Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок заповнення звіту Ф4-ФССзТВП за I квартал 2009 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 29
Друк
Стаття

Порядок заповнення звіту Ф4-ФССзТВП за I квартал 2009 року

 

У зв’язку зі змінами ставок внесків до соціальних фондів, у тому числі й до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності, змінено форму звітності Ф4-ФССзТВП. Про порядок її заповнення та про особливості заповнення такого звіту за I квартал 2009 року йтиметься в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Строки подання звітності

Згідно з

п. 7.3 Інструкції № 16 страхувальники щоквартально складають у двох примірниках наростаючим підсумком з початку року звіт за формою Ф4-ФССзТВП із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачених на виплату допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Звіт страхувальника-роботодавця подається з підписами керівника і головного бухгалтера та завіряється печаткою страхувальника.

Один примірник звіту за формою Ф4-ФССзТВП

не пізніше 20-го числа наступного за звітним періодом місяця подається до органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, другий з відміткою працівника органу Фонду про подання — залишається в бухгалтерії страхувальника. Отже, кінцевий строк подання звіту до органів Фонду — не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця (20.04; 20.07; 20.10; 20.01).

Щодо заповнення звіту про нараховані внески, перерахування і витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою Ф4-ФССзТВП та додатка до нього за формою Ф14

постановою правління Фонду від 18.05.2006 р. № 48 затверджено Методичні рекомендації.

Згідно із

Загальними положеннями Методичних рекомендацій № 48, якщо граничний строк подання звіту збігається зі святковим або вихідним днем, то цей строк переноситься на перший робочий день, наступний за таким святковим або вихідним днем.

Звіт за формою Ф4-ФССзТВП за I квартал 2009 року подається не пізніше 21 квітня 2009 року. Тобто останнім днем здавання звіту є 21 квітня 2009 року. Це пов’язане з тим, що 20 квітня 2009 року є вихідним днем.

Відповідно до

п.п. 7.5.1 Інструкції № 16 страхувальник має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання звітності відіслати звіт за адресою органу Фонду поштою з повідомленням про вручення.

У разі втрати або псування поштового відправлення страхувальник протягом п’яти робочих днів із дня отримання повідомлення про втрату або псування поштового відправлення зобов’язаний відіслати поштою або подати особисто (за його вибором) органу Фонду другий примірник звіту.

Оформлення зазначених поштових відправлень здійснюється згідно з

Порядком оформлення поштових відправлень із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів та декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

Форму звітності щодо коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Порядок її надання та обліку затверджено

постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.08.2004 р. № 21.

Останні зміни до звіту за формою Ф4-ФССзТВП було внесено

постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.01.2009 р. № 10-ос. Тобто звіт за I квартал 2009 року подається за новою формою.

 

Порядок заповнення окремих рядків звіту

Розглянемо порядок заповнення окремих рядків звіту Ф4-ФССзТВП з урахуванням змін, які було внесено до форми такого звіту

постановою № 10-ос.

Розділ II. «Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески /Таблиці II, II.A/»

У таблиці «Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески» відображаються нараховані суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (у межах максимальної суми заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески) за звітний період, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з

Інструкцією № 5 та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, з яких справляються страхові внески.

У першому рядку таблиці II зазначаються дані на початок звітного кварталу. Так, у звіті за I квартал там проставляються прокреслення, у звіті за півріччя (II квартал) — дані за попередній I квартал; у звіті за 9 місяців — дані за півріччя, а у звіті за рік — дані за 9 місяців звітного року.

Дані за квартал відображаються в розрізі відповідних місяців.

Інформація в цьому розділі (таблиці II, IIА) заповнюється в цілих гривнях.

Цифри, наведені в заголовку таблиці II, відповідають розміру страхових внесків, який установлено

ст. 1 Закону № 2213 для окремих категорій платників. Фонд оплати праці в цій таблиці проставляється в колонках із зазначенням тарифу, який необхідно застосовувати при нарахуванні страхових внесків із цієї суми фонду оплати праці.

Нагадаємо, що з 13.01.2009 р. згідно із

Законом № 799 змінилася ставка внеску до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності в частині нарахувань: з 1,5 % зменшилася до 1,4 %. У частині утримань внеску до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності його ставка залишилася без змін: 0,5 % — якщо заробітна плата дорівнює або менше прожиткового мінімуму на працездатну особу (у 2009 році — 669 грн.), 1 % — якщо заробітна плата більше прожиткового мінімуму на працездатну особу.

У зв’язку з цим

наказом правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.01.2009 р. № 10-ос було внесено відповідні зміни до звіту за формою Ф4-ФССзТВП. З’явилася колонка зі ставкою внеску 1,4 %.

Особливістю заповнення звіту за формою Ф4-ФССзТВП за I квартал 2009 року є те, що за січень 2009 року необхідно буде відобразити окремо частину фонду оплати праці за січень до 13.01.2009 р., що підлягає обкладенню внеском до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності за ставкою 1,5 %, і частину фонду оплати праці за січень з 13.01.2009 р., що підлягає обкладенню внеском до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності за ставкою 1,4 %.

Для страхувальників, які працюють за загальною системою оподаткування, сума фонду оплати праці найманих працівників як для нарахування страхових внесків, так і для їх утримання (колонки «ВСЬОГО» таблиці II), має бути однаковою.

У таблиці II.А «Заборгованість з виплати з/плати з урахуванням заборгованості за минулі роки /Без урахування суми невиплаченої з/плати останнього місяця звітного періоду/» проставляються дані про заборгованість з виплати заробітної плати найманим працівникам з урахуванням заборгованості за минулі роки. При цьому сума нарахованої, але невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду до таблиці II.А не включається. Дані рядка «На початок року» залишаються без змін протягом усього звітного року.

Розділ III. «Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків) /Таблиці III.A, III/»

Цей розділ заповнюється у гривнях з копійками.

Дані кожної графи таблиці III.A «Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)» визначаються шляхом множення даних відповідної графи таблиці II на розмір ставки страхових внесків, зазначений у заголовній частині таблиці II.

Витрати на оплату праці обкладаються внесками до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності в межах максимальної величини. У 2009 році така величина дорівнює 10035 грн.

Загальна сума страхових внесків, нарахована і утримана з початку року (сума даних із двох граф на перетині колонок «ВСЬОГО» та рядка «Всього з початку року» таблиці III.A), повинна відповідати даним рядка 2 таблиці III.

Таблиця III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування».

У рядку 1 «Заборгованість за страхувальником на початок року» відображається сума заборгованості страхувальника, що відповідає рядку 17 звіту за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

У рядку 2 «Нараховано і утримано внесків з початку року» відображається загальна сума страхових внесків, нарахована і утримана (сума даних із граф на перетині двох колонок «ВСЬОГО» та рядка «Всього з початку року» (таблиця III.A).

У рядку 11 «ВСЬОГО» відображається сума даних строк 1 — 9, уключаючи дані рядків 1.1, 3.1, 3.2 за мінусом даних рядка 10.

У рядку 12 «Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 16 - р. 11)» відображається сума заборгованості Фонду на кінець звітного періоду, яка утворюється у разі, коли перераховані до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності та виплачені страхувальником суми (рядок 16) перевищують суму нарахованих страхових внесків (рядок 11).

Розшифровка показника рядка 12 наводиться в розділі VI «Розшифровка заборгованості за Фондом (III. р. 12)» звіту.

У рядку 13 «Заборгованість за Фондом на початок року» відображається сума заборгованості Фонду, що відповідає рядку 12 звіту за минулий рік. Протягом року дані в рядку 13 залишаються без змін.

У рядку 14 «Всього зараховано» відображається загальна сума витрат страхувальника за звітний період з розшифровкою за періодами: «На початок кварталу» та «За звітний квартал» із розподілом за місяцями звітного періоду. Розшифровка даних рядка 14 розділу III за видами витрат зазначається в розділі IV «Витрати за рахунок страхових внесків».

Показник рядка 14 таблиць III має дорівнювати показнику рядка 10 таблиці IV.

У рядку 15 «Перераховано з початку року» відображається загальна сума перерахованих страхових коштів з початку року.

Розшифровка даних рядка 15 у розрізі місяців звітного кварталу провадиться в таблиці «Перерахування з початку року (III. р. 15)» звіту. У розшифровці наводяться дані про перераховані страхові внески на початок звітного кварталу і номера, дати платіжних доручень та суми, що надійшли до Фонду протягом звітного кварталу.

У рядку 16 «ВСЬОГО (р. 13 + ... + р. 15)» відображається сума даних рядків 13 — 15.

У рядку 17 «Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 11 - р. 16)» відображається сума заборгованості страхувальника на кінець звітного періоду, що виникає, якщо сума нарахованих страхових внесків та інших надходжень до Фонду за звітний період (рядок 11) більше суми витрачених і перерахованих до Фонду коштів (рядок 16).

Розшифровка даних рядка 17 провадиться в розділі V «Розшифровка заборгованості за страхувальником (III. р.17)» Звіту.

Додатково слід зазначити, що сума рядків 11 і 12 має дорівнювати сумі даних рядків 16 і 17.

Розділ IV «Витрати за рахунок страхових внесків»

Цей розділ складається з двох частин, в яких наводиться інформація про витрати, понесені безпосередньо страхувальником на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

Заповнюється він у гривнях з копійками.

У рядку 1 «По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)» заповнюються дані про кількість робочих днів, протягом яких у працівника була тимчасова непрацездатність (колонка 3), за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства, установи, організації, та суми нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нарахована починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) за звітний період (колонка 4). Дані проставляються наростаючим підсумком з початку року.

У рядку 2 «По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї» проставляються дані про кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював унаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (колонка 4). Слід мати на увазі, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

У рядку 3 «По вагітності і пологах» зазначаються дані щодо кількості робочих днів (колонка 3) та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду (колонка 4).

У рядку 4 «На поховання» зазначаються дані про факти виплаченої допомоги на поховання. У колонці 3 — кількість виплат, у колонці 4 — загальна сума виплат.

У рядку 5 «ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)» зазначаються підсумкові дані тільки про суми нарахованої та виплаченої допомоги за рахунок коштів Фонду.

У частині 2 розділу IV «Соціальні послуги» зазначаються дані про витрати, проведені безпосередньо страхувальником на соціальні послуги застрахованих особам та членам їх сімей у порядку, установленому правлінням Фонду або його відділеннями.

У рядку 14 «РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 8 + р. 9) (III. р. 14)» зазначається загальна сума витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, зарахованих у звітному періоді (з початку року) (сума рядків 5, 8, 9).

Дані рядка 14 розділу IV відповідають даним рядка 14 розділу III.

Розділ V «Розшифровка заборгованості за страхувальником (III.р.17)»

Рядки цього розділу заповнюються в разі наявності заборгованості страхувальника перед Фондом на кінець звітного періоду. Сума даних рядків 1 — 5 розділу V дорівнює даним рядка 17 розділу III Звіту. У разі заповнення страхувальником таблиці V таблиця VI не заповнюється. Заповнюється у гривнях з копійками.

У рядку 1 «Заборгованість по страхових коштах, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)» наводяться дані про суму страхових коштів, які нараховано в останньому місяці звітного періоду, але не сплачені внаслідок того, що строк виплати заробітної плати, відповідно і сплати нарахованої суми коштів до Фонду, настане в перших числах місяця, наступного за звітним періодом.

У рядку 2 «Заборгованість, пов’язана з невиплатою заробітної плати» наводяться дані про суму страхових внесків (за мінусом нарахованих витрат), нарахованих на заробітну плату, яку не виплачено. При цьому не враховуються внески останнього місяця, які відображено в рядку 1 таблиці V.

Дані цього рядка не можуть перевищувати величину, що розраховується множенням даних про заборгованість з виплати заробітної плати (рядок 2 таблиці. II.А) на страховий тариф відповідного періоду. Така заборгованість згідно із

Законом № 2240 не вважається недоїмкою.

У рядку 4 «Прострочена заборгованість, у т.ч. при натуроплаті» наводяться дані про суми коштів Фонду, не сплачених у встановлений

Законом № 2240 строк (одночасно з виплатою заробітної плати або наступного дня при виплаті натуроплати), станом на кінець звітного періоду.

Розділ VI «Розшифровка заборгованості за Фондом (III.р.12)»

Рядки в цьому розділі заповнюються в разі наявності заборгованості Фонду перед страхувальником на кінець звітного періоду (рядок 12 розділу III звіту). У разі заповнення таблиці VI таблиця V не заповнюється.

Заповнюється у гривнях з копійками.

У рядку 1 «Заборгованість, що буде погашена внесками наступного звітного кварталу» відображається різниця між сумою витрат та сумою страхових внесків, що зараховується в рахунок сплати наступного кварталу.

У рядку 2 «Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття звіту (абз. 2 п. 6.9 Інструкції № 16)» відображається така сума: якщо витрати не може бути покрито страховими внесками і в наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуванням очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується страхувальнику-роботодавцю органом Фонду після отримання від нього звіту за минулий квартал.

Зазначення даних у цьому рядку означає, що орган Фонду повинен перерахувати зазначену суму на рахунок страхувальника для відшкодування проведених ним витрат згідно із

Законом № 2240.

Сума даних рядків 1 і 2 таблиці VI дорівнює даним рядка 12 таблиці III.

Рядок 3.1 «Не відшкодовано з вини Фонду» заповнюється страхувальником у разі порушення органом Фонду з будь-яких обставин, у тому числі в результаті незадовільного фінансового стану, установленого

п. 6.9 Інструкції № 16 порядку відшкодування витрат, проведених страхувальником відповідно до Закону № 2240.

Рядок 3.2 «Заборгованість, пов’язана з невиплатою заробітної плати працівникам» заповнюється в разі, коли нараховані суми допомог, відображені в розділі IV, фактично не виплачено страхувальником (показані в колонці 7 розділу IV), але вони перевищують суму нарахованих страхових внесків та інших надходжень.

У рядку 3.3 «Заборгованість, пов’язана з надлишковим перерахуванням» наводиться сума, помилково (надмірно) перерахована на рахунки Фонду.

 

Умовний числовий приклад

Для заповнення звіту за формою Ф4-ФССзТВП за I квартал 2009 року наведемо умовні числові дані.

Приймемо, що режим роботи підприємства, за яким працювали працівники, у січні та в лютому 2009 року було встановлено з урахуванням рекомендацій, викладених у

розпорядженні КМУ від 24.11.2008 р. № 1458-р. Нагадаємо: цим розпорядженням було запропоновано такий порядок перенесення робочих днів у 2009 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями:

— з п’ятниці 2 січня — на суботу 10 січня;

— з понеділка 5 січня — на суботу 24 січня;

— з вівторка 6 січня — на суботу 7 лютого.

Щоб визначити суму внесків до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності за січень 2009 року фонд оплати праці необхідно розподілити на фонд оплати праці з 1 по 12 січня 2009 року включно та на фонд оплати праці з 13 по 31 січня 2009 року. Для цього необхідно чітко знати графік роботи кожного працівника.

У цілому ж режим роботи підприємства в січні та лютому 2009 року в нашому прикладі такий: кількість робочих днів у січні 2009 року — 19, а в лютому — 21. Отже, кількість робочих днів за графіком роботи підприємства з 1 по 12 січня 2009 року включно становить 4 робочі дні, а з 13 по 31 січня 2009 року — 15 робочих днів. Уже з урахуванням цього режиму роботи підприємства необхідно визначити графік роботи кожного працівника. Потім визначити суму зарплати кожного працівника до 13.01.2009 р. та з 13.01.2009 р. Після цього визначити фонд оплати праці з 1 по 12 січня 2009 року включно та фонд оплати праці з 13 по 31 січня 2009 року.

Додаткові дані:

— Василенко в січні 2009 року надав листок непрацездатності про його тимчасову непрацездатність з 29.12.2008 р. по 09.01.2009 р. включно. Сума лікарняних склала 315,80 грн., з них 189,48 грн. — перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, оплачені за рахунок коштів підприємства (29, 30, 31 грудня 2008 року), 126,32 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності;

— Григор’єв — пенсіонер за віком;

— Ковтуненко — інвалід II групи, про що ще у 2008 році надано копію виписки з акта огляду в МСЕК;

— Семенова хворіла з 16 по 25 березня 2009 року, про що було надано листок непрацездатності. Сума лікарняних склала 770 грн., з них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 481,25 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 288,75 грн.;

— у лютому 2009 року фізичною особою, яка не є працівником підприємства (Сеземін), виконано роботи за договором цивільно-правового характеру. Сума винагороди склала 1500 грн. Акт про виконані роботи підписано 27.02.2009 р., а суму винагороди виплачено 06.03.2009 р.;

— у березні 2009 року працівником підприємства (Авдєєнко) було виконано роботи за договором цивільно-правового характеру. Сума винагороди склала 800 грн. Акт про виконані роботи підписано 31.03.2009 р., суму винагороди виплачено 09.04.2009 р.

У таблиці наведемо суми нарахованих працівникам підприємства та фізичній особі, яка виконала роботи за договором цивільно-правового характеру, виплат за I квартал 2009 року.

 

Застраховані особи

Січень

Лютий

Березень

зарплата

лікарняні

зарплата

винагорода за ЦП-договором

зарплата

лікарняні

винагорода за ЦП-договором

Працівники

 

Авдєєнко

1000,00

1000,00

1100,00

800,00

Борисенко

1500,00

1500,00

1600,00

Василенко

1342,11

315,80

1500,00

1650,00

Григор’єв

900,00

900,00

980,00

Ткаченко

1800,00

1800,00

1900,00

Семенова

2000,00

2000,00

1300,00

770,00

Яременко

2500,00

2500,00

2600,00

Ковтуненко

1100,00

1100,00

1210,00

Федорова

1700,00

1700,00

1830,00

Мілащенко

650,00

650,00

700,00

Непрацівник

 

Сеземін

1500,00

 

Розподіл зарплати за січень 2009 року

Прізвища працівників

Загальна сума зарплати за січень

Сума зарплати за січень до 13.01.2009 р.

Сума зарплати за січень з 13.01.2009 р.

Авдєєнко

1000,00

210,53

789,47

Борисенко

1500,00

315,79

1184,21

Василенко

1342,11

157,90

1184,21

Григор’єв

900,00

189,47

710,53

Ткаченко

1800,00

378,95

1421,05

Семенова

2000,00

421,05

1578,95

Яременко

2500,00

526,32

1973,68

Ковтуненко

1100,00

231,58

868,42

Федорова

1700,00

357,89

1342,11

Мілащенко

650,00

136,84

513,16

Всього

14492,11

2926,32

11565,79

 

У загальному випадку зарплату працівників за січень 2009 року було розподілено так:

— нарахована зарплата з 01.01.2009 р. по 12.01.2009 р. включно : сума зарплати за січень : 19 x 4;

— нарахована зарплата з 13.01.2009 р. по 31.01.2009 р. : зарплата за січень : 19 x 15.

Водночас, слід мати на увазі, що Василенко хворів з 29.12.2008 р. по 09.01.2009 р. включно. Тому його нараховану зарплату за січень (1342,11 грн.) необхідно розділяти на дві частини таким чином:

— нарахована зарплата до 13.01.2009 р. — 1342,11 : 17 x 2 = 157,90 (грн.);

— нарахована зарплата з 13.01.2009 р. — 1342,11 : 17 x 15 = 1184,21 (грн.),

де 17 — кількість робочих днів відпрацьованих Василенком у січні 2009 року;

2 — кількість робочих днів відпрацьованих Василенком з 01.01.2009 р. по 12.01.2009 р. включно;

15 — кількість робочих днів відпрацьованих Василенком з 13.01.2009 р. по 31.01.2009 р.

Для заповнення звіту за формою Ф4-ФССзТВП узагальнимо необхідну інформацію в таблицях.

 

База обкладення внесками до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності за I квартал 2009 року

Періоди

Витрати на оплату праці

Зарплата, з якої утримуються страхові внески

нижче прожиткового мінімуму на працездатну особу

вище прожиткового мінімуму на працездатну особу

Січень

До 13.01.2009

2926,32

650

13842,11

З 13.01.2009

11565,79

Лютий

14650

650

14000

Березень

14870

14870

Разом

44012,11

1300

42712,11

 

Нараховано страхових внесків за I квартал 2009 року

Періоди

Нараховано страхових внесків

для роботодавців

для застрахованих осіб

1,5 %

1,4 %

0,5 %

1,0 %

Січень

43,89

161,92

3,25

138,42

Лютий

205,10

3,25

140,00

Березень

208,18

148,70

Разом

43,89

575,20

6,50

427,12

 

Перераховано страхових внесків у I кварталі 2009 року

Періоди

Перераховано

Січень

363,00

Лютий

221,16

Березень

348,35

Разом

932,51

 

Наведемо фрагмент звіту за формою Ф4-ФССзТВП за I квартал 2009 року на підставі зазначених даних.

 

img 1

img 2

img 3

img 4

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі