Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Спецдекларація з ПДВ переробного підприємства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2009/№ 55
Друк
Стаття

Спецдекларація з ПДВ переробного підприємства

Нещодавно ДПАУ затвердила нову форму декларації з ПДВ для переробних підприємств. Сьогодні ми постараємося допомогти нашим читачам розібратися в цій формі звітності та відповісти на найважливіші запитання, пов’язані з нею, такі як строки подання, вимоги до оформлення, порядок заповнення тощо.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Загальні положення

Насамперед нагадаємо, що з набуттям чинності з

17 березня 2009 року Законом № 922 до Закону про ПДВ повернено добре відомий п. 11.21. Відповідно до нього сума ПДВ, яка повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським виробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі. Порядок обліку зазначених коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

У свою чергу, Кабінет Міністрів своєю

постановою № 291 затвердив необхідний Порядок № 291, що прийшов на зміну Порядку № 805. Згідно з п. 1 Порядку № 291 нарахування та виплата дотацій здійснюється переробними підприємствами всіх форм власності, які мають власні або орендовані виробничі потужності.

Відповідно до

п. 6 Порядку № 166 переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий та бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених сільгосптоваровиробниками молока та м’яса в живій вазі. За результатами такого окремого обліку переробники визначають суму податкових зобов’язань, податкового кредиту та складають окрему декларацію. Така окрема декларація разом з декларацією за іншими видами діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації підприємства-переробника.

Це означає, що переробні підприємства фактично зобов’язані подавати

дві декларації з ПДВ:

— окрему (спеціальну) декларацію. У ній знаходять відображення

тільки операції, що стосуються встановленого п. 11.21 Закону про ПДВ режиму оподаткування, а саме: придбання молока та м’яса в живій вазі у сільгоспвиробників; поставка молочної та м’ясної продукції, виробленої із зазначеної сировини на власних або орендованих виробничих потужностях; придбання товарно-матеріальних цінностей або послуг, які використовуються для виробництва молочної та м’ясної продукції;

— загальну декларацію, де відображається решта операцій.

Форму спецдекларації було затверджено

наказом № 221 тільки наприкінці квітня 2009 року і подавалася вона переробними підприємствами починаючи зі звітності за квітень 2009 року (або за II квартал 2009 року), про що повідомляла ДПАУ в листі від 14.05.2009 р. № 9953/7/16-1117.

Щодо ПДВ-звітності

за березень (або I квартал) поточного року, то головне податкове відомство в листі від 13.04.2009 р. № 7767/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 32 запропонувало подати за цей звітний період тільки одну загальну (бюджетну) декларацію і включити до неї загальний обсяг поставок та придбання товарів як до 17 березня 2009 року (дати набуття чинності п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ), так після цієї дати. У свою чергу, операції з поставки готової продукції за період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р., що підпадають під дію п. 11.21, загальною сумою зі знаком «-» необхідно було відобразити в рядку 8.4 та в розділі I «Коригування податкових зобов’язань» додатка 1 до декларації з ПДВ. А операції з придбання та/або виготовлення товарів (послуг), основних фондів, які використовувалися для виготовлення такої готової продукції, загальною сумою зі знаком «-» зазначити в рядку 16.4 та в розділі II «Коригування податкового кредиту» додатка 1 до декларації.

При поданні ПДВ-звітності за наступний період, тобто

за квітень або за II квартал, ці ж суми коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту за березень слід було включити до спецдекларації переробного підприємства за тими ж рядками 8.4 і 16.4 відповідно, але вже зі знаком «+» (плюс), і з такими ж знаками відобразити в додатку 1 до спецдекларації.

Строки подання спецдекларації
та перерахування дотацій

Згідно з

п.п. 4.1.4 Закону № 2181 спецдекларацію з ПДВ переробні підприємства подають за базовий звітний період, який дорівнює:

календарному місяцю — протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

календарному кварталу — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Визначена до сплати за спецдекларацією сума ПДВ перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок

у строки, установлені для сплати ПДВ, з урахуванням щотижневих перерахувань сум ПДВ, нарахованих на обсяги поставленої ними готової продукції (другий абзац п. 6 Порядку № 291).

Основні вимоги

Основні вимоги до заповнення спецдекларації переробного підприємства, по суті, нічим не відрізняються від вимог, що висуваються до заповнення звичайної ПДВ-декларації. Відповідно до

пп. 3.2 — 3.3 Порядку № 166 подається вона на двох двобічних листах формату А4, скріплених між собою. Заповнюється від руки чорнильною чи кульковою ручкою або друкується (заповнення олівцем не допускається), без виправлень та помарок. У рядках, де відсутні дані про заповнення, проставляється прокреслення.

До декларації вносяться дані окремо за кожний звітний податковий період,

без наростаючого підсумку. Суми оборотів та податку в декларації проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Рядки, що не повинні заповнюватися платником ПДВ, позначено знаком «Х»; колонки, в яких сума обороту або податку нульова, позначено знаком «0»; у рядках, де платник податків не має даних для заповнення, проставляється знак «-».

Декларація складається зі

вступної частини та чотирьох розділів:

Розділ I «Податкові зобов’язання»;

Розділ II «Податковий кредит»;

Розділ III «Розрахунки за звітний період»;

Розділ IV — заповнюється працівниками податкової інспекції.

Крім цього, у разі потреби до неї додаються такі додатки:

— додаток 1 — «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)»;

— додаток 2 — «Розшифровка податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів».

Неважко помітити, що форму декларації з ПДВ переробного підприємства було розроблено ДПАУ на основі загальної форми декларації з ПДВ. Через специфіку режиму оподаткування, установленого

п. 11.21 Порядку № 166, кардинальним змінам піддався тільки третій розділ. Інші два розділи спецдекларації залишилися майже без змін. Та все ж, незважаючи на здавалося б знайому форму декларації, при її заповненні необхідно враховувати деякі моменти, про які йтиметься далі.

Складаємо спецдекларацію

Заповнення

вступної частини спецдекларації труднощів викликати не повинне. У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011 — 012) у другій колонці ставиться значок «х» напроти спеціального поля, що відповідає типу декларації (звітна чи звітна нова). Трохи нижче (у рядку 02) зазначається, за який податковий (звітний) період подається декларація. Рядок 03 заповнюється тільки в разі, якщо у складі поточної декларації виправляються помилки (заповнено рядок 8.1 або 16.1). У ньому відображається звітний період, за який вони виправляються.

Далі порядково наводяться такі відомості:

— найменування платника податків;

— ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

— індивідуальний податковий номер платника податків, а також номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ — суб’єкта спеціального режиму оподаткування;

— місцезнаходження платника податків (вказується адреса, що фігурує у свідоцтві); поштовий індекс, телефон, факс, електронна адреса платника податків;

— найменування податкового органу, до якого подається декларація.

Далі розглянемо особливості заповнення окремих розділів спецдекларації переробного підприємства. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до

п. 5.1 Порядку № 166 у них повинні відображатися тільки операції, які пов’язані з поставкою ними молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів, виготовлених на власних або орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м’яса в живій вазі. Інакше кажучи, у декларації знайдуть відображення тільки операції переробних підприємств, що стосуються режиму оподаткування, установленого п. 11.21 Закону про ПДВ.

Розглянемо специфіку заповнення окремих рядків.

Розділ I. «Податкові зобов’язання»

У цьому розділі зазначаються загальні обсяги поставок, за якими у платника податків у цьому звітному періоді виникло податкове зобов’язання. Тут також виконуються коригування зобов’язань з ПДВ на підставі попередніх звітний періодів. Причиною проведення коригування може бути самостійне виправлення помилки, зміна після поставки товарів суми компенсації їх вартості, повернення раніше отриманої від покупця суми авансу тощо.

Розглянемо докладніше особливості заповнення переробниками деяких рядків розділу I спецдекларації.

Рядок 1. «

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів».

У цьому рядку відображаються оподатковувані за ставкою 20 % обсяги поставок молочної та м’ясної продукції (у межах режиму оподаткування, установленого

п. 11.21 Закону про ПДВ), що здійснюються на митній території України.

Визначити обсяги таких операцій буде не так-то просто, якщо переробне підприємство придбаває сировину для переробки на власних або орендованих потужностях

у різних постачальників (а не тільки в тих, які зазначені в п. 11.21). Адже в цьому випадку переробник продаватиме готову продукцію, виготовлену із сировини, придбаної в різних постачальників. Як же розподілити зобов’язання з ПДВ, нараховані за операціями поставки готової продукції в цій ситуації?

Оскільки механізм такого розподілу на законодавчому рівні не встановлено, можна скористатися механізмом, запропонованим представниками головного податкового відомства в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2009, № 16, с. 2.

Розподіл зобов’язань з ПДВ між операціями з поставки готової продукції, виготовленої із сировини, придбаної у сільськогосподарських товаровиробників, і окремо — в іншої категорії постачальників, вони запропонували здійснювати з використанням

розрахункового коефіцієнта. Його значення визначається як співвідношення вартості молока без ПДВ, придбаного в звітному (податковому) періоді у сільськогосподарських товаровиробників, та загальної вартості молока без ПДВ, придбаного в цьому звітному (податковому) періоді в усіх категорій постачальників.

Перемноживши отримане значення коефіцієнта із загальним обсягом поставок без ПДВ, ми вийдемо на обсяги поставок готової продукції, виготовленої із сировини, придбаної у сільськогосподарських товаровиробників. Саме цей обсяг поставки та сума ПДВ, що припадає на нього, і відображатиметься в рядку 1 спецдекларації.

Аналогічний порядок розподілу на підставі розрахункового коефіцієнта застосовується до м’яса в живій вазі.

Рядок 6 «

Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)» та рядок 7 «Послуги, отримані від нерезидента на митній території України» у спецдекларації переробного підприємства не заповнюються. Це пов’язане насамперед із тим, що податкові зобов’язання, які виникають при імпорті товарів та послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, не належать до зобов’язань, що виникають при поставці переробними підприємствами молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів (третій абзац п. 5.5 Порядку № 166).

Розділ II. «Податковий кредит»

У цьому розділі знаходять відображення суми податкового кредиту з ПДВ, що виникають у зв’язку з переробкою та поставкою готової продукції, виготовленої з поставлених сільгоспвиробниками молока та м’яса в живій вазі.

Рядок 10.1.

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території Україні товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання в межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою.

Тут відображається частина придбаних з ПДВ на митній території України товарів (послуг) та основних фондів, яку буде використано в операціях, що підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 20 % та підпадають під

режим оподаткування, установлений п. 11.21 Закону про ПДВ.

При заповненні цього рядка проблем не виникне, якщо молоко та м’ясо в живій вазі отримуються тільки у сільгоспвиробників. Водночас переробні підприємства можуть купувати сировину

в різних постачальників. У цьому випадку розподіл сум податкового кредиту з ПДВ між загальною та спецдекларацією необхідно здійснювати за результатами податкового обліку придбаної сировини окремо в сільськогосподарських товаровиробників та в інших постачальників.

І ще один момент. У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції (що підпадає під режим оподаткування, установлений

п. 11.21), а частково — для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг) основних фондів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Відповідно до

п.п. 5.7.2 Порядку № 166 зазначений розподіл відбувається в періоді, в якому здійснювалося відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 (а отже, і до рядків 10.1, 12.1 і 13.1 відповідно) і довідково відображаються за рядками 101, 121 і 131.

Рядок 16. «

Коригування податкового кредиту (у разі заповнення цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 до декларації)».

Цей рядок декларації призначено для коригування податкового кредиту з ПДВ. Збільшення податкового кредиту показують зі знаком «+», а зменшення — зі знаком «-».

При заповненні рядка 16 обов’язковим є подання додатка 1 до декларації «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість», який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних до податкової декларації. Джерелом для заповнення цього рядка є дані рядків 16.1 — 16.4 декларації. Оскільки ряд. 16.1 — 16.2, 16.4 заповнюються в одному порядку, розглянемо специфіку заповнення ряд.

16.3 «часткове використання в операціях з поставки молока та молочної продукції, м’яса та м’ясопродуктів переробними підприємствами (+)».

За цим рядком відображається коригування сум податкового кредиту, пов’язане з використанням

раніше придбаних товарів (послуг), основних фондів частково для виготовлення переробними підприємствами готової продукції, а частково — для інших цілей (п. 5.8 Порядку № 166).

У цьому ж пункті зазначено, що таке коригування здійснюється виходячи із залишкової вартості основних фондів та вартості залишку товарів, які використовуються чи підлягають використанню в переробному виробництві, відповідно до частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях переробного виробництва та в інших операціях

у разі зміни напряму використання товарів (послуг), основних фондів з іншої діяльності на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством.

Із процитованої норми

п. 5.8 Порядку № 166 нескладно побачити, що коригування за рядком 16.3 проводиться у випадку, коли розподіл податкового кредиту здійснюється у звітному періоді за раніше придбаними товарами (послугами), основними фондами. Якщо ж розподіл податкового кредиту здійснюється в тому самому звітному періоді, в якому здійснювалося придбання та/або виготовлення товарів (послуг) або основних фондів, які одночасно використовуються як в операціях переробного виробництва, так і в інших операціях, то розподілені суми включаються до рядків 10, 12, 13 і довідково відображаються в рядках 101, 121, 131 (абзаци третій і четвертий п.п. 5.7.1 Порядку № 166).

Відмітною особливістю ряд.

16.3 спецдекларації переробників є її взаємозв’язок із загальною формою декларації з ПДВ: якщо у спецдекларації за ряд. 16.3 коригування відображається зі знаком «+» (до збільшення), то в загальній декларації це значення дублюється, але вже зі знаком «-» (до зменшення);

Розділ III « Розрахунки
за звітний період»

Цей розділ спецдекларації переробного підприємства кардинально відрізняється від розділу III загальної декларації з ПДВ. Замість рядків 18 — 23 уведено нові рядки. При їх заповненні труднощів найімовірніше не виникне, оскільки форма декларації детально описує інформацію, яка в них міститься. Так, значення рядка

18 визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, відображених відповідно в рядках 9 і 17 спецдекларації поточного звітного періоду. Залежно від отриманого результату заповнюється рядок 18.1 (якщо значення рядка 18 додатне) або рядок 18.2 (якщо значення рядка 18 від’ємне).

У рядку

19 знайде відображення сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, спрямовану на виплату дотацій сільгоспвиробникам. Джерелом для заповнення цього рядка є дані рядків:

19.1, сюди потрапляє значення рядка 21 з попередньої декларації (тобто від’ємне значення минулого періоду, що зараховується до складу податкового кредиту поточного звітного періоду). Цю можливість передбачено у третьому абзаці п. 6 Порядку № 291, де зазначено: у разі встановлення за окремою податковою декларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов’язань така сума перевищення покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів;

19.2, до цього рядка переноситься значення рядка 7.3 (зі знаком «+») або рядка 7.4 (зі знаком «-») уточнюючого розрахунку. Нагадаємо: уточнюючий розрахунок подається в разі виправлення помилок, допущених у податковій декларації переробного підприємства за минулі звітні періоди.

До рядка

20 поміщають суму ПДВ, що спрямовується на виплату дотацій сільгоспвиробникам. Її значення дорівнює додатній різниці рядків 18.1 і 19. Саме воно відображається за особовим рахунком переробного підприємства.

А от від’ємну різницю згаданих рядків переносять до рядка

21. По суті, це залишок сплаченої суми ПДВ, який включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (і відображається в рядку 19.1 декларації наступного звітного періоду).

Узагальнити цю інформацію допоможе приклад заповнення декларації з ПДВ переробного підприємства.

Приклад

. У червні 2009 року переробне підприємство ТОВ «Світанок» придбало у сільськогосподарських виробників молоко власного виробництва вартістю 9000 грн. (у тому числі ПДВ — 1500 грн.). Крім цього, ТОВ «Світанок» придбало молоко в підприємств-посередників. Загальна вартість молока, придбана в червні 2009 року в усіх постачальників, склала 18000 грн. (у тому числі ПДВ — 3000 грн.).

Виготовлену з цієї сировини молочну продукцію було повністю реалізовано на суму 30000 грн. (у тому числі ПДВ — 5000 грн.).

На підставі наявної інформації підрахуємо обсяги поставок молочної продукції, що підпадають під режим оподаткування, установлений

п. 11.21 Закону про ПДВ. Для цього визначимо розрахунковий коефіцієнт:
Кр =

Вартість молока, придбана у сільгоспвиробників (без ПДВ)

= 7500 = 0 ,5.


Загальна вартість молока, придбана в усіх постачальників (без ПДВ) 15000

У цьому випадку обсяг поставок готової продукції, виготовленої із сировини, придбаної у сільгоспвиробників (ОП с/в) дорівнюватиме:

ОП с/в = Загальний обсяг поставок готової продукції (без ПДВ)

х Кр = 25000 х 0,5 = 12500 грн.

Тепер можна переходити до заповнення декларації. При цьому враховуватимемо, що в спецдекларації з ПДВ за травень виявився заповненим рядок 21 — у ньому відобразилася сума ПДВ, що зменшує суму податку, призначену для виплати дотацій у наступному звітному періоді (її значення 700 грн.).

Фрагмент декларації з ПДВ (переробного підприємства) за червень 2009 року

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)

011

х

Звітна

012

 

Звітна нова

014

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства

 

02

Звітний (податковий) період

2

0

0

9

 

0

6

 

 

 

(рік)

(квартал)

(місяць)

<…>

Код рядка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги поставки
(без ПДВ)

Сума ПДВ

 

 

Колонка A

Колонка Б

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

12500

2500

8

Коригування податкових зобов'язань (+ чи -)
(у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):

(+ чи -)

8.1

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

8.2

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі

х

х

8.3

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

8.4

інші випадки

9

Усього податкових зобов'язань

(сума значень рядків

(1 + 8 (+ чи -)) колонки Б)

х

2500

91

Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України

х

Код рядка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без ПДВ)

Дозволений податковий кредит

 

 

Колонка A

Колонка Б

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження)

з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою
їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

7500

1500

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків
та нульовою ставкою

7500

1500

16

Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 +
+ 16.4 (+ чи -)) колонки Б)
(у разі заповнення цього рядка є обов'язковим подання додатка 1 до декларації):

(+ чи -)

16.1

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

16.2

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

16.3

часткове використання в операціях з поставки молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами (+)

16.4

інші випадки

17

Усього податкового кредиту

(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б)

х

1500

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

18

Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду
(рядок 9 - рядок 17):

(+ чи -)

1000 (2500 - 1500)

18.1

Сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню
(позитивне значення суми рядка 18)

1000

18.2

Сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від'ємне значення суми рядка 18)

19

Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, що спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (рядок 19.1+ рядок 19.2):

700

19.1

значення рядка 21 податкової декларації попереднього звітного періоду

700

19.2

значення рядка 7.3 (+) або рядка 7.4 (-) уточнюючого розрахунку
(додаток 3)

(+ чи -)

20

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (п. 11.21 ст. 11 Закону)
(рядок 18.1 - рядок 19, позитивне значення)

300

(1000 - 700)

21

Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, і не відображається в особовому рахунку платника
(рядок 18.1 - рядок 19, від'ємне значення)
або (рядок 18.2 + рядок 19, від'ємне значення)
(значення цього рядка переноситься до рядка 19.1 податкової декларації (переробного підприємства) наступного звітного періоду)

 

На цьому, мабуть, закінчимо знайомство з новою формою звітності для переробних підприємств — спецдекларацією з ПДВ. Звичайно, у межах однієї статті неможливо висвітлити всі нюанси, пов’язані з нею. Тому, якщо у вас з’являться запитання, пишіть, ми із задоволенням на них відповімо на шпальтах газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі