Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Неприбуткові організації: поговоримо про доходи і витрати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 82
Друк
Стаття

Неприбуткові організації: поговоримо про доходи і витрати

 

Питання оподаткування неприбуткових організацій уже неодноразово розглядалися на сторінках нашої газети. Однак запитання читачів свідчать: специфіка діяльності цих організацій і лаконічність Закону про податок на прибуток роблять тему оподаткування неприбуткових організацій насправді невичерпною. Цього разу ми знову звернемося до обліку доходів і витрат таких організацій.

Олександр КЛЮЧНИК, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Класифікація неприбуткових організацій здійснюється їх простим переліченням в окремих

абзацах п.п. 7.11.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97 (далі — Закон про податок на прибуток). Для кожної групи неприбуткових організацій (далі — НПО), що задається конкретним абзацом, визначено перелік джерел, доходи з яких не обкладаються податком на прибуток (див. пп. 7.11.2 — 7.11.7). Якщо ж у процесі діяльності НПО виникають доходи з інших джерел, це може призвести до появи об’єкта обкладення податком на прибуток, що розраховується як різниця між сумою таких доходів і сумою витрат, безпосередньо пов’язаних з їх отриманням. Перевищення зазначених витрат над зазначеними доходами не враховується при визначенні об’єкта оподаткування, тобто в НПО не виникає збиток, який міг би переноситися у зменшення об’єкта оподаткування майбутніх періодів. Крім того, при визначенні об’єкта оподаткування забороняється враховувати амортизаційні відрахування.

Наведене правило визначення об’єкта оподаткування сформульоване у

другому і третьому абзацах п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток та є загальним для всіх НПО. Організаціям, що визначаються абзацом «а» п.п. 7.11.1, властиві певні особливості, викладені в п.п. 7.11.8 цього Закону.

Як бачимо, у податковому обліку НПО відсутні валові доходи і валові витрати, замість них — просто доходи і витрати. І з точки зору оподаткування ці доходи і витрати є неоднорідними. Доходи поділяються на неоподатковувані (джерела отримання яких, як уже зазначалося, для кожної групи визначено відповідним підпунктом) та оподатковувані (їх часто називають «доходи з інших джерел»).

За рахунок неоподатковуваних доходів може бути понесено витрати, пов’язані зі статутною діяльністю або з утриманням НПО. Варте уваги, що до такого роду витрат можуть відноситися й витрати на придбання ОФ (чим пояснюється заборона на облік амортизації, який призводив би до повторного відображення в податковому обліку тих самих витрат). Підтвердження зазначеної можливості можна знайти, наприклад, у консультації у «Віснику податкової служби України», 2004, № 8: «

У неприбуткової організації, що придбаває основні фонди, виникають витрати, які можуть відображатися по рядку 9.1 або 9.2.9 Звіту».

Інший вид витрат — витрати, пов’язані з отриманням доходів з інших джерел (податківці полюбляють посилювати цей зв’язок, використовуючи зворот «безпосередньо пов’язані»). Але, у принципі, можуть бути ще й витрати, що не належать до статутної діяльності НПО (або до її утримання), але водночас і не пов’язані з отриманням доходів з інших джерел.

 

Доходи

Витрати

Неоподатковувані (перелічені в пп. 7.11.2 — 7.11.7 Закону про податок на прибуток для конкретної групи НПО)

На здійснення статутної діяльності. На утримання НПО

Оподатковувані (з «інших джерел»)

Безпосередньо пов’язані з отриманням оподатковуваних доходів (у податковому обліку фігурують у сумі не більшій, ніж відповідні доходи)

Інші витрати (у податковому обліку участі не беруть)

 

Податківці неодноразово підкреслювали, що в податковому обліку НПО фігурують саме доходи і витрати, що не є валовими. Наслідком цього є й незастосування правила першої події до «НПОшних» доходів і витрат. Ось що із цього приводу повідомляється, наприклад, у

листі ДПАУ від 15.09.2006 р. № 10363/6/15-0516:

«

Порівняно з іншими суб’єктами господарювання, які застосовують загальні правила ведення податкового обліку, визначені статтею 11 Закону, зокрема, у частині дати збільшення валових витрат (пункт 11.2) і дати збільшення валового доходу (п. 11.3), для неприбуткових установ та організацій Законом установлено особливий порядок податкового обліку, а саме: у податковому обліку беруть участь фактично отримані доходи (тобто за датою зарахування грошових коштів на банківський рахунок неприбуткової організації) та фактично понесені витрати».

На окрему увагу заслуговує і співвідношення правила, сформульованого у

другому та третьому абзацах п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток, з текстом п. 7.20. Адже викладена вище схема обчислення об’єкта обкладення податком на прибуток у НПО слабо стикується зі змістом п. 7.20 цього Закону, в якому «доходи з інших джерел» фактично пропонується оподатковувати так само, як у звичайних підприємств (шляхом підрахунку валових доходів, валових витрат і амортизації).

Прикру помилку законодавців довелося нівелювати податківцям (оцінку цього факту залишимо читачам). По-перше, форма

Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, затверджена наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233 (у редакції наказу ДПАУ від 03.04.2003 р. № 153), повністю зорієнтована на положення п. 7.11 Закону про податок на прибуток (зокрема, частину II Податкового звіту побудовано відповідно до алгоритму, наведеного в п.п. 7.11.9). По-друге, на пряме запитання про нюанси практичного застосування п. 7.20 Закону про податок на прибуток суб’єктами, на яких поширюється дія п. 7.11 цього Закону, ДПАУ в листі від 15.09.2006 р. № 10363/6/15-0516 повідомляє таке:

«Що стосується пункту 7.20 статті 7 Закону, то його положеннями, зокрема, установлено необхідність ведення окремого обліку доходів, що звільняються від оподаткування згідно з нормами пункту 7.11 статті 7 Закону. При цьому передбачено, що

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для отримання звільнених доходів, не враховується у зменшення скоригованого валового доходу згідно з пунктом 3.1 статті 3 цього Закону».

Із цього стислого та ухильного роз’яснення (пробачимо авторам не зовсім доречну згадку скоригованого валового доходу) стає зрозуміло, що у справі оподаткування «неприбутковців»

п. 7.20 Закону про податок на прибуток відводиться досить скромна роль: повідомити про необхідність ведення окремого обліку звільнених від оподаткування доходів. В усякому разі на практиці саме так і відбувається.

З того простого факту, що доходи і витрати НПО не валові, випливає не лише важливе зауваження про моменти їх виникнення, відмінні від валових побратимів. Не менш важливим є й визнання відсутності обмежень, що існують при включенні тих чи інших витрат підприємств до складу валових.

Автору цих рядків роки чотири тому довелося взяти участь у семінарі для НПО, в якому з невеликою доповіддю виступав представник ДПА в м. Києві. Доповідач, серед усього іншого, цілком серйозно звертав увагу слухачів (бухгалтерів столичних НПО) на

необхідність дотримання 50-відсоткового обмеження при віднесенні витрат на придбання ПММ для легкових автомобілів до складу валових витрат відповідно до вимог п.п. 5.4.10 Закону про податок на прибуток . На нерішуче запитання одного з учасників семінару: «А хіба це нас стосується?» було дано безапеляційну відповідь: «Зрозуміло, стосується!». Публіка, покірно схиливши голову, слухняно занесла сформульовану тезу до своїх записів.

Насправді ж податковий облік витрат на ПММ для легкового автотранспорту — яскравий приклад відмінності підходу, якого повинні дотримуватися НПО порівняно з підприємствами. Якщо витрати на придбання ПММ для легкового транспорту

пов’язані зі здійсненням статутної діяльності НПО та занесені до видаткової частини кошторису, то вони спокійнісінько враховуються в повному обсязі у відповідному рядку частини І Податкового звіту. Так буде, наприклад, якщо легковий автомобіль використовується для доставки гарячих обідів самотнім громадянам похилого віку, для підтримки яких створювалася благодійна організація.

Якщо належний НПО легковий автомобіль приніс організації «дохід з інших джерел» (який не є регулярним та отримання якого не ставить під сумнів неприбутковий статус організації), то витрати на придбання ПММ візьмуть участь у загальному складі витрат, пов’язаних з отриманням оподатковуваного доходу, і будуть відображені у II частині

Податкового звіту. При цьому єдиним обмеженням є: витрати неможливо врахувати в сумі більшій, ніж отриманий дохід (без будь-якого 50-відсоткового обмеження тієї частини, що припадає на ПММ і стоянку).

І нарешті, можлива ситуація, коли використання легкового автомобіля, з одного боку, не дуже поєднується зі статутним цілями та завданнями НПО, а з іншого — не приносить організації дохід. У такому разі витрати на його утримання взагалі не знайдуть відображення в

Податковому звіті (зупинятися на можливих неприємностях для фізичних осіб, які також експлуатують автомобілі, тут не будемо). Хоча для включення 50 % «автолегкових» витрат до валових витрат підприємству не знадобилося б підтвердження зв’язку з госпдіяльністю (п.п. 5.4.10 Закону податку на прибуток).

Розгляд прибутково-видаткової тематики буде неповним, якщо не пригадати зміст

п. 3.5 Порядку складання Податкового звіту:

«Якщо неприбуткові установи одержують дохід з інших джерел, то профінансовані витрати, безпосередньо пов’язані з отриманням таких доходів, відображаються по рядку 11 Звіту в тому ж звітному періоді, що й зазначені доходи. Сплачують неприбуткові установи податок на прибуток (дані рядка 15) за той податковий період, в якому було отримано цей прибуток».

Як бачимо, озвучене в

листі ДПАУ від 15.09.2006 р. № 10363/6/15-0516 відображення НПО доходів і витрат щодо руху коштів — своєрідний касовий метод — має додаткові особливості для відображення витрат, пов’язаних з отриманням «доходів з інших джерел». Для їх відображення в Податковому звіті має не лише відбутися рух (списання) коштів, а ще й мають надійти відповідні доходи. Найяскравіше ця своєрідність виявиться в ситуаціях, коли витрати здійснюватимуться в пізніших періодах, ніж період виникнення доходу з інших джерел. Але це вже тема окремої публікації.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі