Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Допомога по вагітності та пологах

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2008/№ 87
Друк
Стаття

Допомога по вагітності та пологах

 

Допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду виплачується жінкам, які працюють на умовах трудового договору, членам колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів, а також добровільно застрахованим особам та підприємцям, які сплачують єдиний податок. У цій статті докладно розглянемо порядок виплати допомоги по вагітності та пологах працюючим жінкам, які за призначенням допомоги звертаються до роботодавця.

Олена ЛЕСИК, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Яка тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є одним з видів соціальних відпусток

(ст. 17 Закону про відпустки).

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами залежить від обставин народження (усиновлення) дитини та визначається відповідно до

ст. 17 Закону про відпустки, ч. 1, 2 ст. 38 Закону № 2240, пп. 6.1 — 6.5 Інструкції № 455.

 

№ з/п

Обставини народження (усиновлення) дитини

Умови надання листка непрацездатності

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

1

2

3

4

1

Вагітність та пологи на загальних підставах

Видається медичною установою за місцем спостереження з 30-го тижня вагітності

126 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 56 — після пологів)

2

Передчасні пологи, народження декількох дітей, виникнення ускладнень під час пологів або в післяродовому періоді

Додатково до листка непрацездатності по вагітності та пологах, наданого на загальних підставах, видається листок непрацездатності на 14 календарних днів

140 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 70 — після пологів)

3

Вагітність та пологи у жінок, які належать до І — IV* категорій осіб, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС

Видається медичною установою за місцем нагляду з 27-го тижня вагітності

180 календарних днів (90 календарних днів — до пологів і 90 календарних днів — після)

4

Вагітна жінка не наглядалася в лікаря в період вагітності до дня пологів

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи, з дня пологів на період післяродової відпустки

Залежно від обставин пологів (див. пп. 1, 2, 3 цієї таблиці) 56, 70 або 90 календарних днів

5

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності, якщо жінка виписується з живою дитиною

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи

140 календарних днів

6

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності (у разі смерті дитини)

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи

70 календарних днів

 

* До IV категорії осіб, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють, або постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали, або постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років. Жінки, які отримали посвідчення IV категорії за умови проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю і які постійно проживають на території, не віднесеній до зазначеної зони, не мають права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 180 календарних днів.

 

Які особливості надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?

У разі коли

право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами виникає в період тимчасової непрацездатності застрахованої особи, листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається, і з дня настання такої відпустки видається листок непрацездатності по вагітності та пологах. При цьому кожний з листків непрацездатності підлягає оплаті в порядку, установленому Законом № 2240.

За звичайним листком непрацездатності перші п’ять календарних днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок підприємства, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності виплачується допомога за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Листок непрацездатності по вагітності та пологах оплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Приклад.

З 15.10.2008 р. по 24.10.2008 р. працівниця перебувала на лікарняному. З 27.10.2008 р. по 01.03.2008 р. згідно з листком непрацездатності по вагітності та пологах вона перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

У цьому випадку за звичайним листком непрацездатності 15, 16, 17 жовтня 2008 року оплачуються за рахунок коштів підприємства, 20, 21, 22, 23, 24 жовтня 2008 року оплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За період з 27.10.2008 р. по 01.03.2008 р. працівниці виплачується допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами розпочалася в період:

— простою підприємства не з вини працівника;

— щорічної (основної чи додаткової) відпустки;

— відпустки без збереження заробітної плати;

— додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;

— творчої відпустки

допомога по вагітності та пологах виплачується

з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологах. Слід зазначити, що чинним законодавством не передбачено можливість одночасного перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та будь-якій іншій з перелічених вище відпусток. Відповідно за той самий період працівниці не може бути виплачено відпускні та допомогу по вагітності та пологах.

Таким чином, якщо під час перебування працівниці в одній із перелічених вище оплачуваних відпусток у неї виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, необхідно провести перерахунок відпускних. Оплаті підлягає тільки частина відпустки, що передує початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку листок непрацездатності по вагітності та пологах

видається в загальному порядку і допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від факту отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зверніть увагу: жінка, в якої виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, але яка при цьому продовжує працювати, не може одночасно одержувати заробітну плату та допомогу по вагітності та пологах. Отже, якщо жінка не скористалася правом на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і продовжує працювати та одержувати заробітну плату, допомога по вагітності та пологах виплачується тільки за час фактичного перебування в такій відпустці. Такі роз’яснення надало Мінпраці у своєму

листі від 18.07.2007 р. № 441/020/99-07 («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 71).

 

На підставі яких документів призначається допомога по вагітності та пологах?

Підставою для призначення допомоги

по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Якщо за призначенням допомоги по вагітності та пологах звертається

жінка-сумісник, підставою для такого призначення є копія листка непрацездатності , завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, та довідка про середню заробітну плату за основ-ним місцем роботи. Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, для призначення допомоги по вагітності та пологах додатково до зазначених документів надаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом. Форму довідки про середню заробітну плату наведено в додатку 2 до Порядку № 1266.

Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування

не пізніше десяти днів з дня надання листка непрацездатності. Оформляється таке рішення протоколом.

Допомога надається відразу за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. На відміну від оплати «звичайного» листка непрацездатності, листок непрацездатності по вагітності та пологах оплачується

за рахунок коштів Фонду з першого дня. Виплата провадиться в найближчий після дня призначення допомоги день, установлений для виплати заробітної плати.

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі їх правонаступником, а в разі його відсутності — виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника на підставі листка непрацездатності, відкритого до ліквідації (реорганізації).

 

Як розраховується розмір допомоги по вагітності та пологах?

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, надана на підставі листка непрацездатності, підлягає оплаті у вигляді допомоги по вагітності та пологах, яка компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період такої відпустки.

Відповідно до

ч. 1 ст. 39 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 % середньої заробітної плати, обчисленої згідно з Порядком № 1266, незалежно від страхового стажу.

Розмір допомоги по вагітності та пологах (П) визначається за такою формулою:

П = ЗПс х Др ,

де ЗПс — середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід);

Др — кількість робочих днів (годин), що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з нормою робочого часу.

Незважаючи на те що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається на певну кількість календарних днів (у загальному випадку — 126 календарних днів), оплаті підлягають

тільки робочі дні, що припадають на період, зазначений у листку непрацездатності. Виняток становлять особи, робочий час яких у зв’язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, та особи, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо). Допомога по вагітності та пологах їм виплачується за календарні дні.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах розраховується так само, як і для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, відповідно до

Порядку № 1266. Зауважимо, що середньогодинна заробітна плата застосовується у випадку, якщо робочий час підсумовується чи його облік ведеться в годинах. Згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див. лист від 16.08.2007 р. № 501/020/153-07 // «Податки та бухгалтерський облік, 2008, № 7) при підсумованому обліку робочого часу кількість робочих годин у розрахунковому періоді визначається виходячи з графіка роботи жінки. Допомога по вагітності та пологах у цьому випадку надається за робочі години згідно з графіком змінності, які припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

За місцем роботи

за сумісництвом середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

Якщо особа в розрахунковому періоді за сумісництвом не працювала декілька днів, які припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за сумісництвом розраховується шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин) за сумісництвом.

Приклад розрахунку середньоденної заробітної плати за сумісництвом у разі, коли працівник не відпрацював в розрахунковому періоді жодного дня за основним місцем роботи, див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 80, с. 39.

 

Чи є якісь обмеження при розрахунку середньої заробітної плати для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах?

Щодо страхових випадків, які настали з 1 січня до 22 травня 2008 року, при розрахунку середньої заробітної плати діяли обмежувальні норми, внесені до

Закону № 2240 Законом про держбюджет-2008. Так, у разі якщо застрахована особа (крім добровільно застрахованих та застрахованих, які перебували у страхових випадках, передбачених Законом № 2240, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) сплачувала страхові внески менш ніж повні 6 календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах виплачувалися виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку.

Крім того, у

ч. 1 ст. 53 Закону № 2240 зазначалося, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах ураховуються всі види зарплати за відпрацьований час , що дало підставу фахівцям Мінпраці зробити такий висновок: якщо в місяці розрахункового періоду працівник частину місяця перебував у відпустці, а частину — працював, разові виплати повинні включатися до розрахунку середньої заробітної плати пропорційно відпрацьованому часу.

З 22 травня 2008 року

рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 зазначені обмежувальні норми визнано неконституційними. Мінпраці у своєму листі від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55) зазначає, що ці обмеження діють тільки для страхових випадків, що настали в період з 1 січня до 22 травня 2008 року.

Сьогодні при розрахунку середньої заробітної плати для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах діють обмеження, установлені

ч. 2 ст. 21 Закону № 2240 та Порядком № 1266.

Згідно з

ч. 2 ст. 21 Закону № 2240 страхові внески до Фонду нараховуються в межах максимального розміру заробітної плати (доходу), який установлюється щорічно на рівні п’ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб, і є розрахунковою величиною при визначенні допомоги по вагітності та пологах. Це означає, що розмір допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на кожний з місяців, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, не повинен перевищувати максимального розміру заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. Нагадаємо, що у 2008 році діють такі розміри максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески: січень — березень — 9495 грн., квітень — червень — 9705 грн., липень — вересень — 9735 грн., жовтень — грудень — 10035 грн.

Відповідно до

п. 14 Порядку № 1266 середньоденна (середньогодинна) заробітна плата не може перевищувати максимальний розмір заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу, з яких сплачуються страхові внески, у розрахунку на один день (годину), який обчислюється шляхом ділення встановленого розміру граничної величини в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу цього місяця.

При розрахунку середньоденної (середньогодинної) заробітної плати

за сумісництвом необхідно мати на увазі, що сумарна заробітна плата, виходячи з якої визначається розмір допомоги по вагітності та пологах, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування.

Таким чином, розраховувавши розмір допомоги по вагітності та пологах, бухгалтеру необхідно врахувати зазначені вище обмеження.

 

Як відображається допомога по вагітності та пологах у податковому та бухгалтерському обліку?

У зв’язку з тим, що допомога по вагітності та пологах надається за рахунок коштів Фонду, ця виплата не включається до загального місячного оподатковуваного доходу на підставі

п.п. 4.3.1 Закону № 889.

Щоб виплата включалася до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування, вона повинна включатися до фонду оплати праці та обкладатися податком з доходів фізичних осіб. Крім того, до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду включаються оплата перших п’яти днів тимчасової працездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності (

ст. 19 Закону № 1058).

Як зазначено вище, допомога по вагітності та пологах не підлягає оподаткуванню, крім того, ця виплата не включається до фонду оплати праці (

п. 3.2 Інструкції № 5). Цю виплату не зазначено також серед виплат, що включаються до бази для нарахування та утримання пенсійних внесків. Отже, допомога по вагітності та пологах не обкладається внесками до фондів соціального страхування.

Оскільки допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок Фонду, до валових витрат підприємства сума допомоги не включається.

Приклад.

Працівниця надала листок непрацездатності по вагітності та пологах (період з 27.10.2008 р. по 01.03.2009 р.). З 01.07.2008 р. по 24.07.2008 р. вона перебувала в щорічній відпустці. Сума відпускних склала 1280,00 грн. У липні 2008 року працівниці нараховано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 600 грн. З 08.09.2008 р. по 19.09.2008 р. жінка хворіла. Сума лікарняних склала 910,60 грн. Стаж роботи — 10 років.

Розрахунковим періодом є квітень — вересень 2008 року.

Інформацію про заробітну плату, нараховану в розрахунковому періоді, наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих днів

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Нарахована заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески, грн.

Загальна сума, що бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати

Квітень

21

1700,00

1700,00

1700,00

Травень

19

1700,00

1700,00

1700,00

Червень

19

1700,00

1700,00

1700,00

Липень

5

2249,57

2249,57

969,57

Серпень

20

1700,00

1700,00

1700,00

Вересень

12

1837,87

1837,87

927,27

Разом

96

10887,44

10887,44

8696,84

 

Згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див.

лист від 25.06.2004 р. № 20-338 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 98) сума відпускних (1280,00 грн.) не бере участі в розрахунку середньоденної заробітної плати, оскільки виплата провадиться за невідпрацьований час, протягом якого зберігається середній заробіток.

Оплата листка непрацездатності (910,60 грн.) також не бере участі в розрахунку середньоденної заробітної плати, оскільки оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога по тимчасовій непрацездатності не включаються до фонду оплати праці (

пп. 3.2, 3.3 Інструкції № 5).

Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

8696,84 грн. : 96 дн. = 90,59 грн.

Перш ніж визначити розмір допомоги по вагітності та пологах розрахуємо максимальну середньоденну заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески, за вересень 2008 року:

9735 грн. : 22 дн. = 442,50 грн.

Оскільки середньоденна заробітна плата (90,59 грн.) не перевищує максимальну середньоденну заробітну плату (442,50 грн.), розмір допомоги по вагітності та пологах визначається виходячи з її величини — 90,59 грн.

Кількість робочих днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, — 88.

Визначимо розмір допомоги по вагітності та пологах: 90,59 грн. х 88 дн. = 7971,92 грн.

У бухгалтерському обліку операції з нарахування та виплати працівниці допомоги по вагітності та пологах відображаються так.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу по вагітності та пологах

652

663

7971,92

2

Виплачено допомогу по вагітності та пологах

663

301

7971,92

 

Як відображається у звітності сума допомоги по вагітності та пологах?

Незважаючи на те що допомога по вагітності та пологах не обкладається податком з доходів фізичних осіб, її необхідно відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22». Уся сума допомоги по вагітності та пологах відображається у кварталі, коли її було нараховано, тобто не розбивається за місяцями, на які припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також сума допомоги відображається у Звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 3 Розділу IV «Витрати за рахунок страхових внесків». При цьому в колонці 3 проставляється кількість робочих днів, у колонці 4 — сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах. Згідно з роз’ясненнями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сума допомоги відображається однією сумою в місяці, в якому її було нараховано (див.

лист від 04.06.2008 р. № 01-43-1201 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 66).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі