Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перехідна відпустка

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2008/№ 50
Друк
Стаття

Перехідна відпустка

 

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 48 опубліковано статтю, присвячену нюансам розрахунку відпускних. У сьогоднішній публікації йтиметься про відображення в бухгалтерському та податковому обліку так званих «перехідних» відпускних.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення та сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

 

На сьогодні є два способи нарахування відпускних. Одні бухгалтери нараховують усю суму так званих «перехідних» відпускних у місяці, в якому працівник іде у відпустку, а інші — нараховують частинами окремо за кожний місяць, на який припадає відпустка.

На користь другого підходу до нарахування «перехідних» відпускних свідчить

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5, згідно з яким суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

Відповідно до

ч. 3 ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону про відпустки заробітна плата за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки.

У зв’язку з тим, що відпускні нараховуються за період, що припадає на декілька місяців, і виплачуються наперед (часто не в строки виплати заробітної плати), необхідно з’ясувати, як у такому разі справляються та сплачуються внески до фондів соціального страхування та податок з доходів.

 

Внески до соціальних фондів

Внески до Пенсійного фонду

із сум, що припадають на період, який більше одного місяця, у тому числі із суми оплати щорічної відпустки, нараховуються та утримуються з урахуванням правил, установлених пп. 5.1.7 та 5.2.3 Інструкції № 21-1.

Згідно з

п.п. 5.1.7 Інструкції № 21-1 максимальна величина, з якої сплачуються страхові внески, для нарахування пенсійних внесків на суми відпускних застосовується окремо за кожний місяць.

Отже, з метою нарахування внесків до Пенсійного фонду суми відпускних

розподіляються за періодами, до яких вони відносяться. Виплати за кожний місяць окремо порівнюються з максимальним розміром доходу, з якого сплачуються страхові внески, що діяв у періоді, за який здійснюється нарахування відпускних. При цьому нарахування внесків провадиться за ставкою, що діє на момент їх нарахування (п.п. 5.2.3 Інструкції № 21-1). Це саме зазначає Пенсійний фонд у листі від 18.02.2008 р. № 2747/03-30.

Порядок застосування зазначеної норми в разі нарахування всієї суми відпускних у місяці їх видачі було роз’яснено Пенсійним фондом у

листі від 06.03.2006 р. № 2584/03-02 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 35 — 36).

Суми відпускних розподіляються окремо за місяцями, на які вони припадають, і для визначення сум внесків до

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Це необхідно для порівняння суми доходу окремо за кожний місяць з максимальним розміром доходу, з якого справляються страхові внески.

Для визначення ставки утримань внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності суми відпускних також розподіляються на відповідні місяці відпустки і дохід кожного з таких місяців (з урахуванням нарахованої заробітної плати за відпрацьовані в цих місяцях дні) порівнюється з прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

Необхідність розподілу відпускних для розрахунку внесків до фондів соціального страхування підтверджується

листом Мінпраці від 27.05.2004 р. № 20-302 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 54), згідно з яким страхові внески нараховуються окремо за кожний місяць, на який припадають суми відпускних.

 

Податок з доходів фізичних осіб

При визначенні податку з доходів, який необхідно утримати із суми «перехідних» відпускних, також є свої особливості.

Згідно з

п.п. 6.5.1 Закону № 889 у разі якщо платник податків одержує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення максимальної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Отже, щоб визначити, чи має працівник право на отримання податкової соціальної пільги, необхідно:

— розподілити відпускні за періодами, на які вони припадають;

— порівняти окремо доходи за кожний місяць з граничним розміром заробітної плати, коли зберігається право на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП).

Нагадаємо: розмір доходу, при якому особа має право на ПСП,

у 2008 році становить 890 грн., а для осіб, які мають право на ПСП «на дітей» згідно з пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889 (для одного з батьків) граничний розмір доходу в поточному році визначається як добуток 890 грн. та кількості дітей, на яких надається ПСП.

Звертаємо увагу: у зв’язку з тим, що на момент виплати відпускних ще не відомий загальний оподатковуваний дохід

за другий місяць, на який припадає відпустка, ПСП до відпускних за цей місяць при їх виплаті застосовувати не слід.

При розрахунку податку із суми відпускних за другий місяць база оподаткування зменшується на суму страхових внесків відповідно до

п. 3.5 Закону № 889, якщо їх було утримано та перераховано до відповідних фондів.

 

Сплати податку з доходів та страхових внесків із суми відпускних

Податок з доходів з усієї суми

відпускних має бути перераховано до бюджету в день їх отримання в установі банку або перерахування на банківський рахунок працівника (п.п. 8.1.2 Закону № 889), а якщо відпускні виплачуються з виручки — не пізніше наступного банківського дня за днем такої виплати (п.п. 8.1.4 Закону № 889).

У день видачі відпускних необхідно перерахувати внесок до Пенсійного фонду в частині нарахувань (33,2 %)

, оскільки одночасно з виплатою доходів, на які нараховуються страхові внески, страхувальники зобов’язані перераховувати авансові платежі (абзац п’ятий ч. 6 ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058 та п.п. 5.1.5 Інструкції № 21-1).

Суму утриманих пенсійних внесків

(2 %) перераховувати в момент виплати відпускних не обов’язково, оскільки в Інструкції № 21-1 не міститься відповідної вимоги.

З усієї суми відпускних при їх видачі перераховуються внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

(п. 4.12 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12 липня 2007 р. № 36). Згідно з листом Фонду від 08.12.2001 р. № 01-1635 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 17) строк сплати страхових внесків настає кожного разу при отриманні страхувальником коштів на оплату праці в установах банків або при оплаті праці з готівкової виручки або натуроплатою.

Страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та до Фонду соціального страхування на випадок безробіття сплачуються

один раз на місяць у день, установлений для отримання в установах банків коштів на оплату праці (абзац другий ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240, абзац перший ч. 3 ст. 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533).

Отже, при виплаті перехідних відпускних (якщо вони виплачуються не в строки виплати заробітної плати, а наперед)

обов’язково сплачуються: пенсійні внески в частині нарахувань, внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та податок з доходів.

Слід зазначити, що на практиці бухгалтери для зручності вважають за краще перерахувати всі страхові внески із загальної суми відпускних при їх видачі.

Далі розглянемо порядок нарахування та виплати «перехідних» відпускних на конкретному прикладі. При нарахуванні суми відпускних керуватимемося положеннями

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5.

Приклад.

Працівнику підприємства (апарат управління) надається щорічна відпустка з 17 червня 2008 року на 24 календарні дні. На період відпустки припадає 1 святковий день — 28 червня 2008 року (День Конституції України), тому відпустка продовжується на 1 день (ст. 5 Закону про відпустки), при цьому 28 червня не оплачується. До роботи працівник повинен стати 14 липня 2008 року (12, 13 липня — вихідні дні).

Заробітна плата за 10 відпрацьованих днів червня 2008 року склала 1000 грн., за 14 відпрацьованих дня липня 2008 року — 1156,52 грн. Заробітна плата виплачується 7 числа.

Загальна сума відпускних склала 1391,52 грн., у тому числі:

— за 13 календарних днів червня 2008 року — 753,74 грн.

— за 11 календарних дня липня 2008 року — 637,78 грн.

Отже, загальна сума нарахованого доходу працівника в червні 2008 року становитиме 1753,74 грн., у липні 2008 року — 1794,30 грн.

13 червня 2008 року працівнику виплачено заробітну плату за червень 2008 року та відпускні за червень — липень 2008 року.

Розрахуємо в таблиці суму нарахованих та утриманих внесків до фондів соціального страхування, а також суму податку з доходів, що підлягають сплаті при виплаті відпускних та заробітної плати за відпрацьовані дні червня 2008 року.

Скорочення, що використовуються в таблицях:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

Усі внески до фондів соціального страхування перераховуються в день виплати відпускних.

 

№ з/п

Найменування

Сума, що підлягає перерахуванню із заробітної плати та відпускних за червень, грн.

Сума, що підлягає перерахуванню з відпускних за липень, грн.

Разом, грн.

1

2

3

4

5

1

Внески до ПФ

нарахування

582,24

211,74

793,98

утримання

35,07

12,76

47,83

усього

 

841,81

2

Внески до ФТВП

нарахування

26,31

9,57

35,88

утримання

17,54

6,38

23,92

усього

 

59,80

3

Внесок до ФБ

нарахування

22,80

8,29

31,09

утримання

8,77

3,19

11,96

усього

 

43,05

4

Внесок до ФНВ

нарахування (ставка внеску умовно — 1,16 %)

20,34

7,40

27,74

5

ПДФО

утримання

253,85

92,32

346,17

 

У червні 2008 працівнику має бути виплачено на руки заробітну плату за відпрацьовані дні червня та відпускні за червень — липень 2008 року в сумі 1961,64 грн. (2391,52 - 47,83 - 23,92 - 11,96 - 346,17).

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

ВВ

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

Червень 2008 року

1

Нараховано заробітну плату за червень 2008 року

92

661

1000,00

1000,00

2

Нараховано відпускні за червень 2008 року

471

661

753,74

753,74

Проведено нарахування на суму заробітної плати та відпускних за червень 2008 року:

3

Нараховано внесок до ПФ

на суму заробітної плати
(1000 х 0,332)

92

651

332,00

332,00

на суму відпускних
(753,74 х 0,332)

471

651

250,24

250,24

4

Нараховано внесок до ФТВП

на суму заробітної плати
(1000 х 0,015)

92

652

15,00

15,00

на суму відпускних
(753,74 х 0,015)

471

652

11,31

11,31

5

Нараховано внесок до ФБ

на суму заробітної плати
(1000 х 0,013)

92

653

13,00

13,00

на суму відпускних
(753,74 х 0,013)

471

653

9.80

9,80

6

Нараховано внесок до ФНВ

на суму заробітної плати
(1000 х 0,0116)

92

656

11,60

11,60

на суму відпускних
(753,74 х 0,0116)

471

656

8,74

8,74

Проведено утримання із заробітної плати та відпускних за червень 2008 року

7

Утримано внесок до ПФ

661

651

35,07

8

Утримано внесок до ФТВП

661

652

17,54

9

Утримано внесок до ФБ

661

653

8,77

10

Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

253,85

Перераховано внески до соціальних фондів та податок з доходів із суми заробітної плати за червень та відпускних за червень — липень 2008 року

11

Перераховано внески до ПФ

651

311

841,81

12

Перераховано внески до ФТВП

652

311

59,80

13

Перераховано внески до ФБ

653

311

43,05

14

Перераховано внесок до ФНВ

656

311

27,74

15

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

346,17

16

Отримано кошти до каси

301

311

1961,64

17

Виплачено заробітну плату за червень та відпускні за червень — липень 2008 року

661

301

1961,64

Липень 2008 року

18

Нараховано заробітну плату за липень 2008 року

92

661

1156,52

1156,52

19

Нараховано відпускні за липень 2008 року

471

661

637,78

637,78

Проведено нарахування на суму заробітної плати та відпускних за липень 2008 року

20

Нараховано внесок до ПФ

на суму заробітної плати (1156,52 х 0,332)

92

651

383,96

383,96

на суму відпускних (637,78 х 0,332)

471

651

211,74

211,74

21

Нараховано внесок до ФТВП

на суму заробітної плати (1156,52 х 0,015)

92

652

17,35

17,35

на суму відпускних (637,78 х 0,015)

471

652

9,57

9,57

22

Нараховано внесок до ФБ

на суму заробітної плати (1156,52 х 0,013)

92

653

15,03

15,03

на суму відпускних (637,78 х 0,013)

471

653

8,29

8,29

23

Нараховано внесок до ФНВ

на суму заробітної плати (1156,52 х 0,0116)

92

656

13,42

13,42

на суму відпускних (637,78 х 0,0116)

471

656

7,40

7,40

Проведено утримання із заробітної плати та відпускних за липень 2008 року

24

Утримано внесок до ПФ (1794,30 х 0,02)

661

651

35,89

25

Утримано внесок до ФТВП (1794,30 х 0,01)

661

652

17,94

26

Утримано внесок до ФБ (1794,30 х 0,005)

661

653

8,97

27

Утримано податок з доходів ((1794,30 - 35,89 - 17,94 - 8,97) х 0,15)

661

641/ПДФО

259,73

 

Перераховано внески до фондів соціального страхування та податок з доходів*

28

Перераховано внески до ПФ (383,96 + 211,74 + 35,89 - 211,74 - 12,76)

651

311

407,09

29

Перераховано внески до ФТВП (17,35 + 9,57 + 17,94 - 9,57 - 6,38)

652

311

28,91

30

Перераховано внески до ФБ (15,03 + 8,29 + 8,97 - 8,29 - 3,19)

653

311

20,81

31

Перераховано внесок до ФНВ (13,42 + 7,40 - 7,40)

656

311

13,42

32

Перераховано податок з доходів (259,73 - 92,32)

641/ПДФО

311

167,41

 

33

Отримано до каси кошти на виплату заробітної плати

301

311

948,64

34

Виплачено заробітну плату за липень 2008 року
(1794,30 - 35,89 - 17,94 - 8,97 - 259,73 - 523,13)

661

301

948,64

* При перерахуванні внесків до соціальних фондів та податку з доходів фізичних осіб, що підлягають сплаті за липень 2008 року, слід урахувати, що соціальні внески та податок з доходів із суми відпускних за липень 2008 року перераховано при їх виплаті.

 

Сподіваємося, що ознайомившись з викладеним матеріалом, бухгалтери легко зможуть відобразити в бухгалтерському та податковому обліку суми відпускних. Після чого залишається побажати піти у відпустку і самому бухгалтеру.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі