Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перевірки УБОЗ і ДСБЕЗ: пам’ятка для суб’єкта господарювання

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2009/№ 69
Друк
Стаття

Перевірки УБОЗ і ДСБЕЗ: пам’ятка для суб’єкта господарювання

 

Серед правоохоронних органів найчастіше суб’єктів господарювання відвідують співробітники УБОЗ і ДСБЕЗ. Ця стаття про те, в яких випадках вони можуть це робити та як при цьому поводитися суб’єкту господарювання.

Олена КАБАЛЬСЬКА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Види перевірок УБОЗ і ДСБЕЗ

Порядок проведення перевірок співробітниками УБОЗ (Управління боротьби з організованою злочинністю) і ДСБЕЗ (Державна служба боротьби з економічною злочинністю) ми пропонуємо розглянути в межах однієї статті, оскільки вони багато в чому збігаються. Так, спільними нормативними актами, якими зазначені органи керуються в своїй роботі, є

Закон про міліцію, Закон про ОРД, КПК. Окремі додаткові повноваження УБОЗ надає Закон про боротьбу з оргзлочинністю.

Усі перевірки, що проводяться співробітниками УБОЗ і ДСБЕЗ, умовно можна розділити на

два види:

оперативно-розшукові;

перевірки в межах кримінально-процесуального законодавства.

Спірним залишається питання про можливість проведення так званих «

міліційських» перевірок. Згідно з п. 24 ст. 11 Закону про міліцію органам міліції надано право здійснювати перевірки за фактами порушення законодавства, у зв’язку з чим виникає запитання про те, у якому порядку мають проводитися такі перевірки, чи має право на їх проведення самостійне значення, чи все ж ідеться про право на перевірки «у встановлених законом випадках».

У

листі від 17.03.2005 р. № 5/1252 МВС, відповідаючи на це запитання, зазначило тільки, що ним розроблено та передано на затвердження Кабміну проект відповідного порядку. У такій відповіді багато хто побачив непряме підтвердження того, що принаймні до затвердження Кабміном згаданого порядку «міліційські» перевірки проводитися не можуть. Проте уже в листі від 02.02.2006 р. № 5/809 Департамент ДСБЕЗ МВС України виходив з того, що порядок проведення перевірок співробітниками органів міліції в самому п. 24 ст. 11 Закону про міліцію і встановлено. Для реалізації ж цього повноваження було достатньо внесення окремих змін до чинних нормативних актів, що було зроблено, а тому перешкод для здійснення таких перевірок на рівні законодавчого регулювання сьогодні немає.

Єдина умова, дотримання якої є достатнім для допуску перевіряючих до перевірки, на думку Департаменту ДСБЕЗ МВС України, — наявність у співробітників відповідного направлення на перевірку, у якому має бути зазначено дату його видачі, назву підрозділу міліції, мету, вид, підстави, дату початку та дату закінчення перевірки, посади, звання, прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Таке направлення є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.

Однак при цьому Департамент ДСБЕЗ МВС України нічого не говорить про те, що згідно з

абзацом другим п. 24 ст. 11 Закону про міліцію направлення на перевірку має складатися за формою, установленою МВС. На сьогодні таку форму не встановлено, що може дати додатковий аргумент суб’єктам господарювання для недопуску до перевірки.

У дискусію про можливість проведення перевірок на підставі

п. 24 ст. 11 Закону про міліцію втрутився Держкомпідприємництва, прийнявши сторону суб’єктів господарювання в цьому спорі. У листі від 23.06.2008 р. № 5262 зроблено висновок про те, що такі перевірки є складовою частиною оперативно-розшукової діяльності та можуть проводитися на підставі Закону про ОРД.

 

Допуск УБОЗ і ДСБЕЗ до перевірки

Перш ніж перейти до питання про повноваження співробітників УБОЗ і ДСБЕЗ, якими їх наділено при проведенні перевірок, увагу суб’єктів господарювання слід звернути на істотну — порівняно з більш для них звичними контролюючими органами, що не мають статусу правоохоронних, — специфіку в

підставах допуску до перевірок, які проводяться співробітниками УБОЗ і ДСБЕЗ. Так, серед іншого, суб’єкту господарювання необхідно мати на увазі, що:

повідомляти суб’єкта господарювання про дату початку проведення перевірки співробітники УБОЗ і ДСБЕЗ не повинні.

При цьому вони зобов’язані надати свої службові посвідчення. У разі відмови від їх надання суб’єкт господарювання має право не допустити перевіряючих до перевірки. Із службових посвідчень доцільно переписати дані про співробітників, які прийшли на перевірку: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, звання, номер службового посвідчення, ким і коли його видано. Крім того, Держкомпідприємництва з посиланням на

п. 24 ст. 11 Закону про міліцію наголошує також на необхідності наявності в перевіряючих направлення на перевірку (див. лист від 04.11.2008 р. № 9296), у якому має бути зазначено всі перелічені вище реквізити;

— перед початком перевірки співробітники УБОЗ і ДСБЕЗ не зобов’язані вносити запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (якщо він є): дія ні

Указу про дерегулювання, ні Закону № 877 на них не поширюється.

Як ми з’ясували, згідно з чинним законодавством

прийти на підприємство співробітники УБОЗ або ДСБЕЗ можуть тільки за наявності відкритої оперативно-розшукової чи порушеної кримінальної справи.

Згідно з

п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону про ОРД брати участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, УБОЗ і ДСБЕЗ можуть тільки за наявності передбачених для проведення оперативно-розшукової діяльності підстав (див. лист Держкомпідприємництва від 04.11.2008 р. № 9296). Такою підставою, зокрема, є наявність отриманої у встановленому законом порядку достатньої інформації, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:

— злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;

— осіб, які готують або вчинили злочин;

— осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;

— осіб безвісно відсутніх.

Зазначену інформацію можуть містити заяви, повідомлення громадян, посадових осіб, громадських організацій, ЗМІ, письмові доручення і постанови слідчого, вказівки прокурора, ухвали суду у кримінальних справах, матеріали органів дізнання, інших правоохоронних органів, запити оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав.

За наявності перелічених підстав керівник відповідного оперативного підрозділу (зокрема, УБОЗ або ДСБЕЗ) дає

дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності, після чого відкривається оперативно-розшукова справа, постанова про порушення якої підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ (ч. 6 ст. 9 Закону про ОРД)

На необхідність наявності всіх зазначених елементів для проведення «оперативно-розшукової» перевірки та ознайомлення з ними суб’єкта господарювання, що перевіряється, Держкомпідприємництва звернув увагу в

листі від 09.09.2008 р. № 7651. У ньому він також нагадав про обов’язок працівників міліції назвати своє прізвище, звання та надати на вимогу службове посвідчення під час проведення будь-яких оперативно-розшукових заходів.

На порядку проведення «кримінально-процесуальних» перевірок УБОЗ і ДСБЕЗ ми зупинятися не будемо, оскільки до них висуваються такі самі вимоги, як і при здійсненні таких перевірок органами прокуратури, що розглянуто на с. 6.

 

Повноваження УБОЗ і ДСБЕЗ при проведенні перевірок

Отже, якщо співробітники УБОЗ або ДСБЕЗ зможуть підтвердити дотримання ними зазначених вище вимог, суб’єкт господарювання зобов’язаний допустити їх до перевірки. Під час перевірки перевіряючі можуть (

ст. 8 Закону про ОРД):

1)

опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;

2) проводити

контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Порядок проведення оперативної закупівлі має бути визначено наказом МВС, погодженим з Генеральною прокуратурою України. Однак на сьогодні такий нормативний акт не затверджено, що, проте, не стало підставою для відмови у визнанні повноваження на проведення контрольних закупівель УБОЗ і ДСБЕЗ з боку Держкомпідприємництва в листі від 09.09.2008 р. № 7651;

3) порушувати у встановленому законом порядку питання про проведення

перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь у їх проведенні. Цьому повноваженню кореспондує закріплений у п.п. «в» п. 1 ст. 18 Закону про боротьбу з оргзлочинністю обов’язок Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Державної податкової служби, Контрольно-ревізійної служби, митних органів України, а також інших контролюючих органів проводити в межах своєї компетенції перевірки за дорученням УБОЗ. Оскільки на рівні закону аналогічний обов’язок щодо доручень ДСБЕЗ не закріплено, у разі візиту контролера з посиланням на доручення цього правоохоронного органу можна спробувати його не допустити до перевірки, пославшись на відсутність законних підстав для її проведення;

4)

ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання відповідного підрозділу (УБОЗ або ДСБЕЗ), виготовляти копії таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ та організацій — виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду — витребувати документи із залишенням їх копій та опису вилучених документів для осіб, у яких вони витребувані, із забезпеченням їх збереження і повернення.

Зазначимо, що у співробітників УБОЗ у цій частині більше повноважень: на їх вимогу суб’єкти господарювання

зобов’язані надати документи негайно або не пізніше ніж протягом 10 діб (п.п. «д» п. 2 ст. 12 Закону про боротьбу з оргзлочинністю).

На практиці суб’єкти господарювання часто використовують можливість, надану їм

ст. 10 Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.92 р. № 2887-XII, згідно з якою документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручень, не підлягають огляду або вилученню без його згоди, і передають деякі документи адвокатам, з якими укладено договір про надання юридичної допомоги, щоб приховати їх від перевіряючих;

5)

входити до жилих та інших приміщень за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин учиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;

6) знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;

7) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення;

8) використовувати за згодою з

адміністрацією службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій.

Співробітникам УБОЗ надано деякі додаткові повноваженнями. Серед них:

— право за

письмовим розпорядженням керівника УБОЗ входити за службовими посвідченнями на територію, до приміщень, складів та сховищ підприємств, організацій і установ, незалежно від форми власності, а також у виробничі приміщення фізичних осіб — підприємців;

— за

постановою та із санкції відповідного прокурора, а в невідкладних випадках — з подальшим повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, що можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) або сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних і юридичних осіб, вилучати предмети та документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються фізособі-підприємцю або представнику підприємства, установи, організації.

Співробітники ДСБЕЗ, щоб скористатися аналогічними повноваженнями, можуть послатися на

пп. 15, 16 ст. 11 Закону про міліцію, якими їм зокрема надано право безперешкодно входити у будь-який час доби на територію та до приміщень підприємств, установ, організацій і оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, у разі стихійного лиха та виникнення інших надзвичайних обставин. При цьому до надзвичайних обставин належать: пожежі, великі виробничі аварії, масові заворушення, епідемії, епізоотії тощо (п. 44 Статуту патрульно-постової служби міліції, затвердженого наказом МВС України від 28.07.94 р. № 404).

Якщо під час перевірки співробітників УБОЗ або ДСБЕЗ вони допустили порушення, слід подати скаргу прокурору, в якій повідомити про допущені порушення (див. зокрема, лист ДСБЕЗ від 28.12.2007 р. № 5/К-2339, наказ Генеральної прокуратури України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю» від 19.09.2005 р. № 4/2гн). Крім того, дії перевіряючих може бути оскаржено в адміністративному суді.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі