Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація з податку на прибуток за 1 квартал

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2009/№ 34
Друк
Стаття

Декларація з податку на прибуток за 1 квартал
(бухгалтеру на замітку)

 

Із наближенням строків подання першої (квартальної) прибуткової декларації ми вирішили звернути увагу на деякі нюанси, які можуть стати в нагоді при її заповненні. А враховуючи, що при складанні звітності в новому році в окремих випадках також можуть знадобитися і торішні показники, насамперед приділимо увагу таким перехідним моментам.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

 

Насамперед — про строки подання та сплати. Як відомо, з урахуванням

п.п. «б» п.п. 4.1.4 Закону № 2181 для подання прибуткової декларації відводяться 40 календарних днів, наступних за закінченням звітного періоду. Разом із тим у 2009 році для першої квартальної декларації такий 40-денний строк припадає на 10 травня (неділю). А маючи на увазі, що наступний за ним день — 11 травня (зважаючи на суботу 9 травня) також буде вихідним, то граничний строк подання декларації з податку на прибуток за 1 квартал у 2009 році (з урахуванням перенесень, передбачених п.п. 4.1.5 Закону № 2181) припаде на наступний після вихідних робочий день — 12 травня. Отже, подати декларацію за 1 квартал належить не пізніше цієї дати.

Водночас таке перенесення

строку подання звітності не вплине на граничний строк сплати податкового зобов’язання за 1 квартал, сплатити яке (з урахуванням відведених п.п. 5.3.1 Закону № 2181 наступних 10 календарних днів) слід не пізніше за 20 травня 2009 року (нагадаємо: подібна ситуація свого часу розглядалася ще в Податковому роз’ясненні щодо граничного строку сплати податкового зобов’язання в разі, коли день подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, затвердженому наказом ДПАУ від 16.07.2002 р. № 338, де зазначалося, що перенесення строку подання декларації (у зв’язку з вихідними або святковими днями) не впливає на строк сплати податкового зобов’язання).

Тим же, хто щойно розпочав свою діяльність, слід мати на увазі, що новостворені платники податків, утворені в 1 кварталі (січні — березні) 2009 року, за підсумками 1 кварталу не звітуватимуть, а першу прибуткову декларацію згідно з

п. 11.1 Закону про податок на прибуток їм необхідно буде подати тільки за півріччя 2009 року (докладніше про це див. у статті «Новостворені підприємства: важливі організаційно-податкові моменти новачкам» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 88).

 

Амортизація та індексація

Платникам податків, які вирішили з нового року почати застосовувати (продовжувати застосовувати)

знижені (самостійно встановлені або, наприклад, «старі») норми амортизації (тобто нижче застережених п.п. 8.6.1 Закону про податок на прибуток), слід повідомити про таке своє рішення податковий орган, подавши разом із декларацією за 1 квартал 2009 року повідомлення про свій вибір (довільної форми). При цьому слід мати на увазі, що це рішення платник податків не може змінити протягом року (див. також статтю «Деякі особливості нарахування податкової амортизації» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 24).

Про надану

п.п. 8.6.5 Закону про податок на прибуток (після внесення змін Законом України від 18.12.2008 р. № 694-VI // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 13) можливість із 2009 року промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації ОФ групи 3 та облікові питання, що виникають у зв’язку з цим, можна дізнатися в матеріалі «Примари прискорення» з рубрики «Бухгалтерський калейдоскоп» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 22, а також с. 6 цього номера.

Ураховуючи, що індекс інфляції за 2008 рік склав 122,3 %, платники податків

за бажанням можуть скористатися нормами п.п. 8.3.3 Закону про податок на прибуток та провести станом на 01.01.2009 р. індексацію балансової вартості своїх ОФ та НМА — збільшити її в 1,123 раза. У такому разі проіндексовану балансову вартість відповідно слід відобразити у графі 3 таблиці 2 та у графі 3 таблиці 3 додатка К 1/1 до декларації за 1 квартал (докладніше про це див. також статтю «Проводимо індексацію основних фондів» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 20). При цьому, оскільки проведення індексації — справа добровільна, проіндексувати балансову вартість своїх ОФ та НМА (на базі індексу інфляції 2008 року — 122,3 %) також можуть і платники податків, які раніше цього не робили та, наприклад, податкову індексацію в попередні роки не проводили.

 

Перехідні залишки ТМЦ

Для проведення перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток до першої квартальної декларації з попереднього року слід перенести залишки ТМЦ. Так, у цьому випадку:

Графа 3 «На початок звітного року»
 таблиці 1 додатка К 1/1
 до декларації за 1 квартал 2009 року

=

Графа 5 «На кінець звітного періоду»
 таблиці 1 додатка К 1/1
 до декларації за 2008 рік

Разом із тим у виняткових випадках ця рівність може і не виконуватися: наприклад, у ситуації, коли в першій квартальній декларації платник податків, припустимо, вирішить виправити самостійно виявлені помилки, коригуючи у зв’язку з цим величину товарних залишків на початок року (тобто дані графи 3 таблиці 1 додатка К 1/1). Докладніше особливості виправлення помилок з податку на прибуток розглядалися в тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 19.

 

Перенесення збитків

Складаючи декларацію з податку на прибуток за 1 квартал, збиткові платники податків зможуть

включити до складу валових витрат суму збитків минулих років (тобто здійснити механізм перенесення збитків, передбачений п. 6.1 Закону про податок на прибуток). Із цією метою до рядка 04.9 декларації за 1 квартал 2009 року слід перенести (цілком, у повній сумі, але вже без знаку «-») від’ємний показник рядка 08 декларації за 2008 рік. Нагадаємо також, що з 2008 року платники податків отримали можливість уключати до складу валових витрат (до рядка 04.9) суми збитків, накопичених у попередніх періодах (точніше кажучи, збитків, що утворилися починаючи з 2006 року), а не тільки збитків попереднього звітного року (що утворилися виключно в такому попередньому звітному році), як це було раніше (лист ДПАУ від 11.04.2008 р. № 7618/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 32).

 

Перенесення збитків від пільгованої діяльності

Окрему увагу варто звернути на перенесення збитків наступного року

при провадженні пільгованої діяльності. Проблема в тому, що рядок 08 декларації за рік, показник якого включається до рядка 04.9 декларації за 1 квартал та подальші періоди наступного року, містить дані і щодо пільгованої, і щодо іншої діяльності. А враховуючи, що пільгованій діяльності в декларації у свою чергу відведено окремий рядок 10 (додаток К5), то при його заповненні в декларації за 1 квартал наступного року з показника рядка 08 треба буде «витягти» не тільки прибуток (збиток) від пільгованої діяльності цього кварталу, а й розкрити рядок 04.9 у частині збитків пільгованої діяльності минулого року. Якби в додатку К5 було передбачено вхідний рядок для перенесення пільгових збитків (як це передбачено в додатку К6 для окремого обліку патентів), то це значно полегшило б розрахунки. Однак такого рядка немає.

Вихід із цієї ситуації може підказати консультація представників ДПАУ, опублікована в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 89, с. 59. Там були надано рекомендації щодо ситуації, коли прибуток від оподатковуваної діяльності за абсолютною величиною перевищив збиток від пільгованої і «згорнутий» показник рядка 08 вийшов позитивним. У такому разі виникає проблема з відображенням в декларації наступного року

збитків від пільгованої діяльності: рядок 04.9 не підходить (у ньому відображається від’ємне значення рядка 08 декларації попереднього року). Так-от, податківці в цьому випадку пропонували включати від’ємне значення рядка 10.1 додатка К5 до декларації за рік до рядка А2 додатка К5 до декларації за наступний рік.

На додаток до викладеного зазначимо ще один варіант: при перенесенні можна спробувати орієнтуватися на від’ємне значення не рядка 08, а рядка 11, тобто показник, уже очищений від пільгових прибутків (збитків), та обліковувати такі збитки як валові витрати від непільгованої діяльності. Принаймні арифметичний результат буде правильним.

 

Якщо є діяльність, що патентується

Платнику податків, у якого серед інших також є і діяльність, що патентується, слід пам’ятати про

особливий порядок відображення в декларації вартості патентів. У зв’язку з цим, заповнюючи декларацію з податку на прибуток за 1 квартал 2009 року, слід мати на увазі, що:

— якщо

за підсумками року частина вартості торгових патентів так і не зіграла у зменшення податку на прибуток, то такий залишок на наступний року не переноситься, а пропадає (згорає), і врахувати його в декларації з податку на прибуток за 1 квартал наступного (2009 року) не вийде;

— якщо за підсумками року за якимось з видів діяльності, що патентується, отримано

збиток (тобто в таблиці 3 додатка К 6 до річної декларації в рядках А4, Б4, В4, Г4 зазначено від’ємні значення), то такі збитки може бути перенесено на наступний звітний рік (що реалізується в самій таблиці 3 додатка К 6 та зумовлено окремим обліком патентної діяльності, що ведеться виключно з метою визначення вартості патентів, яку може бути зараховано в рахунок податку на прибуток). При цьому перенесення збитків здійснюється точно в розрізі видів діяльності, що патентуються: тобто від’ємні значення з рядків А4, Б4, В4, Г4 таблиці 3 додатка К 6 річної декларації переносяться відповідно до рядків А2.2, Б2.2, В2.2, Г2.2 таблиці 3 додатка К6 декларації за 1 квартал наступного звітного року. А от вартість торгових патентів, яка припадає на період такої збиткової діяльності і так і не змогла взяти участь у зменшенні податку на прибуток, як уже зазначалося, на наступний рік при цьому не переноситься.

Докладніше з особливостями патентного обліку також можна ознайомитися в тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 27, присвяченому патентуванню, зокрема, у статті «Патенти: податковий та бухгалтерський облік» на с. 27.

 

Перехідний дивідендний авансовий внесок

На відміну від ситуації з патентами, сума «понад» сплаченого дивідендного авансового внеску (що не зіграла протягом року у зменшення податку на прибуток)

підлягає перенесенню на наступні звітні періоди. Тому, якщо в декларації з податку на прибуток за 2008 рік у таблиці 1 додатка К 6 було заповнено рядок 13.5.2 «залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди», то в декларації за 1 квартал 2009 року його значення увійде до показника рядка 13.5 таблиці 1 цього додатка. А от у самому «дивідендному» рядку 20 декларації за 1 квартал 2009 року при цьому повторно суму такого перехідного дивідендного авансового внеску відображати не потрібно (щоб уникнути задвоєння значення за особовим рахунком та утворення недоплати). Зауважимо також, що дивідендні облікові особливості розглядалися в тематичному номері «Виплачуємо дивіденди» газети «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 7.

 

Торішні «ціннопаперові» збитки

Відображенню в першій квартальній декларації 2009 року (щоправда, в

окремому «ціннопаперовому» обліку, який ведеться в розрізі видів цінних паперів згідно з правилами п. 7.6 Закону про податок на прибуток та результати якого відображаються в особливому додатку К3), підлягають і торішні «ціннопаперові» збитки. Тому, якщо в рядках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 додатка К 3 до декларації за 2008 рік стояли від’ємні значення (тобто збитки від операцій з цінними паперами відповідного виду), то вони підлягають перенесенню відповідно до рядків 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 додатка К3 до декларації за 1 квартал 2009 року. Докладніше про особливості податкового «ціннопаперового» обліку див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 29, с. 48.

 

Перехідна переплата

Якщо за підсумками 2008 року виникла

переплата (яку платник податків має намір направити в рахунок майбутніх податкових платежів — п. 16.16 Закону про податок на прибуток), то врахувати її можна за рядком 16 декларації за 1 квартал 2009 року. А от платник податків, який планує повернути переплачену суму на поточний рахунок, заповнить у першій квартальній декларації 2009 року рядок 18 і має в цьому випадку подати до податкового органу (не пізніше 1095 днів) заяву на повернення (довільної форми). Докладніше ознайомитися з питанням допоможуть стаття «Накопичена переплата з податку на прибуток», а також матеріал «Переплата з податку на прибуток за рік відображається в декларації наступного року» з рубрики «Думка фахівців офіційних органів» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 10.

На цьому завершуємо розмову. Нагадаємо також, що докладні коментарі щодо заповнення кожного рядка декларації та її додатків (з прикладами заповнення) можна знайти в тематичному номері «Заповнюємо декларацію з податку на прибуток» газети «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 29.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі