Теми статей
Обрати теми

Відповідальність за несвоєчасну сплату податку з доходів та соцвнесків

Редакція ПБО
Стаття

Відповідальність за несвоєчасну сплату податку з доходів та соцвнесків

 

В умовах нинішньої несприятливої економічної ситуації багато роботодавців виявилися не в змозі не лише своєчасно виплачувати заробітну плату своїм працівникам, а й своєчасно сплачувати податок з доходів та внески до соціальних фондів, які нараховуються на заробітну плату та утримуються з неї. У межах цієї статті розглянемо, яку відповідальність передбачено за несвоєчасну сплату податку з доходів та соціальних внесків.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 1533

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон № 1105

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Інструкція № 36

— Інструкція про порядок перерахування, обліку і витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

Інструкція № 339

— Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

Порядок № 123

— Порядок виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. № 123.

 

Скрутне фінансове становище підприємств позначається на тому, що все частіше мають місце затримки виплати заробітної плати, а також несвоєчасно сплачуються податок з доходів та внески до фондів соціального страхування.

Нагадаємо: у разі затримки виплати заробітної плати на один і більше календарних місяців роботодавці зобов’язані нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати (

ст. 34 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та ст. 1 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III . Наявність у підприємства заборгованості перед працівниками із заробітної плати є підставою для притягнення посадових осіб такого підприємства до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і навіть кримінальної відповідальності.

Однак завдання цієї статті — з’ясувати, яку відповідальність передбачено чинним законодавством для підприємства та його посадових осіб у разі, коли податок з доходів та соціальні внески було нараховано та утримано, але перераховано несвоєчасно.

Зауважимо: несвоєчасною вважається сплата податків та внесків пізніше строків, передбачених чинним законодавством. Строки сплати податку з доходів та внесків до соціальних фондів при виплаті заробітної плати за першу і за другу половину місяця наведено у статті «Внески до соціальних фондів. Ставки внесків до соціальних фондів» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 15.

 

Несвоєчасно перерахували податок з доходів: що загрожує?

У разі

виплати заробітної плати податок з доходів підлягає сплаті одночасно із отриманням грошових коштів на виплату заробітної плати в банку (одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування грошових коштів на картрахунок працівника) (п.п. 8.1.2 Закону № 889), а в разі виплати заробітної плати в натуральній формі або з каси підприємства (тобто з виручки) — протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати (п.п. 8.1.4 Закону № 889).

Згідно з

п.п. «а» п. 20.2 Закону № 889 при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету податку з доходів платника податку, що здійснюються особами, визначеними податковими агентами, фінансово відповідальними є такі особи.

Розмір штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм

Закону № 889 та підстави для їх застосування визначаються законом, що регулює такі питання, якщо інше не встановлено нормами цього Закону (п. 20.1 Закону № 889).

Відповідно до

п.п. 17.1.9 Закону № 2181 у разі, коли платник податків здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов’язковою передумовою такої виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов’язання щодо такого податку.

Однак у разі несвоєчасної сплати податку з доходів при виплаті заробітної плати штраф, передбачений

п.п. 17.1.9 Закону № 2181, не застосовується. Підприємство повинно сплатити такий штраф тільки у випадку, якщо при перевірці виявлено, що виплату заробітної плати було здійснено без попереднього нарахування або неповного нарахування податку з доходів. Із цим згодні і податківці (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 6, с. 47). Водночас у зазначеній консультації, а також у листі ДПАУ від 10.06.2008 р. № 11856/7/17-0717 податківці згадують про те, що в разі несвоєчасного перерахування до бюджету податку з доходів податковий орган нараховує податковому агенту пеню на підставі п.п. 16.1.2 Закону № 2181. На нашу думку, у цій ситуації про нарахування пені на підставі цього підпункту Закону № 2181 не може бути й мови, оскільки вона нараховується тільки при несвоєчасній сплаті узгодженого податкового зобов’язання. У цьому випадку узгодженого зобов’язання немає з тієї причини, що Податковий розрахунок за формою № 1ДФ не є податковою декларацією.

Відповідно до

ст. 1634 КУпАП за неперерахування податку з доходів при виплаті доходів посадові особи підприємства несуть адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (від 34 до 51 грн.), а в разі повторного порушення протягом року — від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.).

Протокол про встановлення адміністративного порушення складається посадовими особами податкової служби під час документальної перевірки підприємства та передається до суду для прийняття відповідного рішення. Адміністративний штраф може бути накладено тільки за рішенням суду.

Відповідно до

ч. 2 ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду, стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці, з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше ніж через три місяці з дня його виявлення.

Таким чином, якщо на момент перевірки податковим органом податок з доходів, утриманий з виплаченої заробітної плати, буде перераховано до бюджету, то адміністративне стягнення може бути накладено, якщо минуло не більше трьох місяців із дня фактичної сплати податку з доходів. Якщо ж до перевірки податок з доходів не буде перераховано до бюджету, адміністративний штраф може бути накладено на посадових осіб підприємства не пізніше ніж через три місяці з дня складання протоколу про встановлення адміністративного правопорушення.

Якщо

заробітну плату нараховано, але не виплачено, податок з доходів підлягає сплаті протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано, але не виплачено заробітну плату (п.п. 8.1.2 Закону № 889).

При порушенні зазначеного строку сплати податку з доходів штраф, передбачений

п.п. 17.1.9 Закону № 2181, на нашу думку, до підприємства застосовуватися не повинен, оскільки був відсутній факт виплати доходу.

Щодо адміністративного стягнення, то відповідно до

ст. 1634 КУпАП воно накладається за неперерахування податку з доходів при виплаті. Оскільки заробітна плата не виплачувалася, адміністративний штраф у цьому випадку застосовуватися також не повинен.

 

Якщо несвоєчасно сплатили внески до Пенсійного фонду

Внески до Пенсійного фонду в частині нарахувань підлягають сплаті одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів на оплату праці, у тому числі в безготівковій формі або з виручки від реалізації (

абзац восьмий ч. 6 ст. 20 Закону № 1058, абзац перший п.п. 5.1.5, абзац перший п.п. 5.1.6 Інструкції № 21-1).

Щодо внесків до Пенсійного фонду в частині утримань, то вони сплачуються не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому виплачується заробітна плата

(п.п. 5.2.2, абзац перший п.п. 5.1.4 Інструкції № 21-1), а для гірничих підприємств — не пізніше 28 календарних днів із дня закінчення звітного місяця (п.п. 5.2.2, абзац другий п.п. 5.1.4 Інструкції № 21-1).

У разі якщо заробітну плату нараховано, але не виплачено, внески до Пенсійного фонду має бути сплачено не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано, але не виплачено заробітну плату (

абзац четвертий п.п. 5.1.6, п.п. 5.2.2, абзац перший п.п. 5.1.4 Інструкції № 21-1), а для гірничих підприємств — не пізніше 28 календарних днів із дня закінчення звітного місяця (абзац п’ятий п.п. 5.1.6, п.п. 5.2.2, абзац другий п.п. 5.1.4 Інструкції № 21-1).

Згідно з

ч. 12 ст. 20 Закону № 1058 страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану підприємства-платника.

Що ж загрожує підприємству, якщо воно порушило строки сплати пенсійних внесків, установлені чинним законодавством?

Відповідно до

п. 2 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) органи Пенсійного фонду накладають на підприємство штраф залежно від строку затримки платежу*:

до 30 календарних днів включно — 10 % суми недоплати;

до 90 календарних днів включно — 20 % суми недоплати;

понад 90 календарних днів 50 % суми недоплати.

* 5 березня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» норми якого змінюють міру відповідальності за порушення пенсійного законодавства. На момент підготовки матеріалу Закон не підписано Президентом України. У разі його підписання (про що ми обов’язково повідомимо на сторінках газети) штраф за несвоєчасну сплату страхових внесків накладатиметься в розмірі 10 % своєчасно не сплачених внесків.

Підставою для прийняття рішення про накладення штрафу є дані картки особового рахунка страхувальника.

Крім того, згідно з

п. 10.1 Інструкції № 21-1 на суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачених штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. При цьому під простроченою заборгованістю розуміється сума ненарахованих та/або несплачених у встановлені строки страхових внесків (ч. 2 ст. 106 Закону № 1058).

Кількість днів прострочення розраховується з першого календарного дня, наступного за днем настання строку відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником включно.

Звертаємо увагу, що пеня на пеню не нараховується (

п. 10.4 Інструкції № 21-1).

За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків та фінансових санкцій з вини банків пеня нараховується таким банкам у розмірі 0,1 % зазначених сум за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування).

Зауважимо: на практиці і сума штрафу, і сума пені розраховуються органами Пенсійного фонду.

Відповідно до

п. 7 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 за несплату або неповну сплату авансових платежів на страхувальника накладається штраф у розмірі 50 % суми несплачених або несвоєчасно сплачених авансових платежів. При цьому під авансовими платежами розуміються страхові внески, що перераховуються Пенсійному фонду при виплаті доходів протягом базового звітного періоду, за який їх нараховано (ч. 6 ст. 20 Закону № 1058). Так, у разі неперерахування авансових платежів до Пенсійного фонду при виплаті відпускних, винагород за цивільно-правовими договорах тощо підприємству загрожує штраф у розмірі 50 % суми несплачених авансових платежів. Підставою для прийняття рішення про накладення такого штрафу є акт документальної перевірки органами Пенсійного фонду.

Зауважимо: фінансові санкції загрожують підприємству незалежно від того, буде несвоєчасно сплачені внески оплачено страхувальником самостійно до початку перевірки чи їх виявлять контролюючі органи Пенсійного фонду під час документальної перевірки.

Крім накладення штрафу на страхувальника, посадові особи підприємства, винні у вчиненні правопорушення (у нашому випадку — у несвоєчасному перерахуванні пенсійних внесків), притягуються до адміністративної відповідальності.

Відповідно до

п. 2 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058 за порушення встановленого порядку нарахування та строків сплати страхових внесків на посадових осіб підприємства накладається штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.). При повторному вчиненні такого правопорушення протягом року розмір штрафу становитиме від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)*. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення (ч. 1 ст. 38 КУпАП).

* У разі підписання Президентом України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» розмір адміністративного штрафу за несвоєчасну сплату страхових внесків, у тому числі авансових платежів, становитиме від 25 до 50 нмдг (від 425 до 850 грн.), якщо розмір несплаченої суми не перевищує 300 нмдг (5100 грн.), або від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.), якщо розмір несплаченої суми більше 300 нмдг (5100 грн.).

Від імені органів Пенсійного фонду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в АРК, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах в містах та їх заступники на підставі документів, що свідчать про вчинення правопорушення

(ч. 17 ст. 106 Закону № 1058).

 

Несвоєчасна сплата внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підлягають сплаті одночасно із отриманням коштів на оплату праці в установах банків (

п. 4.4 Інструкції № 16), в день перерахування заробітної плати на поточні рахунки працівників в установах банків (абзац перший п. 4.6 Інструкції № 16).

У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески мають бути перераховані до Фонду не пізніше за день, установлений для виплати заробітної плати за другу половину місяця.

Якщо заробітна плата виплачується з виручки від реалізації або в натуральній формі, страхові внески підлягають сплаті не пізніше дня, наступного за днем виплати заробітної плати (

абзац другий п. 4.6 Інструкції № 16).

При несвоєчасній виплаті заробітної плати внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сплачуються при фактичній виплаті заробітної плати у відповідні для форми виплати строки (

п. 4.4 Інструкції № 16).

Відповідно до

абзацу третього ч. 1 ст. 30 Закону № 2240 за несвоєчасну сплату внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності при перевірці органами Фонду на підприємство накладається штраф у розмірі 50 % сум належних до сплати страхових внесків за весь період, що минув з дня, коли страхувальника було взято на облік. Однак, як зазначається в листі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.04.2006 р. № 05-31-850, на практиці штраф застосовується в розмірі 50 % суми належних до сплати страхових внесків, а не від суми внесків за весь період з моменту взяття на облік.

Крім штрафів, за порушення строку сплати страхових внесків передбачено стягнення пені.

Пеня розраховується виходячи з

120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на всю суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк (п. 5 Порядку № 123, абзац третій п. 5.2 Інструкції № 16). При цьому моментом сплати вважається день виникнення недоїмки, тобто при розрахунку пені слід застосовувати ставку НБУ, що діє на день виникнення недоїмки.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за днем отримання заробітної плати (із дня виникнення недоїмки), та закінчується в день приймання банком платіжного доручення на сплату внесків до Фонду. При цьому недоїмкою вважається несплачена в установлені строки різниця між нарахованими страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг (допомога по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога на поховання тощо).

Пеня на суму недоїмки

не нараховується тільки в тому випадку, якщо існувала заборгованість Фонду перед страхувальником і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки (п. 6 Порядку № 123). Надмірно перераховану суму пені має бути повернено страхувальнику за його письмовою заявою.

Якщо внески сплачено несвоєчасно з вини банківської установи (відбулося несвоєчасне списання з рахунка та зарахування до Фонду), пеню має сплатити така банківська установа. При цьому підприємство-страхувальник звільняється від відповідальності за несвоєчасне зарахування суми страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, уключаючи нараховану пеню та штрафні санкції (

п. 5.7 Інструкції № 16).

Відповідно до

ст. 1655 КУпАП за несвоєчасне перерахування внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності посадові особи підприємства притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.), а в разі повторного такого порушення протягом року — від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.). Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення (ч. 1 ст. 38 КУпАП). Зауважимо: розглядати справи про адміністративні порушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його заступники, керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в АРК, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники (ч. 2 ст. 24411 КУпАП).

Звертаємо увагу: якщо підприємство самостійно

перераховує належні до сплати суми страхових внесків та пеню в повному обсязі, а також повідомляє робочий орган Фонду про факт виявлення помилки та перерахування нарахованих страхових внесків та пені до початку перевірки органом Фонду, штрафи не застосовуються (п. 8 Порядку № 123).

 

Несвоєчасно сплатили внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття підлягають сплаті одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці, у тому числі в безготівковій чи натуральній формі, або виручки від реалізації товарів (послуг) (

абзац перший ч. 3 ст. 17 Закону № 1533).

Відповідно до

абзацу другого ч. 1 ст. 38 Закону № 1533 у разі несвоєчасної сплати страхових внесків або неповної їх сплати страхувальники повинні сплатити суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню. Штраф накладається в розмірі прихованої суми виплат, на які налічуються страхові внески, а в разі повторного порушення — у трикратному розмірі такої суми.

Однак згідно з роз’ясненнями Фонду соціального страхування на випадок безробіття (див.

лист від 08.01.2003 р. № ДЦ-09-43) штраф застосовується до підприємства-страхувальника тільки в разі, якщо під час перевірки виявлено, що суму заробітної плати, на яку нараховуються внески, не відображено в розрахунковій відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Якщо ж у розрахунковій відомості відображено суму коштів, на яку має бути нараховано страхові внески, але на неї внески не нараховано або нараховано, але сплачено несвоєчасно, нараховується тільки пеня.

Пеня обчислюється виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Відповідно до роз’яснень, наданих у

листі Державного центру зайнятості від 23.03.2001 р. № ДЦ-05-901 ставка НБУ приймається на момент сплати, а саме на день отримання заробітної плати, установлений у банківській установі, тобто на день, коли має бути сплачено страхові внески.

Відповідно до

п. 9.4 Інструкції № 339 нарахування пені здійснюється починаючи з наступного дня після настання строку сплати страхових внесків до дня сплати включно. Якщо строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то пеня нараховується починаючи з наступного робочого дня після вихідного (святкового) дня. У разі несвоєчасного зарахування страхових внесків на рахунок Фонду пеню сплачує банківська установа. При цьому з платника пеня не стягується.

Згідно зі

ст. 1653 КУпАП за несвоєчасну або неповну сплату страхових внесків на посадових осіб підприємства накладається штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.), а за повторне аналогічне порушення протягом року — від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.). Відповідно до ч. 1 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення. Від імені Фонду розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в АРК, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники (ч. 2 ст. 2449 КУпАП).

Якщо роботодавець самостійно до початку перевірки виявив помилки, правильно донарахував страхові внески, розрахував пеню та перерахував до Фонду соціального страхування на випадок безробіття відповідні суми, то до такого страхувальника та його посадових осіб штрафні санкції не застосовуються (див.

лист Державного центру зайнятості від 17.05.2006 р. № ДЦ-09-2529/0/6-06).

Таким чином, якщо до початку перевірки підприємство сплатило суму внесків, які не було перераховано в установлений строк, воно має розрахувати та сплатити тільки пеню.

 

Якщо несвоєчасно перерахували внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (далі — ФССНВ) підлягають сплаті одночасно із отриманням грошових коштів у банку на виплату заробітної плати в день перерахування заробітної плати на поточні рахунки працівників (

абзац другий п. 4.12 Інструкції № 36).

Якщо заробітна плата виплачується з виручки або в натуральній формі, внески до ФССНВ підлягають сплаті не пізніше наступного дня після виплати заробітної плати (

абзац четвертий п. 4.12 Інструкції № 36).

За несвоєчасну сплату страхових внесків зі страхувальників стягується пеня

(ч. 2 ст. 52 Закону № 1105). Накладення штрафних санкцій на підприємство чинним законодавством не передбачено.

Пеня нараховується виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк (

п. 5.1 Інструкції № 36). Пеня нараховується починаючи з наступного дня після отримання заробітної плати до дня сплати недоїмки включно. Пеня на пеню не нараховується.

Якщо внески було перераховано несвоєчасно з вини банківської установи, пеня сплачується такою банківською установою за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування). При цьому з підприємства-страхувальника пеня за ці дні не стягується.

Відповідно до

ст. 1654 КУпАП за несвоєчасну сплату страхових внесків посадові особи підприємства притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.) , а при повторному порушенні строків сплати страхових внесків — від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.). Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення (ч. 1 ст. 38 КУпАП). Від імені ФССНВ розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в АРК, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних і міських відділень виконавчої дирекції Фонду.

Для зручності всі види відповідальності, передбачені чинним законодавством за несвоєчасну сплату податку з доходів та внесків до фондів соціального страхування, наведемо в таблиці.

 

Відповідальність за неперерахування до бюджету податку з доходів та несвоєчасну сплату внесків до фондів соціального страхування

Вид правопорушення

Фінансова санкція

Адміністративна відповідальність

Підстава

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення правопорушення

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення правопорушення

1

2

3

4

5

6

Неперерахування до бюджету податку з доходів при виплаті доходу

Попередження або штраф у розмірі від 2 до 3 нмдг (від 34 до 51 грн.)

Штраф від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.)

Ст. 1634 КУпАП

Несвоєчасна сплата внесків до Пенсійного фонду

 

Штраф залежно від строку затримки платежу:

— до 30 календарних днів включно — 10 % суми недоплати;

— до 90 календарних днів включно — 20 % суми недоплати;

— понад 90 календарних днів — 50 % суми недоплати

Пеня нараховується на суми несвоєчасно сплачених страхових внесків та штрафних санкцій у розмірі 0,1 % зазначених сум за кожний день прострочення платежу (з першого календарного дня, наступного за днем настання строку сплати платежу, до дня його фактичної сплати включно)

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

 

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

 

П. 2 ч. 9 ст. 106, п. 2 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058, п. 10.1 Інструкції № 21-1

 

Несвоєчасна сплата авансових платежів до Пенсійного фонду

Штраф у розмірі 50 % суми несвоєчасно сплачених авансових платежів

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

П. 7 ч. 9 ст. 106, п. 2 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058

Несвоєчасна сплата внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Штраф застосовується в розмірі 50 % сум страхових внесків, що підлягають сплаті

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Абзац третій ч. 1 ст. 30 Закону № 2240, п. 5 Порядку № 123, абзац третій п. 5.2 Інструкції № 16, ст. 1655 КУпАП

Пеня розраховується виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати (день виникнення недоїмки), нарахованої на всю суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк

Несвоєчасна сплата внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Пеня обчислюється виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Ч. 1 ст. 38 Закону № 1533, ст. 1653 КУпАП

Несвоєчасна сплата внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Пеня нараховується виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 52 Закону № 1105, п. 5.1 Інструкції № 36, ст. 1654 КУпАП

 

Матеріал цієї статті допоможе роботодавцям зорієнтуватися в тому, які види фінансових санкцій загрожують їм у разі несвоєчасної сплати податку з доходів та внесків до фондів соціального страхування, а також які види адміністративної відповідальності передбачено для посадових осіб підприємства за відповідні правопорушення.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі