Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Благоустрій за рахунок коштів бюджету

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 23
Друк
Стаття

Благоустрій за рахунок коштів бюджету

 

З настанням весни питанням благоустрою населених пунктів міська влада також приділяє особливу увагу.

Хто займається благоустроєм населених пунктів? Які джерела фінансування заходів з благоустрою? Який порядок обліку таких витрат? Розгляду цих питань і присвячено статтю.

 

Вікторія МатвєєвА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

  

Хто може одержувати кошти з бюджету на благоустрій

Правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою населених пунктів визначено

Законом про благоустрій.

Під

благоустроєм населених пунктів розуміють комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо, які здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього середовища.

Органи державної влади та місцевого самоврядування в межах наданих повноважень можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємств, установ та організацій. Такі підприємства визначаються на конкурсних засадах з урахуванням вимог

Положення № 160 і є балансоутримувачами об’єктів благоустрою державної та комунальної форми власності.

Згідно зі

ст. 15 Закону про благоустрій балансоутримувач об’єкта благоустрою забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт таких об’єктів власними силами або може на конкурсних засадах залучити для цього інші підприємства, організації. Власник об’єкта благоустрою за поданням балансоутримувача щорічно затверджує заходи щодо утримання та ремонту цього об’єкта наступного року і передбачає кошти на виконання таких заходів.

Фінансування заходів щодо благоустрою населених пунктів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та інших джерел.

Наведемо в таблиці види заходів щодо благоустрою, фінансування яких здійснюється з державного та місцевого бюджетів.

  

Джерела фінансування заходів щодо благоустрою

Державний бюджет

Місцевий бюджет

1) заходи щодо виконання державних програм благоустрою населених пунктів;
2) роботи з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів;
3) роботи з благоустрою, які проводяться на землях державної форми власності;
4) охорона та утримання об’єктів благоустрою, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам та організаціям;
5) роботи зі створення територій і об’єктів рекреаційного призначення, які належать
до державної власності

1) заходи щодо виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;
2) охорона та утримання об’єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємства, установам та організаціям;
3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;
4) роботи зі створення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної форми власності;
5) організація санітарного очищення територій, що належать до комунальної власності

  

Ще раз акцентуємо увагу на тому, що бюджетні кошти для фінансування заходів щодо благоустрою виділяються

тільки тим підприємствам, які є балансоутримувачами об’єктів благоустрою державної та комунальної власності.

 

Загальний порядок отримання бюджетних коштів

Балансоутримувачі об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, яким виділяються кошти бюджету на утримання та ремонт таких об’єктів, є

одержувачами бюджетних коштів.

До цієї категорії належать підприємства та різні організації,

що не мають статусу бюджетних, які:

— одержують такі кошти безпосередньо через розпорядників у вигляді фінансової підтримки;

— уповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг.

Ураховуючи, що кошти на утримання та ремонт об’єктів благоустрою є одним з різновидів бюджетних коштів, то на їх одержувачів поширюються вимоги бюджетного законодавства, що стосуються отримання та витрачання цих сум.

Механізм взаємовідносин між органами Державного казначейства України, місцевими фінансовими органами, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів визначено

Порядком № 205.

Так, одержувачів бюджетних коштів включають до мережі розпорядника на відповідній території, якщо вони одержують асигнування безпосередньо від нього.

Одержувачі коштів місцевого бюджету для здійснення витрат подають до органу Держказначейства

план використання бюджетних коштів , який затверджує керівник підприємства за узгодженням з розпорядником, через якого вони одержують бюджетні кошти. План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, відповідно до якого здійснюються витрати. За відсутності зазначеного документа одержувач бюджетних коштів не може отримати відповідні суми.

Цей документ заповнюється з розподілом за повною економічною класифікацією витрат, проте

без зазначення цифрових кодів. Форму плану використання бюджетних коштів затверджено наказом № 57.

На ім’я одержувача бюджетних коштів в органі Держказначейства відкривають рахунок, на який і зараховуються кошти, що використовуються для здійснення витрат на утримання та ремонт об’єктів благоустрою.

Кошти, що одержуються балансоутримувачами з бюджету на благоустрій таких об’єктів, поділяються на дві категорії:

поточні і капітальні.

Відповідно до

Роз’яснень № 194 для поточних трансфертів застосовується КЕКВ 1310 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», а для капітальнихКЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою, що виконуються балансоутримувачами, поділяються на такі види:

— утримання;

— поточний ремонт (ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд підрозділяється на середній та дрібний);

— капітальний ремонт.

Віднесення робіт з ремонту та утримання об’єктів благоустрою до поточних та капітальних витрат залежить від напряму та обсягів необхідних робіт. Такий розподіл відповідно до

Порядку № 154 наведено в таблиці.

  

Види витрат на благоустрій

Поточні витрати

Капітальні витрати

Зміст та обсяг робіт

Роботи з утримання

об’єктів міського благоустрою полягають у регулярному проведенні заходів щодо запобігання передчасному зношенню об’єктів, забезпечення нормальних умов їх функціонування.
Номенклатуру робіт з утримання об’єктів наведено в додатку 5 до Порядку № 154

До

капітального ремонту об’єктів міського благоустрою належать роботи, спрямовані на відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об’єктів та окремих їх частин у межах норм.
Номенклатуру робіт наведено в додатку 1 до Порядку № 154

До

поточного ремонту об’єктів міського благоустрою (крім вулично-дорожньої мережі та штучних насаджень) належать роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів міського благоустрою та на негайну їх ліквідацію.
Номенклатуру робіт з поточного ремонту об’єктів благоустрою наведено в додатку 3 до Порядку № 154

За яким КЕКВ виділяються кошти з бюджету

1310 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

 

Оплата витрат одержувачів бюджетних коштів провадиться органами Держказначейства при виконанні таких умов:

1) наявність плану використання бюджетних коштів;

2) наявність зареєстрованих зобов’язань;

3) наявність на рахунку одержувача залишку невикористаними бюджетних асигнувань за відповідними кодами економічної класифікації.

Як зазначалося вище, одержувачі бюджетних коштів є повноправними учасниками бюджетного процесу, отже, на них поширюються вимоги законодавства про проведення тендерних закупівель. Так, якщо річна вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує порогові показники, установлені

ст. 2 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-III, а саме: товарів і послуг — 20 тис. грн., а для робіт — 50 тис. грн., то їх закупівля здійснюється одержувачем бюджетних коштів із застосуванням однієї з процедур закупівель.

Підприємства та організації, що є одержувачами бюджетних коштів, подають органам Держказначейства тільки фінансову звітність про використання одержаних бюджетних коштів (

лист Мінфіну від 13.11.2007 р. № 31-34000-30-9/23729, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 104).

При складанні такої звітності слід керуватися

Порядком складання місячної і квартальної фінансової звітності у 2007 році установами та організаціями, які одержують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженим наказом Держказначейства від 04.04.2007 р. № 81. Місячну і квартальну фінансову звітність про використання одержаних бюджетних коштів одержувачі подають за такими формами:

  

Місячна звітність

Квартальна звітність

— «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (№ 7д, № 7м);
— «Звіт про заборгованість за окремими програмами» (№ 7д.1, № 7м.1)

— «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (№ 2д, № 2м);
— «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (№ 4-3д, № 4-3м);
— «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (№ 4-3д.1, № 4-3м.1);
— «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (№ 7д, № 7м);
— «Звіт про заборгованість за окремими програмами» (№ 7д.1, № 7м.1)

   

Щодо решти форм фінансової звітності, затверджених згаданим вище

Порядком, у тому числі «Баланс» (ф. № 1), то їх одержувачі до органу Держказначейства не подають.

 

Податковий та бухгалтерський облік

Одержувачі бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність на підставі національних П(С)БО, а також з використанням

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, затверджених наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

Зокрема, для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух бюджетних коштів, отриманих на фінансування заходів цільового призначення, передбачено рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Кошти цільового фінансування, що одержуються балансоутримувачами на проведення ремонту, реконструкції об’єктів благоустрою відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до вимог

пп. 16 і 17 П(С)БО 15 та визнаються доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Порядок відображення витрат на благоустрій у податковому та бухгалтерському обліку має деякі особливості.

У податковому обліку балансоутримувача (одержувача бюджетних коштів)

поточні трансферти вважаються доходом з інших джерел та включаються до складу валових доходів (п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток). Причому валові доходи необхідно відображати на дату отримання таких коштів на рахунок підприємства (п.п. 11.3.5 Закону про податок на прибуток). У декларації про податок на прибуток суми цільового фінансування одержувачі бюджетних коштів відображають у рядку 01.6 «Інші доходи».

У свою чергу, необхідність включення сум

поточних трансфертів до складу валових доходів, дозволяє говорити про правомірність відображення одержувачем таких коштів валових витрат при придбанні товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів, а також про право на податковий кредит з ПДВ.

Щодо податкового обліку

капітальних трансфертів ситуація протилежна. Такі суми не включаються до валового доходу, оскільки їх отримання з бюджету прямо не пов’язано з будь-яким видом діяльності підприємства і спрямовано на реалізацію програм соціально-економічного розвитку. У зв’язку з цим профінансовані за рахунок цих коштів товари (послуги) або основні фонди не вважаються придбаними безпосередньо платником, витрати на будівництво і капітальний ремонт об’єктів благоустрою не амортизуються, і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, не може бути включено до складу податкового кредиту.

Позицію ДПАУ щодо податкового обліку

капітальних трансфертів викладено в листах від 11.05.2005 р. № 8978/7/15-1117, від 15.03.2004 р. № 1929/6/15-1116, від 05.12.2001 р. № 16616/7/16-1217-21 та від 19.05.2000 р. № 2648/6/15-1116. Так, автори згаданих вище листів вважають, що суми капітальних трансфертів включаються до складу валових доходів (рядок 01.6 декларації) у періоді їх отримання, а в періоді використання таких коштів слід відкоригувати валові доходи (у рядку 02 декларації зі знаком «-» на суму витрачених коштів). Проте ми вважаємо, що такий підхід не відповідає вимогам Закону про податок на прибуток.

  

Види витрат
та їх облік

Поточні витрати

Капітальні витрати

Податковий облік

Відповідно до

п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток включаються до валових доходів.
У декларації з податку на прибуток показують у рядку 01.6 «Інші доходи».
При придбанні товарів (оплаті робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів одержувач має право на валові витрати і податковий кредит з ПДВ

До валових доходів не включаються

Бухгалтерський облік

Цільове фінансування не

визнається доходом доти, поки не з’явиться підтвердження того, що воно буде отримано і об’єднання виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких було понесено витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів

  

Приклад 1

Комунальним підприємством-балансоутримувачем здійснено такі витрати з утримання об’єктів благоустрою:

— заробітна плата та нарахування на заробітну плату — 9000 грн.;

— витрачені запаси — 1820 грн.

Кошти з бюджету на утримання об’єктів благоустрою одержано в наступному періоді — 10820 грн. за КЕКВ 1310.

  


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Нараховано заробітну плату працівникам та проведено нарахування на заробітну плату

23

661, 65

9000

9000

2

Списано запаси, витрачені на утримання об’єкта благоустрою

23

20, 22

1820

У податковому обліку балансова вартість запасів бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

3

Списано витрати з утримання об’єкта благоустрою

791

23

10820

4

Відображено заборгованість бюджету

377

48

10820

-

-

5

Визнано дохід від цільового фінансування

48

718

10820

6

Отримано кошти з бюджету

311

377

10820

10820

7

Списано дохід від цільового фінансування

718

791

10820

 

Приклад 2

Комунальне підприємство одержало з міського бюджету кошти на проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою в сумі 900000 грн. за КЕКВ 2410.

Щомісячна сума нарахованої амортизації становить 150 грн.

  


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Надійшли кошти з бюджету на проведення капітального ремонту

311

48

900000

2

Оплачено рахунок проектної організації за розробку проектно-кошторисної документації

371

311

2000*

3

Віднесено вартість проектно-кошторисної документації до складу капітальних інвестицій

151

631

2000**

4

Відображено залік заборгованостей

631

371

2000

5

Перераховано передоплату підрядній організації

371

311

898000*

6

Підписано акт виконаних робіт з капітального ремонту***

151

631

898000**

7

Відображено залік заборгованостей

631

371

898000

8

Віднесено на збільшення первісної вартості витрати на капітальний ремонт об’єкта благоустрою

103

151

900000

9

Одночасно кошти цільового фінансування віднесено до доходів майбутніх періодів

48

69

900000

10

Нараховано амортизацію

91

131

150

11

Визнано дохід від цільового фінансування одночасно з нарахуванням амортизації ****

69

745

150

*

Підприємство не має права на податковий кредит з ПДВ, оскільки капітальний ремонт виконується за рахунок бюджетних коштів.

** Витрати на капітальний ремонт об’єктів благоустрою не підлягають амортизації, оскільки фінансування таких заходів здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

*** Начальник управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко в журналі «Вісник податкової служби України», 2003, № 10, с. 55 вважає за доцільне придбання основних засобів за рахунок бюджетних асигнувань відображати так:

Дт 48 Кт 63 — сума ПДВ, зазначена в платіжних документах;

Дт 15 Кт 63 — витрати на придбання (будівництво) без суми ПДВ.

**** Відповідно до п. 18 П(С)БО 15 цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі