Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Аналіз помилок. Неправильне нарахування внесків до Пенсійного фонду і відображення у звіті

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 80
Друк
Стаття

Неправильне нарахування внесків до Пенсійного фонду і відображення у звіті

 

Ситуація

У липні 2008 року працівнику підприємства було нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в сумі 292,68 грн. та допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 390,24 грн.

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму, за липень 2008 року склала 39832,92 грн., у тому числі оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 292,68 грн., допомога по тимчасовій непрацездатності — 390,24 грн.

Проте суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в сумі 292,68 грн. та допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 390,24 грн. помилково не було включено до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду і не відображено в Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті (далі — Розрахунок). Пенсійні внески за липень 2008 року було нараховано та утримано із суми в розмірі 39150 грн. Помилку виявлено у вересні 2008 року.

 

Порушення

Річ у тім, що сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога по тимчасовій непрацездатності включаються до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду (

абзац другий ч. 1, 2 ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, пп. 4.1, 4.4 Інструкції про порядок обчислення та сплати страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1).

Таким чином, порушено порядок обчислення та сплати внесків до Пенсійного фонду, унаслідок чого виникла недоїмка щодо страхових внесків.

 

Аналіз ситуації

Бухгалтер підприємства був зобов’язаний включити суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що провадиться за рахунок коштів роботодавця (292,68 грн.), та допомоги по тимчасовій непрацездатності (390,24 грн.) до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду. Загальна сума виплат по тимчасовій непрацездатності, на яку помилково не було нараховано та з якої не було утримано пенсійні внески, склала 682,92 грн.

У зв’язку з помилкою, допущеною бухгалтером у липні 2008 року, виникла недоїмка:

— за внесками в частині нарахувань — 226,73 грн. (682,92 грн. х 33,2 : 100);

— за внесками в частині утримань — 13,66 грн. (682,92 грн. х 2 : 100).

Загальна сума недоїмки склала 240,39 грн. (226,73 грн. + 13,66 грн.).

Оскільки внаслідок допущеної помилки було занижено зобов’язання зі сплати внесків до Пенсійного фонду, це тягне за собою накладення штрафних санкцій.

Так, відповідно до

ч. 1 ст. 106 Закону № 1058 страхувальник зобов’язаний самостійно нарахувати та сплатити на суму недоїмки пеню в розмірі 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. При цьому слід пам’ятати, що пеня на пеню не нараховується. Сума пені розраховується за формулою (п.п. 10.1 Інструкції № 21-1):

В = х К х 0,1 %

,

де

В — сума пені, нарахована на фактично погашену суму недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій (округлюється до другого знака після коми);

— фактично погашена сума недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій;

К

— кількість днів прострочення платежу.

Кількість днів прострочення

розраховується з першого календарного дня, наступного за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником.

Суму недоїмки сплачено 25.09.2008 р.

Кількість днів прострочення платежу становить 36 днів (з 21.08.2008 р.* по 25.09.2008 р. включно).

* Згідно з усним роз’ясненням фахівців Пенсійного фонду пеня нараховується з 21 числа місяця, наступного за місяцем нарахування виплати.

Розрахуємо суму пені:

240,39 грн. х 36 дн. х 0,1 : 100 = 8,65 (грн.).

Крім того, відповідно до

п. 4 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 за донарахування страхувальником сум своєчасно не обчислених і не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 % зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми. Кількість місяців у цьому випадку обчислюється з місяця, на який припадає строк подання звітності за період, за який донараховано суми внесків, до місяця отримання страхувальником акта перевірки від Пенсійного фонду або подання страхувальником звітності із зазначеними в ній донарахованими сумами.

У зв’язку з тим, що помилку було допущено в липні 2008 року, Розрахунок за який було подано до 20 серпня 2008 року, і виявлено у вересні 2008 року, Розрахунок за який має бути подано до 20 жовтня 2008 року, кількість місяців для розрахунку штрафу становитиме 3 місяці (із серпня по жовтень 2008 року).

Розрахуємо суму штрафу:

240,39 грн. х 5 : 100 х 3 міс. = 36,06 (грн.).

Сума штрафу підлягає сплаті страхувальником протягом

десяти робочих днів із дня отримання відповідного рішення Пенсійного фонду. Отже, при виявленні помилки підприємство не повинне нараховувати самостійно зазначений штраф, його розмір розраховується фахівцями Пенсійного фонду.

Зауважимо: на практиці і пеня нараховується працівниками органів Пенсійного фонду.

Звертаємо увагу: самостійне виправлення помилки та сплата 5 % штрафу

не звільняє від адміністративного штрафу. Адміністративні штрафи накладаються на посадових осіб підприємства відповідно до ст. 106 Закону № 1058. У разі допущення помилки, що призвела до виникнення недоплати за внесками до Пенсійного фонду, на посадових осіб підприємства може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.).

Далі наведемо порядок відображення донарахованих внесків у Розрахунку за вересень 2008 року.

Припустимо, що загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних із відносинами трудового найму, у вересні 2008 року склала 42320 грн.

Зауважимо: нараховані суми штрафу та пені в Розрахунку не відображаються. Донараховані внаслідок помилки суми внесків відображаються в Розрахунку за вересень 2008 року таким чином.

 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за

вересень місяць 2008 року

 

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

 

(грн.)

№ з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

I розділ За період з 01.01.2004

1

Сума рядків 1.1 та 1.2

42 320,00

1.1

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму

42 320,00

 

у т. ч.:

 

1.1.1

а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

1.1.2

б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств

2

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

42 320,00

2.1

для 33,2 %

42 320,00

2.1.1

у т. ч. для 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку

2.2

для 4 %

2.3

для 42 %

3

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2)

14 050,24

3.1

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)

14 050,24

3.1.1

33,2 %

14 050,24

3.1.2

4 %

3.1.3

42 %

3.2

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (рядки 3.2.1.1 + 3.2.2)

3.2.1

33,2 %

3.2.1.1

у т. ч. 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру

3.2.2

19,92 % (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 19,92 %

4

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб

42 320,00

5

Утримано 2 %, 1 — 5 %

846,40

6

Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

240,39

6.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

226,73

6.2

0,5 — 5 %

13,66

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески

682,92

7

Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

7.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

7.2

0,5 — 5 %

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески

 

 

 

8

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7)

15 137,03

8.1

(рядки 3 + 6.1 - 7.1)

14 276,97

8.2

(рядки 5 + 6.2 - 7.2)

860,06

 

У зв’язку з виправленням помилки, допущеної в липні 2008 року, сума внесків до Пенсійного фонду за вересень 2008 року збільшилася на 240,39 грн.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Скрипкіна Катерина

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі