Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 31
Друк
Наказ від 30.01.2009 р. № 64

Міністерство економіки України

Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника

Наказ від 30 січня 2009 року № 64

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2009 р. за № 221/16237

(витяг)

 

Відповідно до підпункту 8 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, що додається.

2.

Установити, що рішення за документами щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, поданими до Міністерства економіки України до набрання чинності цим наказом, приймаються Міністерством економіки України відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом, після набрання ним чинності.

3.

Скасувати наказ Міністерства економіки України від 05.11.2008 № 633 «Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника».

<...>

Міністр економіки України Б. Данилишин

 

 

 

Затверджено наказом Міністерства економіки України від 30 січня 2009 р. № 64

Порядок погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2009 р. за № 221/16237

 

1. Цей Порядок визначає механізм погодження Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких для закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить

не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис. гривень.

2. Для погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника замовник подає у швидкозшивачі до Мінекономіки такі документи, які повинні відповідати вимогам Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (із змінами) (далі — Положення):

2.1.

У разі застосування процедури торгів з обмеженою участю:

лист-звернення на адресу Мінекономіки із обов’язковим зазначенням умов застосування цієї процедури відповідно до пункту 34 Положення, предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг);

копію протоколу (протоколів) засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури торгів з обмеженою участю, засвідчену в установленому законодавством порядку, із зазначенням переліку учасників, яких замовник планує запросити до участі в процедурі закупівлі;

засвідчену в установленому законодавством порядку копію річного плану закупівель;

проект тендерної документації, необхідної для проведення процедури закупівлі;

засвідчені замовником в установленому законодавством порядку копії експертних (дата видачі яких не перевищує один рік до дня подачі до Мінекономіки необхідного пакету документів, передбаченого підпунктом 2.1 пункту 2 цього Порядку), нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури торгів з обмеженою участю.

2.2

У разі застосування процедури закупівлі в одного учасника:

лист-звернення на адресу Мінекономіки із зазначенням умов застосування цієї процедури відповідно до пункту 83 Положення, предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг);

копію протоколу (протоколів) засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника із зазначенням умов застосування цієї процедури відповідно до пункту 83 Положення, предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), засвідчену в установленому законодавством порядку;

проект договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг із додатками;

техніко-економічне обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, заповнене за формою згідно з

додатком 1;

засвідчену в установленому законодавством порядку копію річного плану закупівель;

засвідчені замовником в установленому законодавством порядку копії експертних (дата видачі яких не перевищує один рік до дня подачі до Мінекономіки необхідного пакету документів, передбаченого підпунктом 2.2 пункту 2 цього Порядку), нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника;

засвідчені замовником копії договорів або інших документів, що підтверджують наявність в учасника авторських прав, у разі закупівлі, пов’язаної із захистом авторських прав;

у зв’язку з потребою здійснення додаткових поставок первинним учасником, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи послугами, замовником надаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії договору (договорів) про закупівлю (із додатками) з первинним учасником, звіту (звітів) про проведення процедури закупівлі, а також експертні, нормативні, технічні документи, які підтверджують, що зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи отриманими послугами;

у зв’язку з необхідністю виконання додаткових будівельних робіт засвідчені в установленому законодавством порядку копії головного договору (договорів) про закупівлю (із додатками), звіту (звітів) про проведення процедури закупівлі та документ розробника проекту щодо необхідності виконання додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які через непередбачувані обставини стали необхідними для виконання цього проекту, за умови, що договір буде укладено з учасником таких робіт, якщо роботи технічно чи економічно пов’язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору;

для юридичних осіб — засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів учасника, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на заняття певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання договору про закупівлю;

для фізичних осіб — копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу в разі відсутності паспорта та ідентифікаційного номера;

для фізичних осіб — підприємців — копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу в разі відсутності паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на заняття певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання договору про закупівлю;

у разі закупівлі нерухомого майна замовником надаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності учасника на нерухоме майно, звіт про оцінку нерухомого майна.

3.

Мінекономіки має право звернутися до замовника для отримання документів, які підтверджують, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюватиметься у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні, а також:

довідки Державного комітету статистики України, Державної інспекції з контролю за цінами, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, Торгово-промислової палати України, регіональних торгово-промислових палат або інших організацій, уповноважених надавати довідки щодо відповідності ціни предмета закупівлі, зазначеної в проекті договору, ціновій кон’юнктурі на ринках відповідних товарів, робіт і послуг;

у разі закупівлі будівельних робіт — висновок уповноваженого органу про здійснення державної експертизи відповідного проекту будівництва (за винятком об’єктів, для затвердження проекту будівництва яких висновок державної експертизи не є обов’язковим).

4.

Днем подання документів вважається дата їх реєстрації в Мінекономіки.

Відомості про прийняті на розгляд документи заносяться до електронної інформаційної бази обліку, після чого документи подаються структурним підрозділом, до функцій якого належить координація закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, на розгляд до юридичного департаменту та у разі потреби до відповідних структурних підрозділів Мінекономіки, до компетенції яких належать питання, пов’язані з закупівлею конкретних видів товарів, робіт і послуг.

5. Після розгляду документів структурними підрозділами, визначеними в абзаці другому пункту 4 цього Порядку, документи повертаються на опрацювання структурному підрозділу, до функцій якого належить координація закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Останній опрацьовує та готує проект рішення щодо погодження чи відмови застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника.

6. Протягом 30 календарних днів з дати реєстрації документів замовника Мінекономіки погоджує застосування процедури закупівлі або відмовляє в такому погодженні. Рішення про погодження застосування процедури закупівлі оформляється листом-погодженням процедури закупівлі (далі — лист-погодження) за формою згідно з

додатком 2, рішення про відмову у погодженні застосування процедури закупівлі — листом-відмовою процедури закупівлі (далі — лист-відмова) за формою згідно з додатком 3.

Розгляд звернень замовників щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника через виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі в зв’язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється Мінекономіки протягом десяти робочих днів.

У разі якщо замовник надіслав додаткові документи до раніше надісланого пакета документів, то рішення за результатами розгляду відповідного пакета документів приймається протягом 30 календарних днів з дати реєстрації додаткових документів.

7. Результати розгляду поданих документів відповідними структурними підрозділами Мінекономіки заносяться до картки опрацювання.

Форма та зміст картки опрацювання визначаються структурним підрозділом, до функцій якого належить координація закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

У разі залучення інших структурних підрозділів Мінекономіки до розгляду документів такі підрозділи в межах своєї компетенції протягом двох робочих днів здійснюють розгляд документів, поданих замовниками для погодження відповідної процедури закупівлі, та надають свої зауваження і пропозиції до них у картці опрацювання або на окремому аркуші.

На підставі картки опрацювання та з урахуванням зауважень оформляються лист-погодження із супровідним листом або лист-відмова.

8. При розгляді документів, наданих замовником до Мінекономіки для погодження процедури закупівлі, відповідальні працівники Мінекономіки зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить державну, службову або комерційну таємницю, та дотримуватися вимог законодавства у сфері державних закупівель.

9.

Мінекономіки має право додатково перевірити отриману інформацію шляхом надіслання запитів щодо підтвердження умов застосування окремих процедур закупівель до відповідних установ та організацій. При цьому строк розгляду Мінекономіки листа-звернення та документів, що додаються до нього, продовжується на строк, необхідний для отримання та опрацювання цієї інформації.

10.

Документи, передбачені пунктом 2 цього Порядку, що надійшли на адресу Мінекономіки, залишаються без розгляду, якщо:

замовник надіслав клопотання про відкликання документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

очікувана вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить менше 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис. гривень;

закупівля товарів, робіт і послуг не регулюється Положенням.

11. За наявності однієї або декількох зазначених у пункті 10 цього Порядку підстав Мінекономіки приймає рішення про залишення листа-звернення без розгляду, яке оформлюється у вигляді листа. Копія рішення протягом 30 календарних днів з дати реєстрації листа-звернення та документів, що додаються до нього, надсилається замовнику із зазначенням підстав залишення листа-звернення без розгляду.

12. Після усунення причин, що були підставою для залишення Мінекономіки листа-звернення без розгляду, замовник може повторно подати новий лист-звернення та документи, передбачені пунктом 2 Порядку.

13.

Рішення про відмову в застосуванні процедури закупівлі в одного учасника або торгів з обмеженою участю може бути прийняте у разі:

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

якщо подані документи не підтверджують наявності умов для застосування відповідної процедури, передбачених пунктами 34 і 83 Положення;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

застосування до замовника або учасника-нерезидента спеціальних санкцій у вигляді режиму індивідуального ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

14. Рішення про відмову в погодженні застосування процедури закупівлі та про залишення листа-звернення без розгляду може бути оскаржене замовником в установленому законодавством порядку до суду.

15. Мінекономіки оформляє лист-погодження або лист-відмову за підписом Міністра або уповноваженої ним посадової особи Мінекономіки.

16. Лист-погодження оформляється у двох примірниках, один з яких видається замовнику, а другий, разом з пакетом поданих документів для здійснення погодження застосування процедури закупівлі, зберігається в Мінекономіки протягом трьох років.

17. У супровідному листі зазначаються зауваження, які не впливають на погодження застосування процедури закупівлі та можуть бути виправлені замовником самостійно до укладення договору з учасником процедури закупівлі (у разі проведення процедури закупівлі в одного учасника) або направлення запрошення до участі в торгах (у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю).

18. Лист-погодження разом із супровідним листом та лист-відмова видаються уповноваженій особі замовника за умови пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та оригіналів документів, які підтверджують наявність повноважень від замовника на отримання від Мінекономіки зазначених документів, або надсилаються поштою протягом п’яти робочих днів з дня прийняття Мінекономіки відповідного рішення.

19. Лист-погодження є дійсним до моменту укладення договору про закупівлю між замовником та відповідним учасником процедури закупівлі.

20. Мінекономіки може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні чи арифметичні помилки в листі-погодженні або в листі-відмові.

21. Документи, подані на розгляд Мінекономіки щодо застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, замовнику не повертаються.

22. За достовірність поданої інформації в документах, поданих на погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, замовник несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Директор департаменту державних

закупівель В. Новик

 

 

Додаток 1
до Порядку погодження застосування процедури
торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника

 

Форма техніко-економічного обґрунтування застосування
процедури закупівлі в одного учасника

1.

Загальна інформація:

1.1. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2. Джерело фінансування закупівлі.

1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі.

2.

Замовник:

2.1. Повне найменування юридичної особи.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Відповідальний за проведення закупівлі, телефон, телефакс.

2.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника.

3.

Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Конкретне найменування товару, роботи чи послуги.

3.3. Кількість (у разі закупівлі товару).

3.4. Місце і строк (поставки товарів, виконання робіт або надання послуг).

4.

Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.

5. Умова застосування процедури закупівлі в одного учасника.

6. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.

7. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує заповнену форму.

_________________________

                                (підпис)

                     М. П.

 

 

Пояснення щодо заповнення форми техніко-економічного
обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

Місцезнаходження: назва адміністративно-територіальної одиниці (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), населений пункт, поштовий індекс, вулиця, номер будинку.

Щодо

пункту 1:

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається згідно з підпунктом 4 пункту 2 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (із змінами) (далі — Положення). Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається цифрами та словами.

Щодо

пункту 2:

Замовник зазначається відповідно до підпунктів 9 і 13 пункту 2 Положення.

Щодо

пункту 3:

Інформація про предмет закупівлі визначається відповідно до законодавства.

Щодо

пункту 4:

Учасник процедури закупівлі зазначається відповідно до підпункту 25 пункту 2 Положення. Замовник зазначає інформацію про юридичну особу відповідно до її установчих документів, а про фізичну особу — відповідно до її паспортних даних (при відсутності паспорта інформація про фізичну особу зазначається відповідно до інших документів, які згідно з законодавством посвідчують особу).

Щодо

пункту 5:

Виключний перелік умов застосування процедури закупівлі в одного учасника визначений пунктом 83 Положення.

Щодо

пункту 6:

Обґрунтування формується замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених пунктом 83 Положення, і повинно обов’язково підтверджуватися експертними, нормативними, технічними та іншими документами.

 

img 1

 

* Цей лист-погодження не є погодженням ціни предмета закупівлі

1

У разі погодження процедури закупівлі в одного учасника.

2

Очікувану вартість закупівлі необхідно зазначити з урахуванням ПДВ (або без урахування ПДВ, якщо це передбачено законодавством) у валюті, що є валютою договору про закупівлю.

 

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі