Теми статей
Обрати теми

Податок з доходів фізичних осіб: роз’яснення та коментарі

Редакція ПБО
Стаття

Податок з доходів фізичних осіб: роз’яснення та коментарі

 

Досить велику кількість своїх листів ДПАУ присвячує питанням справляння податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV. І ось з метою узагальнення таких роз’яснень ДПАУ було видано оглядовий лист щодо податку з доходів фізичних осіб. Найцікавіші моменти цього листа і прокоментуємо в межах цієї статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Податкове роз’яснення № 50

— Податкове роз’яснення щодо застосування окремих норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» у частині оподаткування іноземців та нерезидентів, затверджене наказом ДПАУ від 29.01.2004 р. № 50.

Лист № 14312

— лист ДПАУ від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717.

 

Як зазначено в

листі № 14312, його метою є узагальнення податкових роз’яснень, які надавалися платникам податку та податковим органам щодо застосування норм Закону № 889, якими необхідно користуватися у практичній роботі. Наведемо в табличній формі найцікавіші та найактуальніші відповіді ДПАУ, додаючи свої коментарі.

 

Суть запитання

Думка ДПАУ

Коментар редакції

1

2

3

Які є винятки щодо максимального розміру доходу для отримання ПСП

Винятком із загального правила щодо розміру зарплати є особи, яких перелічено в пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, а саме: самотні матері або самотні батьки (опікуни, піклувальники), платники податку, які утримують дитину-інваліда віком до 16 років, якій ще не встановлено групу інвалідності, або дитину-інваліда I або II групи, а також платники податку, які мають трьох чи більше дітей віком до 18 років. Один із батьків — платників податків, віднесених до цих пільгових категорій, має право на отримання ПСП за місячною зарплатою, розмір якої визначається залежно від кількості дітей, щодо яких надається пільга. У другого з батьків при цьому питання розміру зарплати для надання ПСП розглядається на загальних підставах

За загальним правилом у 2009 році максимальний розмір зарплати, до якої застосовується ПСП, дорівнює 940 грн.
Що ж до граничного розміру зарплати для перелічених пільгових категорій платників податків, то у 2009 році він дорівнює 940 грн. x
х кількість дітей, на яких надається ПСП
у розмірі 150 % від її звичайного розміру. Це стосується одного з батьків. Другий з батьків матиме право на ПСП за умови, що його зарплата не перевищує 940 грн. При цьому в заяві повинно бути зазначено, що чоловік (дружина) такого платника податків при отриманні ПСП за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей

З якого періоду працівник має право почати користуватися ПСП

ПСП починає застосовуватися до зарплати платника податків, нарахованої в місяці, в якому роботодавцем отримано заяву, та припиняється її застосування з місяця, в якому платник податків звільнився. При цьому до місяців, які передують місяцю подання заяви, ця ПСП не застосовується, у тому числі і по закінченні року під час проведення річного перерахунку

Додамо: якщо працівник звільняється останнім днем місяця (наприклад, 31 липня 2009 року), до зарплати, нарахованої за такий місяць (у нашому прикладі — зарплата за липень) ПСП також не застосовується

Хто має право на застосування ПСП у підвищеному розмірі (150 % звичайної ПСП)

На такий розмір пільги має право платник податків, який є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником), утримує дитину-інваліда віком до 16 років, якій ще не встановлено групу інвалідності, або дитину-інваліда I або II групи, а також платник податку, який має трьох чи більше дітей віком до 18 років. Особливо слід зазначити, що один з батьків — платників податків з перелічених вище, а саме той, який користується підвищеним кратно кількості дітей доходом для отримання ПСП, має право додатково отримати ще й 100 % ПСП «на себе» особисто, тобто має право користуватися двома пільгами: 150 % на кожного з дітей та 100 % безпосередньо «на себе»

Щодо цього на практиці досить часто виникало запитання: чи може платник податків, у якого граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП «на дітей» і який розраховується кратно кількості дітей, претендувати на отримання ПСП «на себе» (звичайної ПСП), адже його дохід більше ніж граничний дохід для застосування звичайної ПСП (у 2009 році — 940 грн.). У цьому листі ДПАУ прямо відповіла, що до заробітної плати цього платника податків, крім ПСП «на дітей» (150 % звичайної ПСП x кількість дітей), правомірно застосовувати ПСП «на себе» (звичайну ПСП)

Чи застосовується ПСП у підвищеному розмірі до зарплати учасників військових дій в інших країнах, наприклад, в Афганістані

Таку категорію платників податків, як учасники бойових дій в інших країнах (у тому числі в Афганістані), не визначено Законом № 889 як пільгові категорії платників податків, які мають право на підвищений розмір ПСП. Разом із тим при дотриманні умов щодо рівня нарахованої зарплати не вище встановленого рівня вони мають право на 100 % ПСП

Дійсно, учасників бойових дій в Афганістані не зазначено як категорію платників, які мають право на підвищену ПСП. Тому ці платники податків можуть скористатися ПСП тільки в разі, якщо вони підпадатимуть під інші пільгові категорії платників податків, які зазначені в Законі № 889, або як звичайні платники податків, у яких нарахована зарплата не перевищує встановленої межі (у 2009 році — 940 грн.)

Як саме інформуються платники податків про наявність порушень у застосуванні ПСП

 

Наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461 установлено порядок періодичного інформування органами державної служби платників податків про наявність порушень ними порядку отримання (застосування) ПСП, виявлених на підставі аналізу даних податкової звітності та даних документальних перевірок. Згідно з цим порядком про порушення, а саме про те, що платник податків користується правом на ПСП за двома місцями роботи, податкова повідомляє безпосередньо фізичну особу — платника податків. Разом із тим з метою усунення допущення платниками податків порушень, а також запобігання виникненню нових, органи державної податкової служби періодично повідомляють не тільки платників податків, а також і їх роботодавців про випадки порушень Закону № 889 їх працівниками. Отримання податковими агентами інформації про порушення платником податків норм Закону № 889 та втрату ним права на отримання податкової соціальної пільги є підставою для проведення роботодавцем відповідної роботи: а саме: а) якщо ПСП було помилково відображено податковими агентами в податковому розрахунку за формою № 1ДФ, або в цьому розрахунку не проставлено дату звільнення з одного місця роботи та дату прийняття на інше місце роботи, то таким податковим агентом має бути подано уточнюючий розрахунок за формою № 1ДФ;
б) якщо порушення вимог п.п. 6.3.1
Закону № 889
мало місце, то податковий агент припиняє нараховувати ПСП та здійснює перерахунок податку за весь період такого порушення (ч. «б» п.п. 6.5.2 Закону № 889) з урахуванням вимог абзацу другого п.п. 6.3.4 Закону № 889

Нагадаємо: платники податків згідно із Законом № 889 не мають права застосовувати ПСП за двома і більше місцями роботи, а також платники податків, які одночасно є приватними підприємцями, не мають права на застосування ПСП ані до зарплати, ані до підприємницького доходу.
Зважаючи на те що інформування самих порушників — платників податків не завжди є успішним, податківці на практиці широко застосовують варіант усунення таких порушень шляхом інформування податкових агентів. У зв’язку з цим закономірно виникло запитання: а що ж робити податковому агенту в разі, якщо платник податків відмовляється писати заяву про відмову від застосування ПСП, як це приписано щодо цього випадку в п.п. 6.3.4 Закону № 889?
ДПАУ
на це відповіла так. У разі якщо порушення вимог п.п. 6.3.1 Закону № 889 мало місце, податковий агент:
припиняє нараховувати ПСП з місяця, в якому він отримав відомості з податкової в письмовій довільній формі;

провадить перерахунок податку за весь період порушення.
Зауважимо: штраф (100 % суми недоплати) податковий агент не стягує, оскільки в цій ситуації він не має права цього робити.

Додамо також, що в разі якщо податковий агент отримав відомості від податкової про порушення порядку застосування ПСП платником податків, який вже не перебуває у трудових відносинах із ним, податковий агент нічого не вчинює. Усі питання після стягування недоїмки щодо такого платника податків податковий орган вирішує безпосередньо з ним

Яким є порядок оподаткування орендної плати, отриманої нерезидентом від здавання майна в оренду

Згідно з п.п. 9.1.3 Закону № 889 надання в оренду нерухомості, що належить фізичній особі — нерезиденту, здійснюється виключно через засноване ним постійне представництво на території України або юридичну особу — резидента (уповноважена особа), яка виконує представницькі функції відносно такого нерезидента на підставі письмового договору, а якщо нерезидент є фізичною особою, — виступає також і його податковим агентом щодо таких доходів. Щодо ставки оподаткування, то згідно з п. 7.3 Закону № 889 ставка податку становить подвійний розмір ставки, зазначеної в п. 7.1 Закону № 889

Нагадаємо, що в Податковому роз’ясненні № 50 ДПАУ зазначала: орендна плата, що отримується нерезидентом від операцій зі здавання в оренду нерухомого майна, обкладається податком з доходів за ставкою, зазначеною в п. 7.1 Закону № 889 (сьогодні — 15 %), а не за ставкою в подвійному розмірі (сьогодні — 30 %). Якщо податковий агент користувався саме Податковим роз’ясненням № 50 і відповідно утримував суму податку за ставкою 15 %, а не 30 %, то його не може бути притягнуто за це до відповідальності (п.п. 4.4.2 Закону № 2181)

Чи включаються до витрат суми реінвестованих дивідендів

 

Згідно з п. 9.6 Закону № 889 до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податків уключається додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за підсумками такого звітного року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податків протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податків протягом такого року. Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податків від продажу окремого інвестактиву, та його вартістю, розрахованою виходячи із суми витрат, понесених у зв’язку з придбанням такого активу.

Реінвестиція до статутного фонду підприємства його засновником (учасником) отриманих дивідендів є в розумінні п.п. 9.6.2 Закону № 889 придбанням інвестактиву за рахунок власних коштів

Нагадаємо: згідно з п.п. 4.3.17 Закону № 889 не обкладаються податком з доходів фізичних осіб дивіденди, що нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяк не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів.
Відносно питання щодо включення суми реінвестованих дивідендів до складу витрат на придбання інвестактивів думка ДПАУ змінювалася.

У листі від 06.05.2005 р. № 3898/6/15-1116 ДПАУ дотримувалася думки про включення до витрат з придбання інвестактивів суми реінвестованих дивідендів, а в листі від 13.12.2005 р. № 24812/7/17-3117 ДПАУ дотримувалася думки про невключення до витрат з придбання інвестактивів суми реінвестованих дивідендів.
І от у цьому листі ДПАУ нарешті визначилася — сума реінвестованих дивідендів включається до витрат на придбання інвестактиву

Яким є розмір матеріальної допомоги, що не підлягає оподаткуванню

Згідно з п.п. 9.7.3 Закону № 889 не підлягає включенню до сукупного оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного рівня доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 6.5.1 Закону № 889, за умови, що на такого платника податків поширюється право на отримання ПСП згідно з п.п. 6.5.1 Закону № 889. Разом із тим якщо виплату допомоги, наприклад, на оздоровлення, передбачено положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, контрактом тощо), прийнятим згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування розглядається як зарплата, і всю її суму має бути обкладено податком з доходів за ставкою 15 %.

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що не підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб, у 2009 році становить 940 грн. Ця сума допомоги не оподатковується за умови, що на одержувача — платника податків поширюється право на отримання ПСП.
Сума наданої нецільової благодійної допомоги не включається до суми заробітної плати, і тому платник податків, який має право на ПСП до зарплати, і в місяці отримання нецільової благодійної допомоги має право на застосування цієї ПСП. Причому це не залежить від того, оподатковується нецільова благодійна допомога чи ні.
Разом із тим сума матеріальної допомоги до відпустки, що надається на підставі положень про оплату праці, обкладається податком з доходів фізичних осіб разом із сумою зарплати за ставкою 15 %

Чи мають право на отримання неоподатковуваної матеріальної допомоги непрацюючі громадяни

Отримати матеріальну допомогу сукупно на рік в неоподатковуваному розмірі мають право фізичні особи, у тому числі особи, які перелічені як пільгові категорії платників податків у п. 6.1 Закону № 889 та заробітна плата яких менше встановленого Законом № 889 рівня або які зовсім не отримують заробітну плату (тобто вона дорівнює 0 грн.)

ДПАУ неодноразово висловлювала думку, що непрацюючі пенсіонери, студенти, жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 або 6 років, мають право на отримання неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги в межах установленого розміру
(у 2009 році — 940 грн.). Аргументом ДПАУ є те, що вимога щодо наявності права на ПСП стосується тільки працюючих платників податків

Яким є порядок оподаткування допомоги на поховання

Згідно з п.п. 4.3.21 Закону № 889 до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податків роботодавцем такого померлого платника податків за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної п.п. 6.5.1 Закону № 889. Сума перевищення над такою сумою, за її наявності, підлягає кінцевому оподаткуванню при її виплаті за ставкою 15 %.
Слід мати на увазі, що згідно з п.п. 20.3.2 Закону № 889 у разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податків не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податків — отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу. Тобто підприємство має законні підстави взяти на себе сплату податку із зазначеного доходу працівника за рахунок власних коштів

У 2009 році сума допомоги на поховання платника податків, що не підлягає обкладенню податком з доходів, надана роботодавцем такого померлого платника податків за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) становить 1880 грн. У разі якщо сума такої допомоги перевищує 1880 грн., то в межах цієї суми допомога на поховання не обкладається податком з доходів, а сума, що дорівнює перевищенню над 1880 грн., обкладається податком з доходів за ставкою 15 %.
При цьому якщо підприємство не сплатить податок з доходів із суми перевищення матдопомоги на поховання над 1880 грн., то воно згідно з п.п. 20.3.2 Закону № 889 зобов’язано сплатити податок за рахунок своїх коштів

Яким є порядок оподаткування доходу від продажу земельної ділянки з розташованим на ній будинком

Згідно зі ст. 381 ЦКУ садибою є земельна ділянка разом з розташованим на ній житловим будинком, господарчо-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або законом. Виходячи з цього для цілей оподаткування житловий або садовий будинок (його частина) разом із земельною ділянкою (його частиною), на якій він розташований, вважається одним об’єктом продажу (садибою). До доходу, отриманого від такого продажу, застосовуються норми пп. 11.1.1 і 11.2.1 Закону № 889 незалежно від кількості договорів (два чи один), якими оформлено (нотаріально посвідчено) купівлю-продаж такого будинку із земельною ділянкою

Нагадаємо: згідно з пп. 11.1.1 і 11.1.2 Закону № 889 дохід, отриманий платником податків від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарчо-побутові будівлі та споруди, розташовані на такій земельній ділянці), не оподатковуються, якщо загальна площа такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку не перевищує 100 м2. Якщо площа такого об’єкта нерухомого майна перевищує 100 м2, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1 % від вартості такого об’єкта нерухомого майна

Яким є порядок оподаткування доходів нерезидентів від продажу нерухомого майна

Якщо нерезидент уперше протягом звітного податкового року продає в Україні житловий будинок загальною площею до 100 м2, то він не повинен сплачувати податок з отриманого доходу від продажу як будинку, так і всієї земельної ділянки, на якій такий будинок розміщено.
Якщо нерезидент уперше протягом податкового року продає в Україні будинок, площа якого перевищує 100 м2, то такий нерезидент повинен сплатити 30 % з частини доходу, пропорційної перевищенню площі такого будинку, а також 30 % з оцінної вартості земельної ділянки, на якій розташовано такий будинок. Другий і кожний подальший продаж протягом звітного року житлової нерухомості, а також продаж іншої нерухомості (у тому числі землі) має бути також обкладено податком з доходу за ставкою 30 %

Згідно з останнім абзацом п. 11.3 Закону № 889 доходи від операцій з продажу об’єктів нерухомого майна, що здійснюються фізичними особами — нерезидентами, оподатковуються згідно з порядком оподаткування таких доходів, визначеним для резидентів. У свою чергу, відповідно до п. 1.13 Закону № 889 оподаткування — порядок, пов’язаний з визначенням об’єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб. ДПАУ продовжує наполягати на тому, що поняття «порядок оподаткування» і «ставки оподаткування» — це різні поняття для цілей Закону № 889. Отже, при оподаткуванні доходів у разі продажу нерухомого майна нерезидентом (у разі його оподаткування) слід застосовувати ставку оподаткування для нерезидентів (30 %), замість 15 %, що передбачена для резидентів України

Чи виконує юридична особа функції податкового агента при придбанні нерухомого майна у фізичної особи

Згідно з п.п. 8.2.2 Закону № 889 особою, яка не є податковим агентом, вважається тільки нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності, або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з оподатковуваних доходів, є податковий агент (п. 17.2 Закону № 889). Податок з доходів із суми доходу від продажу нерухомого майна фізичною особою повинен визначатися по ставках і правилах, зазначених у ст. 11 Закону № 889. Виходячи з цього юридична особа, яка нараховує (виплачує) платнику податків — фізичній особі дохід від проданого фізичною особою нерухомого майна, утримує податок із суми такого доходу за його рахунок за відповідною ставкою податку, а нотаріуси згідно з п. 11.3 Закону № 889 виконують функції податкових агентів у частині контролю повноти сплати податку до бюджету перед посвідченням договорів та забезпечують надання відповідної інформації до податкового органу. Згідно зі ст. 64 Бюджетного кодексу України податок з доходів фізичних осіб, який сплачується юридичною особою, зараховується до відповідного місцевого бюджету за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його підрозділів

Річ у тім, що згідно з п. 11.3 Закону № 889 податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об’єктів нерухомого майна в порядку, передбаченому у ст. 11 цього Закону, є нотаріус, який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору. Разом із тим ДПАУ неодноразово, так само як і в цьому листі, зазначала, що в разі, якщо покупцем майна у фізичної особи є юридична особа, то саме вона буде податковим агентом.
Така юридична особа зобов’язана утримати з доходу фізичної особи податок з доходів та перерахувати його до бюджету за своїм місцезнаходженням. Відповідно такий дохід і утриманий з нього податок податковий агент повинен відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «06». Звісно, з цією думкою ДПАУ можна сперечатися, але, як показує практика, саме такої думки на місцях дотримуються нотаріуси. У зв’язку з цим на практиці юридичним особам — покупцям нерухомого майна доведеться дотримуватися вказівок ДПАУ

Яким є порядок оподаткування спадщини та подарунків, у тому числі подарунків, наданих фізичній особі юридичною особою

Оподаткування спадщини регулюється ст. 13, а подарунків — ст. 14 Закону № 889.

У разі надання подарунка юридичною особою фізичній особі (як її працівнику, так і сторонній особі) така юридична особа є податковим агентом і повинна утримати податок з доходів фізичних осіб з вартості такого подарунка за ставкою, зазначеною в п. 7.1 Закону № 889 без застосування норм п. 3.4 Закону № 889

Уже не вперше ДПАУ висловлює думку, що порядок оподаткування подарунків, передбачений ст. 14 Закону № 889, установлено тільки для випадків, коли і дарувальник, і обдаровуваний є фізичними особами. Якщо дарувальник є юридичною особою, то він як податковий агент зобов’язаний виконати всі функції податкового агента, а отже, обкласти вартість подарунка податком з доходів за ставкою 15 % і утримати його за рахунок вартості такого подарунка. У зв’язку з тим, що суму податку з доходів необхідно утримати саме за рахунок вартості подарунка, у цьому випадку необхідно застосувати норми п. 3.4 Закону № 889, а отже, застосувати «натуральний» коефіцієнт. Докладніше про думку редакції, що відрізняється від думки ДПАУ, читайте в коментарі до листа ДПАУ від 08.10.2008 р. № 20454/7/17-0717 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 103

Яким є порядок оподаткування спадщини, отриманої спадкоємцями-нерезидентами

 

Оподаткування доходів нерезидентів регламентується п. 9.11. Закону № 889, згідно з п.п. 9.11.1 якого доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, установленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами Закону № 889. Особливістю оподаткування доходів нерезидентів є те, що в п. 7.3 Закону № 889 для них установлено ставку податку, яка становить подвійний розмір ставки, визначеної п. 7.1 цього Закону, щодо будь-якими іншими доходами, нарахованими на користь нерезидентів — фізичних осіб, за винятком доходів, визначених в п.п. 9.11.3 Закону № 889 (процентів, дивідендів або роялті, до яких застосовується відповідна ставка податку, установлена Законом № 889 для нарахування таких доходів резиденту)

Тобто до всіх інших доходів нерезидентів, відмінних від процентів, дивідендів чи роялті з джерелом походження з території України, зокрема, до

вартості об’єктів спадщини (незалежно від ступеня споріднення зі спадкодавцем), застосовується норма п. 7.3 Закону № 889 — подвійний розмір ставки, установленої в п. 7.1 Закону № 889, від об’єкта оподаткування — 30 %

Щодо оподаткування доходів нерезидентів ДПАУ останнім часом зайняла позицію, що всі доходи обкладаються за подвійною ставкою оподаткування (30 %), крім процентів, дивідендів та роялті. Це ж стосується і вартості майна, отриманого нерезидентами від спадкодавців — резидентів України. Єдине, що при отриманні спадщини нерезидент зобов’язаний самостійно задекларувати такий дохід та сплатити податок з доходів, що істотно утруднить його пошук податковими органами

 

На завершення ще раз зауважимо: саме цими роз’ясненнями користуватимуться податківці на місцях, принаймні у самому

листі № 14312 зазначено, що податкові роз’яснення щодо наведених у цьому листі питань, надані ДПАУ до виходу оглядового листа слід застосовувати в частині, що не суперечить оглядовому листу № 14312. Тому сподіваємося, що викладена у цій статті думка ДПАУ з особливо актуальних питань та наш коментар допоможуть у роботі нашим читачам.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі