Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 86
Друк
Наказ від 01.09.2008 р. № 560

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

 

Наказ від 1 вересня 2008 року № 560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2008 р. за № 949/15640

(витяг)

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про податок на додану вартість» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 № 778 «Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України» та з метою урегулювання і вдосконалення окремих питань реєстрації (анулювання реєстрації) платників податку на додану вартість

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за № 208/4429 (із змінами), що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки витяг із зазначеного Положення наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. Коментар див. на с. 24. —
Прим. ред.

2. З метою економії бюджетних коштів

дозволити використання бланків Свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість (форма № 2-ПДВ), виготовлених до набрання чинності цим наказом, до їх повного використання. У разі видачі Свідоцтва про реєстрацію платників податку на додану вартість на бланку старого зразка до початку дії такого свідоцтва органам державної податкової служби виправляти слово «видачі» на слова «початку дії» та засвідчувати таке виправлення.

<...>

Голова С. Буряк

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 1 березня 2000 р. № 79

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2000 р. за № 208/4429

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом ДПАУ від 01.09.2008 р. № 560)

(витяг)

 

Загальна частина

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон), «Про державну податкову службу в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.1. Цим Положенням визначається порядок:

реєстрації платників податку на додану вартість;

анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

ведення реєстру платників податку на додану вартість (далі — Реєстр);

присвоєння індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість;

оприлюднення даних з Реєстру;

перереєстрації платників податку на додану вартість та заміни свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

ведення документації при реєстрації / анулюванні реєстрації платників податку на додану вартість;

засвідчення копій свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість.

1.2. Цим Положенням визначаються форми:

заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

документів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

журналів реєстрації платників податку на додану вартість;

інших документів з питань реєстрації / анулювання реєстрації, перереєстрації та заміни свідоцтв платників податку на додану вартість.

2. Особа — будь-яка з осіб, наведених у пункті 1.2 статті 1 Закону, незалежно від того, чи є така особа резидентом, чи ні:

суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб’єктом підприємницької діяльності;

фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, віднесену до підприємницької згідно із законодавством, або імпортує товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, уважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами, згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Як платник податку на додану вартість може бути зареєстрований інвестор, який на період дії угоди про розподіл продукції сплачує податок на додану вартість з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання та ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством, сплачують податок на додану вартість під час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без їх реєстрації як платники цього податку.

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку на додану вартість до бюджету при наданні послуг нерезидентом, є його постійне представництво, а за відсутності такого — особа, яка отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться на митній території України.

<...>

5. Реєстр платників податку на додану вартість — це автоматизований банк даних, створений відповідно до статті 9 Закону для забезпечення:

реєстрації та єдиного обліку платників податку на додану вартість;

єдиних принципів ідентифікації платників податку на додану вартість;

контролю за справлянням податку на додану вартість;

організації суцільного й вибіркового аналізу.

6. Використання даних Реєстру державними органами здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Дані з Реєстру про видані та анульовані Свідоцтва передаються Державною податковою адміністрацією України до Державної митної служби України, яка доводить таку інформацію до митних органів.

Порядок і умови надання Державною податковою адміністрацією України даних з Реєстру про видані та анульовані Свідоцтва іншим державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне співробітництво.

 

Реєстрація платників податку на додану вартість

7. Для реєстрації особи як платника податку на додану вартість потрібно, щоб вона була взята на облік в органі державної податкової служби за її місцезнаходженням або місцем проживання відповідно до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 року за № 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 року № 552), із змінами (далі — Порядок обліку).

8. Юридична особа, утворена в результаті реорганізації платника податку на додану вартість, реєструється платником податку на додану вартість як новоутворена у порядку, визначеному цим Положенням.

Положення абзацу першого цього пункту не застосовуються, якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи і даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. У цьому випадку реєстрація платником податку на додану вартість новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

Якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення та така юридична особа протягом десяти календарних днів, наступних за датою завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви про реєстрацію її платником податку на додану вартість та про анулювання податкової реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення, то у цьому випадку датами реєстрації платником податку на додану вартість новоутвореної юридичної особи та анулювання податкової реєстрації припиненої юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

<...>

12. У разі переходу на спрощену систему оподаткування із сплатою податку на додану вартість або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності чи інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від встановлених Законом, особа реєструється платником податку на додану вартість у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

12.1. Не зареєстрована платником податку на додану вартість особа, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (у редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746) (далі — Указ), зобов’язана подати до органу державної податкової служби заяву про реєстрацію як платника податку на додану вартість, починаючи з першого числа того звітного періоду (кварталу), з якого такою особою здійснюється перехід на загальну систему оподаткування, обліку та звітності.

12.2. Не зареєстрована платником податку на додану вартість юридична особа, яка згідно з Указом переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та обрала ставку єдиного податку 6 відсотків, відповідно до статей 3 та 6 Указу підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, починаючи з першого числа того звітного періоду (кварталу), з якого здійснено перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6 відсотків.

12.3. Якщо фізична особа — підприємець приймає рішення бути платником податку на додану вартість після переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначену Указом, така особа реєструється платником податку на додану вартість у порядку, визначеному цим Положенням. Коли фізична особа — підприємець одночасно зареєстрована платником податку на додану вартість і є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, на неї поширюється порядок нарахування та сплати податку на додану вартість відповідно до Закону.

Фізичні особи — підприємці, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками податку на додану вартість і після переходу до неї прийняли рішення про те, що вони згідно з абзацом другим частини першої статті 6 Указу не є платниками податку на додану вартість, подають до відповідного органу державної податкової служби заяву про анулювання реєстрації їх як платників податку на додану вартість і повертають відповідне Свідоцтво у порядку, визначеному цим Положенням.

13. Реєстрація платником податку на додану вартість здійснюється за заявою особи, яка відповідає вимогам статті 2 Закону.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (додаток 1*) направляється особою на адресу податкового органу з повідомленням про вручення або вручається особисто представником такої особи службовій особі податкового органу:

* Додатки не публікуються. При цьому зауважимо, що згідно з наказом ДПАУ від 01.09.2008 р. № 560:

— додатки 1, 4, 5 викладено в новій редакції;

— у додатках 2, 10, 11 слово «видачі» замінено словами «початку дії»;

— додаток 12 виключено. —

Прим. ред.

<...>

г) особами, що підлягають обов’язковій реєстрації платниками податку на додану вартість у зв’язку з визначеним у підпунктах 12.1, 12.2 пункту 12 цього Положення переходом із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування або із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування із сплатою податку на додану вартість, — не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід.

До заяви додається оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво. Якщо такий додаток відсутній, то податковий орган не приймає до розгляду заяви про реєстрацію та повертає її заявникові з відповідними відмітками в розділі 11 реєстраційної заяви не пізніш як через десять календарних днів від дня її надходження.

<...>

13.1. Якщо особа реєструється добровільно, то така особа може вказати у реєстраційній за- яві дату, з якої така особа бажає бути зареєстрованою платником податку на додану вартість та яка настає не раніше ніж через двадцять календарних днів після подання такої заяви до органу державної податкової служби.

Особою, яка підлягає реєстрації як платник податку на додану вартість у зв’язку із здійсненням нею операцій, визначених у підпунктах 2.3.2 — 2.3.4 пункту 2.3 та пункті 2.4 статті 2 цього Закону, може бути визначений у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації, що настає не раніше ніж через двадцять календарних днів після подання такої заяви до органу державної податкової служби та не пізніше дня, який передує дню початку здійснення таких операцій.

Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або операції, при яких реєстрація платником податку на додану вартість є обов’язковою згідно з пунктом 2.3 або 2.4 статті 2 Закону, така особа зобов’язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 9.6 статті 9 Закону. У цьому випадку реєстрація платника податку на додану вартість з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника податку на додану вартість у загальному порядку згідно з цим Положенням.

Особа, яка переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування або із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування зі сплатою податку на додану вартість у випадках, визначених відповідно підпунктами 12.1 та 12.2 пункту 12 цього Положення, може визначити бажаний день реєстрації, яким є перший день звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід, за умови подання реєстраційної заяви не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до такого переходу.

Бажаний день реєстрації не може бути визначений особами, що підлягають реєстрації згідно з підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 та підпунктом «а» пункту 9.6 статті 9 Закону у зв’язку з досягненням загальної суми операцій з поставки товарів (послуг), визначеної підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону.

13.2. Якщо особа вказала у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації та такий день визначений відповідно до підпункту 13.1 цього пункту, то дата реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації, вказаному у реєстраційній заяві. Якщо визначення бажаного дня реєстрації не відповідає підпункту 13.1 цього пункту, то датою реєстрації такої особи платником податку на додану вартість є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

Якщо особа, яка переходить на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи оподаткування, подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня реєстрації й останній день десятиденного строку від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої особи на загальну систему оподаткування, то датою реєстрації такої особи платником податку на додану вартість визначається перший день переходу такої особи на загальну систему оподаткування.

<...>

Датою реєстрації особи платником податку на додану вартість, яка вноситься до Реєстру та зазначається у Свідоцтві, є дата, що відповідає даті здійснення запису в Реєстрі про таку реєстрацію або бажаному дню реєстрації.

При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно реєструється платником податку на додану вартість, не враховуються періоди попередніх податкових реєстрацій, які були анульовані, та датою податкової реєстрації такого платника податку на додану вартість є дата його нової реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви про її повторну податкову реєстрацію.

Під час реєстрації датою

початку дії Свідоцтва, яка зазначається у Свідоцтві, є дата податкової реєстрації.

<...>

14.1. Податковий орган відмовляє в реєстрації платником податку на додану вартість та видачі Свідоцтва, якщо заявник не підпадає під означення платника податку згідно з

пунктом 2 цього Положення або за наявності обставин, які є підставою для анулювання реєстрації та визначені пунктом 25 цього Положення.

<...>

17. Формування та ведення Реєстру здійснює Державна податкова адміністрація України. Дані Реєстру передаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.

Реєстрація осіб платниками податку на додану вартість, перереєстрація та заміна Свідоцтв проводиться шляхом внесення записів до Реєстру із формуванням по кожному такому запису окремого номера Свідоцтва та визначення дати початку його дії. Особа є зареєстрованою платником податку на додану вартість з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника податку на додану вартість є анульованою з дати анулювання Свідоцтва такого платника згідно з пунктом 25 цього Положення.

<...>

 

Перереєстрація

21. Перереєстрація платника податку на додану вартість проводиться та Свідоцтво підлягає заміні в разі виникнення змін у даних платника податку на додану вартість, які стосуються ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, реєстраційного (облікового) номера із ТРДПАУ та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, та якщо

зміни, не пов’язані із припиненням платника податку на додану вартість, крім випадків, визначених абзацом другим пункту 8 цього Положення, або відповідно до Порядку обліку такі зміни не передбачають зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному податковому органі і взяття на облік в іншому.

Для заміни Свідоцтва платник податку на додану вартість зобов’язаний у десятиденний строк після виникнення змін подати до податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація». До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Податковий орган видає платнику податку нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, а датою

початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день десятиденного строку від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація».

<...>

21.2. Перереєстрація платника податку та заміна Свідоцтва не є обов’язковими у зв’язку із зміною форми Свідоцтва.

Якщо ідентифікаційний код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника податку не змінилися, видане податковим органом Свідоцтво про реєстрацію платником податку на додану вартість за старою формою залишається чинним та не підлягає обов’язковій заміні до виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою реєстрації платником податку вважається дата видачі, зазначена у Свідоцтві за старою формою,

а датою початку дії Свідоцтва є дата видачі, зазначена у такому Свідоцтві.

На бажання та згідно із заявою платника податку Свідоцтво за старою формою може бути замінене на Свідоцтво за новою формою у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

22. У разі псування чи зношення Свідоцтва для отримання нового Свідоцтва платник податку на додану вартість подає до податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «перереєстрація у зв’язку із псуванням Свідоцтва», Свідоцтво, усі засвідчені копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво.

При втраті Свідоцтва для отримання нового Свідоцтва платник податку на додану вартість подає до податкового органу, у якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «перереєстрація у зв’язку з утратою Свідоцтва», усі засвідчені копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво, пояснювальну записку за підписом платника податку (для фізичних осіб) або керівника платника податку (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

При отриманні документів, визначених абзацом першим або другим цього пункту, податковий орган уносить відповідний запис до Реєстру, видає нове Свідоцтво (за новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому не змінюється дата реєстрації платником податку.

Датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день десятиденного строку від дня отримання реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація у зв’язку із псуванням (утратою) Свідоцтва».

<...>

 

Зміна платником податку на додану вартість місцезнаходження або переведення на обслуговування до державної податкової інспекції в місті (структурного підрозділу в складі державного органу державної податкової служби), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків

23. Зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому здійснюється в такому порядку:

<...>

23.2. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) платника податку на додану вартість, яка відповідно до Порядку обліку передбачає зняття з обліку платника податку на додану вартість в одному податковому органі і взяття на облік в іншому, відомості про таку зміну надходять до податкового органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) у порядку, визначеному розділом 8 Порядку обліку.

Для заміни Свідоцтва у двадцятиденний строк після взяття на облік у податковому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платник податку на додану вартість зобов’язаний подати до цього податкового органу додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Зміна місцезнаходження». До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Податковий орган видає платнику податку нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником податку на додану вартість не змінюється, а датою

початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день десятиденного строку від дня отримання реєстраційної заяви з позначкою «Зміна місцезнаходження».

<...>

24. Якщо відповідно до законодавства, у тому числі Порядку обліку, стосовно платника податку на додану вартість, який змінив місцезнаходження (місце проживання), що пов’язане із зміною податкового органу — місця перебування на обліку, продовжено термін його перебування на обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) більше ніж на місяць або до кінця року, то заміна Свідоцтва здійснюється з урахуванням таких особливостей.

Органом державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), у якому продовжено термін перебування на обліку платника податку на додану вартість, на бажання платника Свідоцтво може бути замінене в порядку, визначеному пунктом 21 цього Положення. При цьому Свідоцтво видається із зазначенням терміну його дії, який відповідає даті закінчення двадцяти днів, наступних за днем, до якого продовжено термін перебування на обліку платника податку. Термін дії Свідоцтва вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва, як це передбачено пунктом 15 цього Положення.

Заміна Свідоцтва в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку на додану вартість здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 23.2 пункту 23 цього Положення.

 

Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

25. Реєстрація діє до дати її анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 9.8 статті 9 Закону, якщо:

а) платник податку, який до місяця, у якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону більше двадцяти чотирьох календарних місяців, уключаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за визначені зазначеним підпунктом Закону;

б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання);

в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб’єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин;

г) зареєстрована як платник податку особа обирає відповідно до Закону спеціальний режим оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені в статті 6 та статті 81 Закону;

ґ) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб’єктів господарювання.

Анулювання реєстрації здійснюється шляхом анулювання Свідоцтва та виключення платника податку на додану вартість з Реєстру.

Анулювання реєстрації згідно з підпунктом «а» цього пункту може бути ініційоване платником податку на додану вартість після спливу двадцяти чотирьох календарних місяців реєстрації особи платником податку на додану вартість, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та місяцю реєстрації особи платником податку на додану вартість. Загальна сума обсягів оподатковуваних операцій за останні дванадцять поточних календарних місяців визначається за даними податкових декларацій за останні дванадцять поточних календарних місяців, що були подані до органу державної податкової служби.

Анулювання реєстрації згідно з підпунктом «б» цього пункту може бути ініційоване платником податку на додану вартість — юридичною особою після складання комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) ліквідаційного балансу.

При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з підпунктом «ґ» цього пункту дванадцять місяців визначаються із урахуванням того, що:

не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником податку на додану вартість, якщо особа зареєстрована платником податку на додану вартість з дня іншого, ніж перший день календарного місяця;

включаються останні дванадцять послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання органом державної податкової служби документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

25.1. Анулювання реєстрації за ініціативою платника податку на додану вартість може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах «а» — «ґ» пункту 25 цього Положення. Для цього платник податку на додану вартість подає до податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ (додаток 3).

<...>

Запис на Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника

(заступника керівника) органу державної податкової служби та печаткою. Свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються платнику при видачі документів, що підтверджують право платника на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. По закінченні терміну дії Свідоцтва з такою відміткою воно та його копії здаються суб’єктом малого підприємництва до органу державної податкової служби разом із заявою про скасування реєстрації платника податку на додану вартість. Після цього орган державної податкової служби виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

25.2. Анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах «б» — «ґ» цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу. Податковий орган зобов’язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах «в» — «г» цього пункту.

25.2.1. Органи державної податкової служби здійснюють постійний моніторинг платників податку на додану вартість, які включені до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації відповідних платників податку на додану вартість у разі існування підстав, визначених у підпунктах «б» — «ґ» пункту 25 цього Положення. Такі рішення можуть бути прийняті за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей):

<...>

акта

або довідки підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про неподання платником податку податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом дванадцяти послідовних податкових місяців (підстава — підпункт «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону);

реєстру (переліку) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за дванадцять послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність у таких деклараціях (податкових розрахунках) оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців (підстава — підпункт «ґ» пункту 9.8 статті 9 Закону). У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником податку на додану вартість та по кожній декларації (податковому розрахунку) — податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до органу державної податкової служби, загальні обсяги оподатковуваних поставок звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку)

;

<...>

25.2.2. Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за ініціативою податкового органу оформляється актом про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 6-ПДВ (додаток 5). Такий акт складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження керівника податкового органу, та затверджується керівником

(заступником керівника) податкового органу. В акті про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість обов’язково вказується підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Закону.

Дата затвердження акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість уважається днем прийняття такого рішення. Акти про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість у день їх затвердження реєструються у журналі обліку актів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 6-РЖ (

додаток 4). Номер акта відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

<...>

Якщо реєстрацію особи як платника податку на додану вартість було анульовано за ініціативою органу державної податкової служби та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону та пункту 35 цього Положення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до відома заінтересованих осіб.

Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, платник податку зобов’язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому разі затримка в поверненні такого Свідоцтва прирівнюється до затримки в наданні податкової звітності з цього податку.

<...>

25.4. Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за ініціативою органу державної податкової служби може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства.

У разі надходження скарги від особи, реєстрацію якої анульовано за ініціативою органу державної податкової служби, така скарга розглядається у строки та порядку, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Підставою для внесення до Реєстру запису про відміну анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою органу державної податкової служби, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення органу державної податкової служби про відміну анулювання реєстрації та скасування акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість. Рішення із копіями відповідних документів направляються до Державної податкової адміністрації України для розгляду та внесення відповідних змін до Реєстру.

Рішення органу державної податкової служби про відміну анулювання реєстрації та скасування акта про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість викладається з описом ситуації, посиланням на Закон, зазначенням мотивів та обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов’язки.

Реєстрація платників податку на додану вартість як суб’єктів спеціального режиму оподаткування

26. Будь-яка юридична або фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої нею продукції, а також з надання супутніх послуг, визначених статтею 81 Закону (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість.

<...>

 

Оприлюднення даних з Реєстру

35. Для інформування платників податку Державна податкова адміністрація України

не пізніше 2, 12 та 22 числа кожного місяця оприлюднює на web-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua):

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва або Спеціального свідоцтва, дати його

початку дії;

інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку на додану вартість за заявою платника податку або з ініціативи органів державної податкової служби чи рішенням суду, а саме: про анульовані Свідоцтва та Спеціальні свідоцтва платників податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.

Начальник відділу організації обліку платників податків К. Савенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі