Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Думка фахівців офіційних органів. Заповнюємо розрахунок зобов’язань з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 35
Друк
Стаття

Заповнюємо розрахунок зобов’язань з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

 

З прийняттям Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 264 «Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин» (далі — Порядок № 264), утратив чинність Порядок справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 р. № 1014 «Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин».

У результаті втрачають чинність також і форми розрахунків для відповідних видів корисних копалин, що є додатками до п. 6.3 Iнструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України по геології і використанню надр, Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.97 р. № 207/472/51/157, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.01.98 за № 20/2460 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства праці та соціальної політики України від 13.06.2000 № 51/128/307/128).

При цьому абзацом першим п. 15 Порядку № 264 визначено, що платник подає податкові розрахунки за встановленою ДПА України формою.

Підпунктом «з» п.п. 4.4.2 пунктом п. 4.4 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі — Закон № 2181) визначено, що центральний контролюючий орган оприлюднює нові форми обліку та звітності у разі зміни форми податкового обліку чи обов’язкової податкової звітності внаслідок зміни правил оподаткування.

За строк, що минув з моменту набуття чинності Порядку № 264, форма розрахунку зобов’язань з платежів за користування надрами, що відповідала б нормам чинних правил оподаткування № 264, у встановленому законодавством порядку затверджена не була.

Абзацом другим зазначеного підпункту статті 4 Закону № 2181 п. «з» встановлено, що платник податків має право подати податковий звіт за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним (керівним) органом контролюючого органу, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, усупереч нормам закону з такого податку, збору (обов’язкового платежу).

З огляду на викладене пропонуємо приклади заповнення форми податкового розрахунку з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин* для трьох умов обчислення зобов’язань.

* Розміщено на сайті ДПА України www.sta.gov.ua

Олександр Шумський,
головний державний податковий інспектор відділу методології місцевих податків
 та зборів, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту податку на прибуток
 та інших податків та зборів (обов’язкових платежів) ДПА України

 

 

Приклад 1

Гірничовидобувне підприємство «ТОВ «

Західна гірничовидобувна компанія» (далі — ТОВ) на підставі спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, виданого 20.04.2004 р. провадить господарську діяльність з видобування сировини каменю бутового на родовищі гранітогнейсів — Північне, що розміщене у Східному районі Західної області.

У звітному податковому періоді 01.01.2008 — 01.04.2008 ТОВ видобуло (виробило)

150000,00 тонн товарної продукції, що відповідає щебеневій продукції, якісні характеристики якої задовольняють вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98.

45000,00

тонн товарної продукції ТОВ використало для задоволення власних потреб з виробництва бетонної продукції.

105000,00

тонн реалізовано.

Від реалізації

105000,00 тонн товарної продукції ТОВ отримало дохід у розмірі 7107817,50 гривень. При цьому витрати ТОВ за транспортні, у тому числі транспортно-експедиторські послуги склали 1839967,50 гривень. Дохід від реалізації щебеневої продукції для базової умови (склад готової продуції) склав 3427882,50 гривень, дохід від щебеневої продукції у складі бетонних виробів, що облікований за витратами на її виробництво склав 1636796,25 гривень. Таким чином, сукупний дохід — 5064678,75 гривень, а середня фактична ціна щебеневої товарної продукції — 33,76 гривень за 1 тонну.

При виробництві товарної продукції ТОВ мало такі витрати:

 

матеріальні витрати

2455194,38

витрати з оплати праці

709278,38

витрати з ремонту основних засобів

272799,38

інші витрати, що належать до складу валових

409199,06

сума нарахованої амортизації

725646,34

сума амортизації витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин

572878,69

усього витрат

5144996,23

усього витрат на одиницю продукції

34,30

розрахункова вартість одиниці продукції

47,16

 

Державна комісія України по запасах корисних копалин виконала апробацію за методом аналогії та надала позитивний висновок, що коефіцєнт рентабельності господарської діяльності для гірничовидобувних підприємств з виробництва щебеневої продукції з річною потужністю 750000 тонн щебеневої продукції складає

37,50 відсотка.

img 1

 

У податковому розрахунку показники мають відображатися десятковим дробом: у натуральній формі — три десяткові знаки після коми, відносні показники — з чотирма, вартісні (грошова форма) — з двома.

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Усього

1

2

3

4

1

Обсяг видобутих корисних копалин (товарної продукції, мінеральної сировини) за звітний квартал, у тому числі

 

 

150000,00

1.1

для власних потреб

 

 

45000,00

2

Обсяг погашених запасів корисних копалин, у тому числі:

 

 

 

2.1

балансові

 

 

 

2.2

позабалансові

 

 

 

3

Норматив з платежів

 

 

0,0750

4

Дохід, отриманий від реалізації корисної копалини

грн. коп.

7107817,50

5

Витрати платника, пов'язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) корисної копалини споживачу

грн. коп.

1839967,50

6

Фактична ціна одиниці видобутої корисної копалини (на умовах складу гірничовидобувного підприємства) за формулою:
((р. 4 - р. 5) + (р. 10 : (1 + р. 8) х р. 1.1)) : р. 1

грн. коп.

45,41

7

Витрати платника за податковий (звітний) період, у тому числі:

грн. коп.

5144996,23

7.1

матеріальні витрати

грн. коп.

2455194,38

7.2

витрати з оплати праці

грн. коп.

709278,38

7.3

витрати з ремонту основних засобів

грн. коп.

272799,38

7.4

інші витрати, що належать до складу валових витрат

грн. коп.

409199,06

7.5

сума нарахованої амортизації

грн. коп.

725646,34

7.6

сума амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

грн. коп.

572878,69

8

Коефіцієнт рентабельності гірничовидобувного підприємства за протоколом ДКЗ (відсотки десятковим дробом)

0,3750

9

Коригуючий коефіцієнт до вартості руд урану та золота (відсотки десятковим дробом з точністю до восьми знаків після коми)

 

10

Розрахункова вартість одиниці видобутої корисної копалини, крім золота та урану, за формулою:
(р. 7 + (р. 7 х р. 8)) : р. 1
для руд урану та золота, за формулою:
(р. 7 + (р. 7 х р. 8)) : (р. 1 x р. 9)

грн. коп.

47,16

11

Коефіцієнт, що застосовується до нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, крім коефіцієнта за «Видобування позабалансових запасів корисних копалин»

1,0000

12

Усього нараховано за звiтний квартал

для абсолютних нормативів платежів, за формулою:
р. 1 х р. 3 х р. 11 або (якщо 8.3.з не більше «1998»),
 (р. 2.1 + р. 2.2) х р. 3 х р. 11
(якщо 8.3.з більше «1998»),
 (р. 2.1 + р. 2.2 х 0,50) х р. 3 х р. 11
для відносних нормативів платежів, за формулою:
(якщо р. 6 більше р. 10), р. 1 х р. 3 х р. 6
(якщо р. 6 менше р. 10), р. 1 х р. 3 х р. 10
у тому числi:

грн. коп.

530550,00

12.1

до Державного бюджету
(якщо 7.1.Т та 8.1.Т або 7.3.Т), р. 12 x 1
(якщо 7.1.Т та 8.2.Т), р. 12 x 0
(якщо 7.2.Т), р. 12 x 0,8

грн. коп.

424440,00

12.2

до мiсцевого бюджету
(якщо 7.1.Т та 8.1.Т або 7.3.Т), р. 12 x 0
(якщо 7.1.Т та 8.2.Т), р. 12 x 1
(якщо 7.2.Т), р. 12 x 0,2

грн. коп.

106110,00

13

Усього нараховано плати за даними ранiше поданого розрахунку, що уточнюється (р. 12 розрахунку, що уточнюється)3, у тому числi:

грн. коп.

 

13.1

до Державного бюджету (р. 12.1 розрахунку, що уточнюється)

грн. коп.

 

13.2

до місцевого бюджету (р. 12.2 розрахунку, що уточнюється)

грн. коп.

 

14

Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 12 - р. 13)4 у тому числi:

грн. коп.

 

14.1

до Державного бюджету (р. 12.1 - р. 13.1), якщо р. 12.1 > р. 13.1, або (р. 14.1 додатка або сума рядків 14.1 додатків)

грн. коп.

 

14.2

до місцевого бюджету (р. 12.2 - 13.2), якщо р. 12.2 > р. 13.2, або (р. 14.2 додатка або сума рядків 14.2 додатків)

грн. коп.

 

15

Сума плати, яка зменшує податковi зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 13 - р. 12)4
у тому числi:

грн. коп.

 

15.1

до Державного бюджету (р. 13.1 - р. 12.1),
якщо р. 13.1 > р. 12.1, або (р. 15.1 додатка або сума рядків 15.1 додатків)

грн. коп.

 

15.2

до місцевого бюджету (р. 13.2 - р. 12.2),
якщо р. 13.2 > р. 12.2, або (р. 15.2 додатка або сума рядків 15.2 додатків)

грн. коп.

 

16

Сума штрафу в розмiрi 5 % від суми недоплати
(р. 14 х 5 %), у тому числі:

грн. коп.

 

16.1

до Державного бюджету (р. 14.1 x 5 %)

грн. коп.

 

16.2

до місцевого бюджету (р. 14.2 x 5 %)

грн. коп.

 

17

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності4           на

арк.

18

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за минулий(лі) період(и)5                                               на

арк.

 

img 2
img 3

 

Приклад 2

Гірничовидобувне підприємство «ТОВ «

Західна гірничовидобувна компанія» (далі — ТОВ) на підставі спеціального дозволу на користування надрами для видобування корисних копалин, виданого 20.04.95 р. провадить господарську діяльність з видобування глин вогнетривких на родовищі глин вогнетривких — Північне, що розміщене у Східному районі Західної області.

У звітному податковому періоді 01.01.2008 — 01.04.2008 ТОВ видобуло (виробило)

150000,00 тонн товарної продукції, що відповідає 3 (трьом) маркам вогнетривких глин, якісні характеристики яких задовольняють вимогам ТУ 12345.67.2000 «Сортамент вогнетривких глин Північного родовища» і маркуються як: ГВП-1, ГВП-2 та ГВП-3 із вмістом Al2O314-15, 29-31 та 39-41 відсотків відповідно для марок.

При цьому видобуток

глин вогнетивких марки ГВП-1 склав 10000,00 тонн, глин вогнетивких марки ГВП-2 склав 75000,00 тонн, глин вогнетивких марки ГВП-3 склав 65000,00 тонн.

img 4

 

У податковому розрахунку показники мають відображатися десятковим дробом: у натуральній формі — три десяткові знаки після коми, відносні показники — з чотирма, вартісні (грошова форма) — з двома.

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Усього

1

2

3

4

1

Обсяг видобутих корисних копалин (товарної продукції, мінеральної сировини) за звітний квартал, у тому числі

 

 

65000,00

1.1

для власних потреб

 

 

 

2

Обсяг погашених запасів корисних копалин, у тому числі:

 

 

 

2.1

балансові

 

 

 

2.2

позабалансові

 

 

 

3

Норматив з платежів

 

 

13.50

4

Дохід, отриманий від реалізації корисної копалини

грн. коп.

 

5

Витрати платника, пов'язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) корисної копалини споживачу

грн. коп.

 

6

Фактична ціна одиниці видобутої корисної копалини (на умовах складу гірничовидобувного підприємства) за формулою:
((р. 4 - р. 5) + (р. 10 : (1 + р. 8) х р. 1.1)) : р. 1

грн. коп.

 

7

Витрати платника за податковий (звітний) період, у тому числі:

грн. коп.

 

7.1

матеріальні витрати

грн. коп.

 

7.2

витрати з оплати праці

грн. коп.

 

7.3

витрати з ремонту основних засобів

грн. коп.

 

7.4

інші витрати, що належать до складу валових витрат

грн. коп.

 

7.5

сума нарахованої амортизації

грн. коп.

 

7.6

сума амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

грн. коп.

 

8

Коефіцієнт рентабельності гірничовидобувного підприємства за протоколом ДКЗ (відсотки десятковим дробом)

 

9

Коригуючий коефіцієнт до вартості руд урану та золота (відсотки десятковим дробом з точністю до восьми знаків після коми)


 

10

Розрахункова вартість одиниці видобутої корисної копалини, крім золота та урану, за формулою:
(р. 7 + (р. 7 х р. 8)) : р. 1
для руд урану та золота, за формулою:
(р. 7 + (р. 7 х р. 8)) : (р. 1 x р. 9)

грн. коп.

 

11

Коефіцієнт, що застосовується до нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, крім коефіцієнта за «Видобування позабалансових запасів корисних копалин»

1,0000

12

Усього нараховано за звiтний квартал

для абсолютних нормативів платежів, за формулою:
р. 1 х р. 3 х р. 11 або
(якщо 8.3.з не більше «1998»), (р. 2.1 + р. 2.2) х р. 3 х р. 11
(якщо 8.3.з більше «1998»),
 (р. 2.1 + р. 2.2 х 0,50) х р. 3 х р. 11
для відносних нормативів платежів, за формулою:
(якщо р. 6 більше р. 10), р. 1 х р. 3 х р. 6
(якщо р. 6 менше р. 10), р. 1 х р. 3 х р. 10
у тому числi:

грн. коп.

877500,00

12.1

до Державного бюджету
(якщо 7.1.Т та 8.1.Т або 7.3.Т), р. 12 x 1
(якщо 7.1.Т та 8.2.Т), р. 12 x 0
(якщо 7.2.Т), р. 12 x 0,8

грн. коп.

877500,00

12.2

до мiсцевого бюджету
(якщо 7.1.Т та 8.1.Т або 7.3.Т), р. 12 x 0
(якщо 7.1.Т та 8.2.Т), р. 12 x 1
(якщо 7.2.Т), р. 12 x 0,2

грн. коп.

 

13

Усього нараховано плати за даними ранiше поданого розрахунку, що уточнюється (р. 12 розрахунку, що уточнюється)3,
у тому числi:

грн. коп.

 

13.1

до Державного бюджету (р. 12.1 розрахунку, що уточнюється)

грн. коп.

 

13.2

до місцевого бюджету (р. 12.2 розрахунку, що уточнюється)

грн. коп.

 

14

Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки
(р. 12 - р. 13)4 у тому числi:

грн. коп.

 

14.1

до Державного бюджету (р. 12.1 - р. 13.1),
якщо р. 12.1 > р. 13.1, або (р. 14.1 додатка або сума рядків 14.1 додатків)

грн. коп.

 

14.2

до місцевого бюджету (р. 12.2 - 13.2),
якщо р. 12.2 > р. 13.2, або (р. 14.2 додатка або сума рядків 14.2 додатків)

грн. коп.

 

15

Сума плати, яка зменшує податковi зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 13 - р. 12)4
у тому числi:

грн. коп.

 

15.1

до Державного бюджету (р. 13.1 - р. 12.1), якщо р. 13.1 > р. 12.1, або (р. 15.1 додатка або сума рядків 15.1 додатків)

грн. коп.

 

15.2

до місцевого бюджету (р. 13.2 - р. 12.2), якщо р. 13.2 > р. 12.2, або (р. 15.2 додатка або сума рядків 15.2 додатків)

грн. коп.

 

16

Сума штрафу в розмiрi 5 % від суми недоплати (р. 14 х 5 %), у тому числі:

грн. коп.

 

16.1

до Державного бюджету (р. 14.1 x 5 %)

грн. коп.

 

16.2

до місцевого бюджету (р. 14.2 x 5 %)

грн. коп.

 

17

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності4           на

арк.

18

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за минулий(лі) період(и)5                                               на

арк.

 

 1повна або скорочена назва, зазначена в установчих документах;

2

на бажання платника;

3

заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники;

4

заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, або в разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки;

5

заповнюється у разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.

img 5

 

Приклад 3

Гірничовидобувне підприємство «ТОВ «

Західна гірничовидобувна компанія» (далі — ТОВ) на підставі спеціального дозволу на користування надрами для видобування корисних копалин, виданого 20.04.95 р. провадить господарську діяльність з видобування кам’яного вугілля на родовищі бурового вугілля — Північне, що розміщене у Східному районі Західної області. Державна експертиза запасів корисних копалин виконана 20.04.85 р. ТК Мінвуглепрома УРСР.

У звітному податковому періоді 01.01.2008 — 01.04.2008 за результатами видобутку ТОВ в установленому законодавством порядку списало (погасило)

150000,00 тонн запасів кам’яного вугілля на родовищі, у тому числі 40950,00 тонн погашено в межах балансових видобувних запасів, а 109050,00 тонн погашено в межах позабалансових запасів у межах розрахункового контуру родовища.

img 6

 

У податковому розрахунку показники мають відображатися десятковим дробом: у натуральній формі — три десяткові знаки після коми, відносні показники — з чотирма, вартісні (грошова форма) — з двома.

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Усього

1

2

3

4

1

Обсяг видобутих корисних копалин (товарної продукції, мінеральної сировини) за звітний квартал, у тому числі

 

 

 

1.1

для власних потреб

 

 

 

2

Обсяг погашених запасів корисних копалин, у тому числі:

 

 

150000,00

2.1

балансові

 

 

40950,00

2.2

позабалансові

 

 

109050,00

3

Норматив з платежів

 

 

2,00

4

Дохід, отриманий від реалізації корисної копалини

грн. коп.

 

5

Витрати платника, пов'язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) корисної копалини споживачу

грн. коп.

 

6

Фактична ціна одиниці видобутої корисної копалини (на умовах складу гірничовидобувного підприємства) за формулою:
((р. 4 - р. 5) + (р. 10 : (1 + р. 8) х р. 1.1)) : р. 1

грн. коп.

 

7

Витрати платника за податковий (звітний) період, у тому числі:

грн. коп.

 

7.1

матеріальні витрати

грн. коп.

 

7.2

витрати з оплати праці

грн. коп.

 

7.3

витрати з ремонту основних засобів

грн. коп.

 

7.4

інші витрати, що належать до складу валових витрат

грн. коп.

 

7.5

сума нарахованої амортизації

грн. коп.

 

7.6

сума амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

грн. коп.

 

8

Коефіцієнт рентабельності гірничовидобувного підприємства за протоколом ДКЗ (відсотки десятковим дробом)

 

9

Коригуючий коефіцієнт до вартості руд урану та золота (відсотки десятковим дробом з точністю до восьми знаків після коми)

 

10

Розрахункова вартість одиниці видобутої корисної копалини, крім золота та урану, за формулою:
(р. 7 + (р. 7 х р. 8)) : р. 1
для руд урану та золота, за формулою:
(р. 7 + (р. 7 х р. 8)) : (р. 1 x р. 9)

грн. коп.

 

11

Коефіцієнт, що застосовується до нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, крім коефіцієнта за «Видобування позабалансових запасів корисних копалин»

1,0000

12

Усього нараховано за звiтний квартал

для абсолютних нормативів платежів, за формулою:

р. 1 х р. 3 х р. 11 або
(якщо 8.3.з не більше «1998»), (р. 2.1 + р. 2.2) х р. 3 х р. 11
(якщо 8.3.з більше «1998»),
(р. 2.1 + р. 2.2 х 0,50) х р. 3 х р. 11
для відносних нормативів платежів, за формулою:
(якщо р. 6 більше р. 10), р. 1 х р. 3 х р. 6
(якщо р. 6 менше р. 10), р. 1 х р. 3 х р. 10
у тому числi:

грн. коп.

300000,00

12.1

до Державного бюджету
(якщо 7.1.Т та 8.1.Т або 7.3.Т), р. 12 x 1
(якщо 7.1.Т та 8.2.Т), р. 12 x 0
(якщо 7.2.Т), р. 12 x 0,8

грн. коп.

300000,00

12.2

до мiсцевого бюджету
(якщо 7.1.Т та 8.1.Т або 7.3.Т), р. 12 x 0
(якщо 7.1.Т та 8.2.Т), р. 12 x 1
(якщо 7.2.Т), р. 12 x 0,2

грн. коп.

 

13

Усього нараховано плати за даними ранiше поданого розрахунку, що уточнюється (р. 12 розрахунку, що уточнюється)3,
у тому числi:

грн. коп.

 

13.1

до Державного бюджету (р. 12.1 розрахунку, що уточнюється)

грн. коп.

 

13.2

до місцевого бюджету (р. 12.2 розрахунку, що уточнюється)

грн. коп.

 

14

Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 12 - р. 13)4 у тому числi:

грн. коп.

 

14.1

до Державного бюджету (р. 12.1 - р. 13.1), якщо р. 12.1 > р. 13.1, або (р. 14.1 додатка або сума рядків 14.1 додатків)

грн. коп.

 

14.2

до місцевого бюджету (р. 12.2 - 13.2), якщо р. 12.2 > р. 13.2, або (р. 14.2 додатка або сума рядків 14.2 додатків)

грн. коп.

 

15

Сума плати, яка зменшує податковi зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 13 - р. 12)4
у тому числi:

грн. коп.

 

15.1

до Державного бюджету (р. 13.1 - р. 12.1),
 якщо р. 13.1 > р. 12.1, або (р. 15.1 додатка або сума рядків 15.1 додатків)

грн. коп.

 

15.2

до місцевого бюджету (р. 13.2 - р. 12.2),
якщо р. 13.2 > р. 12.2, або (р. 15.2 додатка або сума рядків 15.2 додатків)

грн. коп.

 

16

Сума штрафу в розмiрi 5 % від суми недоплати
(р. 14 х 5 %), у тому числі:

грн. коп.

 

16.1

до Державного бюджету (р. 14.1 x 5 %)

грн. коп.

 

16.2

до місцевого бюджету (р. 14.2 x 5 %)

грн. коп.

 

17

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської

діяльності4                    на

арк.

18

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за минулий(лі) період(и)5                                                               на

арк.

 

1

повна або скорочена назва, зазначена в установчих документах;

2

на бажання платника;

3

заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники;

4

заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, або в разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки;

5

заповнюється у разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.

img 7

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі