Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо включення до Реєстру неприбуткових організацій та особливостей їх оподаткування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 34
Друк
Лист від 11.02.2009 р. № 1132/6/15-0516

Щодо включення до Реєстру неприбуткових організацій та особливостей їх оподаткування

Лист Державної податкової адміністрації України від 11.02.2009 р. № 1132/6/15-0516

 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист Фонду <...> щодо можливості включення Установи <...> до Реєстру неприбуткової організації та установ за ознакою неприбутковості (0011), а також з питань оподаткування окремих видів доходів податком на прибуток та ПДВ і повідомляє.

Можливість включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі — Реєстр) та особливості оподаткування неприбуткових організацій та установ передбачено п. 7.11 ст. 7 Закону України від 28.12.94 № 334 «Про оподаткування прибутку підприємств» із внесеними змінами та доповненнями (далі — Закон № 334).

Відповідно до абзацу «г» п.п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334 до Реєстру включаються інші, ніж визначені в абзаці «б» п.п. 7.11.1 юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

Порядком визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 03.07.2000 № 355, встановлено, що вищезгаданим юридичним особам присвоюється ознака неприбутковості — (0011).

Отже,

включення до Реєстру та присвоєння відповідної ознаки неприбутковості організаціям (установам), перелік яких визначено п.п. 7.11.1, в цілях пільгового оподаткування податком на прибуток окремих доходів здійснюється державними податковими органами на підставі поданих разом із заявою за формою 1-РН статутних (установчих) документів за умови дотримання положень п. 7.11 ст. 7 Закону № 334.

Стосовно питання оподаткування

, то відповідно до п.п. 7.11.5 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334 від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці «г» підпункту 7.11.1, отримані у вигляді:

— коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності;

— пасивних доходів;

— дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Водночас у разі

, коли доходи неприбуткових організацій цієї групи, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених п.п. 7.11.5, на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25 відсотків від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового року), така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою п. 10.1 ст. 10 цього Закону до суми такого перевищення (абз. перший п.п. 7.11.9 Закону № 334).

Абзацом другим п.п. 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334 передбачено, що незалежно від положень абзацу першого цього підпункту у разі, коли неприбуткова організація отримує

доход із джерел, інших ніж визначені підпунктом 7.11.5 цього пункту, вона зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних із отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

Щодо порядку оподаткування граничного обсягу отримуваного доходу неприбуткової організації від підприємницької діяльності

, то відповідно до п. 2 ст. 3 Господарського кодексу України підприємництвом є господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

Під господарською діяльністю згідно з п. 1.32 ст. 1 Закону № 334 розуміється будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, у разі, коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Підпунктом 7.11.12 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334 передбачено, що центральний податковий орган встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій та вирішує питання про виключення організацій із реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Закону та інших законодавчих актів про неприбуткові організації.

Таким чином,

у разі здійснення організацією (установою) регулярної, постійної та суттєвої діяльності, яка відповідає в контексті Закону № 334 визначенню терміна «господарська діяльність», органи державної податкової служби на місцях мають розглянути питання щодо виключення такої організації з Реєстру і оподаткування її доходів на загальних підставах.

Що стосується питання виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток при передачі майна в оперативне управління

, то зазначаємо таке.

Відповідно до ст. 137 Господарського кодексу України правом оперативного управління визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).

Законом № 334 передбачено, що не включається до валового доходу (валових витрат) і не підлягає оподаткуванню майно, залучене (передане) платником податку на підставі договору довірчого управління або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі (п.п. 7.9.1 та п.п. 7.9.2 п. 7.9 ст. 7).

Відповідно до п.п. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» із внесеними змінами та доповненнями (далі — Закон № 168) об’єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України.

Враховуючи визначення поставки товарів, наведене у п. 1.4 ст. 1 Закону № 168, а також те, що не належать до поставки операції з передачі товарів у межах договорів схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності (користування або розпорядження) на такі товари іншій особі, операції з передачі майна в оперативне управління не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, оскільки при передачі майна в оперативне управління не відбувається передача права власності на таке майно.

Таким чином,

при передачі майна Установі <...> в оперативне управління податкові зобов’язання з ПДВ та податку на прибуток у Фонду не виникатимуть.

 

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

Коли неприбуткову організацію може бути виключено з Реєстру

Отримання доходів неприбутковими організаціями з інших джерел, ніж визначено в пп. 7.11.2 — 7.11.7 Закону про податок на прибуток, завжди викликало особливий інтерес у податкових органів. І це не випадково — адже такі доходи обкладаються податком на прибуток на загальних підставах.

Нагадаємо, що при отриманні таких доходів неприбуткові організації заповнюють рядок 10 Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, форму якого затверджено наказом ДПАУ у редакції від 03.04.2003 р. № 153. Природно, що, побачивши дані в цьому рядку, податківці можуть поцікавитися: що це за доходи, чи пов’язані вони з основною діяльністю неприбуткової організації і чи передбачено отримання таких доходів статутом організації.

Звичайно, якщо на всі ці запитання ви маєте гідні відповіді, навіть незважаючи на їх відносно регулярний та постійний характер (наприклад, при отриманні доходів від оренди), то навряд чи варто побоюватися виключення з Реєстру неприбуткових організацій. У зв’язку з цим нагадаємо про норму, наведену в абзаці 3 п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток, де зазначається, що статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності.

Інша справа, якщо неприбуткова організація отримала доходи від діяльності, яку не дуже можна «пов’язати» з основною. І при цьому у відповідних законах, що регламентують питання створення та діяльності цієї неприбуткової організації, не передбачено можливість здійснення такої діяльності.

Щодо такої організації існує велика імовірність того, що податкові органи керуватимуться висновками цього листа та порушать питання про виключення її з Реєстру. Єдине, що можна порадити, — мати в наявності докази того, що отримання таких доходів не має регулярного характеру. На це ми звертали увагу у статті «Як заповнити звіт неприбутковим організаціям», див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 10.

Таким чином, неприбуткова організація може отримувати доходи від діяльності, яку передбачено відповідними законодавчими документами та яку зазначено в переліку видів діяльності, зазначениих у статутних документах.

 

Вікторія Матвєєва

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі