Теми статей
Обрати теми

Самовиправляємося через уточнюючий розрахунок

Редакція ПБО
Стаття

Самовиправляємося через уточнюючий розрахунок

 

Найактуальнішим способом самостійного виправлення помилок, допущених у деклараціях з ПДВ, є, безперечно, уточнюючий розрахунок. Адже його основним плюсом є не тільки оперативність, а й технічні можливості виправлення деяких помилок. Саме про цей спосіб виправлення і поговоримо в цій статті.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні моменти

Порядок виправлення помилок у деклараціях з ПДВ шляхом подання уточнюючого розрахунку передбачено

пп. 5.1 і 17.2 Закону № 2181 і описано в Порядку № 166. Так, згідно з п. 4.4 цього Порядку платник податків, який самостійно виявив помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, має право подати Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі — уточнюючий розрахунок).

Одним уточнюючим розрахунком може бути виправлено помилки

тільки однієї раніше поданої декларації (див. лист ДПАУ від 09.08.2006 р. № 4222/6/16-1515-24). Це означає: якщо виявлено помилки, наприклад, у деклараціях за лютий і березень, то виправити такі помилки одночасно в одному уточнюючому розрахунку платник податків (через установлене обмеження) не може. Разом з тим, якщо виявлено декілька помилок в одній з раніше поданих декларацій (наприклад, у декларації за січень не показано податкові зобов’язання на суму 150 грн. і при цьому надмірно відображено податковий кредит у сумі 360 грн.), то обидві такі помилки платник податків може виправити одночасно в одному уточнюючому розрахунку.

Причому зверніть увагу: на відміну від способу виправлення помилок через поточну декларацію (див. матеріал на с. 5 цього номера), уточнюючим розрахунком може бути виправлено помилки за

будь-який період (п. 1 Методичних рекомендацій № 19470). При цьому кількість уточнюючих розрахунків, що подаються, не обмежується.

 

Строки подання уточнюючого розрахунку

Будь-яких конкретних строків подання уточнюючого розрахунку (прив’язаних до визначеної дати, як, наприклад, для подання декларації з ПДВ) не встановлено. Після виявлення помилки уточнюючий розрахунок може подаватися до податкового органу

в будь-який момент, проте важливо, щоб при цьому одночасно дотримувалися такі умови — його було подано платником податків:

— до початку перевірки контролюючим органом;

— з урахуванням строків давності, установлених

ст. 15 Закону № 2181 (тобто, щоб з моменту граничного строку подання декларації, в якій допущено помилки, пройшло не більше 1095 днів).

Уточнюючий розрахунок може бути відправлено до податкового органу

поштою (у будь-який момент, але знову-таки з урахуванням строків давності).

 

Форми уточнюючих розрахунків

Уточнюючий розрахунок подається за формами, наведеними в

додатках 3, 4, 5 і 6 до Порядку № 166. Наявність чотирьох форм уточнюючого розрахунку обумовлено:

— існуючими формами ПДВ-декларації (повною і скороченою);

— змінами, унесеними до форм звітності з ПДВ

наказом ДПАУ від 15.06.2005 р. № 213 (яким було введено нові форми ПДВ-декларації).

Випадки подання кожної з форм уточнюючих розрахунків описано в

п.п. 4.4.3 Порядку № 166. Розглянемо їх докладніше в табл. 1.

 

Таблиця 1

Коли який уточнюючий розрахунок подавати

Форми уточнюючих розрахунків

В яких випадках подаються

Форма декларації з ПДВ, помилки якої виправляються УР

Додаток 3

Подаються при виправленні помилок, допущених у деклараціях з ПДВ, поданих

за старою формою (затвердженою наказом ДПАУ № 166 у редакції від 30.09.2003 р. № 466; останній раз подавалися за травень (І квартал) 2005 року).

Повна

Додаток 4

Скорочена

Додаток 5

Подаються при виправленні помилок, допущених у деклараціях з ПДВ, що подаються

за новою формою (затвердженою наказом ДПАУ № 166 у редакції від 15.06.2005 р. № 213; подаються, починаючи з червня
(II кварталу) 2005 року)

Повна

Додаток 6

Скорочена

 

Беручи до уваги строк позовної давності (1095 днів з моменту граничного строку подання декларації), підприємство зможе останній раз виправити через уточнюючі розрахунки за формою

додатків 3 і 4 показники декларацій старої форми:

— квартальні — за І квартал 2005 року до 8* травня 2008 року;

— місячні — за березень 2005 року до 18* квітня 2008 року, за квітень 2005 року до 19 травня 2008 року, за травень 2005 року до 19 червня 2008 року.

* І хоча граничні строки в цьому випадку припадають на 9 травня 2008 року (святковий день) і 19 квітня 2008 року (вихідний день) відповідно, перенесення в цьому випадку Законом № 2181 не передбачено.

Після цих дат

уточнюючі розрахунки за формою додатків 3 і 4 не застосовуватимуться.

При цьому, зверніть увагу, уточнюючий розрахунок за формою

додатка 6 (який заповнюється при виправленні помилок у скорочених деклараціях з ПДВ нової форми) подається виключно підприємствами, що застосовують спеціальний режим оподаткування відповідно до п. 11.21 і п. 11.29 Закону про ПДВ (тобто сільгосппідприємствами, сільгоспвиробниками, переробними підприємствами). Це пов’язано з тим, що нову форму скороченої декларації з ПДВ передбачено тільки для таких платників податків (п. 1.2 Порядку № 166).

Дані всіх наведених вище форм уточнюючих розрахунків відображаються в картці особового рахунка платника податків

за датою їх фактичного подання до податкового органу (п.п. 4.3 Інструкції № 276). На це зверталася увага й у листі ДПАУ від 08.08.2005 р. № 15655/7/19-2117, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 74).

 

Додаток на додаток

Випадок, коли разом з уточнюючим розрахунком необхідно подавати і додатки з уточненими (виправленими) показниками, застережено в

п.п. 4.4.1 Порядку № 166. Так, разом з уточнюючим розрахунком також має бути подано відповідні додатки:

— якщо виправляються

помилки в рядках «помилкової» декларації, до яких раніше подавалися відповідні додатки (додатки повинні містити уточнені (виправлені) показники);

— якщо

після виправлення помилки заповнюються рядки, до яких має бути складено відповідний додаток. Наприклад, якщо після виправлення помилки в уточнюючому розрахунку виявляється заповненим рядок 24 декларації, то разом з уточнюючим розрахунком платник подає і додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» до декларації (навіть якщо в помилковій декларації такий рядок, наприклад, заповнено не було).

Якщо ж провадиться виправлення показників рядків декларації, які не пов’язані з додатками, то в такому разі подається тільки уточнюючий розрахунок (без додатків).

Зверніть увагу:

з 30 березня 2008 року (з моменту набуття чинності змінами до Порядку № 166, внесеними наказом № 159) разом з уточнюючими розрахунками, в яких проводиться коригування податкових зобов’язань та/або податкового кредиту, підприємство зобов’язане подавати і додаток 5 (Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), заповнений на суми таких уточнень.

Виправляючи помилку

, допущену в рядку 24 декларації з ПДВ, підприємство, крім додатка 3, разом з уточнюючим розрахунком має подати і додаток 2 (Довідку щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду).

Причому за наявною інформацією

після 30 березня 2008 року, виправляючи помилки минулих періодів (до внесення змін), пов’язані з рядком 24 декларації з ПДВ, заповнювати та подавати разом з уточнюючим розрахунком додаток 3 (Розрахунок суми бюджетного відшкодування) слід за новою формою.

 

Якщо помилка спричинила недоплату

Виправлення помилки, яка спричинила заниження податкового зобов’язання і, як наслідок, недоплату, регулює

п. 17.2 Закону № 2181. Так, згідно з цим пунктом платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих періодів, має право:

— направити уточнюючий розрахунок;

— сплатити при цьому (

до подання уточнюючого розрахунку) суму такої недоплати і штраф у розмірі 5 % від її суми.

Звертаємо увагу на вимогу

п. 17.2 Закону № 2181 сплатити суму недоплати і 5 % штрафу саме до подання уточнюючого розрахунку. Адже саме така (попередня — до подання розрахунку) їх сплата і є однією з умов самостійного виправлення платником податків помилки.

Податківці не сплачену в строк недоплату і самонарахований штраф розцінювали як

податковий борг, який слід погашати з нарахуванням пені і штрафних санкцій у порядку, установленому ст. 16 і 17 Закону № 2181 (див. лист ДПАУ від 15.01.2004 р. № 560/7/11-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 48).

За наявності переплати

фактично виходить, що суми недоплати і штраф, по суті, уже було «сплачено» платником податків (у момент виникнення такої переплати). А отже, у цьому разі донараховані в результаті самостійно виявленої помилки суми податку і 5 % штрафу окремо можна не перераховувати, а їх може бути зараховано в рахунок такої переплати (за умови, звичайно, що розмір переплати не менше суми таких донарахувань). З цим згодні і податківці (п. 46 листа ДПАУ від 28.01.2003 р. № 1399/7/15-3317, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 17).

Таким чином, якщо у платника податків за особовим рахунком є переплата (що покриває донараховані суми), то він у цьому разі може суми недоплати і 5 % штрафу не сплачувати, а зарахувати їх у рахунок наявної переплати. Щоправда, для проведення такого зарахування доцільно, щоб платник податків напередодні подання уточнюючого розрахунку направив заяву

податковому органу про зарахування наявної переплати в рахунок сплати недоїмки і 5 % штрафу.

 

Виправлення без 5 % штрафу

У деяких випадках, виправляючи помилку уточнюючим розрахунком, 5 % штраф нараховувати (а отже, і сплачувати) не потрібно. Так,

5 % штраф не нараховується (і відповідно не сплачується підприємством перед поданням уточнюючого розрахунку), якщо:

— у результаті виявленої помилки

зменшується сума, заявлена до відшкодування (але яку при цьому ще не відшкодовано з бюджету платнику податків) (п. 8 Інструкції № 110). У ситуації, коли заявлену до відшкодування суму відшкодовано платнику податків частково, 5 % штраф нараховуватиметься, але вже не від загальної суми виправлення помилки, а виходячи із суми отриманого платником податків відшкодування);

— здійснюється виправлення помилок за операціями, обумовленими

пп. 11.21, 11.29 Закону про ПДВ (тобто платниками ПДВ — спецрежимниками). Це пов’язано з тим, що платники, які використовують спеціальний режим оподаткування, суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, залишають у своєму розпорядженні для цільового використання (саме з цієї причини уточнюючий розрахунок за формою додатка 6 до Порядку № 166 не містить рядка 9 для нарахування 5 % штрафу).

При цьому майте на увазі, що

самостійне виправлення помилки через уточнюючий розрахунок дозволяє платнику податків уникнути адміністративної відповідальності (адмінштрафів) (п. 17.2 Закону № 2181).

 

Якщо помилка в «невирішальних» показниках

Серед виявлених помилок можуть бути такі, що не вплинули ні на податкове зобов’язання, ні на податковий кредит. Це,

наприклад, помилки, допущені при заповненні рядків 3, 4, 10.2, 11 декларації з ПДВ тощо. Такі помилки зрештою не вплинуть ні на величину податкових зобов’язань, ні на величину податкового кредиту*.

* Крім випадку, коли товари, роботи, послуги, що придбавалися, одночасно використовуються частково в оподатковуваних операціях, а частково ні, унаслідок чого відбувається розподіл податкового кредиту відповідно до п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ.

І хоча «вирішальних» показників у цьому разі не зачеплено, підприємству, яке залишило помилку не виправленою, може загрожувати адміністративна відповідальність за порушення порядку ведення податкового обліку згідно зі

ст. 1631 КпАП. Розмір штрафу, передбаченого цією статтею, становить від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн.), а при повторному порушенні — від 170 до 255 грн. Щоб захистити себе від такої відповідальності, помилку все ж таки краще виправити, подавши уточнюючий розрахунок.

Далі розглянемо порядок виправлення помилок уточнюючим розрахунком. При цьому відразу зазначимо, що йтиметься про виправлення помилок у

повній декларації з ПДВ із застосуванням уточнюючого розрахунку за формою додатка 5. Щодо виправлень з використанням уточнюючого розрахунку за формою додатка 3 строк позовної давності практично закінчився, тому на порядку його заповнення не зупинятимемося, проте ті, для кого таке виправлення є ще актуальним, можуть прочитати про нього у статті «Виправлення через уточнюючий розрахунок» // «Податки та бухгалтерський облік, 2006, № 28, с. 17.

 

Порядок заповнення уточнюючого розрахунку (за формою додатка 5)

При заповненні уточнюючого розрахунку (

додатка 5) слід мати на увазі, що:

1) у

рядок 1 переносяться дані рядків помилкової декларації з ПДВ (тобто декларації, в якій було допущено помилки);

2) у

рядках 2 — 4 відображаються суми уточнення за податковими зобов’язаннями, податковим кредитом, вексельною формою сплати ПДВ при імпорті товарів (тобто безпосередньо суми помилки — дельти), а не уточнені (абсолютні) суми. При цьому:

— суми, які не було враховано в помилковій декларації, відображаються в уточнюючому розрахунку

зі знаком «+»;

— суми, які було надмірно враховано в помилковій декларації, відображаються в уточнюючому розрахунку зі знаком «-»;

3) у

рядку 6 відображаються суми уточнення рядків розділу III декларації з ПДВ (тобто відображається безпосередньо сума помилки — на скільки після виправлення помилки необхідно збільшити/зменшити значення цих рядків). Зауважимо, що форма УР не передбачає використання при заповненні цього рядка знаків «+» і «-», проте, на наш погляд, проставляти такі знаки в цьому рядку необхідно;

4) у

рядку 7 відображаються правильні (виправлені) значення рядків декларації з ПДВ (тобто відображаються такі значення рядків 20 — 27 раніше поданої декларації, неначебто в них не було допущено помилок;

5) дані

рядка 8 є підставою для відображення відповідних сум, отриманих після виправлення помилки, в особовому рахунку платника (крім рядків 8.5 і 8.6).

Умовно помилки «нових» декларацій можна поділити на помилки, пов’язані із заниженням, і помилки, пов’язані із завищенням, податкових зобов’язань. Податкові наслідки таких помилок (тобто відображення результатів виявлених помилок у

рядку 8 уточнюючого розрахунку) наведемо в табл. 2 (прийняте скорочення УР — уточнюючий розрахунок за формою додатка 5):

 

Таблиця 2

Порядок відображення результатів виявлених помилок

Помилки в нових деклараціях

(що надаються починаючи з червня (II кварталу) 2005 року)

1. Заниження податкових зобов’язань

(у рядку 5 УР зазначено значення зі знаком «+»)

2. Завищення податкових зобов’язань

(у рядку 5 УР зазначено значення зі знаком «-»)

До чого може призвести виправлення помилки:

До чого може призвести виправлення помилки:

1) до збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету (заповнюється

рядок 8.1 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

1) до зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету (заповнюється

рядок 8.2 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

2) до зменшення суми від’ємного значення, зарахованого в рахунок зменшення суми податкового боргу з ПДВ (заповнюється

рядок 8.4 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

2) до збільшення суми від’ємного значення, зарахованого в рахунок зменшення суми податкового боргу з ПДВ (заповнюється

рядок 8.3 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

3) до зменшення суми, яка підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (заповнюється

рядок 8.6 УР, значення якого за особовим рахунком не відображається, а переноситься до рядка 23.4 ПДВ-декларації наступного звітного періоду)

3) до збільшення суми, яка підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (заповнюється

рядок 8.5 УР, значення якого за особовим рахунком не відображається, а переноситься до рядка 23.4 ПДВ-декларації наступного звітного періоду)

4) до зменшення суми, яка підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника в банку (заповнюється

рядок 8.8 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

4) до збільшення суми, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника в банку (заповнюється

рядок 8.7 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

5) до зменшення суми, яка підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних періодів (заповнюється

рядок 8.10 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

5) до збільшення суми, яка підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних періодів (заповнюється

рядок 8.9 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

6) у разі якщо заниження податкових зобов’язань спричинило недоплату, від суми недоплати нараховується 5 % штраф (заповнюється

рядок 9 УР, значення якого відображається за особовим рахунком)

Оскільки завищення податкових зобов’язань не спричиняє недоплату, то 5 % штраф у цьому випадку не нараховується і

рядок 9 УР не заповнюється (у ньому ставиться прокреслення)

 

Зверніть увагу,

не всі показники рядка 8 уточнюючого розрахунку відображаються за особовим рахунком платника податків. Так, дані рядків 8.5 і 8.6 уточнюючого розрахунку в особовому рахунку платника не відображаються, а переносяться до рядка 23.4 декларації з ПДВ наступного звітного періоду.

Розглянемо приклади заповнення уточнюючого розрахунку (за формою

додатка 5).

Приклад 1.

Підприємство «Авеніка» у квітні 2008 року самостійно виявило помилку, допущену в декларації з ПДВ за лютий 2008 року — не враховано податкові зобов’язання в сумі 360 грн. У лютневій декларації сума, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 27), становила 3000 грн.

 

Фрагмент УР до декларації з ПДВ за лютий 2008 року

грн.

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

Код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

3000

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

1.5

код

23.3

23.4

24

25

1.6

сума ПДВ

1.7

код

25.1

25.2

26

27

1.8

сума ПДВ

**

**

3000

1.9

** з цієї суми відшкодовано

2

Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:

+360

2.1

код

1

2.1

2.2

3

4

5

6

9

2.2

колонка А (±)

+1800

+1800

2.3

колонка Б (±)

+360

+360

...

...

...

5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)

+360

6

Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

+ 360

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

6.7

код

25.1

25.2

26

27

6.8

сума ПДВ

— **

— **

+360

6.9

** з цієї суми відшкодовано

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

3360

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

— **

— **

3360

7.9

** з цієї суми відшкодовано

 

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(+)360

...

...

...

9

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

18

1

Інші коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.

 

Оскільки помилка

виправляється після 30 березня 2008 року, і в результаті такого виправлення здійснюється коригування податкових зобов’язань (у бік збільшення), то разом з уточнюючим розрахунком підприємство має подати додаток 5 (Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), відобразивши в Розділі 1 суму такого уточнення — дельту.

Наступний приклад стосується ситуації, коли допущена помилка пов’язана зі зменшенням суми податкових зобов’язань, що спричиняє збільшення бюджетного відшкодування. Така помилка не привела

до недоплати податку до бюджету і відповідно — до нарахування 5 % штрафу.

Приклад 2.

Підприємство «Бліц» у квітні 2008 року самостійно виявило помилку в декларації з ПДВ за лютий 2008 року — занижено ПК на суму 2400 грн. У декларації за лютий заповнено такі рядки:

— рядок 20 — 4000 грн.;

— рядок 23 — 2100 грн.

— рядок 23.1 — 2100 грн.;

— рядок 27 — 1900 грн.

Помилка виправляється в квітні 2008 року.

Оскільки при виправленні помилки заповнюється рядок 24 декларації, до якої передбачено

додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» до декларації з ПДВ, то платник податків має заповнити такий додаток 3 і подати його разом з уточнюючим розрахунком. Причому за наявною інформацією, виправляючи помилки минулих періодів, пов’язані з рядком 24 декларації з ПДВ, після 30 березня 2008 року, заповнювати та подавати разом з уточнюючим розрахунком додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» слід за новою формою.

Припустимо, згідно з додатком 3 у рядку 25 виправленої декларації має бути відображено суму 450 грн. (яка за рішенням платника податків направляється в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів — на суму 450 грн. заповнюється рядок 25.2). У рядок 26 потрапить сума 50 грн.

 

Фрагмент УР до декларації з ПДВ за лютий 2008 року

грн.

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

4000

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

2100

2100

1.5

код

23.3

23.4

24

25

1.6

сума ПДВ

1.7

код

25.1

25.2

26

27

1.8

сума ПДВ

— **

— **

1900

 

1.9

** з цієї суми відшкодовано

...

...

...

3

Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:

+2400

3.1

код

10.1

12.1

12.2

17

3.2

колонка А (±)

+12000

3.3

колонка Б (±)

+2400

+2400

...

...

...

5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)

-

2400

6

Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

-

2400

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

+500

+450

6.7

код

25.1

25.2

26

27

6.8

сума ПДВ

**

+450**

+50

-1900

6.9

** з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

Х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

1600

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

2100

2100

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

500

450

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

— **

450**

50

7.9

** з цієї суми відшкодовано

 

 

 

 

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(+) —

8.2

зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(-) 1900

8.3

збільшення суми від’ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ

8.4

зменшення суми від’ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ

8.5

збільшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2)

50

8.6

зменшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2)

8.7

збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

8.8

зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

8.9

збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів

450

8.10

зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів

9

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

1

Інші коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.

2

Для підприємств суднобудування і літакобудування — податкової декларації поточного звітного періоду

 

У результаті виправлення помилки виявився заповненим

рядок 8.5 уточнюючого розрахунку, значення якого має бути перенесено до рядка 23.4 декларації з ПДВ за травень 2008 року. Оскільки заниження податкового кредиту не спричиняє заниження податкових зобов’язань, то 5 % штраф у цьому випадку не нараховується: у рядку 9 уточнюючого розрахунку ставиться прокреслення.

Оскільки помилка

виправляється після 30 березня 2008 року , і в результаті такого виправлення здійснюється коригування податкового кредиту (у бік збільшення), то разом з уточнюючим розрахунком підприємство має подати додаток 5 (Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), відобразивши в Розділі 2 суму такого уточнення.

Розглянемо ще один приклад, коли допущена помилка утворилася в результаті заниження податкових зобов’язань і спричинила завищення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню

.

Приклад 3

. Підприємство «Гранд» у квітні 2008 року виявило помилку в декларації з ПДВ за січень 2008 року — занижено податкові зобов’язання на суму 150 грн. У помилковій декларації заповнено такі підсумкові рядки:

— рядок 20 — 500 грн.;

— рядок 23 — 2200 грн.;

— рядок 23.1 — 2200 грн.;

— рядок 24 — 1700 грн.;

— рядок 25 — 1700 грн.;

— рядок 25.2 — 1700 грн.

Суму бюджетного відшкодування в розмірі 1600 грн. відшкодовано платнику податків та зараховано в рахунок податкових зобов’язань наступних звітних періодів.

 

Фрагмент УР до декларації з ПДВ за січень 2008 року

грн.

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

500

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

2200

2200

1.5

код

23.3

23.4

24

25

1.6

сума ПДВ

1700

1700

1.7

код

25.1

25.2

26

27

 

1.8

сума ПДВ

— **

1700

**

1.9

** з цієї суми відшкодовано

1600

2

Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:

+150

2.1

код

1

2.1

2.2

3

4

5

6

9

2.2

колонка А (±)

+750

+750

2.3

колонка Б (±)

+150

+150

...

...

...

5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)

+150

6

Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

+ 150

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

-150

-150

6.7

код

25.1

25.2

26

27

6.8

сума ПДВ

— **

-

150**

6.9

** з цієї суми відшкодовано

50

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

650

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

2200

2200

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

1550

1550

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

— **

1550

**

7.9

** з цієї суми відшкодовано

1550

8

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

...

...

...

8.10

зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів

150

...

...

...

9

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

3

1

Інші коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.

 

У цьому випадку сума 5 % штрафу нараховуватиметься тільки на

частину надмірно відшкодованої платнику ПДВ суми, тобто на 50 грн. (1600 грн. - 1550 грн.), оскільки саме ця сума є сумою заниження податкових зобов’язань. При цьому розмір штрафу становить 3 грн. (50 грн. х 5 %)(п. 2.1 п. 2 Методичних рекомендацій № 19470).

До подання уточнюючого розрахунку платнику разом із сумою 5 % штрафу (3 грн.) потрібно сплатити і суму надмірно відшкодованого на рахунок в банку ПДВ (50 грн.).

Оскільки виправлення помилки зачепило рядок 24 декларації з ПДВ, то разом з уточнюючим розрахунком потрібно подати

додаток 3 за новою формою.

Оскільки помилка

виправляється після 30 березня 2008 року , і в результаті такого виправлення здійснюється коригування податкового кредиту (у бік збільшення), то разом з уточнюючим розрахунком підприємство має подати і додаток 5 (Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), відобразивши в Розділі 2 суму такого уточнення.

Отже, ми розглянули основні принципи виправлення ПДВ-помилок шляхом подання уточнюючого розрахунок та деякі варіанти такого виправлення. Сподіваємося, що бухгалтер, використовуючи матеріал статті, легко виправить виявлені помилки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі