Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 та від 12 травня 1999 р. № 805

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 24
Друк
Постанова від 27.02.2008 р. № 122

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 та від 12 травня 1999 р. № 805

 

Постанова від 27 лютого 2008 р. № 122

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271

«Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 328; 2001 р., № 17, ст. 745; 2002 р., № 15, ст. 805; 2003 р., № 17, ст. 766; 2004 р., № 10, ст. 587; 2007 р., № 24, ст. 993) та від 12 травня 1999 р. № 805 «Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 19, ст. 839; 2007 р., № 24, ст. 993) зміни, що додаються.*

* Зміни не публікуються, оскільки витяги із зазначених Порядків наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін, які в тексті виділено

напівжирним курсивом.
— Прим. ред.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 374)

Порядок

акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини

 

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою КМУ від 27 лютого 2008 р. № 122)

(витяг)

 

<...>

5. Кошти, перераховані сільськогосподарськими товаровиробниками на окремий рахунок, використовуються ними для придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання кошти стягуються до державного бюджету в безспірному порядку.

Залишок коштів на окремому рахунку в кінці року вилученню до бюджету не підлягає і використовується сільськогосподарськими товаровиробниками на зазначені цілі в наступному році, а починаючи з

1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, перераховується до державного бюджету.

Спрямуванню до державного бюджету підлягають також кошти, які у період до

1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, не були перераховані на окремий рахунок (незалежно від причини).

<...>

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. № 805

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. № 596)

ПОРЯДОК

нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі

 

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою КМУ від 27 лютого 2008 р. № 122)

(витяг)

 

1. Цей Порядок встановлює механізм нарахування та виплат дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства (далі — сільськогосподарські товаровиробники), за поставлені ними у період

з 1 січня 2008 р. до року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

<...>

3. Для визначення сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за молоко та м’ясо в живій вазі, які будуть поставлені ними, переробні підприємства щомісяця до початку наступного періоду здійснюють попередній розрахунок надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів (далі — готова продукція) (за видами сільськогосподарських тварин), виготовлених з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, за формою згідно з додатком 1*.

* Додатки 1 та 2 не публікуються. —

Прим. ред.

Відповідно до цього розрахунку кожне переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде на підприємство під час здійснення поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що буде нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), а також розміри дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлене молоко та м’ясо в живій вазі на гривню вартості цієї продукції.

Розмір дотації застосовується переробним підприємством до всіх сільськогосподарських товаровиробників на однаковому рівні

за продукцію одного товарного виду пропорційно вартості поставленої продукції. Цей розрахунок переробні підприємства погоджують з управліннями агропромислового розвитку районних, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, а переробні підприємства системи Укоопспілки — із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств).

<...>

5. Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум дотацій — з його небюджетного рахунка, відкритого в територіальному органі Державного казначейства (далі — небюджетний рахунок), на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду.

Оплата особистим селянським господарствам вартості поставлених ними переробному підприємству молока та м’яса в живій вазі і виплата дотацій здійснюються готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення.

Для виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає територіальному органу Державного казначейства за місцем відкриття небюджетного рахунка платіжні доручення на перерахування необхідних сум коштів з небюджетного рахунка на свій поточний рахунок для подальшого отримання таких коштів готівкою та внесення у касу зазначеного переробного підприємства .

Переробні підприємства у кінці кожного робочого тижня перераховують половину зарахованої їм на поточний рахунок суми податку на додану вартість, нарахованого на обсяги поставленої ними готової продукції, на небюджетні рахунки. Остаточний розрахунок належної до перерахування на небюджетний рахунок суми податку на додану вартість здійснюється щомісяця відповідно до окремої податкової декларації.

Переробні підприємства перераховують сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені у грудні 2008 р. молоко та м’ясо в живій вазі остаточно розраховані суми дотацій не пізніше 1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі

.

Перераховані безпосередньо з поточних рахунків переробних підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми коштів за рахунок сум податку на додану вартість, що розраховуються переробними підприємствами за окремою податковою декларацією, не враховуються як дотації.

Не перераховані на небюджетні рахунки суми податку на додану вартість та виплати сум коштів, здійснені з небюджетних рахунків за призначенням з порушенням цього Порядку, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету

.

6. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі.

За результатами окремого обліку готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі, переробні підприємства відповідно до вимог Закону України «Про податок на додану вартість» визначають суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та поставкою такої продукції, і складають окрему податкову декларацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом, з урахуванням вимог нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації. Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума податку на додану вартість перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість, з урахуванням коштів, перерахованих відповідно до пункту 5 цього Порядку. Переробне підприємство разом з окремою податковою декларацією за кожний звітний (податковий) період подає як підтвердження сплати сум податку реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіальних органів Державного казначейства з небюджетного рахунка.

Суми податку на додану вартість, визначені переробним підприємством за окремою податковою декларацією, щодо яких переробне підприємство не подало органу державної податкової служби підтвердження їх перерахування на небюджетний рахунок, вважаються такими, що використовуються переробним підприємством не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

<...>

7. Переробні підприємства щомісяця здійснюють розрахунок сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставку молока та м’яса в живій вазі згідно з додатком 2* за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м’яса в живій вазі і надходження на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість. На підставі цього розрахунку переробними підприємствами проводиться остаточне перерахування за платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м’ясо в живій вазі за звітний період, окрім особистих селянських господарств.

З урахуванням авансового платежу перерахування дотації повинно проводитися переробним підприємством не менше двох разів на місяць.

Не перераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників суми дотацій у строки, встановлені законодавством для сплати податку на додану вартість до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням

і підлягають стягненню до державного бюджету.

<...>

10. Переробні підприємства та сільськогосподарські товаровиробники ведуть бухгалтерський

і податковий облік розрахунків з податку на додану вартість у порядку, встановленому законодавством.

<...>

12. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за поставлені ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва. При цьому сума акумульованого на окремому рахунку податку на додану вартість за поставлені молоко та молочну продукцію спрямовується на придбання приладів і реактивів, необхідних для визначення показників якості молока і молочної продукції, фільтрувальних матеріалів, холодильного обладнання та доїльних установок у разі неналежного забезпечення ними сільськогосподарських підприємств.

<...>

Залишок коштів на окремому рахунку в кінці року вилученню до бюджету не підлягає і використовується підприємством на зазначені цілі в наступному році, а починаючи з

1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, перераховується до державного бюджету.

<...>коментар редакції

Ужорсточено порядок виплати переробними підприємствами дотацій сільгосптоваровиробникам

Унесені згідно з постановою Кабміну, що коментується, зміни та доповнення до редакції загальновідомих Порядку № 271 та Порядку № 805, безумовно, пов’язані з продовженням строку дії п.п. 6.2.6 ст. 6, пп. 11.21 і 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ. Як відомо, згідно із Законом про держбюджет-2008 зазначені норми Закону про ПДВ продовжено

до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі (далі — СОТ).

Проте з повним правом назвати внесення Кабміном новацій до Порядку № 271 та Порядку № 805 приведенням їх у відповідність до норм основоположного для них Закону про ПДВ не можна.

В оновленій редакції абзацу другого п. 5 Порядку № 271 і абзацу восьмого п. 12 Порядку № 805

збережено норму про перерахування до держбюджету невикористаного залишку коштів сільгоспПДВ на спецрахунку. Крім того, згідно з абзацом третім п. 5 Порядку № 271 збережено порядок направлення до бюджету також коштів, які не було перераховано на окремий рахунок (незалежно від причини). Новацією є лише дата (1 березня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада ратифікує протокол про приєднання України до СОТ) початку застосування до сільгосптоваровиробників цих, так званих бюджетно-направлених норм. З цього приводу доречно зауважити, що в абзаці другому п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ про направлення сільгосптоваровиробниками пільгових сум сільгоспПДВ до бюджету взагалі не згадується. А абзацом третім п. 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ установлено, що засоби пільгового ПДВ залишаються в розпорядженні сільгосптоваровиробників та використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. Лише в разі нецільового використання (!) закумульованих коштів вони стягуються до держбюджету в безспірному порядку.

Зауважимо, що велика частина внесених постановою Кабміну, що коментується, змін до Порядку № 805 стосуються ужорсточення порядку розрахунків переробних підприємств із сільгосптоваровиробниками за дотаціями за поставлені ними молоко і м’ясо в живій вазі. Зокрема, зазначимо таке.

Доповненням абзацу другого п. 5 Порядку № 805

уточнено порядок виплати дотацій готівковими коштами особистим селянським господарствам, для чого кошти слід перерахувати з небюджетного рахунка на поточний рахунок з подальшим отриманням їх готівкою до каси переробного підприємства.

Акцентуємо увагу на двох нових абзацах (п’ятому і шостому) п. 5 Порядку № 805, пов’язаних загальною ідейною спрямованістю. У першому з них ідеться про

невизнання дотаційними виплатами коштів за рахунок сум ПДВ, перерахованих переробними підприємствами безпосередньо з поточних рахунків без зарахування на небюджетні рахунки. У другому — про визнання неперерахованих на небюджетні рахунки сум ПДВ, а також виплати коштів з небюджетних рахунків за призначенням з порушенням цього Порядку такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до держбюджету.

Незважаючи на те що абзацом першим п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ установлено, що сума ПДВ переробними підприємствами в повному обсязі спрямовується

виключно для виплати дотацій без будь-яких застережень, Кабмін, як бачимо, не вилучив, а навпаки, розширив перелік мотивацій щодо стягнення до бюджету суми ПДВ з переробних підприємств. Крім зазначеного вище, звертаємо увагу, що кошти визнаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до бюджету, також у випадках:

неперерахування на спецрахунки сільгосптоваровиробників суми дотації у строки, установлені законодавством для сплати ПДВ до бюджету (абзац третій п. 7);

неподання податковим органам підтвердження перерахування на небюджетний рахунок суми ПДВ, визначеної переробним підприємством за спецдекларацією (останнє (четверте) речення абзацу другого п. 6). Слід зауважити, що тлумачення цієї норми у відриві від норм попередніх пропозицій цього ж пункту (де йдеться, зокрема, про строки перерахування суми ПДВ на небюджетний рахунок у строки, установлені для сплати ПДВ), може навести на хибну думку про подання такого підтвердження на всю суму ПДВ за декларацією вже на момент її подання до податкових органів. Загальновідомо, що граничні строки подання декларації та сплати податкових зобов’язань відрізняються десятьма календарними днями. Звідси цілком зрозуміло, що на день подання декларації підтвердження перерахування на небюджетний рахунок коштів реально може бути подано не на суми ПДВ, що підлягають зарахуванню на спецрахунок за спецдекларацією, а на фактично зараховані, тобто відповідно до норм третього речення абзацу другого п. 6 Порядку № 805.

Крім того, в останньому (четвертому) реченні абзацу другого пункту 6 є ще один

негативний нюанс, пов’язаний з підміною пріоритетів. З нього випливає невтішний висновок: навіть за умови фактичного перерахування коштів з поточного рахунка на небюджетний, неподання податковим органам реєстру платіжних доручень та виписок органів Держказначейства (наприклад, унаслідок об’єктивних затримок отримання виписок за день здійснення операції перерахування, що збігається з днем подання декларації), може бути визнано підставою для фіскальних вимог.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі