Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2009/№ 68
Друк
Наказ від 30.07.2009 р. № 789/414/709

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах

Наказ від 30 липня 2009 року № 789/414/709

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2009 р. за № 717/16733

(витяг)

 

Відповідно до пунктів «в», «п» статті 17 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» (із змінами)

НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, що додається.

2. Здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку одержувачами (імпортерами) товару та особами, уповноваженими на декларування, покласти на Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища та спеціальні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

<...>

4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України разом із Державною компанією «Укрекокомресурси» (далі — Компанія) здійснити заходи із створення інформаційно-аналітичного центру для здійснення обліку, контролю та аналізу інформації про обсяги імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах.

<...>

6. Цей наказ набирає

чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр економіки України Б. Данилишин

Міністр охорони навколишнього природного середовища України Г. Філіпчук

Голова Державної митної служби України А. Макаренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. Кужель

 

 

Затверджено наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30 липня 2009 р. № 789/414/709

 

Порядок здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2009 р. за № 717/16733

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення контролю за тарою і пакувальними матеріалами, у яких на територію України надходять імпортні товари.

1.2.

Дія цього Порядку поширюється на всі види тари і пакувальних матеріалів, у яких товари надходять на митну територію України, якщо ці товари підлягають митному оформленню в режимі імпорту.

1.3.

Дія цього Порядку не поширюється на тару і пакувальні матеріали експортної продукції, хліба, хлібобулочних виробів та молока, продукції гуманітарної і технічної допомоги, а також тару і пакувальні матеріали, які декларуються у митному режимі тимчасового ввезення.

II. Митне оформлення

2.1. Митне оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах здійснюється згідно з вимогами законодавства України, в тому числі цього Порядку.

2.2.

Підставою для митного оформлення є наявність у лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6 єдиного адміністративного документа форми МД-2 особистої печатки «Ввіз дозволено» державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (далі — держекоінспектор).

2.3. Особиста печатка держекоінспектора поста екологічного контролю на митній території України «Ввіз дозволено» проставляється після складання

відомості про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі — Відомість), за формою, наведеною в додатку 1*, згідно з вимогами цього Порядку.

* Додатки не публікуються. —

Прим. ред.

2.4. Одержувачу (імпортеру) товарів або особі, яка уповноважена на декларування, необхідно скласти Відомість.

2.5.

Відомість складається за наявності договору з організації збирання, заготівлі та утилізації тари і пакувальних матеріалів (далі — Договір) з Компанією або за наявності підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів.

2.6. Два примірники Відомості та її електронна копія, які містять дані про реквізити одержувача, назву, вагу тари і пакувальних матеріалів, Договір, оплату послуг тощо, надаються держекоінспектору.

2.7. Після перевірки Відомості на відповідність товаросупровідним документам держекоінспектор реєструє її шляхом присвоєння чергового номера та занесення її до журналу обліку відомостей про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі — електронний журнал), що ведеться в електронній формі, зразок якого наведено у

додатку 2 до цього Порядку.

2.8. На двох примірниках Відомості держекоінспектор

проставляє штамп «Занесено до бази даних», зразок якого наведено у додатку 3.

2.9. Перший примірник Відомості разом з копією платіжного документа (у разі укладання Договору) про сплату послуг за тарифами, затвердженими пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини», відповідно до умов Договору залишається у держекоінспектора, а другий повертається одержувачу (імпортеру) товару або особі, уповноваженій здійснювати декларування.

2.10. Після цього держекоінспектор проставляє на зворотному боці МД-2 ВМД особисту печатку «Ввіз дозволено».

2.11. Перші примірники Відомості разом з копіями платіжних документів відповідно до електронного журналу щомісяця держекоінспектор поста екологічного контролю передає керівнику підрозділу служби екологічного контролю відповідного територіального органу та спеціального підрозділу Мінприроди, який у встановленому порядку до 10 числа місяця, наступного за звітним, передає до інформаційно-аналітичного центру Компанії.

 

III. Оформлення Відомості

Відомість заповнюється на бланку формату А-4 у двох примірниках на базі програми щодо заповнення ВМД.

У графах Відомості зазначаються:

«

№ ВМД» — номер ВМД;

«Найменування підприємства/П. І. Б.» — повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові одержувача товару та його організаційно-правова форма;

«код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО» — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО підприємства;

«Місцезнаходження/місце проживання» — поштова адреса із зазначенням поштового індексу;

«Територія розповсюдження в Україні» — зазначено регіони, де буде розповсюджуватись товар. У разі розповсюдження товару на всій території України вказується: «Уся територія України»;

«Вага брутто, кг» — вага брутто товару, що імпортується, згідно з товаросупровідними документами;

«Вага нетто, кг» — вага нетто товару, що імпортується, згідно з товаросупровідними документами;

«Вага без споживчої тари, кг» — вага, яка обчислюється як різниця ваги нетто товару та ваги чистого товару, без споживчої тари і пакувальних матеріалів, у якій міститься товар для споживання;

«Вага тари і пакувальних матеріалів, кг» — вага тари і пакувальних матеріалів товару, яка обчислюється як різниця між вагою брутто та вагою нетто товару, що імпортується, згідно з товаросупровідними документами, плюс вага споживчої тари і пакувальних матеріалів, у яких міститься товар для споживання;

Графа «Вид упаковки» заповнюється таким чином:

«

Тариф, грн./кг» — внесено тариф згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» (у разі укладання Договору);

У графах «Тара, кг» та «Пакувальні матеріали, кг» одержувач (імпортер) товару знаходить вид упаковки та за графою «Матеріали тари і пакувальних матеріалів, кг» — матеріал, з якого виготовлено тару і пакувальні матеріали. На перехресті цих двох граф вписується вагове значення тари і пакувальних матеріалів;

«Сумарна вага тари і пакувальних матеріалів, кг» — вносяться сумарні вагові характеристики всіх видів тари і пакувальних матеріалів;

«Усього, без ПДВ, грн.*» — зазначається грошове значення сплати, яке одержується шляхом множення розміру тарифу на сумарну вагу тари і пакувальних матеріалів;

«ПДВ, грн.*» — зазначається сума сплати податку на додану вартість за послуги;

«Загальна сума до сплати з ПДВ, грн.*» — цифрами та словами зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до сплати за всіма видами тари і пакувальних матеріалів.

У разі якщо тара та пакувальні матеріали використовуються для ввезення дитячого харчування та медпрепаратів, заповнюється графа «Загальна сума для дитячого харчування та медпрепаратів»;

«Договір № та дата» — зазначаються номер Договору та дата його укладання між одержувачем (імпортером) товару або особою, що уповноважена на здійснення декларування, та Державною компанією «Укрекокомресурси» про організацію послуг із збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини»;

«Платіжний документ № та дата» — зазначаються номер та дата платіжного документа (у разі укладання Договору) про сплату послуг за тарифами, затвердженими пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини», відповідно до умов Договору.

 

Директор департаменту розвитку секторів економіки Міністерства економіки України О. Пендзин

Директор департаменту екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища О. Соколов

Директор департаменту декларування та митних режимів Державної митної служби України І. Муратовкоментар редакції

Товари, що імпортуються в тарі, не буде пропущено через кордон
без договору на її подальшу утилізацію

Основна мета нормативного акта, що коментується, — не допускати переміщення через митний кордон України імпортних товарів у тарі та пакувальних матеріалах без надання договору з організацією, яка займається збором, заготівлею та утилізацією тари й пакувальних матеріалів чи без наявності документів, що підтверджують можливість самостійного прийому та утилізації використаних тари й пакувальних матеріалів.

Проте чи відповідає вимогам законодавства спосіб, вибраний для досягнення зазначеної мети? Розглядаючи це питання, звернемо увагу на такі моменти:

1.

Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР (далі — Закон про відходи), на який є посилання в преамбулі Порядку, що коментується, не надає державним органам повноважень на регулювання відносин з утилізації відходів шляхом установлення особливостей у процедурі митного оформлення.

2. Згідно з п. «п» ст. 17 Закону про відходи до обов’язків суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами дійсно включено обов’язок передбачати при укладанні угод на поставку до України товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари. Але дотримання цієї вимоги має забезпечуватися шляхом здійснення контролю й нагляду у сфері поводження з відходами, а не через процедуру митного оформлення.

3. Митний кодекс України (далі — МКУ) не виділяє як самостійний об’єкт митного контролю товари в тарі й пакувальному матеріалі.

4. Згідно зі ст. 97 МКУ

обмеження на переміщення окремих товарів через митний кордон України можуть запроваджуватися у випадках, передбачених законом. При цьому механізм обмеження передбачає необхідність отримання дозволу уповноваженого органу державної влади, що виконує відповідні контрольні функції. Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі таких дозволів, а також порядок їх видачі повинні затверджуватися Кабміном.

До повноважень уряду

також віднесено визначення органів, уповноважених видавати такі дозволи і встановлення порядку здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких передбачено обмеження.

Порядок, що коментується і яким запроваджено обмеження на переміщення через митний кордон України товарів у тарі та пакувальному матеріалі, прийнято з порушенням наведених вище вимог.

5. Документ, схожий за змістом на акт, що коментується, свого часу вже приймався. Ідеться про Порядок контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України, затверджений наказом Мінекономіки та Державної митної служби України від 10.12.2001 р. № 304/793 (далі — Порядок № 304). Його прийняття, як і прийняття нового Порядку, обґрунтовувалося відповідним положенням, уключеним до п. 6 постанови Кабміну «Про впровадження системи збору, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» від 26.07.2001 р. № 915, що приписував Мінекономіки разом з Державною митною службою розробити та затвердити порядок здійснення митного оформлення товарів у тарі та пакувальних матеріалах.

Проте щодо Порядку № 304

Держкомпідприємництва наголосив на його невідповідності встановленій чинним законодавством меті митного оформлення, що полягає в забезпеченні дотримання суб’єктами підприємницької діяльності порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів. Метою ж Порядку № 304 був заявлений контроль за тарою, в якій надходять імпортні товари (п. 2 рішення Держкомпідприємництва від 05.09.2003 р. № 17-5/09/03 «Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. № 79/98 «Про усунення обмежень, стримуючих розвиток підприємницької діяльності» у спільних наказах Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції й Державної митної служби України»).

Незважаючи на те що назва нового Порядку вказує на те, що в ньому встановлений порядок саме

митного оформлення товарів у тарі та пакувальних матеріалах, метою акта, як випливає зі змісту та прямо зазначено в п. 1.1 Порядку, як і раніше, є «здійснення контролю за тарою та пакувальними матеріалами, в яких на територію України надходять імпортні товари».

Наведені положення дають підстави для висновку про

невідповідність Порядку, що коментується, вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим відмову митного органу в здійсненні митного оформлення товару, що імпортується в тарі чи пакувальному матеріалі, може бути визнано в судовому порядку незаконною.

Порядок набув чинності з 14.08.2009 р.

— дня його офіційного опублікування. Проте листом Державної митної служби від 14.08.2009 р. № 11/1-10.10/7798-ЕП митним органам дано вказівку до видання окремого розпорядження здійснювати митне оформлення товарів без урахування пунктів 2.1, 2.2 Порядку, якими як підстава митного оформлення товару розглядається необхідність проставляння особистого підпису державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища «Ввіз дозволено».

 

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі