Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо окремих питань контролю за додержанням податкового законодавства платниками податків — юридичними особами. 1.1. Порядок повідомлення платника податків про проведення виїзної перевірки, терміни проведення перевірки та їх продовження

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2009/№ 70
Друк
Лист від 06.07.2009 р. № 14082/7/23-4017/354

Щодо окремих питань контролю за додержанням податкового законодавства платниками податків — юридичними особами

Оглядовий лист Державної податкової адміністрації України від 06.07.2009 р. № 14082/7/23-4017/354

(витяг)

 

Державна податкова адміністрація України з метою поліпшення стану організації контрольно-перевірочної роботи, єдиного методологічного підходу до організації та проведення перевірок платників податків — юридичних осіб і реалізації їх матеріалів повідомляє наступне.

 

 

I. Щодо порядку, підстав, термінів проведення перевірок юридичних осіб органами державної податкової служби

 

1.1. Порядок повідомлення платника податків про проведення виїзної перевірки, терміни проведення перевірки та їх продовження

Письмове повідомлення

про проведення планової виїзної перевірки надсилається платнику податків одноразово, не пізніше, ніж за десять днів до дня її проведення.

Не допускається

повторна виписка повідомлення про проведення планової виїзної перевірки одного і того ж платника податків із зміною термінів її проведення.

Надсилання

повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки не передбачається.

Відповідно до статті 111 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні» (із змінами та доповненнями) (далі — Закон № 509)

виїзна позапланова перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у зазначеній статті, за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом.

Наказ оформляється на бланку податкового органу окремо на перевірку кожного суб’єкта господарювання.

При цьому наказ на проведення

виїзної позапланової перевірки оформляється також на перевірки, які проводяться на звернення платника податків.

Копія наказу вручається платнику податків разом з направленням на проведення перевірки.

Направлення на проведення

планових та позапланових виїзних перевірок оформляється в 2-х примірниках, один з яких вручається платнику податків під розписку.

Разом з цим згідно з Указом Президента України від 23 липня 1998 року № 817 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» за пропозицією (вимогою) платника податку

перевіряючі повинні зареєструватися в Журналі відвідування суб’єкта підприємницької діяльності представниками контролюючих органів (з обов’язковим зазначенням у ньому термінів і мети відвідування, посади і прізвища представника, з його підписом).

При організації перевірок з питань підтвердження відносин, щодо правомірності заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість тощо необхідно використовувати право органів державної податкової служби на здійснення невиїзних документальних перевірок суб’єктів господарювання відповідно до пунктів 1, 3 та 4 статті 11 Закону № 509.

У разі необхідності проведення

позапланових виїзних перевірок за обставинами, передбаченими пунктами 1, 3 та 5 частини шостої статті 111 Закону, обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби направляється платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Датою отримання запиту вважається дата його вручення платнику.

Продовження термінів

проведення планової та позапланової виїзних перевірок здійснюється відповідно до статті 111 Закону № 509 за рішенням керівника органу державної податкової служби, який виписав направлення на перевірку.

При цьому рішення керівника органу державної податкової служби про продовження терміну проведення планової та позапланової виїзної перевірки оформляється наказом.

Продовження проведення перевірки

розпочинається в перший робочий день за останнім робочим днем, зазначеним у направленні на перевірку. Тому наказ на продовження проведення перевірки необхідно оформляти в ході проведення перевірки та не допускати перерви між датою закінчення перевірки згідно з першим направленням та датою продовження перевірки, зазначеної в наказі на продовження.

Підставою для прийняття рішення (оформлення наказу) про продовження терміну проведення планової чи позапланової виїзної перевірки є доповідна записка керівника підрозділу органу ДПС, який здійснював (очолював) таку перевірку, з викладенням об’єктивних причин необхідності такого продовження (факти зволікання платником податків у наданні документів на перевірку, значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється, відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку (неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат платником податків — фізичною особою), значний період, що перевіряється, а також необхідність залучення до перевірки інших працівників або зміна за об’єктивних причин складу бригади перевіряючих тощо).

Після прийняття рішення (наказу) про продовження термінів проведення перевірки виписується нове направлення на перевірку (у 2-х примірниках), перший примірник якого разом з копією наказу на продовження терміну проведення перевірки вручається платнику податків під розписку.

При цьому у наказі на продовження термінів проведення перевірки та направленні зазначається термін продовження перевірки, а у разі залучення додаткових працівників або їх заміни — вказується новий склад бригади перевіряючих.

Встановлені Законом № 509

обмеження у термінах проведення позапланових виїзних перевірок зберігаються і для перевірок, що проводяться на звернення платника податків (зокрема, під час реорганізації (ліквідації)).

Проведення реорганізації (припинення) підприємства є однією із підстав проведення позапланової виїзної перевірки і надання платнику податків копії наказу керівника податкового органу про її проведення здійснюється на загальних підставах, передбачених статтею 112 Закону № 509.коментар редакції

Питання про податкові перевірки: відповіді ДПАУ

У цій частині листа ДПАУ дещо конкретизувала розпорядження ст. 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII (далі — Закон № 509), наголосивши на

недопустимості повторної виписки повідомлення про перевірку зі зміною строків її проведення, а також оформлення одного наказу на перевірку декількох суб’єктів господарювання.

Є надія на те, що це роз’яснення може позитивно вплинути на практику проведення податкових перевірок, у якій на цей момент поширені факти зміни строків перевірки шляхом виписки нових повідомлень про її проведення.

Слід зазначити: прямо про те, що названі порушення в порядку проведення перевірок можуть стати підставою для

недопуску перевіряючих, у листі не йдеться. Висновок про таку можливість для суб’єктів господарювання, на жаль, не випливає й із судової практики (див. постанову Окружного адміністративного суду АРК від 26.02.2009 р. у справі № 2а-5484/08/1), яка свідчить про те, що суди не визнають неправомірності фактів направлення повторних повідомлень про перевірку, вимагаючи лише дотримання строків їх надіслання.

Відповідь на

запитання про порядок продовження строків проведення перевірок повністю повторює п. 1.19 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПАУ від 27.05.2008 р. № 355 (далі — Методрекомендації № 355), і вкотре виявляє небажання ДПАУ підпорядковувати порядок проведення податкових перевірок вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877).

Нагадаємо: Закон № 509, на приписах якого базується цей Оглядовий лист, допускає можливість продовження строків проведення податкових перевірок: планових — на строк не більше 10 робочих днів (для суб’єктів малого підприємництва — 5 робочих днів), позапланових, — на строк не більше 5 робочих днів (для суб’єктів малого підприємництва — 2 робочі дні).

При цьому в Законі № 877 є імперативні норми, винятки з яких не можуть бути зроблені навіть на рівні спеціальних законів, що регулюють порядок проведення перевірок окремими контролюючими органами. Відповідно до них

продовження строків проведення планових і позапланових перевірок не допускається (абз. другий ч. 5 ст. 5, абз. другий ч. 4 ст. 6 Закону № 877). Наведені норми може бути використано суб’єктами господарювання, у яких є вагомі підстави не допустити податківців до перевірки після закінчення її строку, зазначеного в первісному направленні на перевірку.

Проте змушені попередити: такий недопуск може обернутися судовим спором з контролюючим органом і застосуванням до керівника підприємства штрафу за невиконання законних вимог посадових осіб органів ДПС у розмірі від 5 до 10 нмдг, тобто від 85 до 170 грн. (ст. 1633 КпАП).

Така загроза пояснюється відсутністю на сьогодні в судовій практиці усталеної позиції щодо питання про те, як повинні вирішуватися суперечності, що виникають між Законом № 509 і Законом № 877. Часто суди віддають перевагу Закону № 509 як більш спеціальному (як приклад — ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.04.2009 р. у справі № 2-а-15780/08/0570).

У межах Закону № 509 суди визнають:

— законодавством не передбачено повторне продовження строків проведення перевірки (див., наприклад, постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 05.03.2009 р. у справі № 2-а-8/08);

— податкові органи не мають права припиняти проведення перевірки (див. постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 16.04.2009 р. у справі № 2а-1298/09/0870).

Порушення у строках проведення перевірки дають підстави для недопуску перевіряючих на підприємство, проте, як правило, не розглядаються судами як достатня підстава для скасування результатів перевірки (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 90, «Порушення процедури перевірки як підстава для оскарження штрафної санкції»).

Тих суб’єктів господарювання, які відстоювати неправомірність продовження строків перевірки в суді на підставі норм Закону № 877 не готові, це роз’яснення ДПАУ повинно зацікавити наведеним у ньому переліком можливих підстав продовження строків проведення перевірки, а також прямою вказівкою на недопустимість розриву між датою закінчення початкового строку перевірки та датою, з якої вона продовжується (аналогічні висновки ДПАУ свого часу робила в листі від 09.09.2005 р. № 18041/7/23-1217/1117, який відкликано з прийняттям цього Оглядового листа).

При цьому відповідь ДПАУ виглядає неповною без зазначення того,

в які граничні строки суб’єкта господарювання має бути повідомлено про продовження перевірки.

Як і раніше, ДПАУ визнає право платника податків вимагати від перевіряючих розписатися в

Журналі перевірок у разі його наявності з обов’язковим зазначенням строків і мети візиту, посади та прізвища кожного з перевіряючих з їх підписами. Від себе додамо, що відмову від запису в Журналі перевірок може бути використано суб’єктом господарювання для недопуску перевіряючих до перевірки.

Цей Оглядовий лист також іще раз непрямо підтвердив небажання ДПАУ підкорятися встановленому постановою Кабміну від 21.05.2009 р. № 502 «Про тимчасові обмеження щодо застосування заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» (далі — постанова № 502) обмеженню на проведення позапланових перевірок (додатково див. лист ДПАУ від 25.06.2009 р. № 2833/н/23-4014 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 62).

 

Наступний фрагмент

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі