Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пенсійні виплати у 2008 році

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 40
Друк
Стаття

Пенсійні виплати у 2008 році

 

Розглянемо, з якими особливостями доведеться зіткнутися в поточному році пенсіонерам та працівникам, яким настав час задуматися про пенсію.

Валерій ШЕНДРИК, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Як відомо,

Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VІ «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон про держбюджет-2008) унесено зміни до раніше діючого порядку призначення, перерахунку та виплати пенсій, установленого Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Пенсійний закон) та іншими законами України.

 

Обмеження

Згідно з

підпунктом 4 пункту 35 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008, зокрема, змінено редакцію частини четвертої статті 19 Пенсійного закону — у частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів).

З точки зору розміру пенсії, що призначається, тут ідеться про ту

граничну суму, яка враховується при обчисленні пенсії. Зрозуміло, що частина заробітної плати (доходу), яку фактично виплачено застрахованій особі понад цю граничну суму, при призначенні або перерахунку пенсії не враховується.

На 2008 рік зазначена гранична сума (максимальна величина) «

дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб». Інакше кажучи, протягом 2008 року ця величина становить:
з 1 січня — 9495 грн., з 1 квітня — 9705 грн.,
з 1 липня — 9735 грн. і з 1 жовтня — 10035 грн.

Зрозуміло, що, по суті, це означає

обмеження розміру пенсії за віком, оскільки згідно зі статтею 27 Пенсійного закону, розмір пенсії за віком визначається за формулою: П = Зп х Кс, де П — розмір пенсії; Зп — заробітна плата застрахованої особи, визначена згідно зі статтею 40 Пенсійного закону; Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. При цьому згідно зі статтею 41 Пенсійного закону, величина Зп не може перевищувати граничну суму (максимальну величину). З урахуванням тільки цього обмеження максимально можливий розмір пенсії за віком у 2008 році становив би:

при Кс = 0,75 з 1 січня — 7121,25 грн., з 1 квітня — 7278,75 грн., з 1 липня — 7301, 25 грн. і з 1 жовтня — 7526,25 грн.;

при Кс = 0,85 відповідно — 8070,75 грн., 8249,25 грн., 8274,75 грн. і 8529,75 грн.

Але законодавець пішов далі, і з метою встановлення додаткового

обмеження на максимальний розмір пенсії за віком підпунктом 8 пункту 35 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008 у 2008 році змінив редакцію частини третьої статті 27 Пенсійного закону (нагадаємо, що згідно з колишньою редакцією цієї норми обчислений розмір пенсії за віком не підлягав обмеженню).

Таким чином, установлено друге (додаткове) обмеження, причому не просто на максимальний розмір обчисленої пенсії за віком, а

на розмір пенсії за віком з урахуванням усіх надбавок, збільшень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, установлених законодавством. Це обмеження прийнято на рівні дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, установленої абзацом першим частини першої статті 28 Пенсійного закону (у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Отже, максимально можливий розмір пенсії за віком з урахуванням усіх надбавок тощо у 2008 році складе: з 1 січня — 5640 грн., з 1 квітня — 5772 грн., з 1 липня — 5784 грн.
і з 1 жовтня — 5976 грн.

Зауважимо, що це обмеження поширено і на одержувачів пенсій за так званими «спеціальними» законами (держслужбовці, дипломатичні працівники, наукові працівники тощо). Виняток становлять прокурори, судді, народні депутати, колишні і діючі члени КМУ: для них установлено максимальний розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок тощо в сумі 10000 грн. на місяць.

Нагадаємо, що

подібні обмеження діяли й у 2007 році згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V.

Разом з установленням обмеження на величину пенсії

підпунктом 12 пункту 35 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008 унесено зміни до редакції підпункту 2 пункту 2 розділу ХV Прикінцевих положень Пенсійного закону (у частині призначення пенсії не тільки за рахунок бюджетних коштів, а й цільових фондів). Це означає, що окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше п’яти років у 2008 році пенсії можуть призначатися тільки за рахунок коштів підприємств та організацій (але не бюджетних коштів та цільових фондів). Для цього відповідний порядок має визначити КМУ.

Ще одне

обмеження стосується права на достроковий вихід на пенсію. Згідно з пунктом 88 та підпунктом 3 пункту 22 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008 призупинено на 2008 рік право на достроковий вихід на пенсію (за півтора року до встановленого законом строку) особам передпенсійного віку (чоловіки — 58,5 років, жінки — 53,5 років), які мають страховий стаж для чоловіків — 25 років, для жінок — 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах — стаж роботи, що дає право на цей вид пенсії, якщо трудовий договір з такими особами розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників (див. підпункт «г» пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII), а також виявленою невідповідністю працівника посаді, яку він обіймає, за станом здоров’я (див. статтю 21 Закону України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-XII).

Доречно зазначити, що

право на дострокове призначення «спеціальних» пенсій (держслужбовці, наукові працівники тощо) у 2008 році залишається чинним (нагадаємо, що згідно зі статтею 103 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V пенсії за віком відповідно до «спеціальних» законів (крім законів України «Про прокуратуру», «Про статус суддів» та «Про статус народного депутата») призначалися лише після досягнення пенсійного віку:

— чоловіками — 60 років за наявності страхового стажу не менше п’яти років;

— жінками — 55 років за наявності страхового стажу не менше п’яти років).

Але це не означає, що зазначеним особам перестали призначати пенсію раніше терміну, установленого

Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII (пільгові пенсії за Списком № 1, Списком № 2 та ін., а також пенсії за вислугу років). Просто до досягнення ними зазначеного пенсійного віку цим особам призначатимуть пенсійні виплати тільки згідно з Пенсійним законом, а після — уже за відповідним «спеціальним» законом).

Сподіваємося, що наступного року таких змін, які обмежують пенсійні права громадян, не буде або принаймні їх буде менше.

 

Формулювання

Істотні зміни внесено до

статей 40 і 42 Пенсійного закону, які присвячено порядку призначення та перерахунку пенсій.

Згідно з

підпунктом 9 пункту 35 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008 абзац третій частини першої статті 40 Пенсійного закону викладено в такій редакції (зміни виділено):

«

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців».

Як правило, на користь особи, яка звернулася за пенсією, доцільно виключити зазначений період страхового стажу (що характеризується відносно меншими розмірами заробітків) для досягнення більшого розміру призначеної пенсії

. Нагадаємо: при поданні заяви необхідно або зазначити в ній конкретний період страхового стажу для такого виключення, або — якщо пенсіонеру важко правильно визначити його самому — зазначити про своє бажання забезпечити таке виключення автоматизованим способом (за допомогою так званої центральної програми, див. додаток 4 до пункту 37 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління ПФУ від 25.11.2005 р. № 22-1). Саме для цього бажано надавати відомості про свою заробітну плату за період до 1 липня 2000 року за триваліший час, ніж 60 місяців підряд (це право пенсіонера — див. підпункт «в» пункту 7 зазначеного Порядку).

До речі, заключне речення наведеної цитати не слід розуміти як вимогу виключати зі стажу обов’язково максимальні 10 відсотків тривалості (можна виключати і менше).

Очевидно, тепер узаконено

мінімальну кількість місяців страхового стажу при призначенні пенсії (не менше 60 календарних місяців). Але й раніше це правило вже застосовувалося на підставі спільного листа Мінпраці та ПФУ від 16.12.2004 р. № 12696/03 (незважаючи на те що встановлення правових норм листами не допускається).

Принципово, що тим самим

підпунктом 9 пункту 35 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008 викладено в новій редакції абзац четвертий частини другої статті 40 Пенсійного закону:

«

Зс середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів».

Очевидно, що тут слова «

середня заробітна плата (дохід)» означають насправді саме «показник середньої заробітної плати (доходу)».

Дійсно, у новій редакції

абзацу четвертого частини другої статті 40 Пенсійного закону формально надано нове (більш адекватне) визначення Зс та узаконено показники зазначеної величини та порядок їх визначення. Але, по суті, нічого не змінилося: показник Зс за 2002 рік залишився рівним 306,45 грн. і всі показники середньої заробітної плати, які використовувалися для обчислення пенсії згідно з Пенсійним законом до 1 січня 2008 року, теж залишилися без змін, і у 2008 році зазначені вище показники розраховуватимуться за колишньою методикою (див. постанову правління ПФУ «Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески і яка згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії» від 01.02.2008 р. № 4-4 та постанову КМУ «Про визнання таким, що втратив чинність пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1783» від 27.02.2008 р. № 95). До 1 січня 2008 року ці показники визначалися згідно зі спільним наказом Держкомстату, Мінпраці, Мінекономіки «Про затвердження Тимчасової методики визначення показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях національної економіки для призначення пенсій згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою Правління ПФУ від 31.12.2003 р. № 22-1» від 31.12.2003 р. № 472/352/398.

Таким чином, фактично змінилася тільки назва документа: до 1 січня 2008 року була «Тимчасова методика визначення показників...», а з 1 січня 2008 року вона ж називається «Порядок визначення показників...». Тим самим фактично підтверджено законність власне постанови КМУ від 20.11.2003 р. № 1783 «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян» (як відомо, законність цієї постанови оскаржувалася в суді профспілковими організаціями). Суть же справи полягає в тому, що згідно з даними Держкомстату величина Зс за 2002 рік склала 376,38 грн., а постановою КМУ від 20.11.2003 р. № 1783 цю величину було штучно зменшено до 306,45 грн.

У зв’язку з цим можна нагадати, що

11 травня 2004 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про сучасний стан пенсійного забезпечення та введення пенсійного страхування в Україні» № 1700-IV, в якій зазначила: «Кабінету Міністрів України забезпечити з урахуванням положень частини першої статті 58 Конституції України приведення показників середньомісячної заробітної плати за 1958 — 1991 роки та середньої заробітної плати за 2002 рік, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1783 «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян», у відповідність із офіційно опублікованими за ці роки показниками середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, застосування яких при визначенні заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії, передбачено статтями 40 і 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що набрав чинності з 1 січня 2004 року <...> Кабінету Міністрів України у жовтні 2004 року поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови». Як бачимо, ні відповідності, ні звіту, ні відповіді протягом чотирьох років немає, і навіть навпаки: з 2008 року фактично узаконено занижені показники середньої заробітної плати.

Парадоксально, але факт залишається фактом: у межах одного

Пенсійного закону при обчисленні пенсій за віком у разі «двоскладової формули» (згідно з частиною другою статті 27 Пенсійного закону) застосовується і значення середньої заробітної плати за даними Держкомстату за місяці роботи до 1 січня 2004 року і показники середньої заробітної плати за місяці роботи з 1 січня 2004 року, затверджені ПФУ за погодженням з центральними органами виконавчої влади в галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів.

При цьому згідно з

підпунктом 10 пункту 35 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008 в абзаці першому частини другої статті 42 Пенсійного закону слова «середня заробітна плата в Україні» замінено словами «середньомісячна заробітна плата штатного працівника в Україні». Цим зроблено акцент на використанні даних Держкомстату при реалізації частини другої статті 42 Пенсійного закону (у частині підвищення пенсій, зокрема, з 1 березня поточного року за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні). У зв’язку з цим доцільно привести у відповідність і саму назву статті 42 Пенсійного закону, щоб у ній фігурувала теж «середньомісячна заробітна плата штатного працівника в Україні».

До речі, при редагуванні

абзаців сьомого і дванадцятого частини другої статті 40 Пенсійного закону теж допущені помилки: адже не можна ж одним махом змінювати абзац сьомий і абзац дванадцятий, оскільки в них говориться про різні Зс (за рік і за місяць відповідно). Очевидно, що в абзаці сьомому частини другої статті 40 Пенсійного закону в контексті повинно йтися про показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, а в абзацах дванадцятому і двадцять другому відповідно — про показник заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії.

Варто зауважити, що згідно з

підпунктом 10 пункту 35 Розділу II Закону про держбюджет-2008 викладено в новій редакції частину четверту статті 42 Пенсійного закону.

Застрахована особа, зрозуміло, зацікавлена провести перерахунок пенсії з урахуванням нової заробітної плати Зп = Зс х (Ск : k). Згідно з наданими довідками про заробітну плату працівники Пенсійного фонду повинні провести такий перерахунок, а потім уже провести перерахунок пенсії тільки з урахуванням страхового стажу, якщо перший перерахунок призводить до зменшення пенсії.

До речі, і ці норми мають неточності, які здатні ввести в оману. Як відомо, перерахунок пенсії згідно з

абзацами першим і другим частини четвертої статті 42 Пенсійного закону провадиться саме за заявою пенсіонера (див. статтю 45 Пенсійного закону), тоді як перерахунок пенсій згідно з частинами першою, другою та третьою статті 42 Пенсійного закону провадяться за матеріалами пенсійних справ, тобто без подання заяви пенсіонером. Мало того: останнє речення в абзаці першому частини четвертої статті 42 Пенсійного закону взагалі, по суті, вводить нове правило для перерахунку пенсії порівняно з її призначенням.

Отже, якщо до 2008 року право на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, поширювалося лише на тих пенсіонерів, які мали після призначення (попереднього перерахунку) пенсії не менше ніж 24 місяці страхового стажу, то

у 2008 році право на такий перерахунок мають: пенсіонери, які набули менше ніж 24 місяці страхового стажу, якщо з моменту попереднього перерахунку минуло два роки; працюючі пенсіонери, які набули страхового стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 Пенсійного закону (у частині встановлення мінімального розміру пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу).

До речі, відповідно до

листа Мінпраці та ПФУ від 28.12.2007 р. № 1328/0/039/98-07 і № 21590/02-20 пенсіонерам, які станом на 1 січня 2008 року набули права на перерахунок пенсії на підставах абзаців другого і третього частини четвертої статті 42 Пенсійного закону, перерахунок пенсії провадитиметься з 1 січня 2008 року, якщо заяву про перерахунок пенсії з усіма необхідними документами буде подано пенсіонером до 31 грудня 2008 року включно. Якщо пенсіонер виявить бажання врахувати страховий стаж, набутий після 1 січня 2008 року, то перерахунок пенсії провадитиметься зі строків, передбачених статтею 45 Пенсійного закону (тобто з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа).

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до

частини четвертої статті 42 Пенсійного закону, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії.

Частиною другою статті 5 Закону України від 15.07.99 р. № 966-XIV «Про прожитковий мінімум»

тепер установлено: «Розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, оприлюднюються до 20 числа наступного місяця спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики...». Це означає, що тепер щомісячно автоматично провадитимуться перерахунки пенсії.

З 1 квітня 2008 року згідно з

постановою КМУ «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» від 26.03.2008 р. № 265, усі пенсійні виплати, державна соціальна допомога інвалідам дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, особам, яким призначається пенсія у зв’язку зі втратою годувальника, будуть не нижчими за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (зазначеним особам надається щомісячна державна адресна допомога).

На завершення зауважимо, що згідно з

підпунктом 7 пункту 35 Розділу ІІ Закону про держбюджет-2008 з 1 жовтня 2008 року буде внесено зміни до статті 25 Пенсійного закону: «За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування — 1,08 %». При цьому Прикінцевими положеннями (Розділ ІІІ) Закону про держбюджет-2008 передбачено, що «вартість» одного року страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі з 1 січня 2008 року і до 1 жовтня 2008 року дорівнює 1,2 % (до 1 січня 2008 року ця величина дорівнювала 1 %, а після 1 жовтня 2008 року дорівнюватиме 1,35 %). Крім того, цими Прикінцевими положеннями (пункт 4) установлено: «у 2008 році пенсії, призначені згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 — 2005 роки підлягають перерахунку з 1 січня 2008 року із урахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсії» (нагадаємо, що цей показник за 2006 рік дорівнює 928,81 грн. і ці перерахунки пенсій здійснюються за матеріалами пенсійних справ без подання пенсіонерами додаткових документів).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі