Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2009/№ 10
Друк
Наказ від 22.12.2008 р. № 1524

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Наказ від 22 грудня 2008 року № 1524

(витяг)

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

наказую:

1.

Затвердити Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Визнати такими, що

втратили чинність, Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2007 № 1413.

<…>

Міністр В. Пинзеник

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2008 р. № 1524

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності*

 

* Коментар див. на с. 23 —

Прим. ред.

 

№ з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1 і № 1-м «Баланс»

1.

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4

2.

Рядок 030, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4

3.

Рядок 080, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, графи 3 і 4

4.

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4

5.

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 100 — 160, 170 — 250, графи 3 і 4

6.

Рядок 280, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, 275 графи 3 і 4

7.

Рядок 380, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 300 — 340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи 3 і 4

8.

Рядок 430, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418, 420 мінус рядок 416, графи 3 і 4

9.

Рядок 480, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 440 — 470, графи 3 і 4

10.

Рядок 620, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 500 — 600, 605, 610, графи 3 і 4

11.

Рядок 640, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

12.

Рядок 035, графа 3

Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13.

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040

14.

Рядок 055, графа 3

Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035

15.

Рядок 100, графа 3

Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090

16.

Рядок 105, графа 3

Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060

17.

Рядок 170, графа 3

Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160

18.

Рядок 175, графа 3

Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130

19.

Рядок 190, графа 3

Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180

20.

Рядок 195, графа 3

Форма № 2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності»

21.

Рядок 220, графа 3

Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 210

22.

Рядок 225, графа 3

Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 або рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядки 200 і 210

23.

Рядок 280, графа 3

Форма № 2, сума рядків 230 — 270

24.

Рядки 010 — 280, графа 4

Форма № 2 за попередній рік, рядки 010 — 280, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

25.

Рядок 030, графа 3

Форма № 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3

26.

Рядок 070, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3

27.

Рядок 170, графа 3

Декларація з податку на прибуток підприємства

28.

Рядок 180, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мінус рядок 080, графа 3

29.

Рядок 190, графа 3

Форма № 2-м, рядок 070 мінус рядок 180 мінус рядок 041 плюс рядок 132 графа 3

30.

Рядки 010 — 190, графа 4

Форма № 2-м за попередній рік, рядки 010 — 190, графа 3

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

31.

Рядок 010, графа 3

Форма № 2, рядок 170, графа 3

32.

Рядок 010, графа 4

Форма № 2, рядок 175, графа 3

33.

Рядок 020, графа 3

Форма № 2, рядок 260, графа 3

34.

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, сума рядків 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3

35.

Рядок 050, графа 4

Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160, графа 3

36.

Рядок 060, графа 3

Форма № 2, рядок 140, графа 3 плюс Форма № 5, рядок 633

37.

Рядок 070, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 010 — 060, графа 3 і сумою рядків 030 — 050, графа 4

38.

Рядок 070, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 010, 030 — 050, графа 4 і сумою рядків 020 — 060, графа 3

39.

Рядок 090, графа 3

Форма № 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4

40.

Рядок 090, графа 4

Форма № 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3

41.

Рядок 110, графа 3

Форма № 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3 (без врахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)

42.

Рядок 110, графа 4

Форма № 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4 (без урахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)

43.

Рядок 120, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070 — 110, графа 3 і сумою рядків 080 — 110, графа 4

44.

Рядок 120, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070 — 110, графа 4 і сумою рядків 080 — 110, графа 3

45.

Рядок 150, графа 3

Форма № 3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4

46.

Рядок 150, графа 4

Форма № 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3

47.

Рядок 170, графа 3

Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або рядок 150, графа 3 мінус рядок 160, графа 4

48.

Рядок 170, графа 4

Форма № 3, рядок 150, графа 4 плюс рядок 160, графа 4 або рядок 150, графа 4 мінус рядок 160, графа 3

49.

Рядок 280, графа 3

Форма № 3, сума рядків 180, 210, 220 і 230, графа 3, мінус сума рядків 240 і 270, графа 4

50.

Рядок 280, графа 4

Форма № 3, сума рядків 240 і 270, графа 4, мінус рядки 180, 210, 220 і 230, графа 3

51.

Рядок 300, графа 3

Форма № 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або рядок 280, графа 3 мінус рядок 290, графа 4

52.

Рядок 300, графа 4

Форма № 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або рядок 280, графа 4 мінус рядок 290, графа 3

53.

Рядок 370, графа 3

Форма № 3, сума рядків 310 — 330, графа 3 мінус сума рядків 340 — 360, графа 4

54.

Рядок 370, графа 4

Форма № 3, сума рядків 340 — 360, графа 4 мінус сума рядків 310 — 330, графа 3

55.

Рядок 390, графа 3

Форма № 3, рядок 370, графа 3, плюс рядок 380, графа 3 або рядок 370, графа 3 мінус рядок 380, графа 4

56.

Рядок 390, графа 4

Форма № 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або рядок 370, графа 4 мінус рядок 380, графа 3

57.

Рядок 400, графа 3

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 3 або рядок 170, графа 3 плюс рядок 300, графа 3 мінус рядок 390 графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядки 300 і 390, графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядок 300, графа 4 плюс рядок 390, графа 4

58.

Рядок 400, графа 4

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 4 або рядок 170, графа 4 плюс рядок 300, графа 4 мінус рядок 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядки 300 і 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядок 300, графа 3 плюс рядок 390, графа 4

59.

Рядок 410, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 3

60.

Рядок 420, графа 3

Форма № 3, рядок 040, графа 4

61.

Рядок 420, графа 4

Форма № 3, рядок 040, графа 3

62.

Рядок 430, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

63.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3

64.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4

65.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4

66.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

67.

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 — 380, графа 4, відповідно

68.

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3 — 11 відповідно

69.

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 3 відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

70.

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 — 11 відповідно

71.

Рядок 130, графа 8

Форма № 2, рядок 220 або 225, графа 3

72.

Рядок 150, графа 3 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 150, графа 8 (від’ємне значення)

73.

Рядок 160, графа 7 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 160, графа 8 (від’ємне значення)

74.

Рядок 290, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 060 — 280, графи 3 — 11 відповідно

75.

Рядки 300, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 — 11 відповідно

76.

Рядок 300, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 4 відповідно

77.

Рядки 010 — 300, графа 11

Форма № 4, рядки 010 — 300, алгебраїчна сума граф 3 — 10 відповідно

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

78.

Рядки 010 — 080, графа 14

Форма № 5, рядки 010 — 080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

79.

Рядок 080, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4

80.

Рядок 080, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4

81.

Рядок 080, графи 3 — 15

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010 — 070, графи 3 — 15 відповідно

82.

Рядок 090, графа 14

Форма № 5, рядок 090, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 5 мінус графа 8, плюс графа 9 мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13

83.

Рядок 090, графа 3 мінус графа 4

Форма № 1, рядок 065, графа 3

84.

Рядок 090, графа 14

Форма № 1, рядок 065, графа 4

85.

Рядки 100 — 260, графа 14

Форма № 5, рядки 100 — 260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

86.

Рядок 105, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 055, графи 3 і 4

87.

Рядок 105 графа 14 мінус рядок 269

Форма № 1, рядок 056, графа 4

88.

Рядок 105, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 057, графи 3 і 4

89.

Рядок 260, графи 3 і 14 мінус рядок 105 графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4

90.

Рядок 260, графи 4 і 15 мінус рядок 105 графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4

91.

Рядок 260, графи 3 — 19

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100 — 250, графи 3 — 19 відповідно

92.

Сума рядків 265 і 926

Форма № 1, рядок 275 графа 4 (розбіжність на інші активи, призначені для продажу)

93.

Рядок 269

Форма № 1, рядок 055 мінус рядок 056 плюс рядок 057, графа 4

94.

Рядок 340, графа 4

Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва)

95.

Рядок 340, графи 3 і 4

Форма № 5, сума рядків 280 — 330, графи 3 і 4

96.

Сума рядків 350 — 370, графа 4

Форма № 1, рядок 040, графа 4

97.

Сума рядків 380 — 410, графа 4

Форма № 1, рядок 045, графа 4

98.

Рядок 420, графа 5

Форма № 1, рядок 220, графа 4

99.

Рядок 420, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 350 — 410, графи 3, 4, 5

100.

Сума рядків 440 — 490, графа 3

Форма № 2, рядок 060, графа 3

101.

Сума рядків 440 — 490, графа 4

Форма № 2, рядок 090, графа 3

102.

Рядок 491, графа 4

Форма № 5, рядок 775 графа 4

103.

Сума рядків 500 — 520, графа 3

Форма № 2, рядок 110, графа 3

104.

Сума рядків 500 — 520, графа 4

Форма № 2, рядок 150, графа 3

105.

Сума рядків 530, 550, 560, графа 3

Форма № 2, рядок 120, графа 3

106.

Сума рядків 540, 550 і 560, графа 4

Форма № 2, рядок 140, графа 3 плюс Форма № 5 рядок 342 плюс рядок 633

107.

Сума рядків 570 — 610, 630, графа 3

Форма № 2, рядок 130, графа 3

108.

Сума рядків 570 — 600, 620, 630, графа 4

Форма № 2, рядок 160, графа 3

109.

Рядок 690, графа 3

Форма № 5, сума рядків 640 — 680, графа 3

110.

Рядок 690, графа 3

Форма № 3, рядок 430, графа 3

111.

Рядок 690, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

112.

Рядок 780, графи 3 — 9

Форма № 5, сума рядків 710 — 775, графи 3 — 9

113.

Рядки 710 — 780, графа 9

Форма № 5, рядки 710 — 780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7

114.

Рядок 780, мінус рядок 775, графи 3 і 9

Форма № 1, сума рядків 400 і 410, графи 3 і 4

115.

Сума рядків 800 — 860, 880, графа 3

Форма № 1, рядок 100, графа 4

116.

Рядок 870, графа 3

Форма № 1, рядок 110, графа 4

117.

Рядок 890, графа 3

Форма № 1, рядок 120, графа 4

118.

Рядок 900, графа 3

Форма № 1, рядок 130, графа 4

119.

Рядок 910, графа 3

Форма № 1, рядок 140, графа 4

120.

Рядок 920, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 800 — 910, графи 3, 4, 5

121.

Рядок 940, графа 3

Форма № 1, рядок 161, графа 4

122.

Рядок 1210

Форма № 5, сума рядків 1241 і 1251

123.

Рядок 1210

Декларація з податку на прибуток підприємства

124.

Рядок 1220, мінус рядок 1230

Форма № 1, рядок 060, графа 3

125.

Рядок 1230, мінус рядок 1220

Форма № 1, рядок 460, графа 3

126.

Рядок 1225

Форма № 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252

127.

Рядок 1225, мінус рядок 1235

Форма № 1, рядок 060, графа 4

128.

Рядок 1235, мінус рядок 1225

Форма № 1, рядок 460 графа 4

129.

Рядок 1235

Форма № 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253

130.

Рядок 1240

Форма № 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус рядок 1243

131.

Рядок 1240

Форма № 2, рядок 180 графа 3 плюс рядок 210, графа 3

132.

Рядок 1250

Форма № 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253

133.

Рядок 1300

Форма № 5, сума рядків 080 і 260 графа 10

134.

Рядок 1410, графа 13 і 17

Форма № 1 рядок 035 плюс рядок 037 мінус 036 графа 3 і 4

135.

Рядок 1410, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 13

Форма № 1, рядок 035, графа 3

136.

Рядок 1410, графа 11 мінус графа 12 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 035, графа 4

137.

Рядок 1410, графа 3 і 11

Форма № 1, рядок 036, графа 3 і 4

138.

Рядки 1410 — 1415, графа 11

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

139.

Рядки 1410 — 1415, графа 12

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 4, мінус графа 7, плюс графа 8

140.

Рядки 1410 — 1415, графа 17

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

141.

Рядок 1410, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 036, графа 3 і 4 відповідно

142.

Рядок 1410, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1411 — 1415, графи 3 — 17 відповідно

143.

Рядок 1410, графи 4 і 12

Форма № 1, рядок 037, графи 3 і 4 відповідно

144.

Рядки 1420 — 1424, графа 11

Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

145.

Рядки 1420 — 1424, графа 17

Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

146.

Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13

Форма № 1, рядок 110 графа 3

147.

Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно

148.

Рядок 1420, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 110 графа 4

149.

Рядок 1420, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1421 — 1424, графи 3 — 17 відповідно

150.

Рядок 1430, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1410 і 1420, граф 3 — 17 відповідно

151.

Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 3 мінус графа 4

Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6

152.

Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 11

Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6 мінус графа 7 плюс або мінус графа 10

153.

Рядок 1500, графи 3 — 11

Форма № 5, сума рядків 1510, 1513 — 1519, графи 3 — 11

154.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 11

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5, мінус графа 6, мінус графа 7, плюс або мінус графа 10

155.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графи 4

156.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 6

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 4, мінус графа 3, якщо графа 3 < графи 4

157.

Рядок 1520, графи 3 — 11

Форма № 5, сума рядків 1530, 1533 — 1539, графи 3 — 11

158.

Рядок 1540, графи 3 — 11

Форма № 5, рядок 1500, плюс рядок 1520 графи 3 — 11

159.

Рядок 1540, графа 5

Форма № 2, рядок 061

160.

Рядок 1540, графа 6

Форма № 2, рядок 091

161.

Рядки 1500 — 1540, графа 10

Форма № 5, рядки 1500 — 1540, графа 8, мінус графа 9

Форма № 6 «Інформація за сегментами»

162.

Сума граф 3 — 16 за рядками 010 — 390 відповідного року

Форма № 6, рядки 010 — 390, графи 17 і 18

163.

Рядок 010, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 011 — 013, графи 3 — 18

164.

Рядок 011, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 035, графи 3, 4

165.

Рядок 013, плюс рядок 051, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 060, графи 3, 4

166.

Рядок 020, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 021 і 022, графи 3 — 18

167.

Сума рядків 020 і 052, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 110 і 120, графи 3 і 4

168.

Сума рядків 021, 022, 052, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 110, 120, графи 3, 4

169.

Рядок 030, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 130, графи 3, 4 або різниця, включена до рядку 050 Форми № 6

170.

Рядок 040, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3 — 18

171.

Рядок 053, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 200, графи 3, 4

172.

Рядок 060, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 012, графи 3 — 18

173.

Рядок 070, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 060, графи 3 — 18

174.

Рядок 070, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 035, 060, 110, 120, 130, 185, 200, графи 3 і 4

175.

Рядок 080, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 081, 082, графи 3 — 18

176.

Рядок 081, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 040, графи 3, 4

177.

Рядок 090, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 070, графи 3, 4

178.

Рядок 100, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 080, графи 3, 4

179.

Рядок 110, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 090, графи 3, 4

180.

Рядок 120, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 140, 150, графи 3, 4

181.

Рядок 121, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 150, графи 3, 4

182.

Рядок 130, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 160, графи 3, 4

183.

Рядок 140, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, графи 3 — 18

184.

Рядок 153, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 205, графи 3 і 4

185.

Рядок 154, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 180, 210, графи 3 і 4

186.

Рядок 160, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 082, графи 3 — 18

187.

Рядок 170, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 140, 150 мінус рядок 160, графи 3 — 18

188.

Рядок 180, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 040 мінус рядок 140, графи 3 — 18

189.

Рядок 190, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 070 мінус рядок 170, графи 3 — 18

190.

Рядок 190, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 220 або 225, графи 3, 4

191.

Рядок 230, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 200 і 220, графи 3 — 18

192.

Рядок 230, графи 17, 18

Форма № 1, рядок 280, графи 3, 4

193.

Рядок 270, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 240 і 260, графи 3 — 18

194.

Рядок 270, графи 17, 18

Форма № 1, сума рядків 430, 480, 620 і 630, графи 3, 4

195.

Рядок 280, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 340, графи 3 (за звітний і попередній рік)

196.

Рядок 290, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 1300 (за звітний і попередній рік)

197.

Рядок 300, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 011, графи 17, 18

198.

Рядок 310, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 230, графи 17, 18

199.

Рядок 320, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 280, графи 17, 18

200.

Рядок 350, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 300, графи 17, 18

201.

Рядок 360, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 310, графи 17, 18

202.

Рядок 370, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 320, графи 17, 18

 

Примітка.

У рядках 050, 150, 220 і 260 за графами 15 і 16 Форми № 6 наводяться ті показники, які не включені до відповідних показників у рядках 010, 020, 030, 080, 090 — 120, 130, 200 і 240 за графами 15 і 16 Форми № 6.

Показники форм фінансової звітності № 1 — № 6 наводяться в

тисячах гривень без десяткових знаків, а показники форм № 1-м і № 2-м — у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі