Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Хто веде бухгалтерський облік на підприємстві

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2009/№ 61
Друк
Стаття

Хто веде бухгалтерський облік на підприємстві

 

Відповідно до Закону про бухоблік усі юридичні особи незалежно від форм власності зобов’язані вести бухгалтерський облік. Які форми організації бухгалтерського обліку передбачено чинним законодавством, які особливості має кожна з форм — на ці запитання наші читачі знайдуть відповіді в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з

ч. 2 ст. 3 Закону про бухоблік бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Форми організації бухгалтерського обліку

наведені в ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік. Так, з метою забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство може вибрати одну з форм його організації:

— уведення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

— користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

— ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

— самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

Питання організації бухгалтерського обліку

на підприємстві належать до компетенції його власника або уповноваженого ним органу (посадової особи). Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів та звітності також покладено на власника або уповноважений ним орган (посадову особу) (ч. 2, 3 Закону про бухоблік).

За створення умов для правильного ведення бухгалтерського обліку відповідальність

несе керівник підприємства, а за ведення, повноту та достовірність обліку, у тому числі за складання та подання звітності особа, на яку покладено ведення обліку.

Вибір тієї чи іншої форми організації бухгалтерського обліку залежить від розмірів та можливостей підприємства. Як правило, на великих підприємствах створюється бухгалтерська служба, яку очолює головний бухгалтер. Невеликі підприємства можуть обійтися введенням до штату посади одного бухгалтера. Щоб визначити оптимальну кількість працівників, необхідну для ведення бухгалтерського обліку, можна скористатися

Міжгалузевими нормативами чисельності працівників бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Мінпраці від 26.09.2003 р. № 269 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 22).

На підприємствах з невеликими обсягами діяльності вести бухгалтерський облік та складати звітність може власник або керівник. Крім того, такі підприємства можуть користуватися послугами бухгалтера-підприємця.

Незалежно від обсягів діяльності бухгалтерський облік підприємства може вести централізована бухгалтерія або аудиторська фірма.

Найпоширенішою формою організації ведення бухгалтерського обліку є введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. Водночас зростає попит на послуги аудиторських фірм та бухгалтерів-підприємців. Розглянемо докладніше особливості таких форм організації бухгалтерського обліку.

 

Штатний бухгалтер

До вибору бухгалтера потрібно підходити відповідально, оскільки, як уже зазначалося, саме ця людина відповідає за ведення, повноту та достовірність обліку, а також за складання та подання звітності.

Прийняття на роботу бухгалтера відбувається за загальними правилами. Докладніше про прийняття на роботу див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, спецвипуск № 7. Якщо законодавство висуває вимоги до рівня освіти бухгалтера або такі вимоги висуває роботодавець, то претендент на посаду бухгалтера повинен надати

підтверджуючі документи.

У цьому випадку відносини між роботодавцем та бухгалтером, прийнятим на роботу на підприємство, регулюються нормами

КЗпП.

На підставі

ст. 26 КЗпП при укладенні трудового договору роботодавець має право встановити строк випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі бухгалтера, що йому доручається. Строк випробування не може перевищувати 3 місяці, а в окремих випадках при погодженні з профспілкою — не більше 6 місяців . Умову про випробування зазначають у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Щодо кваліфікаційних вимог до посади бухгалтера зауважимо таке.

Згідно з роз’ясненням Мінпраці, викладеним у

листі від 14.02.2002 р. № 18-91, претендент на посаду бухгалтера має відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

— мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи

або

— мати повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту і стаж роботи за професією технічного службовця в галузі фінансової діяльності, роботи з базою даних, статистики, бухгалтерського обліку не менше 1 року.

Як виняток особи без професійної освіти або стажу роботи можуть обіймати посади бухгалтера за умови, що вони мають достатній практичний досвід роботи, якісно і в повному обсязі виконують доручену роботу.

Кваліфікаційні характеристики для посади бухгалтера наведено в

Довіднику № 336. Зокрема, зазначено декілька кваліфікаційних категорій працівників бухгалтерії, практично всі з яких потребують у працівника бухгалтерської служби наявності профільної освіти. Наведемо в таблиці основні з тих, які можуть використовуватися в бухгалтерії підприємства.

 

Кваліфікаційні вимоги до працівників бухгалтерії
згідно з

Довідником № 336

Категорія

Кваліфікаційні вимоги

1

2

Головний бухгалтер
(розділ «Керівники» КП)

Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи за професією керівника нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи для магістра — на менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
Кваліфікаційна характеристика професії керівника «головний бухгалтер» поширюється на інші професії керівників підрозділів бухгалтерського обліку підприємств: начальник управління, начальник відділу (самостійного), начальник відділу (у складі управління), начальник бюро, начальник сектора, завідувач відділу (бюро), завідувач сектора

Бухгалтер з дипломом спеціаліста
(розділ «Професіонали» КП)

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера I категорії — не менше 2 років.
Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 2 років.
Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року.
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер
(розділ «Спеціалісти» КП)

Бухгалтер I категорії

: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 1 року.
Бухгалтер II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року.
Бухгалтер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи на посаді технічного службовця у сферах фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку — не менше 1 року

Бухгалтер-ревізор
(розділ «Професіонали» КП)

Провідний бухгалтер-ревізор

: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора I категорії — не менше 2 років.
Бухгалтер-ревізор I категорії: повна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора II категорії — не менше 2 років.
Бухгалтер-ревізор II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора — не менше 1 року.
Бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Касир
(розділ «Технічні службовці» КП)

Старший касир

: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира — не менше 1 року.
Касир: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (розділ «Технічні службовці» КП)

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

Обліковець (розділ «Технічні службовці» КП)

 

Згідно з

п. 1 «Загальних положень» Довідника № 336 він є нормативним документом, обов’язковим щодо питань управління персоналом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Однак цей Довідник має виключно рекомендаційний характер, оскільки його не зареєстровано в Мін’юсті. При цьому Мінфін у своєму листі зазначає, що для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві працівнику необов’язково бути за професією бухгалтером (лист від 19.08.2003 р. № 31-03174-07-10/852).

Таким чином, якщо законодавство або роботодавець не висувають вимоги щодо рівня освіти бухгалтера, то відсутність у претендента на таку посаду диплома про освіту відповідного напряму не позбавляє його права працювати бухгалтером.

У

ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік перелічено основні обов’язки головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку на підприємстві). Така посадова особа:

1) забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені строки фінансової звітності;

2) організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

3) бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачами та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжок та псування активів підприємства;

4) забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Завдання, обов’язки, права та відповідальність працівника бухгалтерської служби у процесі його роботи встановлюються в посадовій інструкції. При її розробленні роботодавець може скористатися

Довідником № 336. У ньому залежно від посади наведено базовий набір завдань, обов’язків та повноважень, які має виконувати працівник бухгалтерської служби, а також перелік питань, в яких він має бути компетентним. Необхідно також ураховувати норми КЗпП, колективного договору та інших документів, що регламентують діяльність підприємства та його підрозділів.

Зауважимо, що головний бухгалтер є посадовою особою підприємства, але при цьому не є пов’язаною особою для цілей

Закону про податок на прибуток.

 

Ведення бухгалтерського обліку аудиторською фірмою або бухгалтером-підприємцем

Власник або керівник підприємства має право вибрати альтернативу найманому працівнику — бухгалтеру або бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером, доручивши ведення бухгалтерського обліку підприємства аудиторській фірмі або бухгалтеру-підприємцю. Таку можливість передбачено

Законом про бухоблік.

Сутність таких форм організації бухгалтерського обліку полягає в тому, що

функції бухгалтера підприємства виконує фахівець, який є працівником аудиторської фірми, або бухгалтер-підприємець.

Ведення бухгалтерського обліку підприємства аудиторською фірмою або бухгалтером-підприємцем має свої переваги. Зокрема, ця форма організації бухгалтерського обліку дозволяє полегшити адміністрування, оскільки відсутня необхідність в облаштуванні робочих місць для бухгалтерів, придбанні програмного забезпечення тощо.

Якщо бухгалтерські послуги підприємству надає аудиторська фірма, то вона ж може проводити аудит, а також надавати консультації з податкового та бухгалтерського обліку, захищатимуть інтереси підприємства при перевірках також фахівці цієї фірми.

Форма організації бухгалтерського обліку, що розглядається, особливо вигідна підприємствам, що займаються кількома видами діяльності або сезонним видом діяльності.

Відносини, що виникають між підприємством та аудиторською фірмою або бухгалтером-підприємцем, мають характер цивільно-правових та регулюються нормами

ЦКУ та ГКУ.

Оформляються такі відносини шляхом укладення договору про надання послуг, за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послуги (у цьому випадку — бухгалтерські послуги), а замовник зобов’язується оплатити виконавцю зазначену послугу (

ст. 901 ЦКУ). У договорі має бути зазначено предмет договору, вартість послуг, порядок оплати, права та обов’язки сторін, порядок урегулювання спорів, відповідальність, строк дії договору тощо.

При укладенні договору з аудиторською фірмою або бухгалтером-підприємцем

слід зазначити чіткий перелік послуг з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, порядок складання, подання та перелік форм звітності, а також інші дії виконавця, зокрема, надання консультацій з бухгалтерського обліку та оподаткування, проведення аудиту. Крім того, у договорі бажано передбачити:

— строки обробки документів та складання звітності;

— вимоги до якості послуг, що надаються;

— місце надання послуг і зберігання документів та звітності;

— відповідальність аудиторської фірми за неякісне надання послуг, зокрема, за допущення помилок, які спричинили накладення на підприємство та його посадових осіб штрафних санкцій;

— інші істотні умови договору.

Зауважимо, що відповідальність аудиторської фірми (бухгалтера-підприємця) за допущені при веденні бухгалтерського обліку помилки полягає у відшкодуванні збитків, завданих неналежним виконанням зобов’язань за договором.

Згідно з роз’ясненнями Національного банку України (див.

лист від 14.02.2002 р. № 11-115/323), якщо на підприємстві не передбачено посаду касира і укладено договір з фізичною особою — підприємцем (фахівцем з бухгалтерського обліку) на виконання ним функцій бухгалтера підприємства, він за умови укладення договору про повну матеріальну відповідальність може виконувати і функції касира.

Факт надання бухгалтерських послуг

при цій формі організації бухгалтерського обліку оформляється відповідним актом.

Сподіваємося, що, ознайомившись з матеріалом цієї статті та проаналізувавши всі особливості кожної з форм організації бухгалтерського обліку, власники та керівники підприємств виберуть з них найбільш прийнятну для свого підприємства.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі