 (грн.).

Сподіваємося, що запропонований матеріал допоможе бухгалтерам розрахувати суму відпускних працівникам підприємства.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі