Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2008/№ 72
Друк
Наказ від 05.08.2008 р. № 975

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів

 

Наказ від 5 серпня 2008 року № 975

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2008 р. за № 776/15467

(витяг)

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» та статті 12 Закону України «Про дорожній рух»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, що додається.

<...>

Міністр Й. Вінський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 5 серпня 2008 р. № 975

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2008 р. за № 776/15467

Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» та статті 12 Закону України «Про дорожній рух».

1.2. Порядок визначає види інструктажів, строки проведення інструктажів та стажування.

1.3.

Дія цього Порядку поширюється на автомобільних перевізників незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, що мають колісні транспорті засоби (далі — КТЗ), які беруть участь у дорожньому русі (далі — підприємства).

1.4. У разі, коли підприємство не має можливості самостійно забезпечити проведення інструктажів та стажування водіїв, воно повинно укласти договір щодо надання послуг з проведення інструктажів та стажування водіїв із суб’єктом господарської діяльності.

1.5. Інструктажі та стажування проводяться з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, отримання необхідних знань і навичок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

1.6. Контроль за організацією роботи з проведення інструктажів та стажування здійснює керівник підприємства.

1.7. Організація і проведення інструктажів та стажування водіїв, їх облік, покладаються на службу безпеки дорожнього руху підприємства або на особу, на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху.

1.8. Програми інструктажів, строки їх проведення, а також перелік осіб, які повинні проходити інструктажі, затверджує керівник підприємства.

 

II. Види, організація та порядок проведення інструктажів

2.1.

Установлюються такі види інструктажів:

вступний;

первинний;

передрейсовий (цільовий);

періодичний (повторний);

позаплановий (спеціальний).

2.2.

Забороняється допускати водіїв до роботи без проходження ними інструктажів у встановлені строки.

2.3.

Вступний інструктаж

2.3.1. Вступний інструктаж проводиться з водіями, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх стажу, кваліфікації, виду і особливостей перевезень, а також моделі КТЗ, на якому вони працюватимуть.

2.3.2. Вступний інструктаж проводиться спеціалістами служби безпеки дорожнього руху або особою, на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху.

2.3.3. Вступний інструктаж проводиться згідно із затвердженою керівником підприємства програмою в кабінеті безпеки дорожнього руху або в приміщенні, що спеціально для цього обладнане, з використанням технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників.

2.3.4.

При проведенні вступного інструктажу водію роз’яснюються:

вимоги щодо організації безпечного руху транспортних засобів на території підприємства;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

режими праці та відпочинку;

особливості умов роботи КТЗ підприємства і заходи із забезпечення безпеки руху;

основні причини дорожньо-транспортних пригод (далі — ДТП) та методи щодо їх попередження;

дії водія у разі ДТП;

порядок проходження передрейсового і післярейсового медичних оглядів.

2.3.5. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху (

додаток 1), який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою і зберігатися у службі безпеки дорожнього руху або в особи, на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху, а також у наказі про прийняття на роботу водія.

2.4.

Первинний інструктаж

2.4.1. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці перед початком роботи з прийнятим за трудовим договором на підприємство водієм.

2.4.2. Первинний інструктаж проводиться згідно із затвердженою програмою та з урахуванням особливостей перевезень, а також моделі КТЗ, на якому будуть виконуватись перевезення.

2.4.3.

При проведенні первинного інструктажу водію роз’яснюються:

особливості КТЗ, на якому працюватиме водій;

особливості перевезень пасажирів чи вантажів;

порядок обслуговування, ремонту та місце зберігання КТЗ.

2.4.4. Запис про проведення первинного інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів з безпеки руху (

додаток 2) (далі — журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху), який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою і зберігатися у безпосереднього керівника водія, з яким проводиться первинний інструктаж.

2.5.

Передрейсовий (цільовий) інструктаж

2.5.1. Передрейсовий (цільовий) інструктаж проводиться перед виїздом на лінію (маршрут) з водіями КТЗ, які виконують перевезення груп дітей, направляються вперше на міжміські перевезення пасажирів чи вантажів або залучаються до робити з подолання наслідків надзвичайних ситуацій або стихійних лих.

2.5.2. Передрейсовий (цільовий) інструктаж може проводитися керівником підприємства, спеціалістами служби безпеки дорожнього руху, особою, на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху, та іншими кваліфікованими спеціалістами.

2.5.3. Передрейсовий (цільовий) інструктаж проводиться у кабінеті безпеки дорожнього руху або в диспетчерських на підприємствах.

2.5.4. Передрейсовий (цільовий) інструктаж проводиться згідно із затвердженою програмою з урахуванням особливостей перевезень, маршруту руху, а також нормативних документів підприємства.

2.5.5.

При проведенні передрейсового (цільового) інструктажу водію роз’яснюються:

особливості маршруту;

погодні умови;

особливості вантажу, що впливають на безпеку руху;

особливості перевезень груп дітей;

особливості керування КТЗ за умов надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

2.5.6. Запис про проведення передрейсового (цільового) інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів з безпеки руху і фіксується у дорожньому листі штампом «Інструктаж проведено» із зазначенням часу, дати і підпису осіб, які проводили інструктаж.

2.6.

Періодичний (повторний) інструктаж

2.6.1. Періодичний (повторний) інструктаж проводиться з метою систематичного й обов’язкового ознайомлення водіїв підприємства з інформацією щодо безпечної роботи на лінії (маршруті), а також при переході до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди.

2.6.2. Періодичний (повторний) інструктаж може проводитися керівником підприємства, спеціалістами служби безпеки дорожнього руху, особою, на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху, та іншими кваліфікованими спеціалістами.

2.6.3. Періодичний (повторний) інструктаж проводиться згідно із затвердженою керівником підприємства програмою в кабінеті безпеки дорожнього руху або в приміщенні, що спеціально для цього обладнане, з використанням технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників.

2.6.4.

При проведенні періодичного (повторного) інструктажу водію роз’яснюються:

причини і наслідків ДТП, обставини їх скоєння;

особливості експлуатації та керування автотранспорту в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди;

умови проїзду через залізничні переїзди, що розташовані на маршрутах роботи водіїв, з нанесеними на їх схеми зонами видимості колії.

2.6.5. Запис про проведення періодичного (повторного) інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів з безпеки руху.

2.7.

Позаплановий (спеціальний) інструктаж

2.7.1. Позаплановий (спеціальний) інструктаж проводиться з водіями підприємства в разі зафіксованого порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (далі — Правила дорожнього руху), що могло стати причиною ДТП, появи небезпечних місць і ділянок на лінії (маршруті), можливості настання особливо складних метеорологічних чи дорожніх умов, а також при необхідності доведення до водіїв наказів, які надійшли від органів державної влади.

2.7.2. Позаплановий (спеціальний) інструктаж може проводиться в кабінеті безпеки дорожнього руху або в диспетчерських на підприємствах. В окремих випадках текст позапланового інструктажу може передаватись по гучномовцю під час виїзду водіїв за межі підприємства, а також через мобільні телефони.

2.7.3. Запис про проведення позапланового (спеціального) інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів з безпеки руху.

 

III. Стажування водіїв КТЗ

3.1. Стажування водіїв проводиться з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв КТЗ.

3.2. Стажування проводиться з водіями, які мають посвідчення водія на право керування будь-якими категоріями транспортних засобів A, B, C або D, але які протягом 12 і більше місяців до прийняття на відповідну роботу не працювали водіями або приймаються на роботу водіями вперше.

Такі водії допускаються до керування КТЗ після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі

не менше 30 годин.

3.3. Стажування також проводиться при переведенні водіїв на нові для них марки або моделі КТЗ. У такому випадку стажування проводиться

не менше 8 годин.

3.4. Для водіїв, перелічених у пунктах 3.2 та 3.3 цього Порядку, проходження стажування є

обов’язковим при прийнятті їх на роботу.

3.5. Керівник підприємства затверджує програму стажування, яка включає в себе перевірку та відпрацювання навичок водія щодо безпечної роботи на КТЗ тієї марки чи моделі, яку буде за ним закріплено.

3.6.

Програма стажування повинна включати такі розділи:

робота на внутрішній території підприємства;

робота на лінії (маршруті);

контрольна поїздка.

3.7.

До програми стажування в обов’язковому порядку входять такі питання:

вивчення схеми руху пішоходів і транспорту територією підприємства;

передрейсова підготовка транспортного засобу та робочого місця;

рух і розворот заднім ходом;

гальмування і зупинка на різних швидкостях, які включають екстрену зупинку відповідно до умов дорожнього руху;

використання дзеркал заднього виду;

вибір швидкості руху, інтервалу, дистанції і радіуса повороту залежно від завантаження і габаритів КТЗ;

передбачення появи небезпечних об’єктів, які рухаються, що може призвести до ДТП;

рух у нічний час;

відкриття і закриття дверей салону на зупинках, виконання правил посадки і висадки пасажирів (для автобусів).

3.8. Стажування водіїв проводиться під керівництвом водія-інструктора.

3.9. Для водія при прийнятті на роботу з іншого підприємства, якщо він керував аналогічним КТЗ, проводиться тільки контрольна поїздка під керівництвом водія-інструктора.

3.10. Якщо водій направляється на стажування чи контрольну поїздку, йому видається лист стажування (

додаток 3).

3.11. Під час контрольної поїздки водій-інструктор спостерігає за вмінням стажиста керувати відповідною маркою КТЗ, дотримуватися Правил дорожнього руху, умов перевезень, графіка та режиму руху.

3.12. Після закінчення стажування чи контрольної поїздки, за поданням водія-інструктора приймається рішення про допуск водія до роботи, про що робиться відповідний запис у листі стажування.

3.13. Листи стажування передаються у відділ кадрів підприємства, де після перевірки правильності і повноти їх заповнення зберігаються разом з особовою справою водія.

3.14. У дорожніх листах на автомобілі, які видаються стажистам, робиться відмітка про проходження стажування або контрольної поїздки.

Заступник директора Державного департаменту автомобільного транспорту В. Гербеда

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення інструктажів та

стажування водіїв колісних

транспортних засобів

ЖУРНАЛ

реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху

№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

Примітки

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Додаток 2

до Порядку проведення інструктажів та

стажування водіїв колісних

транспортних засобів

ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з безпеки руху

№ з/п

Дата

Вид інструктажу: первинний, передрейсовий (цільовий), періодичний (повторний), позаплановий (спеціальний)

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

Примітки

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку проведення інструктажів та

стажування водіїв колісних

транспортних засобів

Лист стажування

Наказом по підприємству від _____________ № ______ водій ______________, прийнятий на роботу на транспортний засіб (модель) __________ (посвідчення водія серії _____ № ________ категорії _______, стаж роботи з ______ року), направляється для проходження стажування з _____________ до ______________ в обсязі ______ годин.

Число, місяць

Часи роботи

Кількість відпрацьованих годин

Маршрут

Пробіг

Підпис водія-інструктора

початок

кінець

I. Робота на внутрішній території підприємства

1.

2…

II. Робота на лінії (маршруті)

1.

2…

III. Контрольна поїздка

1.

2…

Зауваження щодо роботи стажиста:

1.

2…

Підпис Водій Водій-інструктор
   Висновок   

Допустити (не допустити) до роботи на (марка КТЗ) ________________________________________________.

Посадова особа з безпеки дорожнього руху _____________________ (підпис)

Дата

Водій-інструктор ____________________ (підпис)

Дата

Ознайомлений: керівник водія __________________ (підпис)

Дата

 коментар редакції

Перевізники зобов’язані вести журнали реєстрації інструктажів з безпеки руху

Будь-який водій колісного транспортного засобу скаже, що для безпечного дорожнього руху достатньо того, щоб усі транспортні засоби були справними, усе дорожнє покриття було цілим та якісним і решта учасників дорожнього руху дотримувалася правил. Будь-який перевізник скаже, наскільки реальна ситуація далека від цього. Але будь-який перевізник повинен знати, що з набуттям чинності цим Порядком (з 1 вересня 2008 року) на підприємстві так само свято, як журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, повинні зберігатися і своєчасно заповнюватися (до речі, аналогічні за формою) журнали реєстрації інструктажів з безпеки руху. Судячи з усього, не варто чекати окремого розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов (невиконання приписів Закону України «Про автомобільний транспорт»), краще не давати для цього зайвих підстав. Тому ми й наводимо тут усі необхідні форми.

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі