Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо призупинення виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені у 2008 році молоко та м’ясо в живій вазі переробним підприємствам

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 38
Друк
Роз'яснення від 27.03.2008 р. № -

Щодо призупинення виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені у 2008 році молоко та м’ясо в живій вазі переробним підприємствам

 

Роз’яснення Державного казначейства України від 27.03.2008 р.

 

У січні — лютому 2008

року на небюджетних рахунках переробних підприємств, відкритих в територіальних органах Державного казначейства, знаходились кошти (надходження 2007 року та надходження січня — лютого 2008 року) та які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 «Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт та послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р.* «Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» підлягали перерахуванню сільськогосподарським товаровиробникам.

* № 805. —

Прим. ред.

У зв’язку із закінченням терміну дії зазначених постанов Кабінету Міністрів України територіальними органами Державного казначейства були

призупинені виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені у 2008 році ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

З приводу зазначеної проблеми надходила дуже велика кількість звернень від переробних підприємств, сільськогосподарських товаровиробників та місцевих державних адміністрацій.

Проблему виплат

дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені у 2008 році ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі було вирішено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 № 122 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 та від 12 травня 1999 р. № 805».

Зазначеною постановою

змінено терміни проведення розрахунків переробних підприємств з сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, а саме:

— в

абзацах другому і третьому пункту 5 Порядку акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт та послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271, цифри і слова «1 березня 2008 р.» замінено цифрами і словами «1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі»;

— у

пункті 1 Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.99 р. № 805, слова і цифри «з 1 січня 2007 р. до 1 січня 2008 р.» замінено словами і цифрами «з 1 січня 2008 р. до року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі»;

— у

абзаці четвертому пункту 5 Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.99 р. № 805, слова і цифри «у грудні 2007 р.» замінено на слова і цифри «у грудні 2008 р.» та слова і цифри «не пізніше 1 березня 2008 року» замінено на слова і цифри «не пізніше 1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання до Світової організації торгівлі»;

— у

абзаці восьмому пункту 12 Порядку нарахування, виплат використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.99 р. № 805, цифри і слова «1 березня 2008 р.» замінено цифрою і словами «1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі».

Таким чином було

врегульовано питання проведення у 2008 році розрахунків з сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені у 2008 році ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.коментар редакції

Держказначейство розблокувало виплату дотацій з небюджетних рахунків молоко-м’ясопереробників

Отже, на думку Держказначейства, питання врегульовано. Пам’ятаючи народну приказку «Добре те, що добре закінчується», поставимо собі запитання: чи таким безневинним є призупинення органами Держказначейства виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені ними у 2008 році переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі?

Але насамперед зауважимо, що велике здивування викликає твердження Держказначейства, що кошти на небюджетних рахунках переробних підприємств підлягають перерахуванню сільгосптоваровиробникам не тільки згідно з Порядком № 805, але й

Порядком № 271. Безумовно, це не так, адже останній з них до механізму дотаційних виплат переробними підприємствами жодного відношення не має.

Щодо суті проблеми, то до її виникнення «доклали руку» обидва відомства:

Кабмін своєю затримкою з виданням постанови № 122 (27.02.2008 р.) лише «заднім числом» продовжив строк дії Порядку № 805 — з 1 січня 2008 року (див. наш коментар до листа ДПАУ від 27.03.2008 р. № 6041/7/16-1117 на с. 18 цього номера газети);

Держказначейство під приводом закінчення попереднього строку дії Порядку № 805 (з 01.01.2007 р. до 01.01.2008 р.) проявило, на наш погляд, зайвий формалізм та принциповість. Адже не секрет, що строки дії Порядку № 805 і раніше продовжувалися лише «заднім числом» (це стає зрозумілим, якщо поглянути на дати видання законів, на підставі яких продовжувалася дія п.п. 6.2.6 ст. 6 та п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ — як правило, в останні дні року, що минає). Більше того, якщо з такою суворістю підходити до своєчасності продовження Кабміном дії Порядку № 805, то можна помітити, що в період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2007 року існує навіть розрив продовження. Проте це не заважає податковим органам трактувати Порядок № 805 як постійно діючий.

У роз’ясненні, що коментується, зазначено, що

територіальними органами Держказначейства було призупинено проведення розрахунків з сільгосптоваровиробниками щодо виплат їм дотацій за поставлені ними у 2008 році переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі. Не зупинятимемося на висвітленні правомірності дій територіальних органів стосовно їх повноважень, установлених Типовим положенням про Головне управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, затвердженим наказом МФУ від 04.04.2006 р. № 332. Не будемо також і гадати, чи були погоджені дії «територіальних» з «вищим», тобто з Держказначейством. Так чи інакше, виплати дотацій було призупинено. І це при тому, що основоположні для Порядку № 805 п.п. 6.2.6 ст. 6 та п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ були чинними (їх продовжено Законом про держбюджет-2008 до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до СОТ).

На фоні внесення Кабміном нових норм до Порядку № 805, які передбачають підвищену відповідальність переробних підприємств за перерахування на небюджетні рахунки суми спецПДВ та за подальшу виплату їх у вигляді дотацій сільгосптоваровиробникам

у встановлені строки та в повному обсязі, призупинення Держказначейством виплат виглядає, м’яко кажучи, непослідовно. Як відомо, згідно з п. 8 Порядку № 805 сільгосптоваровиробники повинні використовувати суми дотацій виключно для розвитку тваринництва — насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів’я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.

На жаль, призупинення «агукнулось» сільгосптоваровиробникам

несвоєчасним отриманням дотацій, не говорячи вже про інші негативні моменти, наприклад, пов’язані з інфляцією.

Не виключені, як ми розуміємо, негативні наслідки і для самих переробних підприємств. Як зазначено в роз’ясненні, що коментується, у січні — лютому 2008 року

Держказначейство проводило лише операції з акумулювання переробними підприємствами дотаційних коштів на небюджетних рахунках і не проводило операції з їх перерахування сільгосптоваровиробникам. Така вибіркова позиція Держказначейства однобокого сприйняття нечинного (на його думку) Порядку № 805 з роботою тільки, так би мовити, на «надходження», практично поставила (точніше — підставила) переробні підприємства в розряд порушників Порядку № 805, зокрема, абзацу третього п. 7, яким установлено, що не перераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільгосптоваровиробників суми дотацій у строки, установлені законодавством для сплати ПДВ до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до держбюджету.

Сподіваємося

, що податкові органи (ураховуючи роз’яснення Держказначейства, що коментується) займуть лояльну позицію і не привішуватимуть до молоко-м’ясопереробників ярлик «без вини винуватих» за неперераховані сільгосптоваровиробникам у січні — лютому поточного року дотації, заблоковані Держказначейством.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі