Теми статей
Обрати теми

Новини у сфері державних закупівель

Редакція ПБО
Стаття

Новини у сфері державних закупівель

 

Нещодавно спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади — Міністерством економіки було прийнято низку наказів, що стосуються реалізації норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921. У цій статті розглянемо та проаналізуємо ці документи.

Ніна КОСТЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальна інформація

З метою реалізації окремих норм

Положення № 921 Мінекономіки прийнято низку досить важливих документів, а саме:

наказ від 30.01.2009 р. № 61 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель»;

наказ від 30.01.2009 р. № 62 «Про затвердження Порядку зміни істотних умов договору про закупівлю»;

наказ від 30.01.2009 р. № 63 «Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель»;

наказ від 30.01.2009 р. № 64 «Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника»;

наказ від 30.01.2009 р. № 65 «Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю»;

наказ від 30.01.2009 р. № 66 «Про затвердження Порядку приймання та опублікування оголошень щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель».

Зазначені документи набрали чинності з 21.03.2009 р.

 

Форми документів

Зупинимося на затверджених

нових формах документів, що мають складатися тендерними комітетами замовників.

Узагалі нові форми мало чим відрізняються від попередніх, що були затверджені

наказом Міністерства економіки України від 04.04.2008 р. № 108. В основному зміни стосуються зазначення Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 28.03.2008 р. № 274 і Положення № 921 та деяких строків проведення окремих процедур закупівель.

Уповноваженим органом відповідно до

п. 10 Положення № 921 наказом від 30.01.2009 р. № 61 затверждені такі форми документів:

1) оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів;

2) оголошення про результати проведення процедури закупівлі;

3) оголошення про проведення попередньої кваліфікації;

4) звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів;

5) звіт про результати проведення процедури торгів з обмеженою участю;

6) звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань);

7) звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

8) протокол про розкриття тендерних (цінових) пропозицій;

9) протокол оцінки тендерних (цінових) пропозицій;

10) реєстр отриманих тендерних (цінових) пропозицій;

11) річний план закупівель.

Далі зупинимось на особливостях заповнення тих документів, що зазнали змін.

 

Назва документа

Особливості заповнення

1

2

Оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів

У п. 9.3 цього оголошення мінімальний строк подання тендерних пропозицій згідно з чинною редакцією Положення № 921 складає 21 календарний день. Такі ж зміни були внесені і до п. 5 звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі

У п. 2 цього оголошення зазначено, що воно готується виключно українською мовою, навіть у разі проведення закупівлі з урахуванням норм п. 15 Положення № 921 (публікація оголошення у міжнародному виданні)

Звіт про результати проведення процедури торгів з обмеженою участю

П. 6 цього звіту мінімальний строк подання тендерних пропозицій замість 10 календарних днів змінено на 14 календарних днів, що передбачено п. 36 Положення № 921

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

Ураховуючи те, що п. 74 Положення № 921 установлено, що строк подання цінових пропозицій у разі проведення запиту цінових пропозицій (котирувань) установлюється не меншим ніж 10 робочих днів з дня запрошення учасника, у п. 5 цього звіту строк збільшено з 5 робочих днів до 10 робочих днів.

Разом з тим зазначимо, що у п. 6 цього звіту так і не усунено вимогу щодо необхідності подвійного зазначення коду ЄДРПОУ учасника-переможця, а саме:

«6.1. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи). 6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)»

Протокол про розкриття тендерних (цінових) пропозицій

Слід зазначити: якщо раніше в протоколі розкриття тендерних (цінових) пропозицій фіксувалася інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією (запитом щодо цінових пропозицій), то тепер фіксується згідно зі встановленою формою виключно інформація про наявність документів, передбачених тендерною документацією (запитом щодо цінових пропозицій)

Річний план закупівель

Замовників знову зобов’язали складати Додаток до річного плану у довільній формі, у разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою від сум, зазначених у п. 5 Положення № 921, тобто у разі закупівлі товару (товарів) та послуги (послуг) до 100000 гривень, а робіт — до 300000 гривень.

Як зазначено в Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, при оприлюдненні річного плану на веб-сайті колонка 4 річного плану «Очікувана вартість предмета закупівлі» та колонка 7 «Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендернї документації (запиту цінових котирувань)» не заповнюються. При цьому на якому веб-сайті має бути оприлюднений план та в які строки, взагалі не встановлено

 

Зміна істотних умов договору

Як установлено

абз. 2 п. 84 Положення № 921, істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків, визначених порядком зміни умов договору про закупівлю, що затверджується уповноваженим органом. Зараз такий документ затверджено наказом Мінекономіки від 30.01.2009 р. № 62.

Як зазначено у

п. 2 Порядку № 62 , істотні умови договорів про закупівлю, що були укладені до набуття чинності цього документа, можуть змінюватися відповідно до встановлених умов цього Порядку та взаємною згодою сторін.

Узагалі в

Порядку № 62 закріплено дії замовника у разі зміни істотних умов договору, а саме:

— зменшення або збільшення кількості (обсягу) закупівлі товарів, робіт і послуг;

— зменшення чи збільшення ціни;

— зміна вимог щодо якості предмета закупівлі та будь-якої з його частин;

— зміна строку дії договору передачі товару, виконання робіт, надання послуг (у частині продовження);

— порядок здійснення оплати;

— відповідальність сторін.

Розглянемо особливості зміни зазначених умов.

 

Істотна умова договору

Вимоги щодо зміни істотних умов договору

1

2

Окремі номенклатурні позиції

При зміні цієї умови обов’язково повинні бути одночасно виконані такі умови:

— загальна вартість номенклатурної позиції товару, послуги, що змінюються, повинна становити не більше 5 відсотків від ціни договору про закупівлю;

— такі зміни не повинні призводити до збільшення витрат замовника;

— нова номенклатурна позиція товару, послуги за своїми характеристиками повинна відповідати умовам тендерної документації (запиту щодо цінових пропозицій)

Кількість (обсяг) товарів, робіт, послуг

Зменшення кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг залежить від реальної потреби та фінансування видатків замовника, з відповідним зменшенням ціни договору.

У разі збільшення кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг обов’язково повинні бути одночасно виконані такі умови:

— можливе одноразово протягом строку дії договору;

— якщо до дати виконання цього договору виникла не передбачена на дату набрання чинності договором необхідність у додатковій кількості (обсягах) цих товарів, робіт і послуг;

— вартість зазначеної додаткової кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг є меншою ніж 100 тис. гривень для товарів, послуг та 300 тис. гривень для робіт. Важливо: збільшення кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг можливо межах 20 відсотків ціни договору

Вимоги щодо якості предмета закупівлі та будь-якої з його частин

Зміни цієї умови договору можливі за умови, що:

— ці зміни пов’язані зі зміною номенклатурних позицій товарів, послуг відповідно до вимог Порядку № 62;

— якщо ці зміни пов’язані з покращенням умов щодо якості предмета закупівлі та будь-якої з його частин

Строк дії договору

Продовження строку дії договору можливо у разі:

— збільшення кількості (обсягів) закупівлі товарів, робіт і послуг, передбачених Порядком № 62;

— виникнення об’єктивних обставин, що спричинили затримку його виконання, у тому числі форс-мажор, затримки з фінансуванням видатків замовника, крім випадків, коли збільшення строку спричиняє виникнення у замовника додаткових грошових зобов’язань

Порядок здійснення оплати

Ця умова може змінюватись без збільшення строку від надання авансу зі сторони замовника до моменту виконання другою стороною прийнятих на себе зобов’язань

Відповідальність сторін

Зміна цієї умови можлива лише в частині, що не була визначена тендерною документацією (запитом щодо цінових пропозицій) та не суперечить вимогам законодавства України

Ціна товарів, робіт, послуг

Зміна ціни товарів, робіт, послуг (без зміни кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг) може бути пов’язана з тим, що:

— з дати набрання чинності договору про закупівлю у межах передбачених строків його виконання відбулися зміни ставок обов’язкових платежів, що безпосередньо вплинули на ціну договору пропорційно таким змінам;

— змінився встановлений згідно із законодавством органами державної статистики індекс інфляції;

— змінився курс іноземної валюти у разі встановлення у договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу;

— змінилися біржові індекси (котирування), обумовлені у договорі про закупівлю;

— збільшився розмір мінімальної заробітної плати;

— наявні підстави, передбачені порядком, визначеним будівельними нормами, установленими органами державної влади.

Крім того, ціна договору може змінюватись у разі зміни кількості (обсягу) товарів, робіт, послуг згідно з вимогами, зазначеними у п.п. 3.2 Порядку № 62

Інші істотні умови

Зміна інших істотних умов договору можлива у разі, якщо такі умови не належали до критеріїв та методики оцінки при визначенні переможця процедури закупівлі та їх зміни не призводять до виникнення додаткових витрат з боку замовника

 

Важливо знати,

що тепер замовник про зміну істотних умов договору повинен повідомити Мінекономіки шляхом надсилання основного та додаткового договорів про закупівлю протягом 3-х робочих днів з дати укладення додаткового договору разом із обґрунтуванням зміни істотних умов договору.

 

Контроль за держзакупівлями

Як передбачено

п.п. 17 п. 10 Положення № 921, однією із функцій уповноваженого органу є здійснення у межах своїх повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері закупівель. Механізм здійснення такого контролю передбачений Порядком № 63.

Відразу зауважимо, що в

Порядку № 63, на відміну від його попередника, докладно і послідовно описуються етапи проведення контрольних заходів, а також наведено деякі нові терміни.

Як і раніше, контроль за дотриманням тендерного законодавства Мінекономіки здійснює шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Розглянемо основні нововведення документа, що коментується:

1)

позапланові перевірки можуть проводиться за місцезнаходженням замовника або в формі невиїзної перевірки шляхом запиту та отримання від замовника необхідних документів, їх розгляду та аналізу. Крім того, Порядок № 63 уточнює, що зараз строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 20 робочих днів, а для планової залишився таким самим — 30 днів;

2) Мінекономіки в ході перевірки може

вимагати у замовника надання документів та відповідної інформації, а також установлювати строки їх надання. Крім того, такі документи Мінекономіки може вимагати від замовника під час розгляду скарг, поданих учасниками до укладення договору про закупівлю.

Якщо замовник не надасть зазначені документи та необхідну інформацію в установлений строк, Мінекономіки має право прийняти рішення про визнання результатів торгів недійсними, керуючись

п. 11 Положення № 921, за наявності таких результатів;

3) до участі в перевірці (за письмовим зверненням Мінекономіки) можуть

залучатися за згодою фахівці міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти;

4) під час проведення перевірки за місцезнаходженням замовника обов’язково проводитися

документальний аналіз питань, що перевіряються. У ході проведення такого аналізу перевіряється відповідність документів замовника вимогам законодавства. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання та обробки інформації замовник повинен забезпечити безперешкодний доступ до бази даних в електронному вигляді та оформлення відповідних документів на паперових носіях;

5) у разі недопущення перевіряючих до перевірки, відмови в наданні необхідних документів, інших обставин, що перешкоджають проведенню перевірки, перевіряючі складають окремий акт та вручають його замовнику. У цьому випадку перевірка вважається непроведеною. Про такі факти Мінекономіки має право інформувати правоохоронні органи;

6) результати проведення

позапланової перевірки оформляються окремим документом — актом перевірки з окремих питань. Вимоги до оформлення такого акта описано в пп. 1 — 3 гл. 3 Порядку № 63;

7) якщо під час перевірки виявлено порушення тендерного законодавства, що вплинули на

об’єктивність вибору переможця процедури закупівлі, Мінекономіки має право прийняти рішення про визнання недійсними результатів торгів, а в разі виявлення порушень тендерного законодавства — ужити інших необхідних заходів. За необхідності інформацію про результати перевірки може бути надано КМУ, Мінфіну, Антимонопольному комітету, Держказначейству, ГоловКРУ, правоохоронним органам, обслуговуючим банкам та відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування, особам, які здійснюють управління корпоративними правами замовника.

 

Погодження застосування окремих процедур

Згідно з

Положенням № 921 при проведенні процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника замовнику необхідно отримати погодження на їх проведення уповноваженого органу. Механізм такого погодження регулюється Порядком № 64 і містить ряд суттєвих змін, що стосуються вимог щодо форми, змісту та переліку документів, які подаються замовниками на погодження.

Як зазначено у

п. 1 Порядку № 64 , цей документ визначає механізм погодження Мінекономіки застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких для закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис. гривень. Раніше ця процедура розповсюджувалася на процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнювала або перевищувала 500 тис. гривень та на всі процедури закупівлі в одного учасника.

Тепер зупинимося на вимогах щодо документів, які замовники подають до Мінекономіки.

По-перше, до переліку документів додано

копії річного плану закупівель (а враховуючи норми, передбачені Порядком № 61, річний план має бути тепер надано з додатком). Також звернуто увагу на те, що засвідчені замовником копії експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури торгів з обмеженою участю або закупівлі в одного учасника, мають бути не більше ніж річної дати з дати їх видачі до дня подання до Мінекономіки необхідного пакета документів.

По-друге, необхідно звернути увагу на

зміст протоколу засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, в якому має бути відображено:

— умову застосування процедури відповідно до

п. 83 Положення № 921;

— предмет закупівлі;

— конкретне найменування товару, роботи чи послуги;

— очікувану вартість закупівлі;

— джерело фінансування закупівлі;

— орієнтовний термін (строк) поставки товарів (виконання робіт, надання послуг).

У разі застосування процедури торгів з обмеженою участю

протокол засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури торгів з обмеженою участю повинен містити перелік учасників, яких замовник планує запросити до участі в процедурі закупівлі.

По-третє,

Порядком № 64 передбачено перелік нових документів, які необхідно подавати замовникам у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника до Мінекономіки. документи, подання яких раніше не було передбачено законодавством:

для юридичних осіб засвідчені в установленому порядку копії установчих документів учасника, свідоцтва про його державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на заняття певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання договору про закупівлю;

для фізичних осіб — копія паспорта, або іншого документа, що посвідчує особу в разі відсутності паспорта та ідентифікаційного номера;

для фізичних осіб — підприємців — копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу в разі відсутності паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на заняття певним видом господарської діяльності, необхідної для виконання договору про закупівлю;

у зв’язку з потребою здійснення додаткових поставок первинним учасником — окрім копії договору про закупівлю (із додатками) з первинним учасником, звіту про проведення процедури закупівлі, також подаються експертні, нормативні, технічні та інші документи, які підтверджують, що зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи отриманими послугами;

у разі закупівлі нерухомого майна — засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності учасника на нерухоме майно та звіт про його оцінку.

По-четверте, з урахуванням норм

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18.12.2008 р. № 694-VI, у п. 3 Порядку № 64 зазначено, що Мінекономіки має право звернутися до замовника для отримання документів, які підтверджують, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюватиметься у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.

По-п’яте, збільшено строк розгляду звернень замовників щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника через виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій,

з 5 до 10 робочих днів.

У разі якщо замовник надіслав додаткові документи до раніше надісланого пакета документів, то термін їх розгляду продовжується на 30 календарних днів із дати реєстрації таких документів.

По-шосте, у

п. 10 Порядку № 64 передбачені випадки, коли документи залишаються без розгляду, про що замовник інформується листом Мінекономіки, у разі якщо:

— замовник надіслав клопотання про відкликання документів, зазначених у

п. 2 Порядку № 64;

— очікувана вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить менше 100 тис. грн., а робіт — 300 тис. грн.;

— закупівля товарів, робіт і послуг не регулюється

Положенням № 921.

Також

Порядком № 64 передбачено, що після усунення причин, що були підставою для залишення Мінекономіки листа-звернення без розгляду, замовник може повторно подати новий лист-звернення та документи, передбачені п. 2 Порядку № 64.

Необхідно мати на увазі, що всі документи, подані на розгляд Мінекономіки щодо застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника,

мають бути подані у швидкозшивачі та замовнику не повертаються.

 

Оскарження процедури закупівлі

Процедура розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю визначена

Порядком № 65. Відповідно до нового Порядку скарга, що подається до Міністерства економіки, може містити підтвердження про надання скарги замовнику, найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за наявності інформації про нього в учасника, який подає скаргу.

Новими особливостями оформлення є те, що

вона скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

Що стосується інших змін оскарження процедури закупівлі, то вони пов’язані з вимогами

Положення № 921.

Як зазначено у

п. 8 Порядку № 65, Мінекономіки зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів із дати отримання скарги Мінекономіки, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Також збільшено термін прийняття рішення Мінекономіки до 20 робочих днів із дня отримання скарги (п. 13 Порядку № 65)

 

Публікація оголошень щодо закупівель

Оголошення щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг, що відповідає формам оголошень та інструкціям щодо їх заповнення, які затверджені

Порядком № 61 подаються секретарем тендерного комітету замовника відповідно до вимог, зазначених у Порядку № 66.

Зараз такі оголошення реєструються в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» у строк не пізніше п’яти календарних днів (раніше — не пізніше трьох календарних днів) від дати його отримання. Як і раніше, строк публікації оголошень — не пізніше семи днів із дати такої реєстрації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі