Теми статей
Обрати теми

Процедура виходу зі складу платників ПДВ

Редакція ПБО
Стаття

Процедура виходу зі складу платників ПДВ

 

Запитання «вигідно чи невигідно бути платником ПДВ?» кожне підприємство вирішує для себе самостійно. Одні, набувши цього статусу та пропрацювавши в такому режимі деякий час, розуміють, що доцільніше перейти на сплату єдиного податку за ставкою 10 %, інші не користуються всіма правами платника ПДВ у зв’язку з відсутністю операцій, що обкладаються цим податком, у третіх обсяги поставок протягом тривалого часу настільки малі, що вони не бачать сенсу у продовженні своєї ПДВ-історії. Тоді і виникає думка про вихід з лав платників ПДВ. Про те, в якому порядку і в які строки здійснюється така процедура, ітиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Випадки анулювання ПДВ-реєстрації

В яких випадках відбувається анулювання реєстрації платника ПДВ?

Анулювання реєстрації платників ПДВ здійснюється шляхом анулювання Свідоцтва про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі — Свідоцтво) та виключення платника ПДВ із Реєстру платників податку на додану вартість (далі — Реєстр).

Така процедура може відбуватися як з ініціативи платника податків (тобто добровільно), так і з ініціативи податкового органу. Випадки анулювання ПДВ-реєстрації перелічено в

пп. «а» — «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ та пп. «а» — «ґ» п. 25 Положення № 79. Наведемо перелік цих випадків у таблиці.

Візьміть до відома: якщо обсяг оподатковуваних операцій суб’єкта господарювання за останні 12 календарних місяців із 24, протягом яких його було зареєстровано платником ПДВ (уключаючи місяць реєстрації), не досяг 300000 грн. (

п.п. «а» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «а» п. 25 Положення № 79), відмова від ПДВ-реєстрації здійснюється лише за заявою платника.

Анулювання реєстрації у випадках, перелічених у

пп. «б» — «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ та пп. «б» — «ґ» п. 25 Положення № 79, можливо як за заявою платника, так і з ініціативи податкового органу.

 

Правила обчислення 24-місячного періоду у цілях добровільної «розреєстрації»

Як обчислюється 24-місячний період перебування у статусі платника ПДВ у цілях добровільної «розреєстрації» такого платника?

Згідно з

п. 25 Положення № 79 платник ПДВ може ініціювати свою ПДВ-«розреєстрацію» після спливання 24 місяців перебування в цьому статусі. При цьому приступити до анулювання реєстрації можна починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу і місяцю його реєстрації платником ПДВ.

На наш погляд, розуміти це слід так: якщо суб’єкт господарювання зареєструвався платником ПДВ 22 лютого 2007 року — лютий буде першим місяцем для відліку 24-місячного циклу. Останній місяць цього періоду спливає в січні 2009 року. А от заяву про анулювання реєстрації платник ПДВ може подати до податкового органу не раніше 23 лютого 2009 року.

Утім не виключено, що в податківців у цьому випадку діє своя методика розрахунку, тому платнику податків для підстраховування краще уточнити цю дату в податковій інспекції за місцем своєї реєстрації.

 

Перелік випадків анулювання реєстрації платника ПДВ

№ з/п

Випадки анулювання реєстрації платника ПДВ

Підстава

Примітки

Ініціатор анулювання

1

2

3

4

5

1

Платник податку, який до місяця подання заяви про анулювання реєстрації зареєстрований згідно з положеннями п.п. 2.3.1 Закону про ПДВ більше 24 календарних місяців, уключаючи місяць реєстрації, та має за останні 12 поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій менші за визначені цим підпунктом

П.п. «а» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «а» п. 25 Положення № 79

Платники ПДВ можуть анулювати свою ПДВ-реєстрацію на цій підставі, якщо вони одночасно:

— були зареєстровані платниками цього податку у зв’язку з досягненням граничних обсягів оподатковуваних операцій, тобто 300000 грн.;

— перебували в цьому статусі більше 24 календарних місяців;

— за останні 12 поточних календарних місяців не досягли обсягу оподатковуваних операцій 300000 грн. Загальний обсяг оподатковуваних операцій за цей період визначається за даними поданих до податкового органу податкових декларацій за останні 12 поточних календарних місяців. При цьому до розрахунку загального обсягу оподатковуваних операцій уключаються обсяги операцій, оподатковуваних за ставками 20 % і 0 %, а також звільнених від обкладення ПДВ (див. лист ДПАУ від 03.04.2008 р. № 3011/6/16-1515-26 на с. 45 цього номера).

Зауважимо, що на цій підставі анулювати свій ПДВ-статус можуть і добровільно зареєстровані платники (див. п. 3 листа ДПАУ від 28.02.2008 р. № 3975/7/16-1515-20 на с. 46 цього номера)

Платник ПДВ

2

 

Ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, завершує роботу

 

П.п. «б» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «б» п. 25 Положення № 79

 

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі:

інформації ліквідатора або ліквідаційної комісії про завершення роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора) платника податку, оголошеного банкрутом;

судового рішення про ліквідацію юридичної особи — банкрута або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з визнанням його банкрутом;

повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута.

Платник ПДВ — юридична особа може добровільно позбутися свого ПДВ-статусу після складання комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) ліквідаційного балансу

1) платник ПДВ;

2) податковий орган

 

3

Платник податку ліквідується за власним бажанням (фізична особа приймає рішення про припинення підприємницької діяльності)

П.п. «б» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «б» п. 25 Положення № 79

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі:

1) заяви про зняття з обліку платника податків за формою № 8-ОПП;

2) будь-якого іншого повідомлення платника податку, уповноваженого ним органу або особи про прийняття рішення про припинення платника податку за власним бажанням;

3) відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення запису про:

рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

прийняття фізичною особою рішення про припинення підприємницької діяльності;

перебування юридичної особи в процесі припинення або фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності.

Платник ПДВ — юридична особа може добровільно позбутися свого ПДВ-статусу після складання комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) ліквідаційного балансу

1) платник ПДВ;

2) податковий орган

4

Платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбавляється статусу суб’єкта господарювання)

П.п. «б» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «б» п. 25 Положення № 79

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі:

судового рішення про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, не пов’язаного з банкрутством;

повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення.

Платник ПДВ — юридична особа може добровільно позбутися свого ПДВ-статусу після складання комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) ліквідаційного балансу

1) платник ПДВ;

2) податковий орган

5

 

Особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку або стає суб’єктом інших спрощених систем оподаткування, які встановлюють особливий порядок нарахування та сплати ПДВ, відмінний від установлених Законом про ПДВ, чи звільняють таку особу від сплати ПДВ за рішенням суду або з будь-яких інших причин

 

П.п. «в» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «в» п. 25 Положення № 79

 

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі:

Свідоцтва або корінця Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою за ставкою єдиного податку 10 % або документа про застосування інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати ПДВ, що відрізняється від установлених Законом про ПДВ. Деякою мірою цю причину можна розглядати як добровільне анулювання реєстрації платника ПДВ, оскільки спочатку рішення про перехід на спрощену систему оподаткування без сплати ПДВ приймає сам платник, а отже, добровільно. Інша справа, що заяву про «розреєстрацію» такому платнику подавати не обов’язково — податковий орган сам прийме з цього приводу відповідне рішення і направить на адресу платника один примірник акта за формою № 6-ПДВ;

судового рішення про анулювання податкової реєстрації або Свідоцтва, про звільнення від сплати ПДВ;

документа, який свідчить, що на підставі відповідного законодавчого акта особа, зареєстрована платником ПДВ, звільняється від сплати цього податку, не є платником податку або не має права на збереження статусу платника податку;

інформації органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про смерть фізичної особи — підприємця;

судового рішення про оголошення фізичної особи — підприємця померлим, про визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутнім, про визнання фізичної особи — підприємця недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, або інформації про таке рішення органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру;

Свідоцтва або корінця Свідоцтва, яким підтверджується закінчення строку його дії;

документа, що підтверджує закінчення строку, на який було створено платника податку, укладено договір про спільну діяльність, угоду про розподіл продукції

1) платник ПДВ;

2) податковий орган, який у цьому випадку зобов’язаний прийняти самостійне рішення щодо анулювання ПДВ-реєстрації платника

 

6

Особа, зареєстрована як платник ПДВ, обирає відповідно до Закону про ПДВ спеціальний режим оподаткування за ставками, що відрізняються від установлених у ст. 6 і 81цього Закону

П.п. «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «ґ» п. 25 Положення № 79

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі Свідоцтва чи іншого документа про реєстрацію або вибір платником податку відповідно до Закону спеціального режиму оподаткування за ставками, що відрізняються від установлених у статтях 6 і 81 Закону про ПДВ

1) платник ПДВ;

2) податковий орган, який у цьому випадку зобов’язаний прийняти самостійне рішення щодо анулювання ПДВ-реєстрації платника

7

Особа, зареєстрована як платник ПДВ, не подає податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців

П.п. «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «ґ» п. 25 Положення № 79

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі акта або довідки підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про неподання платником податку податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців.

При розрахунку такого 12-місячного періоду не враховується місяць реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ, якщо така реєстрація відбулася пізніше, ніж 1 число цього місяця. Наприклад, для платника податків, реєстрація якого платником ПДВ відбулася 15.01.2008 р., першим звітним періодом буде період з 15.01.2008 р. по 29.02.2008 р. включно. Отже, для розрахунку 12-місячного періоду для цілей анулювання ПДВ-реєстрації першим податковим місяцем буде не січень 2008 року, а лютий 2008 року.

У цьому випадку до складу зазначеного 12-місячного періоду входять останні 12 послідовних податкових місяців, за які минув строк подання податкових декларацій до отримання або складання податковим органом документа, що є підставою для анулювання реєстрації.

Візьміть до відома: для платників ПДВ — «квартальників» винятків немає — для зняття їх з реєстрації на цій підставі також орієнтуються на 12 послідовних податкових місяців, незважаючи на те що звітним податковим періодом для цієї категорії осіб є календарний квартал

1) платник ПДВ;

2) податковий орган, який у цьому випадку зобов’язаний прийняти самостійне рішення щодо анулювання ПДВ-реєстрації платника

8

 

Особа, зареєстрована як платник ПДВ, подає декларацію з ПДВ, що свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом 12 послідовних податкових місяців

 

П.п. «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «ґ» п. 25 Положення № 79

 

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі реєстру (переліку) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, що свідчать про відсутність у таких деклараціях (податкових розрахунках) оподатковуваних поставок протягом 12 послідовних податкових місяців. У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та за кожною декларацією (податковим розрахунком):

податковий період;

дата надходження декларації (податкового розрахунку) до органу державної податкової служби; — загальні обсяги оподатковуваних поставок звітного періоду, зазначені у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку).

При розрахунку такого 12-місячного періоду не враховується місяць реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ, якщо така реєстрація відбулася пізніше, ніж 1 число цього місяця. Наприклад, для платника податків, реєстрація якого платником ПДВ відбулася 15.01.2008 р., першим звітним періодом буде період з 15.01.2008 р. по 29.02.2008 р. включно. Отже, для розрахунку 12-місячного періоду для цілей анулювання ПДВ-реєстрації першим податковим місяцем буде не січень 2008 року, а лютий 2008 року.

У цьому випадку до складу зазначеного 12-місячного періоду входять останні 12 послідовних податкових місяців, за які подано податкові декларації.

Візьміть до відома: для платників ПДВ — «квартальників» винятків немає — для зняття їх з реєстрації на цій підставі також орієнтуються на 12 послідовних податкових місяців, незважаючи на те що звітним податковим періодом для цієї категорії осіб є календарний квартал

1) платник ПДВ;

2) податковий орган, який у цьому випадку зобов’язаний прийняти самостійне рішення щодо анулювання ПДВ-реєстрації платника

 

9

Інші випадки, установлені законодавством про порядок реєстрації суб’єктів господарювання

П.п. «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «ґ» п. 25 Положення № 79

Рішення про анулювання реєстрації таких платників приймається на підставі:

повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру, відомостей з ЄДРПОУ та інших державних реєстрів, що підтверджують припинення (ліквідацію) юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, представництва нерезидента;

судового рішення, повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру про скасування державної реєстрації платника податку або визнання недійсними змін до установчих документів

1) платник ПДВ;

2) податковий орган, який у цьому випадку зобов’язаний прийняти самостійне рішення щодо анулювання реєстрації платника

 

Процедура анулювання ПДВ-реєстрації

В якому порядку відбувається анулювання реєстрації платником ПДВ?

Анулювання з ініціативи платника ПДВ.

З власної ініціативи суб’єкт господарювання може вийти зі складу платників ПДВ за будь-якою з причин, зазначених у пп. «а» — «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ.

Вирішивши позбутися ПДВ-статусу за власним бажанням, платник податків має подати до податкового органу за своїм місцезнаходженням відповідну

заяву за формою № 3-ПДВ (додаток 3 до Положення № 79). У цій заяві зазначається одна з причин анулювання реєстрації, перелічених у п. 9.8 Закону про ПДВ, при цьому у визначеній комірці напроти відповідного пункту проставляється символ «V» або «+».

До заяви додають

Свідоцтво (із зазначенням номера) та всі його завірені копії із зазначенням їх кількості . Якщо з будь-якої причини ці додатки із заявою не подаються, податковий орган таку заяву не розглядає.

Рішення щодо такої заяви податковий орган приймає

в ті самі строки, що і при реєстрації, тобто протягом 10 календарних днів з моменту подання цього документа. За наявності достатніх підстав для анулювання ПДВ-реєстрації суб’єкта господарювання виключають із Реєстру.

Якщо підстав для такого анулювання

немає, а також якщо суб’єкт підприємництва відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов’язковою, податковий орган може відмовити йому в анулюванні реєстрації. У такій ситуації платнику податків надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації), а Свідоцтво разом із завіреними копіями повертається.

Однак відповідно до

п. 9.8 Закону про ПДВ існують два випадки, які за наявності достатніх підстав не можуть супроводжуватися відмовою податкового органу в анулюванні реєстрації, а саме:

— недосягнення суб’єктом господарювання за останні 12 календарних місяців із 24, протягом яких його було зареєстровано платником ПДВ (уключаючи місяць реєстрації), обсягу оподатковуваних операцій 300000 грн. (

п.п. «а» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «а» п. 25 Положення № 79). До речі, на цій підставі позбутися свого ПДВ-статусу може і добровільно зареєстрований платник (див. п. 3 листа ДПАУ від 28.02.2008 р. № 3975/7/16-1515-20 на с. 46 цього номера. Зауважимо також, що анулювання ПДВ-реєстрації платника на цій підставі не може бути ініційовано податковою службою;

— завершення роботи ліквідаційної комісії платника податку, оголошеного банкрутом, або ліквідація платника податків за власним бажанням або за рішенням суду (

п.п. «б» п. 9.8 Закону про ПДВ і п.п. «б» п. 25 Положення № 79).

Анулювання з ініціативи податкового органу.

Податковому органу надано широкі можливості щодо прийняття самостійного рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Про це свідчать пп. «б» — «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ. А в ситуаціях, передбачених пп. «в» — «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ, на податківців навіть покладено обов’язок з прийняття самостійного рішення щодо анулювання ПДВ-реєстрації.

Так, наприклад, деякий час тому підприємствам було надано можливість реєструвати платниками ПДВ свої

філії. Однак зовсім недавно ДПАУ дійшла висновку, що, оскільки філії не є юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності, підстав для реєстрації їх платниками ПДВ немає (див. листи від 09.04.2008 р. № 7330/7/16-1417 та від 01.12.2008 р. № 24738/7/16-1517 на с. 42 цього номера). Тому всі філії, що раніше набули ПДВ-статусу, повинні «розреєструватися» у добровільному порядку шляхом подання відповідної заяви. Для цього ДПАУ встановила строк подання заяви — не пізніше 21.12.2008 р.

Якщо таку заяву філією не подано, податківці мають право анулювати її ПДВ-реєстрацію

з власної ініціативи. Як підставу для таких дій ДПАУ вбачає п.п. «в» п. 9.8 Закону про ПДВ — «Анулювання реєстрації з будь-яких інших причин». Причина — «Відсутність підстав для перебування платником податку на додану вартість».

Отже, коли ініціатором анулювання реєстрації платника ПДВ є податковий орган, його рішення оформляється

актом про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 6-ПДВ (додаток 5 до Положення № 79). При цьому дата затвердження такого акта керівником (заступником керівника) податкового органу вважається днем прийняття рішення про анулювання реєстрації.

Цей акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків, а другий не пізніше наступного дня після внесення запису про анулювання до Реєстру висилається на адресу такого платника податків листом з повідомленням про вручення або передається йому особисто або його представнику під розписку.

У цій ситуації Свідоцтво та всі його завірені копії із зазначенням їх кількості підлягають поверненню податковому органу разом із супровідним листом

протягом 20 календарних днів із дня прийняття податковим органом рішення про анулювання (тобто з дня затвердження акта про анулювання реєстрації).

Майте на увазі: затримка в поверненні Свідоцтва та його копій

прирівнюється до затримки в поданні податкової звітності з ПДВ, що на підставі п.п. 17.1.1 Закону № 2181 загрожує суб’єкту господарювання штрафом у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

Якщо ПДВ-реєстрація анулюється з ініціативи податкового органу і дані з Реєстру про це оприлюднюються на web-сайті ДПАУ (www.sta.gov.ua), вважається, що право доступу до них

забезпечено, і інформацію про таке анулювання доведено до відома зацікавлених осіб.

 

Анулювання ПДВ-реєстрації за відсутності оподатковуваних поставок: окремі нюанси

Чи може податковий орган анулювати реєстрацію платника ПДВ, який не здійснює протягом 12 послідовних податкових місяців оподатковуваних поставок товарів (послуг), але відобразив при цьому в деклараціях з ПДВ за цей період податковий кредит?

Інколи трапляються ситуації, коли, наприклад, нове підприємство, зареєструвавшись платником ПДВ, у зв’язку зі специфікою своєї діяльності протягом тривалого часу (12 послідовних податкових місяців) не здійснює поставок, що обкладаються ПДВ, покупцям товарів (послуг), але несе при цьому певні витрати, пов’язані з госпдіяльністю. Зрозуміло, що «вхідний» ПДВ за такими витратами платник уключає до податкового кредиту звітного періоду та відображає в розділі II декларації з ПДВ.

Така ситуація потрапляє на контроль до податкового органу, оскільки згідно з правилами

п.п. «ґ» п. 9.8 Закону про ПДВ та п.п. «ґ» п. 25 Положення № 79 довготривале (протягом 12 послідовних податкових місяців) невідображення платником податків у деклараціях з ПДВ оподатковуваних поставок є підставою для позбавлення його ПДВ-статусу. За таких обставин орган податкової служби зобов’язаний самостійно анулювати ПДВ-реєстрацію цього платника (п. 9.8 Закону про ПДВ).

Справа тут у тому, що податкова служба під наявністю оподатковуваних поставок розуміє лише

наявність податкових зобов’язань за встановлений 12-місячний період, місце яким відведене в розділі I декларації з ПДВ (це передбачає сама форма декларації з ПДВ). Інформація ж про оподатковувані операції з придбання товарів (послуг) за той же період, що відображається в розділі II декларації з ПДВ, не береться перевіряючими до уваги.

Платники податків, які не згодні з рішенням податківців про примусове анулювання ПДВ-реєстрації із зазначеної причини, мають право оскаржити його згідно з чинним законодавством (див.

п. 25.4 Положення № 79).

Аргументи на захист своєї позиції суб’єкт господарювання може знайти в

п. 1.4 Закону про ПДВ, який під поставкою товарів розуміє будь-які операції, що здійснюються відповідно до договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію або безоплатно. А отже, як поставку можна розглядати не лише операції, пов’язані з продажем товарів (послуг), а і з їх придбанням.

До того ж згідно з

п.п. «а» п. 2.1 Закону про ПДВ платником ПДВ є будь-яка особа, яка здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється добровільно платником цього податку.

Життєздатність таких аргументів підтверджують і судді. Наприклад, Господарський суд Автономної Республіки Криму в

постанові від 25.01.2008 р. № 2-11/16471-2007А вказав на неправомірність дій органу податкової служби, який позбавив ПДВ-статусу підприємство, що подавало протягом 12 послідовних податкових місяців декларації з ПДВ без відображення в них оподатковуваних поставок, але з відображенням податкового кредиту, і задовольнив позов платника податків.

Якщо позиція суду вас надихнула і ви маєте намір уключитися в боротьбу за відновлення свого ПДВ-статусу, пам’ятайте, що незважаючи на прийняте податковим органом рішення, вам не слід припиняти подання до нього декларацій з ПДВ за всі періоди, протягом яких розглядатиметься питання. При позитивному результаті подій це убереже вас від застосування штрафних санкцій за неподання звітності.

Утім, ураховуючи жорстке формулювання

п. 9.8 Закону про ПДВ та абз. 14 п.п. 25.2.1 Положення № 79, шанси на перемогу в цій боротьбі не такі вже й великі.

Як показує практика, для таких випадків найпридатнішим способом запобігання примусовому анулюванню ПДВ-реєстрації та уникнення радикальних заходів у вигляді звернення до суду є відображення хоча б в одному з 12 послідовних податкових місяців оподатковуваних операцій у розділі I декларації з ПДВ.

Набагато більше шансів відстояти свою ПДВ-реєстрацію в тих платників податків, які протягом 12 податкових місяців підряд здійснювали лише

звільнені від оподаткування поставки, обсяги яких показуються в рядку 4 «Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону про ПДВ, інші нормативно-правові акти)» розділу I декларації з ПДВ. На думку ДПАУ, яка в цьому випадку може допомогти платнику податків, до розрахунку обсягу оподатковуваних операцій (поставок) уключаються не тільки операції, що обкладаються ПДВ за ставками 20 % і 0 %, а й операції, звільнені від оподаткування. Обсяг таких звільнених операцій уключається до загального обсягу оподатковуваних операцій та записується в рядок 5.1 декларації за звітний період (див. лист ДПАУ від 03.04.2008 р. № 3011/6/16-1515-26 на с. 45 цього номера).

Отже, у цьому випадку немає підстав для «розреєстрації» платників ПДВ ні в добровільному, ні в примусовому порядку.

 

Дата анулювання ПДВ-реєстрації

З якої дати реєстрація платника ПДВ вважається анульованою?

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ визначається відповідно до

п. 25.3 Положення № 79.

Так, за наявності достатніх підстав податковий орган анулює реєстрацію платника ПДВ:

на дату подання заяви або затвердження акта про анулювання реєстрації, якщо не визначено граничний строк дії Свідоцтва або дата, на яку суб’єкт господарювання втрачає статус платника ПДВ (це стосується, зокрема осіб, які переходять на сплату єдиного податку), або за наявності підстав для анулювання до закінчення строку дії Свідоцтва;

на дату закінчення строку дії Свідоцтва, за день до дати, на яку платник ПДВ втрачає цей статус;

на дату прийняття рішення або події в інших випадках (так, акт за формою № 6-ПДВ передбачає, що датою анулювання реєстрації платника ПДВ може бути як дата затвердження такого акта, так і інша дата. На наш погляд, такою іншою датою може бути дата прийняття судового рішення про «розреєстрацію» платника податків. Хоча не виключено, що податківці поглянуть на це дещо ширше).

Таким чином, якщо анулювання реєстрації відбувається з ініціативи суб’єкта господарювання

на підставі його заяви , він втрачає статус платника ПДВ на дату подання заяви.

Якщо ініціатива анулювання ПДВ-реєстрації належить податковому органу, датою такої події вважається

дата прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, тобто дата затвердження керівником податкового органу (його заступником) відповідного акта про таке анулювання.

Щодо дати виключення зі складу платників ПДВ суб’єктів господарювання, які вирішили з певного звітного періоду перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, то вона визначається відповідно до правил, викладених в

абз. 7 — 10 п. 25.1 Положення № 79.

З чиєї б ініціативи не відбувалося анулювання реєстрації, від суб’єкта господарювання

одночасно зі здаванням Свідоцтва та його копій вимагають:

подання до податкового органу декларації з ПДВ, що включає всі операції за останній податковий період, за якими виникли податкові зобов’язання. При цьому останнім податковим періодом вважається період, що починається з дня, наступного за останнім днем попереднього звітного періоду (тобто 1 числа податкового місяця або кварталу), та закінчується днем анулювання реєстрації. Це означає, що строк подання декларації в цьому випадку починає відлічуватися не з дня фактичного закінчення такого податкового періоду, а з дня, наступного за днем закінчення місяця (кварталу), в якому відбулася ПДВ-«розреєстрація». Наприклад, якщо місячний платник ПДВ знявся з реєстрації 15 січня 2009 року, то останній податковий період для нього почався 01.01.2009 р. і закінчився 15.01.2009 р., а граничний строк подання останньої декларації припадає на 20 лютого 2009 року. Це підтверджує і ДПАУ в п. 6 листа від 28.07.2008 р. № 349/4/15-0214. До речі, в аналогічному порядку визначається дата подання останньої декларації і для платника, анулювання ПДВ-реєстрації якого відбулося 1 числа податкового місяця або кварталу. У такій ситуації останній податковий період для такого платника починається і закінчується в один день — 1 числа такого місяця або кварталу. При цьому останню декларацію з ПДВ йому також треба буде подати у строки, установлені для звітності за податковий період, в якому відбулася «розреєстрація». Наприклад, анулювання реєстрації місячного платника ПДВ станеться 1 квітня 2009 року. Це означає, що останню податкову декларацію зазначеному платнику необхідно буде подати не пізніше 20 травня 2009 року;

унесення до бюджету суми податкових зобов’язань або податкового боргу з ПДВ, що виникли до моменту анулювання (у разі їх наявності). При цьому немає значення, залишатиметься суб’єкт господарювання зареєстрованим як платник ПДВ на дату сплати такої суми чи ні.

Після анулювання ПДВ-реєстрації суб’єкт підприємницької діяльності вже не може користуватися правом на нарахування податкового кредиту та на отримання бюджетного відшкодування. Треба буде йому розпрощатися й із сумами, накопиченими до моменту «розреєстрації» у рядку 26 «Залишок від’ємного значення, що після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 - рядок 25) (значення цього рядка переноситься в рядок 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду)» декларації з ПДВ (див.

лист ДПАУ від 05.11.2008 р. № 10887/6/16-1515-26 на с. 44 цього номера .

Однак, якщо за результатами останнього податкового періоду такий суб’єкт мав право на отримання бюджетного відшкодування, він отримає належну йому суму в установлені

п. 7.7 Закону про ПДВ строки незалежно від свого ПДВ-статусу на дату такого отримання. Виняток становлять особи, ПДВ-реєстрація яких анулюється на підставі п.п. «в» п. 9.8 Закону про ПДВ, тобто внаслідок переходу на сплату єдиного податку.

Це, мабуть, усі основні нюанси, що стосуються процедури «розреєстрації» платника ПДВ. Як бачимо, нічого складного тут не немає — важливо лише визначитися з причиною зняття з реєстрації та не забути здати до податкового органу Свідоцтво та його копії, а також подати останню декларацію з ПДВ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі