Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за I квартал 2009 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 34
Друк
Лист від 14.04.2009 р. № 7787/7/15-0817

Щодо податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за I квартал 2009 року

Лист Державної податкової адміністрації України від 14.04.2009 р. № 7787/7/15-0817*

 

* Див. також матеріал на с. 20.

Прим. ред.

 

Державна податкова адміністрація України направляє рекомендації щодо порядку складання звітного (нового звітного, уточнюючого) податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за I квартал 2009 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1050 «Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» внесено зміни до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303, із змінами та доповненнями, далі — Порядок № 303, якими передбачено спрямування коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища до фондів охорони навколишнього природного середовища за здійснені викиди, скиди і розміщення відходів суб’єктами господарювання — платниками збору до бюджету території за місцем знаходження джерел забруднення, крім пересувних джерел забруднення, а не до бюджету території за місцем перебування платника збору на податковому обліку в органах державної податкової служби.

Так, при здійсненні викидів та скидів стаціонарними джерелами забруднення платники збору повинні подати податкові розрахунки та сплатити збір за забруднення навколишнього природного середовища за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення, при розміщенні відходів — за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, при здійсненні викидів пересувними джерелами забруднення — за місцем перебування платника збору на податковому обліку (п. 9 Порядку № 303). Відповідно до п. 10 Порядку № 303 платники збору повинні сплатити збір — протягом 10 календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку у порядку, визначеному щодо подання податкових розрахунків.

Якщо місце подання податкового розрахунку не збігається з місцем реєстрації платника збору

, то в зазначені терміни до органу ДПС за місцем перебування платника збору на податковому обліку, такий платник збору зобов’язаний подати копію податкового розрахунку.

При цьому підприємства (установи, організації), що мають у своєму складі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, подають податкові розрахунки

з урахуванням викидів, скидів та розміщення відходів, здійснених такими філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами.

Визначення податкових зобов’язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища в 2009 році здійснюється згідно з Порядком № 303. Щодо особливостей визначення податкових зобов’язань зі збору, то розмір збору, який справляється

у разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів, збільшено з 5-тикратного на 10-тикратний (п. 8 Порядку № 303).

Відповідно до п. 11 Порядку № 303 платники перераховують суми збору одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Строк подання

податкового розрахунку за I квартал 2009 року почався з 1 квітня 2009 року по 12 травня 2009 року включно.

Форма податкового розрахунку

збору за забруднення навколишнього природного середовища, додатка до нього та Iнструкція щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 № 111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2005 за № 357/10637, із змінами і доповненнями (далі — податковий розрахунок, наказ ДПА України № 111 та Iнструкція № 111).

Форма податкового розрахунку (додатка до нього)

не змінилася. Згідно з пунктом 5 розділу II Закону України від 20 лютого 2003 року № 550-IV «Про внесення змін до Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які наберуть чинності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.

У зв’язку з цим, платники збору повинні скласти та подати звітний (новий звітний, уточнюючий) податковий розрахунок за I квартал 2009 року за діючою формою, затвердженою наказом ДПА України № 111, та у разі необхідності, додатка до нього, з урахуванням запропонованих платникам збору рекомендацій.

Виходячи з цього, зважаючи на численні запити регіональних податкових органів, платників збору та з метою упередження похибок при складанні звітного (нового звітного, уточнюючого) податкового розрахунку за I квартал 2009 року (у разі необхідності додатка до нього), усунення різнотлумачення щодо подання податкового розрахунку до відповідного органу ДПС та до внесення змін до наказу ДПА України № 111 та Iнструкції № 111

пропонуємо платникам відображати дані за діючою формою податкового розрахунку та визначати податкові зобов’язання зі збору за I квартал 2009 року з урахуванням рекомендацій, які полягають у наступному.

Подання копій податкових розрахунків здійснюється у порядку, визначеному Порядком № 303.

З урахуванням норм частини другої підпункту «з» підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», із змінами і доповненнями, у разі якщо платник вважає за необхідне у звітному (новому звітному, уточнюючому) податковому розрахунку (у разі необхідності додатка до нього) за діючою формою викласти іншу назву колонки, рядку податкового розрахунку (у разі необхідності додатка до нього) або їх виправити, доповнити відповідно до вимог Порядку № 303, то він має право це самостійно виправити, що буде узгоджуватися з нормами чинного законодавства та змістом Порядку № 303.

Так, у

рядку 5 заголовної частини податкового розрахунку «Код органу місцевого самоврядування за місцем податкової реєстрації платника за КОАТУУ» пропонуємо платнику самостійно доповнити назву цього рядку «або Код органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада) за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів за КОАТУУ».

У

колонці 8 податкового розрахунку (у разі необхідності додатка до нього) «Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги, грн. коп. (заповнюється, якщо к. 2 > к. 6 (к. 2 - к. 6) х к. 3 х к. 4 х к. 5 х 5)» у рядках 3.1, 3.2 і 3.3 і 4.1, 4.2 і 4.3 податкового розрахунку зазначається сума збору, обчисленого за понадлімітні обсяги. Звертаю увагу, що платник може самостійно виправити у назві цієї колонки коефіцієнт 5 на коефіцієнт 10, що застосовується у разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів відповідно до п. 8 Порядку № 303.

Щодо порядку подання податкового розрахунку до органів ДПС та сплати збору, то повідомляємо

.

Платник збору складає та подає звітний (новий звітний, уточнюючий) податковий розрахунок збору за I квартал 2009 року (у разі необхідності додатка до нього) та сплачує збір за забруднення навколишнього природного середовища з урахуванням норм, визначених п. 9 і п. 10 Порядку № 303, та таких

особливостей.

У разі, якщо:

платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів

на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору зобов’язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податковий розрахунок по кожному стаціонарному джерелу забруднення або спеціально відведеному для розміщення відходів місцю чи об’єкту окремо;

платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів

на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той же), то такий платник збору може подавати до відповідного органу державної податкової служби один податковий розрахунок збору за такі джерела забруднення;

місцезнаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів

не збігається з місцем перебування платника на податковому обліку (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору зобов’язаний подавати окремий податковий розрахунок за здійснення викидів пересувними джерелами забруднення (у разі їх наявності);

платник збору перебуває на податковому обліку

у місті з районним поділом, то такий платник може подавати один податковий розрахунок за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів знаходяться на території указаного міста (вказується код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) за місцем перебування платника збору на податковому обліку (міської ради)).

Платники збору повинні

сплатити збір протягом 10 календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку, з урахуванням вказаних вище особливостей, тобто не пізніше 20 травня 2009 року.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі до підпорядкованих структурних підрозділів та провести відповідну масово-роз’яснювальну роботу з платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища.

 

Заступник голови С. Чекашкін

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі