Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Путівки до дитячих оздоровчих таборів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2009/№ 48
Друк
Стаття

Путівки до дитячих оздоровчих таборів

 

Настало літо, а з ним і найтриваліші шкільні канікули — час, коли батьки намагаються оздоровити своїх дітей. Щорічно в оздоровленні дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, бере участь Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Про те, як здійснюється часткове фінансування оздоровлення дітей у 2009 році за рахунок коштів Фонду, а також про податковий та бухгалтерський облік операцій з придбання путівок ітиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 375

— Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Порядок № 4

— Порядок часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.03.2006 р. № 4.

Постанова № 10

— постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сім’ї застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2009 рік» від 25.02.2009 р. № 10.

 

Забезпечення оздоровчих заходів, у тому числі оплата путівок до дитячих оздоровчих таборів, є одним із видів соціальних послуг, що надаються застрахованим особам згідно із

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

У межах асигнувань, які визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, та кошторисів регіональних програм відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів Фонду здійснюється часткове фінансування оздоровлення дітей. У 2009 році Фонд фінансує оздоровлення дітей у:

дитячих оздоровчих закладах, які знаходяться у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного пункту або в межах населеного пункту, де діти перебувають цілодобово;

— дитячих оздоровчих закладах

санаторного типу, в яких діти перебувають цілодобово і де разом з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на зниження рівня захворювань.

 

Загальні правила оздоровчої кампанії

Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (далі — ДОЗ) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється відповідно до

Порядку № 4.

Згідно із зазначеним

Порядком правління відділень Фонду щорічно визначають:

— обсяги часткового фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей у ДОЗ на поточний рік;

— норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які не повинні перевищувати граничні норми, установлені правлінням Фонду. Граничні норми на 2009 рік затверджено

постановою № 10;

— перелік ДОЗ, які частково фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду. Такий перелік доводиться до відома районних, міжрайонних міських виконавчих дирекцій Фонду та страхувальників не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчої кампанії (

п. 1. 9 Порядку № 4).

Звертаємо увагу: Фонд частково оплачує вартість путівок до ДОЗ тільки в разі виконання таких вимог.

1. Застрахованій особі путівка до ДОЗ на дитину, яка є членом її сім’ї, надається

за основним місцем роботи.

2.

Протягом календарного року за рахунок коштів Фонду застрахованій особі може бути виділено на одну дитину шкільного віку тільки одну путівку.

Отже, якщо у працівника двоє дітей шкільного віку, то він має право на путівку до ДОЗ з частковою оплатою за рахунок Фонду для кожної дитини. Якщо працюють обоє батьків, то кожний із них може взяти по одній путівці на кожну дитину.

3. Путівку може бути надано тільки до

ДОЗ, перелік яких щорічно затверджується правлінням Фонду.

4. Оплата вартості путівок за рахунок коштів Фонду здійснюється тільки в межах норм, затверджених правлінням Фонду.

Відповідно до

постанови № 10 граничні норми витрат (на один людино-день) у 2009 році становлять:

на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування) — до 30 грн.;

на лікування та культурне обслуговування дітей — до 3 грн. у розрахунку на оздоровчу зміну.

5.

Тривалість оздоровчої зміни має бути не менше:

14 днів — у літній період року;

12 днів — в інші періоди року;

18 днів — до ДОЗ санаторного типу.

Слід зауважити: з 1 січня 2009 року набрав чинності спеціальний закон, що регулює порядок оздоровлення та відпочинку дітей —

Закон № 375, а з 15 травня 2009 року набрало чинності Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене постановою КМУ від 28.04.2009 р. № 422.

У

ст. 1 Закону № 375 та п. 5 Типового положення зазначено, що під оздоровчою зміною розуміється період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, а під відпочинковою зміною — період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.

Таким чином, визначення поняття «оздоровча зміна», наведене в

Порядку № 4 суперечить визначенню, наведеному в Законі № 375.

Проектом

Закону «Про внесення змін до Закону № 375» від 07.05.2009 р. № 4399, який сьогодні знаходиться на розгляді у Верховній Раді України, передбачається внесення змін до визначення поняття «оздоровча зміна», під якою розумітиметься період перебування дитини:

— у дитячому закладі оздоровлення санаторно-курортного типу — не менше 21 дня;

— в інших закладах оздоровлення — не менше 14 днів у літній період, не менше 12 днів в інші періоди року.

У зв’язку із зазначеними протиріччями до законодавчого врегулювання питання, пов’язаного з визначенням поняття «оздоровча зміна»,

Фонд постановою правління від 23.04.2009 р. № 37 дозволив як виняток у 2009 році правлінням відділень Фонду приймати рішення щодо фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДОЗ з тривалістю зміни не менше 14 днів.

Порядком № 4

передбачено три схеми часткового фінансування оздоровлення дітей у ДОЗ за рахунок коштів Фонду, а саме:

1) фінансування ДОЗ, коли Фонд перераховує кошти безпосередньо ДОЗ або його власнику;

2) фінансування через страхувальника, коли страхувальник самостійно придбаває путівки до ДОЗ, а потім Фонд відшкодовує понесені витрати в межах установлених норм;

3) фінансування через профспілкову організацію, коли придбання путівки здійснює профспілкова організація, а потім Фонд перераховує їй кошти, які частково покривають вартість путівки в межах норм.

Кожне обласне відділення має у схемах фінансування свої особливості, які встановлюються постановою правління обласного відділення.

Розглянемо докладніше кожну із зазначених вище схем фінансування.

 

Часткове фінансування ДОЗ на оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду

Особливістю такої схеми фінансування оздоровлення дітей є те, що саме Фонд перераховує кошти в рахунок оплати частини вартості путівок у межах установлених норм безпосередньо ДОЗ.

Розглянемо, які дії застрахованих осіб, страхувальника та Фонду передують цій події.

Застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун)

перед початком зміни має написати та подати страхувальнику заяву про надання путівки ДОЗ, зазначивши вік дитини.

У свою чергу,

страхувальник:

проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів на підставі заяв працівників та клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

— на підставі вирішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування

складає заявку у відділення Фонду або його робочих органів за формою додатка 1 Порядку № 4 на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах, що входять до встановленого переліку. Заявку має бути підписано керівником, головним бухгалтером та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та завірено печаткою;

— перераховує дитячому оздоровчому закладу різницю між повною вартістю путівки та сумою, що оплачується Фондом.

Відділення Фонду

:

— підтверджує заявки страхувальників на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих оздоровчих закладах згідно з переліком та в межах норм, затверджених

постановою № 10;

— на підставі заявок страхувальників складає

реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб за кожним табором, відповідно до якого здійснює розрахунки з дитячим оздоровчим закладом або його власником;

— не пізніше 10 днів до початку оздоровчої зміни перераховує кошти на оздоровлення дітей дитячому оздоровчому табору (його власнику) на підставі укладеного з ним договору, обов’язковим додатком до якого є калькуляція вартості путівки;

— контролює суми залишків коштів Фонду, невикористаних за зміну дитячим оздоровчим закладом. У разі наявності невикористаних коштів Фонду після останньої зміни дитячий оздоровчий заклад (його власник) зобов’язаний повернути їх на поточний рахунок відділення Фонду протягом тижня після подання звіту про використання коштів на часткове фінансування оздоровлення дітей, інакше залишок коштів Фонду стягується в судовому порядку.

Протягом п’яти днів

після закінчення кожної зміни ДОЗ (його власник) звітує перед відділенням Фонду за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 4.

Підприємство на підставі доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей отримує путівку на оздоровлення дітей безпосередньо в дитячому оздоровчому закладі за накладною, в якій зазначається найменування такого закладу, кількість путівок, строки заїзду, ціна путівки та їх загальна вартість.

При видачі працівнику путівка заповнюється бухгалтерією підприємства (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дати заїзду, вартість путівки, у тому числі сума, оплачена батьками, школа, клас, місце роботи батьків, домашня адреса, а також ким видана путівка), підписується особою, відповідальною за видачу путівки, та завіряється печаткою підприємства.

Зворотний талон має бути надано до бухгалтерії працівником після повернення дитини з дитячого оздоровчого табору.

Путівка в частині вартості

, що фінансується за рахунок коштів Фонду, видається застрахованій особі безоплатно.

Сума в розмірі частини вартості путівки, оплаченої Фондом,

не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу застрахованих осіб на підставі п.п. 4.3.24 Закону № 889. Крім того, ця виплата не включається до фонду оплати праці (п.п. 3.2 Інструкції № 5). Отже, частина вартості путівки на оздоровлення дітей, оплачена Фондом, не обкладається внесками до соціальних фондів.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду, відображається з ознакою доходу «41».

Звертаємо увагу: отримані та видані путівки до ДОЗ не відображаються в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Ф13-ФСС з ТВП) та у Звіті за путівками за формою № Ф 14 у зв’язку з тим, що підприємство придбаває путівки безпосередньо в ДОЗ (його власника), а Фонд тільки оплачує частину вартості таких путівок.

Розглянемо на конкретному прикладі порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з наданням путівок до ДОЗ у разі, коли часткове фінансування за рахунок коштів Фонду здійснюється безпосередньо ДОЗ.

Приклад 1.

Менеджер ТОВ «Рондо» Писаренко І. В. у травні 2009 року подала до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку до дитячого оздоровчого табору «Факел» на 1-шу зміну її дочці 13 років.

ДОТ «Факел» входить до переліку дитячих оздоровчих таборів, затвердженого правлінням Фонду. Вартість путівки до ДОТ «Факел» на 21 день становить 1800 грн.

ТОВ «Рондо» подало заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини Писаренко І. В. При цьому підприємство вибрало схему часткового фінансування безпосередньо ДОТ.

Відповідно до постанови № 10 Фонд оплачує частину вартості путівки у розмірі 693 грн. (33 грн.

х 21 дн.). Решта вартості путівки — 1107 грн. (1800 грн. - 693 грн.) оплачується працівником шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з наданням путівки на оздоровлення дитини Писаренко І. В., наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Перераховано грошові кошти ДОТ «Факел» за путівку

377

311

1107,00

2

Отримано путівку від ДОТ «Факел»

08

1800,00

3

Відображено заборгованість працівниці за путівку

685

377

1107,00

4

Унесено працівницею до каси часткову вартість путівки

301

685

1107,00

5

Видано путівку працівниці

08

1800,00

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (693 грн.), відображається за

ознакою доходу «41».

 

Часткове фінансування через страхувальника

У цьому випадку одержувачем коштів Фонду у вигляді часткової оплати вартості путівок до ДОЗ для дітей працівників є страхувальник. Тобто страхувальник самостійно придбаває путівки в ДОЗ, а потім Фонд відшкодовує йому частину витрат у межах установлених норм.

Як і в попередньому випадку, застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун) перед початком зміни подає

заяву з проханням про надання путівки до ДОЗ, в якій має бути зазначено вік дитини.

Страхувальник

:

проводить засідання комісії із соціального страхування, на якому приймається рішення про виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів на підставі заяв працівників та клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб;

інформує Фонд за місцем його реєстрації про самостійну закупівлю путівок до дитячих оздоровчих таборів, що входять до переліку, затвердженого правлінням відділення Фонду;

подає до відділення Фонду калькуляцію вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів.

купує путівки в дитячого оздоровчого закладу;

подає заявки до відділення Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 4.

Якщо Фонд підтверджує заявки страхувальника,

часткове фінансування в межах установлених норм може здійснюватися двома способами:

— шляхом перерахування коштів Фонду на оздоровлення дітей застрахованих осіб на поточний рахунок страхувальника;

— за рахунок нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Якщо нарахованої суми страхових внесків не вистачає для покриття витрат підприємства, на підставі заявки та довідки-розрахунку, підписаної керівником, головним бухгалтером та завіреної печаткою, робочий орган відділення Фонду перераховує кошти страхувальнику.

Якщо страхувальник вибирає цю схему часткового фінансування,

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на такого страхувальника. Після закінчення кварталу звіт про використання коштів Фонду на оздоровлення дітей у ДОЗ подається страхувальником за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Дані про кількість самостійно придбаних страхувальником путівок та сума часткового фінансування за рахунок коштів Фонду відображаються в рядку 7 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» Розділу IV форми Ф4-ФСС з ТВП.

У разі фінансування за заявкою страхувальника сума часткового фінансування відображається в рядку 9 «Отримано від Фонду з початку року» Розділу III форми Ф4-ФСС з ТВП.

У Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою 13-ФСС з ТВП та у Звіті за путівками за формою № Ф14 придбані та видані страхувальником путівки не відображаються.

Частину вартості путівки, яка перевищує суму, що відшкодовується Фондом, може сплатити або сам працівник, або на його прохання роботодавець.

Якщо суму перевищення оплачує роботодавець, ця виплата включається до загального оподатковуваного доходу працівника як заробітна плата. При цьому на підставі п. 3.5 Закону № 889 об’єкт оподаткування визначається з урахуванням натурального коефіцієнта (1,176471). Крім того, така виплата буде базою для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування.

Навряд чи в умовах фінансової кризи роботодавці погодяться на додаткові витрати, тому, найімовірніше, частину вартості путівки, яка перевищує суму, що відшкодовується Фондом, доведеться оплатити батькам.

Розглянемо порядок відображення операцій з наданням путівки на оздоровлення дитини працівника в разі, коли підприємство самостійно придбаває путівки в ДОЗ, а потім Фонд відшкодовує йому частину витрат у межах установлених норм.

Приклад 2.

Економіст ТОВ «Омега» Зайченко А. С. у травні 2009 року подав до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку для його сина 10 років до дитячого оздоровчого табору «Зелена гора» на 1-шу зміну. ДОТ «Зелена гора» входить до переліку дитячих оздоровчих закладів, затвердженого правлінням відділення Фонду. Вартість путівки до ДОТ «Зелена гора» на 21 день становить 1988 грн.

ТОВ «Омега» самостійно придбало путівку, подавши при цьому заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини Зайченка А. С.

Згідно з постановою № 10 Фонд оплачує частину вартості путівки в розмірі 693 грн. (33 грн.

х 21 дн.). Грошові кошти було перераховано Фондом на поточний рахунок страхувальника.

Решта вартості путівки — 1295 грн. (1988 грн. - 693 грн.) оплачується працівником шляхом внесення грошових коштів до каси підприємства.

Бухгалтерський облік операцій з надання путівки до ДОТ «Зелена гора» наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Перераховано грошові кошти ДОТ «Зелена гора» за путівку

377

311

1988,00

2

Отримано путівку від ДОТ «Зелена гора»

08

1988,00

3

Відображено заборгованість працівника за путівку

685

377

1295,00

4

Списано заборгованість на розрахунки з Фондом

652

377

693,00

5

Унесено до каси працівником часткову оплату вартості путівки

301

685

1295,00

6

Видано путівку працівнику

08

1988,00

7

Отримано грошові кошти від Фонду

311

652

693,00

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (693 грн.), відображається з ознакою доходу «41».

У рядку 7 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» Розділу IV форми Ф4-ФСС з ТВП за півріччя у гр. 3 має бути відображено одну путівку, а у гр. 4. — частину вартості путівки, що фінансується за рахунок Фонду (693 грн.). У рядку 9 «Отримано від Фонду з початку року» розділу ІІІ відображається сума у розмірі 693 грн.

 

Часткове фінансування через профспілку

Ця схема передбачає самостійну закупівлю профспілковою організацією путівок у ДОЗ, які входять до встановленого переліку.

До початку зміни застраховані особи подають до профспілкової організації заяви з проханням про надання путівок до ДОЗ для їх дітей із зазначенням їх віку.

Після подання заяв профспілкова організація:

укладає договір з відділенням Фонду або його робочими органами на часткове фінансування оздоровлення дітей;

придбаває путівки на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладів (їх власників);

— подає до відділення Фонду (його робочого органу)

заявки на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 4. Обов’язковою умовою є надання профспілкою калькуляції вартості путівки до дитячого оздоровчого закладу.

На підставі укладеного між відділенням Фонду та профспілковою організацією договору і заявок на часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб, відділення Фонду (його робочі органи) перераховує на поточний рахунок профспілкової організації грошові кошти в межах норм, установлених

постановою № 10.

Протягом п’яти днів

після закінчення кожної оздоровчої зміни та після закінчення останньої оздоровчої зміни профспілка подає відділенню Фонду (його робочим органам):

— звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах

(додаток 3 до Порядку № 4) за кожним дитячим оздоровчим закладом;

— зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (додаток

4 до Порядку № 4) у разі часткового фінансування профспілковою організацією двох або більше дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів Фонду.

Отримання та видача путівок на оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах оформляється профспілкою так само, як і на підприємстві.

Частину вартості путівки понад установлені норми на прохання працівника та на підставі рішення засідання профспілкового комітету може бути оплачено повністю або частково за рахунок коштів профспілкової організації.

Відповідно до

п.п. 4.3.24 Закону № 889 вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілковою організацією, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податків, не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу. Рішення щодо кількості путівок, що видаються платнику податків безпосередньо або його дітям віком до 18 років на умовах, передбачених п.п. 4.3.24 Закону № 889, приймається профспілкою відповідно до документів, що регламентують її роботу (лист ДПАУ від 24.05.2006 р. № 5795/6/17-0716).

Внесками до соціальних фондів

виплата у вигляді оплати частини вартості путівки до ДОЗ не обкладається, оскільки член профспілки не є її працівником.

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ профспілкова організація відображає як частину вартості путівки на оздоровлення дітей, оплачену за рахунок коштів Фонду, так і частину, оплачену за рахунок власних коштів, за

ознакою доходу «41».

Такими є особливості оздоровчої кампанії 2009 року. Сподіваємося, що всі роботодавці скористаються можливістю оздоровити дітей своїх працівників за участі Фонду. А визначитися, яка зі схем часткового фінансування оздоровлення дітей працівників за рахунок коштів Фонду є найприйнятнішою для кожного роботодавця допоможе матеріал цієї статті. Попередньо рекомендуємо отримати консультацію в районній виконавчій дирекції за місцем реєстрації страхувальника.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі