Теми статей
Обрати теми

Податкова соціальна пільга. Документи для застосування ПСП

Редакція ПБО
Відповідь на запитання

Податкова соціальна пільга

 

Документи для застосування ПСП

 

Які документи необхідно подати до бухгалтерії підприємства, щоб до заробітної плати працівника можна було застосовувати податкову соціальну пільгу?

м. Дніпропетровськ

 

На застосування звичайної ПСП у розмірі 302,50 грн. має право будь-який платник податків за умови, що його нарахована заробітна плата не перевищує граничного розміру доходу, тобто 940 грн. Для отримання такої ПСП працівник подає одному роботодавцю заяву про застосування ПСП за формою, затвердженою

наказом № 461, крім випадків, коли на 1 січня 2004 року роботодавцем велася трудова книжка на такого працівника.

Платник податків, який має право на підвищену (453,75 грн.) або максимальну (605 грн.) ПСП, зобов’язаний подати роботодавцю, крім заяви про застосування ПСП, ще й підтверджуючі документи. Порядок подання документів та їх склад визначено в

Порядку № 2035. Докладний перелік документів, необхідних для отримання підвищеної або максимальної ПСП, наведено в таблиці (див. далі).

Якщо працівник має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, ПСП застосовується з однієї підстави, що передбачає її найбільший розмір (

п. 6.2 Закону № 889). При цьому такий працівник також подає заяву, в якій зазначає, на застосування якої саме ПСП він претендує, та підтверджуючі документи.

Виняток становлять платники податку, які мають право на застосування ПСП «на дітей» (

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889). До доходів у вигляді заробітної плати таких працівників одночасно застосовується пільга «на дітей» і пільга «на себе». Граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП одному з батьків, у цьому випадку визначається як добуток 940 грн. та кількості дітей, а для другого з батьків він дорівнює 940 грн.

ПСП може застосовуватися до заробітної плати працівника незалежно від того, в якому режимі він працює (повний чи неповний робочий час)

. При цьому з граничним розміром заробітної плати порівнюватиметься фактична нарахована за місяць зарплата працівника. У цьому випадку працівник має право на ПСП до заробітної плати в повному розмірі.

Наведемо в таблиці перелік платників, які мають право на ПСП, розміри ПСП та перелік документів, які необхідно подати для реалізації права на ПСП.

 

Категорія платників

Розмір ПСП у 2009 році

Документи, які необхідно подати

1

2

3

Будь-який платник податків (п.п. 6.1.1 Закону № 889)

302,50 грн.

Заяву про застосування ПСП

Платник податків, який (п.п. 6.1.2 Закону № 889)

а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) — на кожну дитину віком до 18 років

Примітка. Для цілей цього пункту самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом

453,75 грн. (на кожну дитину віком до 18 років)

 

Заяву про застосування ПСП

1. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ про підстави запису про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

3. Паспорт та свідоцтво про народження заявника.

4. Копію свідоцтва про розірвання шлюбу та копія паспорта з відміткою про розірвання шлюбу.

5. Документ, що підтверджує спільне проживання з дитиною (утримання дитини). Таким документом може бути довідка ЖЕКу, довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною про виконання обов’язків тим, хто проживає окремо від дитини

 

Примітка. Про необхідність подання документів, зазначених у пп. 4 — 5, говориться в листі ДПАУ від 22.06.2004 р. № 11496/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік, 2004, № 62.

б) утримує дитину-інваліда — на кожну дитину віком до 18 років

453,75 грн. (на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність утриманця (утриманців), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

3. Пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертної комісії для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років.

4. Медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку, але не більше ніж до місяця досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда до 16-річного віку)

Примітка. Пільга надається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від групи інвалідності.

в) має трьох чи більше дітей віком до 18 років — на кожну дитину віком до 18 років

453,75 грн. (на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність утриманця (утриманців), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

г) є вдівцем або вдовою

453,75 грн.

1. Паспорт

2. Свідоцтво про укладення шлюбу

3. Свідоцтво про смерть чоловіка (дружини)

д) є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

453,75 грн.

1. Посвідчення (дублікат посвідчення) установленого зразка:

— громадянина(ки), який(яка) постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;

— громадянина(ки), евакуйованого(ої) у 1986 році із зони відчуження категорії 2 серії Б;

— громадянина(ки), який(яка) постійно проживав(ла) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. № 224) категорії 2 серії Б

2. Копію Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Документ, що посвідчує особу

е) є учнем, студентом, ординатором, ад’юнктом

453,75 грн.

Довідку з навчального закладу про те, що заявник там навчається і за умовами навчання не передбачено виплату стипендії з бюджету (лист ДПАУ від 06.07.2004 р. № 12428/7/17-3117)

є) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства

453,75 грн.

Пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

Примітка. Право на застосування підвищеної ПСП не поширюється на платників податку — інвалідів III групи, у тому числі з дитинства (лист ДПАУ від 11.10.2006 р. № 5380/3/17-0715

).

ж) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів

453,75 грн.

Копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

Платник податку, який є (п.п. 6.1.3 Закону № 889):

 

Заяву, а також:

а) особою, яка є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави або ордена Трудової Слави

605 грн.

Орденську книжку Героя України або Героя Радянського Союзу, або орденські книжки кавалерів орденів Слави або Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII

605 грн.

1. Посвідчення учасника бойових дій за зразком, установленим постановою КМУ від 12 травня 1994 р. № 302, видане відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни, або довідки, видані органами Міноборони, МВС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони, МЗС. 2. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни і наявність відповідних державних відзнак

Примітка. Право на максимальну ПСП не поширюється на осіб, які є учасниками бойових дій не під час Другої світової війни, у тому числі ветеранами війни — учасниками бойових дій на території інших держав (лист ДПАУ від 23.10.2006 р. № 5563/С/17-0715). Не мають права на ПСП і ветерани війни, які одночасно є суб’єктами підприємницької діяльності (лист від 06.02.2007 р. № 512/Я/17-0715).

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою

605 грн.

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

605 грн.

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

605 грн.

Документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

 

Тетяна Онищенко, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі