Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2008 році

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2009/№ 8
Друк
Наказ від 06.01.2009 р. № 1

Міністерства та відомства України

 

Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2008 році

Наказ від 6 січня 2009 року № 1

 

З метою забезпечення якісного проведення деклараційної кампанії у 2009 році та враховуючи вимоги Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон),

наказую:

1.

Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:

1.1. розробити та затвердити

план організаційних заходів з питань декларування, спрямованих на створення належних умов для громадян, визначити відповідальних осіб та забезпечити його виконання;

1.2. взяти під

особистий контроль організацію роботи щодо приймання та обробки річних податкових декларацій про доходи громадян та фізичних осіб — суб’єктів господарювання за 2008 рік;

1.3. провести

аналіз наявної інформації про доходи, одержані громадянами у вигляді призів, виграшів, спадщини тощо, та відбір громадян, які протягом 2008 року одержали доходи у розмірі понад одного мільйона гривень у вигляді інвестиційного прибутку, іноземних доходів, доходів у вигляді успадкованого майна тощо;

1.4. направити

запити до агентств нерухомості щодо надання відомостей про громадян, які скористались їх послугами та здали житло у найм;

1.5. направити

до місцевих рад запити щодо отримання інформації про громадян, які здають в оренду житло, надають різного виду послуги;

1.6. продовжити

практику проведення роз’яснювальної роботи шляхом залучення до неї відомих громадських діячів, спортсменів, акторів;

1.7. забезпечити

систематичні виступи керівників органів ДПС регіонального та районного рівнів на телебаченні, радіо, засіданнях «круглих» столів, «гарячих лініях», у яких приділяти основну увагу добровільності подання декларацій та сплати податків;

1.8. провести

масово-роз’яснювальну роботу у навчальних закладах, з представниками підприємств, установ та організацій щодо реалізації права платника податку на податковий кредит;

1.9. затвердити на період з 2 січня до 1 квітня 2009 року графіки чергування працівників з приймання декларацій, передбачивши можливість

приймання декларацій у вихідні дні та вечірні години, за необхідності відкрити додаткові консультаційні пункти, забезпечити недопущення черг та створити належні умови для платників податків;

1.10

. забезпечити виїзд відповідальних працівників органів ДПС на великі підприємства з метою надання консультацій та приймання декларацій від громадян про отримані доходи;

1.11. продовжити практику створення агітаційних мобільних бригад із залученням студентської молоді, зокрема на

виїзних пунктах у сільських (селищних) радах (особливо віддалених районів), де в основному декларують доходи громадяни пенсійного віку, які отримали доходи від здавання в оренду земельних паїв і вирощування на орендованих землях сільгосппродукції з подальшою її реалізацією та які потребують особливого ставлення і надання детальних роз’яснень щодо декларування доходів;

1.12. організувати опрацювання інформації щодо суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з працевлаштування за кордоном, з метою встановлення реальної кількості громадян, що працевлаштовані та

отримують доходи за межами України;

1.13. забезпечити подання декларацій тими суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері

грального бізнесу, торгівлі, будівництві, провадять операції з експорту та імпорту товарів, використовують працю найманих осіб без оформлення належним чином трудових відносин, проводять діяльність на ринку пально-мастильних матеріалів або отримали значні доходи;

1.14. забезпечити організацію прийому декларацій про доходи, одержані у 2008 році, згідно з додатком 1 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 № 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 № 64, що погоджено з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (лист Комітету від 19.12.2005 № 06-10/10-1254);

1.15.

зобов’язати керівників органів ДПС провести відповідну роботу:

щодо інформування громадян про режим роботи органів ДПС та адреси, за якими здійснюватиметься приймання декларацій;

щодо доброзичливого ставлення до платників податків, надання громадянам послуг у заповненні декларацій, направлення повідомлень громадянам без податкових застережень, неприпустимості вимагання від громадян не передбачених законодавством додаткових документів з працівниками підрозділів оподаткування фізичних осіб, на яких покладено обов’язки з приймання декларацій;

щодо запобігання обмеженню доступу громадян до приміщень, де здійснюватиметься приймання декларацій, вжиття додаткових заходів протипожежної безпеки з працівниками підрозділів охорони;

1.16.

заборонити на період деклараційної кампанії скорочення працівників підрозділів оподаткування фізичних осіб без погодження з Департаментом оподаткування фізичних осіб ДПА України враховуючи кількість декларантів, необхідність надання кожному громадянинові, у т. ч. який реалізує право на податковий кредит, інформації про суми податку з доходів фізичних осіб, перерахованого ним до бюджету, підготовки та направлення податкових повідомлень щодо узгоджених сум, а також збільшення обсягів інформаційно-аналітичних робіт;

1.17.

зобов’язати начальників державних податкових інспекцій забезпечити:

обстеження приміщень, у яких здійснюватиметься приймання та надання послуг із заповнення декларацій, з оформленням актів про результати обстежень та визначенням необхідних заходів для усунення виявлених недоліків;

підрозділи оподаткування фізичних осіб необхідною кількістю комп’ютерної техніки, технічними пристроями для друкування розрахунків та бланками декларацій;

1.18.

не допускати приймання декларацій у необлаштованих для заповнення декларацій місцях та без відповідних для цього умов.

2.

Директору Департаменту оподаткування фізичних осіб <…> забезпечити:

2.1. належну координацію роботи щодо проведення деклараційної кампанії 2009 року;

2.2. взаємодію з МЗС України щодо подання декларацій громадянами, які тимчасово працюють за межами України, та в іноземних представництвах і використовують працю громадян України.

2.3. у лютому — березні 2009 року проведення перевірок з питань організації роботи з приймання декларацій від громадян та фізичних осіб — суб’єктів господарювання, виконання заходів, обов’язкових процедур, визначених цим наказом, створення належних умов для виконання платниками свого громадянського обов’язку та надання послуг із заповнення декларацій;

2.4. забезпечити організацію роботи щодо розміщення на сторінках видань зразків бланків декларацій з додатками та зразками їх заповнення.

3.

Директору Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян <…>:

3.1. організувати розміщення у засобах масової інформації, на веб-сайтах ДПА України та регіональних державних податкових адміністрацій матеріалів з питань декларування, отриманих від Департаменту оподаткування фізичних осіб;

3.2. забезпечити організацію масово-роз’яснювальної та індивідуальної роботи з платниками податків підпорядкованими підрозділами органів ДПС.

4.

Начальнику Управління реєстрації та обліку платників податків <…> забезпечити:

4.1. формування за даними ф. № 1ДФ (за III квартали 2008 року) електронних списків фізичних осіб та направлення зазначеної інформації до ДПІ районного рівня за місцем проживання фізичних осіб до 12 січня 2009 року;

4.2. формування за даними ф. № 1ДФ (за 2008 рік) електронних списків фізичних осіб та направлення зазначеної інформації до ДПІ районного рівня за місцем проживання фізичних осіб до 5 березня 2009 року.

5.

Директору Департаменту оподаткування фізичних осіб <…>, директору Департаменту масово роз’яснювальної роботи та звернень громадян <…> та начальнику Управління реєстрації та обліку платників податків <…> провести з керівниками підрозділів оподаткування фізичних осіб і підрозділів масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у I кварталі 2009 року семінар-нараду з питань проведення кампанії декларування та визначення напрямів удосконалення процесу декларування громадянами своїх доходів, у т. ч. тих, які реалізують право на отримання податкового кредиту.

6.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Лекаря С. І.

Голова С. Буряк



коментар редакції

Декларація про доходи громадян, отримані протягом 2008 року, подається за старою формою

У наказі, що коментується, ДПАУ зазначає, що громадяни декларуватимуть доходи за 2008 рік

за старою формою, наведеною в додатку до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. № 12.

Зазначимо також найцікавіші моменти наказу ДПАУ.

1. ДПАУ з метою забезпечення якісного проведення деклараційної кампанії у 2009 році має намір:

— провести аналіз наявної інформації

про доходи, отримані громадянами у вигляді призів, виграшів, спадщини тощо, та відбір громадян, які протягом 2008 року отримали доходи в розмірі понад 1 млн грн. у вигляді інвестиційного прибутку, іноземних доходів, доходів у вигляді успадкованого майна тощо;

— направити

запити до агентств нерухомості з приводу надання відомостей про громадян, які скористалися їх послугами та здали житло у найм;

— направити запити до місцевих рад з питання отримання інформації

про громадян, які здають в оренду житло, надають різного виду послуги;

— провести відповідну роботу щодо надання громадянам послуг із заповнення декларації, направлення повідомлень громадянам без податкових застережень,

неприпустимості вимагання від громадян не передбачених законодавством додаткових документів працівниками підрозділів оподаткування фізичних осіб, на яких покладено обов’язки з прийняття декларацій. Сподіваємося, що у зв’язку з цією вимогою наказу № 1 податківці не вимагатимуть від платників податків квитанції про придбання іноземної валюти для погашення платежів за іпотечним кредитом та інші не передбачені законодавством документи.

2. ДПАУ формуватиме за даними ф. № 1ДФ електронні списки фізосіб та направляти цю інформації до ДПІ районного рівня за їх місцем проживання.

 

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі