Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 № 226

Редакція ПБО
Наказ від 29.05.2008 р. № 181

Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 № 226

 

Наказ від 29 травня 2008 року № 181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 р. за № 530/15221

 

(витяг)

 

Відповідно до статей 48, 50 та 78 Бюджетного кодексу України та Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1232,

НАКАЗУЮ:

1.

Унести до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 № 226 «Про затвердження Порядку повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за № 1000/7288, такі зміни:

1.1. Заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів».

1.2. У пункті 1 слова «платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів)» замінити словами «коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів».

2.

Унести зміни до Порядку повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 № 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за № 1000/7288, виклавши його в новій редакції, що додається .

<...>

6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, за винятком

глави 15 «Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних установ», яка набирає чинності з 01.01.2009.

<...>

Голова Т. Слюз
Погоджено: міністр фінансів України В. Пинзеник

 

 

Затверджено наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 р. № 226

(у редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня 2008 р. № 181)

Порядок повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 р. за № 530/15221

 

1. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 48, 50 та 78 Бюджетного кодексу України та відповідно до Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1232.

2. Цей

Порядок визначає процедури повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії (далі — платежі).

Дія Порядку не поширюється

на операції з відшкодування податку на додану вартість та повернення з бюджету коштів за рішенням суду.

3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державного казначейства України з відповідних рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119, зі змінами (далі — План рахунків), шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення платежів здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Державного казначейства України. Повернення платежів фізичним особам, що не мають рахунків у банках, може здійснюватись у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку.

4. Повернення помилково або надмірно зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті здійснюється у валюті платежу з валютних рахунків Державного казначейства України, відкритих на його ім’я в банках, шляхом оформлення та подання до банків розрахункових документів на перерахування коштів на рахунки одержувачів.

5. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за заявою платника та поданням органів, які повинні забезпечувати надходження платежів до бюджету та за якими згідно із законом закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету. Подання надається до органу Державного казначейства України за формою, передбаченою відповідними спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства України з питань повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або ідентифікаційного номера за ДРФО (за наявності), суми платежу, що підлягає поверненню, дати та номера розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Подання в довільній формі надається платником до органу Державного казначейства України разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), який підтверджує перерахування коштів до бюджету.

Заява

про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Державного казначейства України, складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або ідентифікаційного номера за ДРФО (за наявності), суми платежу, що підлягає поверненню, способу перерахування коштів з бюджету — у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів або готівкою шляхом оформлення чека чи поштовим переказом на адресу, визначену в цій заяві.

При поверненні коштів готівкою платник може в заяві визначити довірену особу для отримання коштів. У такому випадку до заяви платника додається копія довіреності на отримання коштів довіреною особою, завірена в установленому порядку, та копія паспорта довіреної особи.

6.

Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, здійснюється за заявою платника та поданням органів, які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників.

Подання надається:

за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, — Міністерством фінансів України;

за бюджетними позичками, кредитами та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, облік заборгованості за якими ведуть органи Державного казначейства України, — відповідними органами Державного казначейства України;

за бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та кредитами, облік заборгованості за якими не ведуть органи Державного казначейства України, — розпорядниками коштів державного чи місцевих бюджетів або іншими органами, які здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників.

Подання складається за формою

, передбаченою відповідними спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства України з питань повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або ідентифікаційного номера за ДРФО (за наявності), суми платежу, що підлягає поверненню, дати та номера розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Подання в довільній

формі надається платником до органу Державного казначейства України разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до бюджету.

Заява

про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Державного казначейства України, складається платником в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або ідентифікаційного номера за ДРФО (за наявності), реквізитів рахунку одержувача коштів, суми платежу, що підлягає поверненню.

У разі наявності

в обліку органів Державного казначейства України заборгованості платника перед державним бюджетом за іншими бюджетними позичками, кредитами або фінансовою допомогою відповідний орган Державного казначейства України повідомляє платника та орган, який надав подання, про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві та поданні, у першу чергу на погашення цієї заборгованості перед державним бюджетом.

7. За платежами, що належать місцевим бюджетам, подання органів, зазначених у пунктах 5 та 6 цієї глави, мають бути погоджені з відповідними місцевими фінансовими органами.

8. Операції з повернення платежів з бюджетів здійснюються органами Державного казначейства України за рахунок поточних надходжень на рахунки, на які в поточному бюджетному періоді відповідно до законодавства зараховується платіж, що повертається.

У разі неможливості здійснення повернення одноразово на загальну суму орган Державного казначейства України здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.

У разі недостатності або відсутності поточних надходжень для здійснення повернення відповідний орган Державного казначейства України направляє

звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків з обліку надходжень бюджетів:

за платежами, що належать державному бюджету, — до Державного казначейства України;

за платежами, що належать місцевим бюджетам, — до відповідних місцевих фінансових органів;

за частиною платежу, що перерахована до відповідного державного цільового фонду, — до відповідного територіального органу цього фонду.

У разі, якщо місцевий фінансовий орган або територіальний орган державного цільового фонду на звернення органу Державного казначейства України відмовляється здійснити вищезазначені перерахування з підкріплення відповідних рахунків для здійснення повернення, орган Державного казначейства України направляє копію документа місцевого фінансового органу або територіального органу державного цільового фонду про відмову в поверненні коштів платнику, який подав заяву до органу Державного казначейства України, або відповідному органу, який надав до органу Державного казначейства України подання на повернення коштів, та оригінал цього подання для подальшого інформування платника.

9. Сума підкріплення у бухгалтерському обліку з виконання бюджетів відображається на відповідних рахунках управлінського обліку як отримання (надання) підкріплення коштами для здійснення повернення надходжень.

10. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню. Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або місцевих бюджетів, але згідно з бюджетним законодавством не передбачений серед джерел надходжень бюджетів у поточному бюджетному році, то повернення здійснюється за рахунок інших податків (код класифікації доходів бюджету 16030000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

 

2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів загального фонду державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету» Плану рахунків (далі — рахунок 3111) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3111 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного

рахунку 3112 «Загальний фонд державного бюджету» Плану рахунків (далі — рахунок 3112) у межах поточних надходжень за день у цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 обласного рівня на аналітичний рахунок 3111 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3112, з якого проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів, що надійшли на рахунок 3112, з якого не проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, після завершення операцій з відшкодування податку на додану вартість.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3112, з якого не проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з рахунку 3112, з якого проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, після того, як з нього проведено відрахування дотацій місцевим бюджетам.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках 3112 обласного рівня його підкріплення може здійснюватись на підставі рішення (додаток 1*) Державного казначейства України про перерахування коштів з відповідного рахунку 3112, відкритого в Державному казначействі України. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення головного управління Державного казначейства України (додаток 2).

* Усі додатки не публікуються. —

Прим. ред.

Якщо Державне казначейство України приймає рішення про перерахування коштів головному управлінню Державного казначейства України, то з відповідного рахунку 3112 кошти розрахунковим документом Державного казначейства України перераховуються на відповідний рахунок 3112 обласного рівня.

6. У разі проведення підкріплення, передбаченого пунктами 3 та 5 цієї глави (у частині підкріплення рахунку 3112, з якого проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам), у наступні дні необхідно спочатку відновити залучені суми на відповідний рахунок 3112, з якого надавалось підкріплення, і тільки потім проводити відрахування дотацій місцевим бюджетам за встановленими нормативами.

 

3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3113 «Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету»

1. Повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду державного бюджету коштів від повернення до бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3113 «Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету» Плану рахунків (далі — рахунок 3113) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3113 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3112, з якого не здійснюється відрахування дотацій місцевим бюджетам і на якому акумулюються кошти від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 на аналітичний рахунок 3113 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3112, з якого не здійснюється відрахування дотацій місцевим бюджетам і на якому акумулюються кошти від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в пунктах 4 та 5 глави 2.

 

4. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів» Плану рахунків (далі — рахунок 3141) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3141 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку, відкритого за балансовим

рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих бюджетів» Плану рахунків (далі — рахунок 3142) для акумулювання коштів загального фонду місцевого бюджету, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 на аналітичний рахунок 3141 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3142 повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з інших рахунків 3142, відкритих для акумулювання коштів відповідного місцевого бюджету.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів, що надійшли на інший рахунок 3142, з якого не проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів.

5. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого не проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів, повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів, але після того, як з нього проведено відрахування міжбюджетних трансфертів.

6. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3142 для акумулювання коштів місцевого бюджету, відповідна частка коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується на цей рахунок місцевим фінансовим органом з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142, з якого здійснюються видатки. Підставою для здійснення фінансовим органом зазначеного вище перерахування коштів є звернення відповідного органу Державного казначейства України до фінансового органу (додаток 3), на рахунок якого були зараховані кошти, та копія погодженого з місцевим фінансовим органом подання відповідного органу, зазначеного в пунктах 5 та 6 глави 1.

7. У разі проведення підкріплення, передбаченого в пунктах 4 та 6 цієї глави (у частині підкріплення рахунку 3142, з якого проводиться відрахування міжбюджетних трансфертів), у наступні дні необхідно спочатку відновити залучені суми на відповідний рахунок, з якого надавалось підкріплення, і тільки потім проводити відрахування міжбюджетних трансфертів за встановленими нормативами.

 

5. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3143 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів»

1. Повернення помилково або надмірно зарахованих до загального фонду місцевого бюджету коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3143 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів» Плану рахунків (далі — рахунок 3143) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3143 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3142 в межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 на аналітичний рахунок 3143 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3142 його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пунктах 5 та 6 глави 4.

 

6. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів спеціального фонду державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки» Плану рахунків (далі — рахунок 3121) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3121 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного

рахунку 3122 «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки» Плану рахунків (далі — рахунок 3122) у межах поточних надходжень за день у цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 обласного рівня на аналітичний рахунок 3121 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3122 обласного рівня його підкріплення може здійснюватись на підставі рішення (додаток 1) Державного казначейства України про перерахування коштів з відповідних рахунків, відкритих в Державному казначействі України, а саме: з рахунку 3122 за відповідним платежем або з

рахунку 3124 «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою» Плану рахунків (далі — рахунок 3124), відкритого за відповідною відомчою ознакою. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення головного управління Державного казначейства України (додаток 2).

Якщо Державне казначейство України приймає рішення про перерахування коштів головному управлінню Державного казначейства України, то з рахунку 3122, відкритого в Державному казначействі України за відповідним платежем, кошти розрахунковим документом Державного казначейства України перераховуються на відповідний рахунок 3122 обласного рівня.

У разі відсутності коштів на рахунку 3122, відкритому в Державному казначействі України за відповідним платежем, необхідна сума розрахунковим документом Державного казначейства України може перераховуватись на цей рахунок з відповідного рахунку 3124 в межах залишку коштів за відповідним видом надходжень для подальшого перерахування на відповідний рахунок 3122 обласного рівня.

 

7. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3123 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів»

1. Повернення помилково або надмірно зарахованих до спеціального фонду державного бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою та під державні гарантії, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3123 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів» Плану рахунків (далі — 3123) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3123 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3122 у межах поточних надходжень за день у цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 на аналітичний рахунок 3123 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3122 в цілому по області його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 3 глави 6.

 

8. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до спеціального фонду місцевих бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» Плану рахунків (далі — рахунок 3151) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3151 повернення здійснюється шляхом залучення на цей рахунок коштів з відповідного рахунку, відкритого за балансовим

рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» Плану рахунків (далі — рахунок 3152) для акумулювання платежу, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3152 на аналітичний рахунок 3151 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку, відкритому за балансовим рахунком 3152 для акумулювання платежу, відповідна частка коштів, необхідна для здійснення повернення, перераховується на цей рахунок місцевим фінансовим органом з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152, з якого здійснюються видатки. Підставою для здійснення фінансовим органом зазначеного вище перерахування коштів є звернення відповідного органу Державного казначейства України до фінансового органу (додаток 3), на рахунок якого були зараховані кошти, та копія погодженого з місцевим фінансовим органом подання відповідного органу, зазначеного в пунктах 5 та 6 глави 1.

 

9. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3153 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів»

1. Повернення помилково або надмірно зарахованих до спеціального фонду місцевого бюджету коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3153 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів» Плану рахунків (далі — рахунок 3153) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3153 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3152 у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3152 на аналітичний рахунок 3153 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3152 його підкріплення здійснюється у порядку, викладеному в пункті 3 глави 8.

 

10. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету» Плану рахунків (далі — рахунок 3131) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3131 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідних рахунків 3112 та 3122 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету), а саме:

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 на аналітичний рахунок 3111 з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3131 для здійснення повернення;

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3122 на аналітичний рахунок 3121 з подальшим перерахуванням на аналітичний рахунок 3131 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3112, 3122 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 2 та 6.

 

11. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3311 «Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між державним та місцевими бюджетами, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3311 «Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами» Плану рахунків (далі — рахунок 3311) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3311 повернення здійснюється шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3112 (3122) та 3142 (3152) у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між державним та місцевими бюджетами), а саме:

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 (3122) на аналітичний рахунок 3111 (3121) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3311 для здійснення повернення;

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 (3152) на аналітичний рахунок 3141 (3151) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3311 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3112, 3122 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 2 та 6.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3142, 3152 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 4 та 8.

 

12. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді розподіляються між рівнями бюджетів, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету» Плану рахунків (далі — рахунок 3321) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3321 повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3142 та 3152 у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу між рівнями бюджетів), а саме:

відповідні частки коштів перераховуються з рахунків 3142 на аналітичні рахунки 3141 з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3321 для здійснення повернення;

відповідні частки коштів перераховуються з рахунків 3152 на аналітичні рахунки 3151 з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3321 для здійснення повернення.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3142, 3152 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 4 та 8.

 

13. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3411 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу», 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу»

1. Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3411 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу» Плану рахунків (далі — рахунок 3411) у межах поточних надходжень за день.

Повернення платежів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, здійснюється з відповідного аналітичного

рахунку 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу» Плану рахунків (далі — рахунок 3421) у межах поточних надходжень за день.

2. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному аналітичному рахунку 3411 (3421) повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів на цей рахунок з відповідних рахунків 3112 (3122) та 3142 (3152) у межах поточних надходжень за день (у співвідношенні згідно з установленими нормативами розподілу коштів між бюджетами та державними цільовими фондами), а саме:

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 (3122) на аналітичний рахунок 3111 (3121) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3411 для здійснення повернення;

відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3142 (3152) на аналітичний рахунок 3141 (3151) з подальшим перерахуванням на відповідний аналітичний рахунок 3411 (3421) для здійснення повернення.

Одночасно із зазначеним частка коштів, перерахована до відповідного державного цільового фонду, підлягає поверненню органом цього фонду на відповідний транзитний рахунок, відкритий в органі Державного казначейства України, з якого здійснюється підкріплення рахунку 3411 (3421). Підставою для здійснення органом фонду зазначеного перерахування коштів є звернення органу Державного казначейства України до відповідного органу фонду (додаток 3), на рахунок якого були зараховані кошти після розподілу, та копія погодженого з місцевим фінансовим органом подання відповідного органу, зазначеного в пункті 5 глави 1.

3. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3112, 3122 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 2 та 6.

4. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних рахунках 3142, 3152 їх підкріплення здійснюється у порядку, викладеному відповідно в главах 4 та 8.

 

14. Повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3412 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету», 3422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету»

1. Повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки, відкриті за балансовим

рахунком 3412 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету» Плану рахунків, здійснюється з цих рахунків до їх розподілу в межах залишку коштів.

2. Повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки, відкриті за балансовим

рахунком 3422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету» Плану рахунків, здійснюється з цих рахунків до їх розподілу в межах залишку коштів.

 

15. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних установ

1.

Повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється органами Державного казначейства України за умови надання бюджетною установою — власником рахунків таких документів:

подання цієї бюджетної установи з обов’язковим зазначенням інформації, передбаченої пунктом 5 глави 1;

копії заяви платника про повернення коштів.

2.

Операції з повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюються органами Державного казначейства України протягом одного операційного дня на підставі платіжних доручень бюджетних установ — власників рахунків у такому порядку:

кошти з відповідного рахунку, відкритого за балансовим

рахунком 3522 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» Плану рахунків, за умови наявності коштів за відповідним видом надходження, перераховуються на відповідний аналітичний рахунок 3125 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» Плану рахунків (далі — рахунок 3125);

з відповідного аналітичного рахунку 3125 кошти перераховуються на рахунок одержувача коштів.

 

16. Операції з повернення у готівковій формі платежів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів

1.

Повернення готівкою помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, сплачених фізичними особами, що не мають рахунків в установах банків, здійснюється:

з відповідних рахунків, відкритих органами Державного казначейства України в установах банків, на підставі чеків, виписаних органами Державного казначейства України;

з рахунків банків за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами Державного казначейства України;

поштовими переказами на адреси, визначені в заявах платників або у податкових деклараціях, через підприємства поштового зв’язку за реєстрами одержувачів коштів, підготовленими органами Державного казначейства України.

2.

Кошти з відповідних аналітичних рахунків, з яких необхідно зробити повернення, на підставі платіжних доручень органів Державного казначейства України перераховуються:

на відкриті на ім’я органів Державного казначейства України в банках рахунки за відповідними балансовими

рахунками групи 257 «Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (далі — балансові рахунки групи 257);

на рахунки банків або підприємств поштового зв’язку, відкриті в банках.

3. На підставі відповідних документів, зазначених у пункті 5 глави 1, органи Державного казначейства України виписують чеки на отримання готівки особами, указаними в зазначених документах, або готують реєстр одержувачів коштів та передають його до відповідного банку або підприємства поштового зв’язку.

На підставі належно оформлених чеків на отримання готівки фізичні особи, на ім’я яких виписано чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих на ім’я органів Державного казначейства України в банках за балансовими рахунками групи 257. Чеки на отримання готівки пред’являються до оплати в банк протягом 10 календарних днів (день виписки чека не враховується).

Виплата коштів готівкою фізичним особам за реєстром одержувачів коштів через банки або підприємства поштового зв’язку здійснюється на підставі документа, що засвідчує особу.

Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. Сушко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі