Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Єдиний податок. Єдиноподатник і Книга ф. № 10: від першої до останньої сторінки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 41
Друк
Стаття

Єдиноподатник і Книга ф. № 10: від першої до останньої сторінки

 

Будь-який підприємець — платник єдиного податку знає про свій обов’язок вести Книгу обліку доходів і витрат за формою № 10. І на перший погляд усе просто: є форма Книги, певні правила, тобто проблем не повинно виникати. Однак на практиці підприємці, по-перше, можуть стикнутися з книгами ф. № 10, які розрізняються за формою, а по-друге, почути неоднозначні поради з приводу їх заповнення, унаслідок чого виникає плутанина. Розплутати цей вузлик ми й вирішили в цій статті.

Отже, до уваги підприємців-єдиноподатників пропонується детальна інструкція використання Книги ф. № 10, починаючи з оформлення та закінчуючи здаванням її до податкового органу.

 

Інеса МОКРОНІС, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

З чого почати

Почнемо з довідки. Нормативного документа, який би регламентував порядок ведення

Книги ф. № 10, не існує. Щоправда, існує затверджений КМУ Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, однак його розроблено для зовсім іншої Книги обліку доходів і витрат, форму якої КМУ ще має затвердити. Сьогодні підприємці користуються Книгою з додатка 10 до Інструкції № 12 (затвердила її ДПАУ). Це і є Книга обліку доходів і витрат ф. № 10 (далі — Книга). При заповненні Книги залишається орієнтуватися на думку ДПАУ, яку вона висловлює у своїх листах.

Тепер по суті: спочатку підприємцю потрібно звідкись узяти чисту

Книгу. Її можна або купити в спеціалізованих магазинах, або просто розкреслити в зошиті відповідно до форми, наведеної в додатку 10 до Інструкції № 12 (власне, це і є основна форма Книги; її наведено далі у прикладі). Це дозволено (лист ДПАУ від 05.11.97 р. № 17-0117/10-8886).

Тут зазначимо такі два моменти:

якщо підприємець провадитиме декілька видів діяльності (усіх їх має бути зазначено у Свідоцтві про єдиний податок), йому все одно буде потрібна тільки одна Книга;

якщо ж він планує зайнятися торгівлею із залученням найманих працівників-реалізаторів, то, крім своєї Книги, потрібно додатково мати по Книзі для кожного реалізатора (Книга є аналогічною, з тією тільки різницею, що в ній додатково зазначається: П. І. Б. підприємця-єдиноподатника, П. І. Б. реалізатора, серія та номер довідки про трудові відносини, виданої ДПІ)*. Зверніть увагу на таке: книги підприємець зобов’язаний видати тільки тим працівникам, які безпосередньо займаються реалізацією товару (лист ДПАУ від 06.05.2000 р. № 6304/7/17-0217). Отже, іншим працівникам, таким, як вантажники, комірники, охоронці тощо, Книги видавати не потрібно.

* У разі звільнення реалізатора слід діяти так:

— якщо замість нього прийнято іншого працівника, підприємець самостійно вносить записи про П. І. Б. і реквізити довідки до Книги реалізатора;

— якщо нового працівника не прийнято, необхідно відвідати податкову та поставити у Книзі реалізатора позначку про її анульовання, а потім зберігати її протягом трьох років.

Перш ніж почати записи у

Книзі, її необхідно прошнурувати, пронумерувати аркуші, зазначивши в кінці загальну кількість сторінок і зареєструвати в податковому органі.

Якщо це

Книга підприємця, то реєструється вона одночасно з узяттям його на облік у податковому органі за місцем держреєстрації (до речі, підприємця під підпис повинні ознайомити з правилами її заповнення).

Якщо ж це

книги реалізаторів, зареєструвати їх можна в будь-який момент, головне зробити це до того, як працівники фактично почнуть торгувати.

Зауважимо, що

купуючи Книгу, підприємець може стикнутися з такою проблемою: у продажу існує безліч книг, які не тільки істотно відрізняються одна від одної, а навіть дуже приблизно нагадують саму Книгу з Інструкції № 12. Річ тут у такому: ДПАУ, затвердивши основну форму Книги, залишила за податковими інспекціями на місцях право вносити до неї зміни та доповнення. У результаті можна зустріти різні книги: для торговельно-закупівельної діяльності, транспортних послуг тощо. Що робити єдиноподатнику? Або самостійно розкреслити Книгу, або купити, але бажано тієї форми, яку наведено в Інструкції № 12. При цьому важливо знати, які з наведених у Книзі колонок він зобов’язаний заповнювати, а які може проігнорувати (їх заповнюють тільки підприємці на загальній системі).

Відповідно до

п. 8 Порядку № 599 підприємець на спрощеній системі у Книзі повинен заповнити тільки чотири графи (назви цих граф можуть дещо відрізнятися): графа 1 «Період обліку», графа 3 «Витрати на виробництво продукції» (в інших випадках — «витрати на закупівлю товарів» тощо), графа 6 «Сума виручки (доходу)» і графа 7 «Чистий дохід». Усі інші колонки із зазначенням, наприклад, кількості продукції, винесеної на ринок, призначені для продажу, реквізитів замовників або покупців, єдиноподатник заповнювати не зобов’язаний.

Тепер докладно розглянемо, коли та що потрібно писати в «обов’язкових» графах.

 

Головне — доходи. Але вони бувають різні...

Почнемо ми не за порядком граф, а за їх важливістю.

Основна — графа 6 «Сума виручки (доходу)».

Оскільки ставка єдиного податку для підприємця є фіксованою і не залежить від того, скільки він отримав доходу чи поніс витрат, для цілей обчислення єдиного податку

Книга зовсім не потрібна. Головне її призначення в тому, щоб відстежити, чи може підприємець і далі залишатися на єдиному податку, тобто чи не перевищив він максимальний розмір річної виручки для єдиноподатників (саме виручки, а не чистого доходу) — 500 тис. грн. Тому графі 6 податківці приділяють особливу увагу , інші графи істотного значення не мають і заповнюються, так би мовити, довідково.

Отже, у графі 6 «Сума виручки (доходу)»

записується сума коштів, отримана за підсумками дня до каси або на розрахунковий рахунок в оплату за реалізовані товари (роботи, послуги). Отримана виручка записується в повній сумі, включаючи ПДВ, незалежно від того, чи є підприємець платником ПДВ (лист Держкомпідприємництва від 10.11.2006 р. № 8098), причому не обов’язково підтверджувати первинними документами запис про виручку.

Зверніть увагу

: підприємець-єдиноподатник у Книзі показує загальною сумою виручку, отриману за весь день (детально розшифровувати, за що та від кого її отримано, не потрібно). Наприклад, якщо протягом дня надійшла виручка в сумі 500 грн. (не має значення, від одного покупця чи від декількох), у графі 6 цілком достатньо зазначити «500,00».

Розглянемо, як відображати виручку в конкретних ситуаціях.

 

Готівкова виручка

Усю отриману готівкову виручку протягом дня має бути в повній сумі оприбутковано.

При цьому, якщо підприємець:

— застосовує РРО або РК, оприбутковуватиметься готівка через РРО або РК і в КОРО;

— приймає гроші без застосування РРО або РК, то оприбуткуванням готівки для нього вважатиметься проведення обліку готівки, що надійшла, у

Книзі. Як уже зазначалося, уся виручка, отримана єдиноподатником протягом дня, записується до Книги загальною сумою.

Якщо підприємець своєчасно не оприбуткує готівку, то під час перевірки інспектор зможе накласти на нього

штраф у п’ятикратному (!) розмірі від неоприбуткованої суми (ст. 1 Указу № 436).

Крім того, за порушення правил ведення касових операцій існує адмінштраф за

ст. 1642 КпАП. Але оскільки рішення про накладення штрафу мають право виносити посадові особи органів державної контрольно-ревізійної служби, а діяльність приватних підприємців не підконтрольна цим органам, то виходить, що до приватних підприємців цей штраф, як правило, не застосовується (у свою чергу, податківці цей штраф накладати права не мають — ст. 2341і 2342 КпАП).

 

Натуральна компенсація

Якщо оплату за товар (роботи, послуги) отримано як вексель або

інший товар (бартер), виручка в єдиноподатника не виникає. Згідно зі ст. 1 Указу № 727 виручкою вважається тільки «сума, фактично отримана на розрахунковий рахунок або (та) до каси...», а вексель (або інша компенсація в натуральній формі), по-перше, не є сумою, а по-друге, не надходить ні на розрахунковий рахунок, ні до каси.

Отже,

ні відображати у графі 6 Книги, ні враховувати для порівняння з 500-тисячним обмеженням таку натуральну компенсацію не потрібно. Однак податківці часом вважають інакше, відносячи бартер і вексель до виручки («Вісник податкової служби України», 2007, № 10, с. 55), хоча така позиція є неправомірною.

 

Комісійна виручка

Якщо єдиноподатник є комісіонером, він

отримує оплату за товар комітента, яку потім зобов’язаний йому перерахувати. Останнім часом позиція ДПАУ щодо цього непохитна: у графі 6 потрібно відображати всю суму коштів, отриманих комісіонером від реалізації товару за договором комісії: і комісійну винагороду, і виручку, що належить комітенту (лист ДПАУ від 23.11.2006 р. № 13290/6/17-0416).

Опонує їм Держкомпідприємництва

, доводячи, що кошти, отримані комісіонером, не є його власною виручкою, а перераховуються власнику товару — комітенту, тому у Книзі доцільно відображати тільки комісійну винагороду (листи від 05.04.2004 р. № 2151, від 17.10.2006 р. № 7520). Такі аргументи навряд чи переконають податківців на місцях, однак можуть стати непоганою підмогою для тих підприємців, які зважилися відстоювати свої інтереси в суді.

 

Зарахування готівкової виручки на поточний рахунок

Якщо

підприємець уносить на свій розрахунковий рахунок виручку, яку спочатку отримав до каси готівкою, така операція у Книзі не відображається, оскільки при отриманні грошей до каси виручку вже було відображено у Книзі. Повторно відображати її не потрібно, оскільки на розрахунковий рахунок підприємець зараховує вже власні кошти.

 

Повернення оплати

У зв’язку з розірванням договору або на підставі інших причин

єдиноподатнику може бути повернено (повністю або частково) кошти, які він раніше сплатив за товар. Відображати таке надходження у Книзі не потрібно, оскільки ці кошти є не виручкою від реалізації, а власними коштами підприємця, які йому просто повернули.

 

Помилково зараховані гроші

Якщо

на рахунок підприємця банк помилково зарахував гроші, відображати таку суму у графі 6 Книги не потрібно (оскільки кошти надійшли не в оплату товарів, робіт або послуг, отже, виручкою не є за визначенням). Однак у такому разі важливо зберегти лист банку, в якому він обґрунтовує причини помилкового зарахування (як правило, банк такий лист надсилає), щоб при перевірці довести податківцям, що ця сума на рахунок підприємця надійшла помилково.

 

Виручка, отримана реалізаторами

Підприємцям, які торгують із залученням найманих працівників, виручка надходить не тільки особисто від покупців, а й через реалізаторів. Як же відображати таку виручку?

По-перше

, отриману протягом дня виручку реалізатор зобов’язаний загальною сумою записати у свою Книгу, заповнюючи тільки графи 1 «Період обліку» і 6 «Сума виручки (доходу)», оскільки йому не відома інформація для заповнення інших граф.

По-друге

, у Книзі підприємця має бути відображено всю виручку: як отриману особисто, так і отриману всіма його найманими працівниками-продавцями. Тому:

якщо підприємець особисто від покупців грошей не отримує (ні «на руки», ні на розрахунковий рахунок), він бажано щодня (конкретну періодичність перенесення не встановлено, тому у крайньому разі можна і раз на тиждень, місяць, квартал) повинен підсумовувати виручку, отриману всіма його реалізаторами, і загальним рядком заносити до власної Книги;

якщо ж підприємець отримує виручку не тільки від реалізаторів, а й безпосередньо від покупців, йому вже доведеться щодня до своєї виручки додавати виручку реалізаторів і тільки після цього загальну суму записувати до власної Книги напроти відповідного дня.

Наведемо

приклад. Підприємець придбав 10 сувенірів за ціною 15 грн./шт. 22 квітня він продав 3 сувеніри по 20 грн./шт., його реалізатор А. А. А. — 2 сувеніри по 22 грн./шт., реалізатор В. В. В. — 1 сувенір за 23 грн. Наведемо зразок заповнення Книги реалізаторами та підприємцем (у цьому прикладі ми поєднали три книги в одній таблиці, узагалі кожний з цих записів робиться окремо у Книзі реалізатора або підприємця):

 

Період обліку (день, тиждень, місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (од. виміру)

Витрати на виробництво продукції (грн.)

Кількість проданої продукції, наданих послуг (од. виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (грн.)

Сума виручки (доходу) (грн.)

Чистий дохід (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

Реалізатор А. А. А. у своїй

Книзі запише:

22.04.2008 р.

44,00

Реалізатор В. В. В. у своїй

Книзі запише:

22.04.2008 р.

23,00

Підприємець у своїй

Книзі запише:

22.04.2008 р.

90,00*

127,00**

—***

* Усього продано 6 сувенірів, на придбання яких

було витрачено 6 х 15 = 90 (грн.).

** Усього за день продано:

3 сувеніри х 20 грн./шт. + 2 х 22 + 1 х 23 = 127 (грн.).

** Ця графа заповнюватиметься підприємцем

за підсумками кварталу.

 

Уточнимо також, що

інформація із Книги підприємця до Книги його найманого працівника не переноситься.

Розглянуто основне. Зрозуміло, про всі можливі ситуації, пов’язані з відображенням доходів у

Книзі, розповісти неможливо. Однак у будь-якому разі підприємцю допоможе просте правило: якщо гроші отримано на розрахунковий рахунок або до каси (читай: «на руки» підприємця або його реалізатора) і вони є платою за реалізований товар (роботи, послуги), їх суму слід відображати у графі 6 Книги.

Тепер поговоримо про витрати.

 

Про витрати. Чи можна простіше?

Як уже зазначалося, графа 3 «Витрати на виробництво продукції» не має особливого значення, однак заповнювати її вимагає

п. 8 Порядку № 599. Разом із тим жодних спеціальних правил щодо цього Порядок № 599 не місить.

Виходить, що

свої витрати єдиноподатник має право відображати за фактом сплати грошей: виплатив зарплату — відразу відобразив цю суму у графі 3 Книги; придбав товар — теж у графі 3; сплатив за оренду — загальною сумою у графу 3 тощо, причому, як і доходи, вони зазначаються загальною сумою за день і розшифровувати, на що витрачено гроші, не потрібно. Зрозуміло, витрати, не пов’язані з підприємницькою діяльністю, наприклад, вартість телевізора або відеомагнітофона для особистих потреб, у Книзі відображати не можна.

Більшість податківців на місцях з таким підходом згодні. А на запитання інспектора, як ви зіставляєте доходи з витратами та встановлюєте ціни на товар, можна просто показати прайс.

Однак

на офіційному рівні ДПАУ вважає, що єдиноподатник, як і підприємець на загальній системі, повинен дотримуватись правил з розділу IV Декрету № 13-92, зокрема відображати у графі 3 Книги тільки «документально підтверджені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманням доходу, на підставі первинних документів про здійснення витрат» (лист ДПАУ від 26.10.2004 р. № 20714/7/17-3117).

Зауважимо, що відповідно до

постанови № 507 на єдиноподатників дія розділу IV Декрету № 13-92 не поширюється, однак, як бачимо, представники податкових органів мають іншу думку. Тому:

ті підприємці, до яких податкові інспектори ставляться лояльно, можуть відображати у Книзі всі поспіль витрати на дату перерахування (виплати) грошей;

решті підприємців не підтверджені документально витрати краще взагалі у Книгу не записувати, а документально підтверджені — вносити до графи 3 не на дату їх оплати, а на дату отримання пов’язаного з ними доходу. Наприклад, 11 березня придбано світильник за 200 грн., а реалізовано його 3 квітня за 350 грн. Тоді обережний варіант такий: відобразити саме 3 квітня у графі 3 — «200,00», а у графі 6 — «350,00».

Безумовно, останній варіант є досить трудомістким, у зв’язку з чим у більшості підприємців-єдиноподатників виникає запитання:

чи можна зовсім не обліковувати витрати, а відображати їх за нормами, як це можуть робити підприємці на загальній системі? На жаль, єдиноподатникам так не можна діяти.

І ось чому:

не підтверджувати документально свої витрати, а обліковувати їх за нормами (відсоток від доходу) можна тільки для цілей обчислення податку з доходів, що дозволено Інструкцією № 12 і Декретом № 13-92. Як ми з’ясували, останній документ на єдиноподатників не поширюється взагалі, а от з Інструкції № 12 їм дозволено тільки взяти форму Книги (форма № 10) і більше нічого (п. 8 Порядку № 599). Однак податок з доходів єдиноподатники не сплачують, а сплачують єдиний податок, тому порядок обліку доходів і витрат у них свій. До того ж і податківці не раз висловлювалися проти відображення єдиноподатниками витрат за нормами з додатка 6 до Інструкції № 12 («Вісник податкової служби України», 2001, № 48, с. 19; 2004, № 38 — 39, с. 81).

Разом із тим слід зазначити, що

навіть якщо підприємець узагалі не заповнюватиме графу 3 Книги, максимум, чим його покарають, так це адмінштрафом за статтею 1641 КпАП за неналежне ведення обліку доходів і витрат у розмірі від 51 до 136 грн. (від 3 до 8 нмдг), а в разі повторного протягом року порушення — від 85 до 136 грн. (від 5 до 8 нмдг).

 

Підбиваємо підсумки

Настав час поговорити про

графи 1 «Період обліку» і 7 «Чистий дохід». Для підприємця заповнення графи 1 не є складним. У ній зазначаються день, місяць і рік відповідного запису (запис робиться тільки тоді, якщо протягом дня отримано виручку), а також період, за який підбивають підсумки, наприклад: «Усього за I квартал», «Усього за II квартал» тощо.

Підсумки у

Книзі необхідно підбивати щокварталу для складання Звіту єдиноподатника. Щоправда, якщо підприємцю зручно підбивати їх щомісяця або щотижня, ніхто цього не забороняє, просто законодавство не містить обов’язкової вимоги щодо необхідності визначення щомісячних підсумків. Єдиний документ, що може породити сумніви, — Закон про пенсійне страхування, який вимагає наявності документів про щомісячний дохід, на підставі яких розраховувалися пенсійні внески. Однак розмір пенсійних внесків єдиноподатника не залежить від отриманого ним доходу, а «сидить» у ставці єдиного податку, тому цифри з Книги Пенсійний фонд не цікавлять. Отже, немає необхідності підбивати в ній підсумки щомісяця.

Далі, саме

при підбитті підсумків потрібно заповнювати графу 7 «Чистий дохід», причому визначається він як різниця між доходами та витратами, тобто між підсумковим значенням графи 6 і графи 3 (якщо у графі 3 стоять прокреслення, сума чистого доходу просто дорівнюватиме виручці).

Якщо за підсумками кварталу

підприємець має збиток (сума у графі 3 більша, ніж у графі 6), краще в підсумковий рядок графи 3 поставити витрати на рівні доходу, а чистий дохід поставити рівним нулю, оскільки фізична особа — підприємець відображати збитки не може. Що стосується місячного підсумку (якщо такі підсумки теж підбиваються), то, на наш погляд, «усередині» звітного кварталу величина чистого доходу може бути і від’ємною, оскільки місяць не є звітним періодом.

 

Техніка ведення

Книги

Записи у

Книзі здійснюються виключно вручну: кульковою або чорнильною ручкою: чітко, розбірливо, без підчисток.

Якщо підприємцю зручно вести

Книгу за допомогою комп’ютера, він може це робити. Однак йому все одно доведеться переносити записи з електронної до паперової Книги, оскільки обмежитися тільки комп’ютерним варіантом представники податкових органів не дозволяють («Вісник податкової служби України», 2005, № 32, с. 45).

 

Виправлення та коригування

У загальному випадку виправити помилку у

Книзі можна так: неправильні цифри закреслити і над закресленим написати правильні. Закреслення провадиться одною рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Поряд з виправленим робиться напис: «Виправлено» і ставляться дата виправлення та підпис особи, відповідальної за ведення Книги.

Якщо у зв’язку з розірванням договору підприємець повернув покупцю виручку, отриману в минулому кварталі, у

Книзі провадяться виправлення в порядку, описаному вище. При цьому потрібно виправити і Звіт єдиноподатника. Однак окремої форми уточнюючого звіту щодо єдиного податку для фізичної особи не передбачено, тому виправитися можна хіба що так: подати аналогічний звіт з правильними даними, зробивши на ньому позначку: «Уточнений» і додати документи про розірвання договору, невиконання зобов’язань щодо нього та про повернення покупцю отриманих від нього коштів.

До речі,

податківці у своїх консультаціях наголошують, що виключити з виручки можна повернений аванс, тобто суму, що надійшла до початку виконання зобов’язань за договором («Вісник податкової служби України», 2006, № 10, с. 53). А якщо змінюється вартість або кількість раніше відвантаженого товару? Не виключено, що в цьому випадку податківці будуть проти коригування. Однак жодних законодавчих підстав для цього немає, і продовжувати вважати виручкою гроші, повернені покупцю, наприклад за неякісний товар, не можна.

 

Що робити, якщо

Книгу втрачено або вона закінчилася

Якщо

Книгу втрачено, необхідно звернутися до органів внутрішніх справ із заявою про втрату, а потім до податкового органу для отримання дубліката Книги (лист ДПАУ від 05.11.97 р. № 17-0117/10-8886).

Книгу

, яку всю заповнено, підприємець повинен:

якщо це його Книгаздати до податкового органу, де вона зберігатиметься протягом п’яти років;

якщо це Книга реалізаторазвернутися до податкового інспектора, поставити запис про те, що її анульовано, а потім зберігати її протягом трьох років. До податкових органів така Книга не здається.

Що стосується

нової Книги, то до неї доцільно перенести зі старої квартальні підсумки з початку року, а також підрахувати та перенести підсумки за записами того кварталу, протягом якого стара Книга закінчилася.

 

Висновки

Чисту

Книгу за формою № 10 підприємець може або купити у спеціалізованому магазині, або розкреслити в зошиті відповідно до встановленої форми. Причому для кожного реалізатора теж потрібно завести по Книзі. Але перш ніж приступати до заповнення книг, їх необхідно зареєструвати в податковому органі.

У

Книзі єдиноподатник зобов’язаний заповнювати тільки чотири графи:

«Період обліку» — зазначаються день, тиждень, місяць, рік запису (запис провадиться тільки якщо протягом дня отримано виручку/витрачено гроші) або період, за який підбиваються підсумки (усього за I квартал тощо);

«Витрати на виробництво продукції» — зазначаються загальною сумою за день, уключаючи ПДВ (незалежно від того, є підприємець платником ПДВ чи ні). Причому ті підприємці, до яких податкові інспектори ставляться лояльно, можуть відображати у Книзі всі поспіль витрати на дату сплати грошей; решта — повинні відображати тільки документально підтверджені витрати, і то не на дату їх оплати, а на дату отримання пов’язаного з ними доходу. Відображати витрати за нормами не можна;

«Сума виручки (доходу)» — зазначається загальною сумою за день (включаючи ПДВ), якщо протягом дня на розрахунковий рахунок або готівкою підприємцю (реалізатору) надійшли гроші в оплату реалізованих товарів (робіт, послуг);

«Чистий дохід» — заповнюється при підбитті підсумків як різниця між підсумковим значенням графи «Сума виручки (доходу)» і графи «Витрати на виробництво продукції». Обов’язкова періодичність підбиття підсумків — раз на квартал .

Реалізатори

з цих колонок заповнюють тільки два: «Період обліку» і «Сума виручки (доходу)».

Підприємець, який має реалізаторів, щодня підсумовує всю виручку, отриману ним особисто та всіма його реалізаторами, а потім загальною сумою записує її до своєї

Книги. Записи у Книзі здійснюються тільки вручну, вести її в електронному вигляді (без паперового аналога) не можна.

Повністю заповнена

Книга здається до податкової, а книги реалізаторів здавати не потрібно, вони залишаються в підприємця після того, як інспектор поставить на них позначку про анулювання (зберігати їх потрібно не менше трьох років).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі