Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ліміт каси. Як установити ліміт каси на підприємстві

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2009/№ 51
Друк
Відповідь на запитання

Як установити ліміт каси на підприємстві

 

Опишіть порядок розрахунку та встановлення ліміту каси на підприємстві.

(м. Харків)

 

Підприємство самостійно встановлює ліміт каси в порядку, обумовленому у

главі 5 Положення № 637. Так, для розрахунку ліміту воно використовує дані за будь-які три місяці підряд з останніх 12 місяців, що передують даті встановлення ліміту каси. При цьому сам розрахунок здійснюється одним із двох запропонованих в цьому Положенні способів розрахунку ліміту каси:

— або на підставі

середньоденних надходжень готівки до каси . При виборі цього способу величина середньоденних надходжень визначається як результат ділення готівкової виручки/надходжень готівки за будь-які 3 місяці підряд на кількість робочих днів підприємства в цьому тримісячному періоді;

— або на підставі

середньоденної видачі готівки з каси . У цьому випадку величина середньоденної видачі визначається як результат ділення сум витрат по касі за будь-який тримісячний період на кількість робочих днів підприємства в такому тримісячному періоді. Зазначений порядок розрахунку ліміту каси використовують, як правило, підприємства, які мають незначні (або нульові) надходження грошових коштів до каси і які при цьому здійснюють операції з їх видачі. Саме його НБУ рекомендував використовувати підприємствам сфери оптової торгівлі, що здійснюють торговельні операції виключно шляхом безготівкових розрахунків (див. п. 5 листа НБУ від 01.03.2005 р. № 11-111/680-1907 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 19).

Вибір одного із запропонованих способів здійснюється за рішенням керівника або уповноваженої ним особи з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, віддаленості від банку, обсягів касових оборотів (надходжень та витрат) за всіма рахунками. Важливим показником є і строк здачі до банку готівки: щодня чи в діапазоні до п’яти днів. Саме він визначає коефіцієнт, який може застосовуватися до розміру середньоденного ліміту, отриманого шляхом розрахунку.

Детально порядок розрахунку ліміту каси на підставі кожного зі способів наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1

Порядок розрахунку ліміту каси

Спосіб визначення ліміту каси

Розрахунок ліміту каси

строк здачі виручки до банку

розмір ліміту

суми, що беруть участь у розрахунку

1

2

3

4

За середньоденними надходженнями готівки до каси

Для підприємств, які здають готівкову виручку (готівку) до банку щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня з дня її надходження до каси

Установлюється в розмірі, необхідному для забезпечення роботи підприємства на початок робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (другий абзац п. 5.4 Положення № 637)

Згідно з п. 1.2 Положення № 637 до готівкової виручки включаються:

1) сума фактично отриманих грошових коштів від реалізації продукції;

2) позареалізаційні надходження — надходження від операцій, безпосередньо не пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, наприклад, основних засобів, нематеріальних активів, продукції допоміжного та обслуговуючих виробництв.

До них зокрема належать:

— погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позичками;

— безоплатно отримані кошти;

— відшкодування матеріальної шкоди;

— внески до статутного капіталу (лист НБУ від 16.10.2007 р. № 11-113/3889-10550);

— платежі за надане в лізинг (оренду) майно;

— роялті;

— дохід (проценти) від володіння корпоративними правами;

— повернення невикористаних підзвітних сум (лист НБУ від 02.11.2006 р. № 11-213/4081-11692 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 1 (спецвипуск));

— готівка від покупців за реалізовані товари (що належать комітенту), що надійшла до каси підприємства-комісіонера (лист НБУ від 26.02.2007 р. № 11-113/731-1992 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 23);

— інші надходження.

Не включають до розрахунку надходження готівки з банку

Для підприємств, які розташовані в населених пунктах, де немає банків, і яким у зв’язку з цим установлено строк здавання виручки не рідше ніж 1 раз на 5 робочих днів

Установлюється в розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки та її суми, але не більше 5-кратного розміру середньоденних надходжень готівки

За середньоденною видачею готівки з каси

Ліміт каси встановлюється в розмірі, що не перевищує розміру середньоденної видачі готівки

Виплати готівки на різні потреби, зокрема:

— на відрядження* (лист НБУ від 29.02.2008 р. № 11-113/818-2372);

— під звіт;

— для здавання до банку;

— засновнику при поверненні його частки у статутному фонді;

— інші потреби.

Не включаються до розрахунку виплати, пов’язані з:

— оплатою праці;

— виплатою пенсій;

— стипендій;

— дивідендів

* Разом із тим представники головного податкового відомства вважають, що витрати на відрядження не враховуються при розрахунку ліміту каси за середньоденною видачею готівки (див. консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 42, с. 51). Це пов’язане насамперед із тим, що в розумінні п. 1.2 Положення № 637 такі виплати вважаються виплатами, пов’язаними з оплатою праці.

 

Визначившись з найбільш підхожим способом розрахунку та підрахувавши з його допомогою ліміт каси, відповідальна особа (наприклад, головний бухгалтер) складає

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі, форму якого наведено в додатку 8 до Положення № 637 (далі Розрахунок). При виборі першого способу (за середньоденними надходженнями) слід заповнити рядки 1 і 2 таблиці 1 «Касові обороти» цього Розрахунку, а при виборі другого способу (за середньоденною видачею) — рядки 3 і 4. Розмір ліміту разом із строками здавання готівкової виручки, установленими у відповідному договорі банківського рахунка, відображаються у двох подальших таблицях цієї форми.

Заповнений відповідним чином Розрахунок завіряється підписом головного бухгалтера та керівника підприємства. Після цього він затверджується внутрішнім наказом (розпорядженням) підприємства.

Зверніть увагу: якщо в результаті розрахунку ліміту каси

середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не перевищує 10 нмдг (170 грн.), то згідно з абзацом п’ятим п. 5.4 Положення № 637 підприємство має право встановити собі ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше 170 грн. Це означає, що будь-який суб’єкт господарської діяльності з невеликими оборотами по касі може встановити собі ліміт каси на рівні 170 грн., навіть якщо згідно з Розрахунком виходить інша (менша) величина.

І майте на увазі, що

підприємство не зобов’язане повідомляти банк про розмір установленого ліміту, а отже, і подавати Розрахунок установлення ліміту залишку готівки в касі. Єдине, що потрібно, так це погоджувати з банком та відобразити в договорі банківського рахунка строки здачі готівкової виручки, установлені відповідно до вимог п. 5.1 Положення № 637 (лист НБУ від 05.09.2006 р. № 9817/6/15-0416).

А тепер розглянемо умовний числовий приклад розрахунку ліміту каси на підприємстві.

Приклад

. Відповідно до договору банківського обслуговування підприємство здає виручку до банку щодня.

Розрахуємо ліміт каси на підставі даних про рух готівки в касі підприємства за останні 12 місяців, що передують даті встановлення ліміту (табл. 2).

 

Таблиця 2

Касові обороти підприємства за останні 12 місяців

№ з/п

Місяць

Кількість робочих днів

Надходження грошових коштів, що включаються до розрахунку

Видача готівки, що включається до розрахунку

виручка від реалізації товарів

повернення невикористаних підзвітних сум

орендна плата

1

Червень 2008 року

19

12200

 

1500

3800

2

Липень 2008 року

23

12450

3500

1500

4200

3

Серпень 2008 року

20

13100

 

1500

4500

4

Вересень 2008 року

22

14000

 

1500

5000

5

Жовтень 2008 року

23

12400

2100

1500

5100

6

Листопад 2008 року

20

11000

 

1800

4300

7

Грудень 2008 року

23

10900

 

1800

4150

8

Січень 2009 року

20

10500

2450

1800

4080

9

Лютий 2009 року

20

10200

 

1800

3900

10

Березень 2009 року

21

10700

 

1800

4200

11

Квітень 2009 року

21

10600

 

1800

4700

12

Травень 2009 року

18

10750

 

1800

4670

 

У ситуації, що розглядається, ліміт каси краще розраховувати на підставі середньоденних надходжень, оскільки цей спосіб розрахунку найбільш реально відображає поточні обсяги касових оборотів підприємства.

Для розрахунку візьмемо дані місяців, у яких виручка була максимальною. Це липень — вересень 2008 року. За цей період вона склала 47550 грн. (12450 + 13100 + 14000 + 3500 + 1500 + 1500 + 1500). Кількість робочих днів у вибраному періоді дорівнює 65 (23 + 20 + 22). Визначимо величину середньоденних надходжень на підставі отриманих даних: 47550 грн. : 65 днів = 731,54 грн. Виходячи з розрахунку, підприємство може встановити ліміт каси в розмірі, що не перевищує

731,54 грн.

Далі наведемо приклад складання Розрахунку та наказу керівника підприємства про встановлення ліміту каси в сумі 730 грн.

 

img 1
img 2

 

img 3

 

Щодо підприємств-новачків (а також підприємств, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками і які починають провадити вид діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків), то відповідно до

абзацу третього п. 5.2 Положення № 637 на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Підставою для таких розрахунків можуть бути, наприклад, дані бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування. При встановленні такого прогнозного ліміту так само, як і в загальному випадку, складається Розрахунок та видається наказ керівника про його затвердження.

Після закінчення

перших трьох місяців роботи, установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог Положення № 637. При цьому відлік перших трьох місяців своєї роботи підприємствам-новачкам слід вести з дня проведення першого розрахунку готівкою. Саме так приписував визначати тримісячний період Нацбанк у своїх листах від 09.02.2007 р. № 11-113/543-1414, від 14.02.2007 р. № 11-213/599-1576, від 23.02.2007 р. № 11-113/726-1968.

Також він зазначив: якщо підприємство почало свою діяльність і проводило операції з готівкою, а ліміт каси не встановило (незалежно від причин невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим, і вся готівка, що знаходиться в касі на кінець робочого дня

, вважається понадлімітною (п. 5.9 Положення № 637). Докладніше про це читайте на с. 11 цього номера.

 

Марина Ковенко, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі