Теми статей
Обрати теми

Держбюджет-2009: новини для бухгалтера

Редакція ПБО
Стаття

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2009: НОВИНИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

 

Черговий держбюджетний закон (див. с. 5) привніс не так багато податкових новин, як це зазвичай бувало. Проте в ньому міститься достатньо норм, що прямо стосуються будь-якого бухгалтера. Їх стислому аналізу присвячено запропоновану публікацію*

.

Тетяна

Онищенко, Вікторія Матвєєва, Ігор Хмелевський — економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

* Про інші новинки законодавства, які слід урахувати у 2009 році, читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 103, с. 34.

Прим. ред.

 

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Мабуть, найважливішими показниками для бухгалтерів підприємства, затвердженими

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI (далі — Закон про держбюджет-2009) є мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум на працездатну особу.

Згідно зі

ст. 54 Закону про держбюджет-2009 на 2009 рік установлено прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, у розмірах, що діяли у грудні 2008 року.

Таким чином,

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2009 року становить 626 гривень, а для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

— дітей віком до 6 років — 557 грн.;

— дітей віком від 6 до 18 років — 701 грн.;

працездатних осіб — 669 грн.;

— осіб, які втратили працездатність, — 498 грн.

У свою чергу згідно зі

ст. 55 Закону про держбюджет-2009 мінімальну заробітну плату встановлено в такому розмірі.

 

Строк дії

Розмір, грн.

01.01.2009 р. — 31.03.2009 р.

605

01.04.2009 р. — 30.06.2009 р.

625

01.07.2009 р. — 30.09.2009 р.

630

01.10.2009 р. — 30.11.2009 р.

650

01.12.2009 р. — 31.12.2009 р.

669

 

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ установлюються КМУ виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду — 545 грн. на місяць.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких будуть менше ніж установлений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється на рівні мінімальної заробітної плати.

У зв’язку з

установленням на 1 січня 2009 року розміру мінімальної заробітної плати в сумі 605 грн. у 2009 році змінилися суми податкових соціальних пільг.

Так, згідно з

п.п. 6.1.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон № 889) «звичайна» податкова соціальна пільга визначається в розмірі, що дорівнює 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року. Підвищена податкова соціальна пільга, у свою чергу, згідно з п.п. 6.1.2 Закону № 889 визначається в розмірі, що дорівнює 150 % від суми «звичайної» податкової соціальної пільги, а максимальна — 200 % від суми «звичайної» податкової соціальної пільги.

У результаті:

 

Вид ПСП

Розмір ПСП

Звичайна (п.п. 6.1.1 Закону № 889)

302,50

Підвищена (п.п. 6.1.2 Закону № 889)

453,75

Максимальна (п.п. 6.1.3 Закону № 889)

605,00

 

У зв’язку з установленням на 1 січня 2009 року розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу змінився граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується податкова соціальна пільга.

Так, згідно з

п.п. 6.5.1 Закону № 889 податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суму, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

У 2009 році граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується ПСП

, становитиме: 669 x 1,4 = 936,60 (грн.), округлені до найближчих 10 грн. = 940 грн.

При цьому граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадках та розмірах, передбачених

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, визначається як добуток зазначеної суми (940 грн.) та відповідної кількості дітей.

Зі зміною граничного розміру доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, змінився і розмір доходу, який згідно з окремими положеннями

Закону № 889 не підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб.

Так, наприклад,

розмір нецільової благодійної допомоги , яка при виконанні певних умов не обкладається податком з доходів фізичних осіб, становитиме у 2009 році 940 грн. (п.п. 9.7.3 Закону № 889); сума, що не обкладається податком з доходів, сплачена роботодавцем на користь навчальних закладів у рахунок компенсації вартості підготовки або перепідготовки платника податку — найманої особи за профілем діяльності або загальними виробничими потребами такого роботодавця, у 2009 році складатиме в розрахунку на кожний місяць підготовки або перепідготовки 940 грн. (п.п. 4.3.20 Закону № 889); неоподатковувана допомога на поховання, надана роботодавцем померлого платника податку за його останнім місцем роботи (зокрема перед виходом на пенсію) у 2009 році становитиме 1880 грн.

У зв’язку з тим, що розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу в січні 2009 року такий самий, як і у грудні 2008 року, то зарплата за січень 2009 року індексується в таких же межах, як і за грудень 2008 року, тобто в межах 669 грн. З 1 січня 2009 року розмір максимальної величини фактичних витрат на оплату праці для справляння внесків до фондів соціального страхування залишається таким же, як і у грудні 2008 року, — 10035 грн.

Це найважливіші зміни, пов’язані з установленням на 1 січня 2009 року розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу в розмірі 669 грн., а мінімальної заробітної плати — у розмірі 605 грн.

Звертаємо увагу також на положення

ст. 30 Закону про держбюджет-2009. Згідно із зазначеною статтею у 2009 році встановлено рівноцінну та повну компенсацію втрати доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (зокрема направлених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов’язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, що отримуються ними у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби відповідно до вимог п. 22.7 Закону № 889 здійснюється установами (організаціями, підприємствами), які утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, що є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку та в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштів у Державному бюджеті України.

Така норма існувала і минулого року.

 

Збори до Пенсійного фонду з окремих операцій

Єдина зміна стосується збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні. Протягом 2009 року він справляється в розмірі 0,2 відсотка (у 2008 році складав 0,5 %).

Ставки зборів до Пенсійного фонду з

інших операцій (збір з реалізації ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння; збір при відчуженні легкових автомобілів; збір з операцій з придбання нерухомого майна; збір з надання послуг стільникового мобільного зв’язку) не змінилися.

 

Оренда державного та комунального майна

Так само, як і в попередньому році, у 2009 році передача в оренду державного та комунального майна повинна здійснюватися на конкурсних засадах. Перелік орендарів, на яких не поширюється ця вимога, наведено у

ст. 73 р. I Закону про держбюджет-2009. До речі, у 2009 рік до цього переліку додатково включено:

— вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менше ніж 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру). Порядок визначення вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менше ніж 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, установлюється Кабміном;

— релігійні організації для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Нагадаємо: за необхідності проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває в державній власності, слід керуватися вимогами

Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого наказом Фонду держмайна України від 13.10.2004 р. № 2149.

Як визначено у

ст. 73 р. I Закону про держбюджет-2009, після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди державного та комунального майна. Інакше кажучи, після того, як такий договір оренди закінчився, орендарю необхідно заново взяти участь у конкурсі на право оренди цього майна.

Орендодавець при визначенні переможця конкурсу за інших рівних умов надає перевагу пропозиції орендаря, який належним чином виконував свої обов’язки, шляхом застосування преференційної поправки. Розмір такої поправки встановлюється Кабміном і не може бути менше 0,8.

Докладніше питання оренди державного та комунального майна буде розглянуто в одному з найближчих номерів газети.

 

Погашення заборгованості педагогам

Проблема, пов’язана з оподаткуванням виплат, передбачених

Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» від 09.09.2004 р. № 1994-IV, існує вже не перший рік.

При цьому головна проблема пов’язана з тим, що цей Закон не передбачає нарахування на кредиторську заборгованість з виплат, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту», страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. Крім того, про те, що соцвнески (крім пенсійних) на вказані виплати не нараховуються, прямо зазначено в

постанові КМУ від 19.09.2005 р. № 934.

Однак на місцях відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності під час перевірок продовжували вимагати страхові внески на суми заборгованості, що погашається, та нараховувати закладам і установам освіти штрафні санкції.

На підтвердження того, що внески до соцфондів (крім пенсійних) на зазначені виплати нараховуватися не повинні, висловлювались:

— Мінфін у

листах від 18.10.2007 р. № 31-17010-02-13/20514 та від 07.07.2008 р. № 31-17010-2.6/4804;

— Мінпраці в

листі від 08.01.2008 р. № 9783/0/14-07/020;

— Міносвіти в

листі від 10.07.2008 р. № 1/13-440 .

Тепер ця позиція знайшла своє відображення й у

ст. 78 р. I Закону про держбюджет-2009, де зазначається, що на такі виплати не нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

 

Платежі за надра

Одним з небагатьох податкових нововведень, що містяться безпосередньо в

Законі про держбюджет-2009, є збільшення в поточному році абсолютних базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин. Не в останню чергу, як нам здається, такий підхід законодавця було продиктовано відомим рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, яким аналогічні норми торішнього держбюджетного Закону, що стосуються ресурсних та рентних платежів, було визнано конституційними.

Проте для остаточного усунення будь-яких непорозумінь зазначені норми свого часу було вилучено із

Закону про держбюджет-2008 і практично без змін перенесено до Закону № 309 («Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 47). Зокрема, пунктом 7 розділу ІІ цього Закону вводилися базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин (див. додаток 1 до Закону № 309 ), які, утім, нічим не відрізнялися від тих, що діяли з початку 2008 року.

Нагадаємо:

залежно від виду корисних копалини такі базові нормативи можуть бути як абсолютними (установлюються в грошовому виразі та застосовуються до маси або обсягу погашених (видобутих) запасів), так і відносними (установлюються у відсотках та застосовуються до вартості одиниці видобутих корисних копалини). Так-от, ст. 10 Закону про держбюджет-2009 приписано до базових нормативів, що належать до абсолютних, застосовувати в поточному році підвищуючий коефіцієнт 1,439.

На наш погляд, таке підвищення базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за своєю суттю рівнозначно індексації цих нормативів, проведення якої передбачено

постановою КМУ від 06.11.2003 р. № 1735. Але через те, що Законом № 309 Кабмін було позбавлено відповідних повноважень щодо встановлення зазначених нормативів, їх збільшення з урахуванням торішньої інфляції безпосередньо в Законі про держбюджет-2009 без посилання на згадану вище урядову постанову виглядає цілком виправданим.

Крім того, цим

Законом замість деяких нормативів у грошовому виразі, тобто абсолютних нормативів, які застосовувалися у 2008 році при видобуванні глинистих порід, уводиться єдиний базовий норматив платежів за користування надрами в розмірі 5 % до вартості таких видобутих порід.

 

Держдивіденди

До їх платників, як і раніше, віднесено державні (а також комунальні)

унітарні підприємства та їх об’єднання. Норматив відрахувань не змінено — для державних унітарних підприємств він становить 15 %, а для комунальних унітарних підприємств — установлюється місцевими радами.

Фактично відроджено норму, згідно з якою госптовариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких перебувають у власності госптовариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків, сплачують до 1 червня 2009 року

безпосередньо до Держбюджету України (а не на користь власних акціонерів — «напівдержавних» госптовариств) дивіденди, нараховані за результатами госпдіяльності за 2008 рік у розмірі базових нормативів пропорційно розміру держчастки (акцій, паїв) у статутних фондах госптовариств, акціонером яких є держава та володіє в них контрольним пакетом акцій.

Для госптовариств, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, установлено обов’язок із внесення до 1 червня 2009 року дивідендів,

нарахованих за 2008 рік, виходячи з базових нормативів відрахувань частини прибутку.

Дивіденди зазначених вище госптовариств (на відміну від унітарних підприємств) не прирівнюються до податкових платежів. Мабуть, саме тому окремо застережено відповідальність за їх несвоєчасне внесення до бюджету (ст. 59 Закону про держбюджет-2009). Також установлено правила внесення коштів у разі неприйняття такими госптовариствами рішення про нарахування дивідендів, зокрема за 2006 та 2007 рік (ст. 60).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі