Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Кредитний автомобіль потрапив у ДТП: нюанси обліку для бухгалтера

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2009/№ 41
Друк
Стаття

Кредитний автомобіль потрапив у ДТП: нюанси обліку для бухгалтера

 

ДТП — випадок не із приємних, особливо, якщо учасником її став автомобіль, придбаний підприємством у кредит, за яким підприємству ще платити і платити. Щоб те, що трапилося, не стало для бухгалтера підприємства несподіванкою, розглянемо всі облікові особливості, пов’язані з придбанням авто у кредит, оформленням для нього страховки, його відновленням після ДТП, а також облік отримання суми відшкодування від страхової компанії.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Авто у кредиті: облікові особливості

Так звані «кредитні автомобілі» сьогодні є дуже поширеним явищем. Придбаваючи транспортний засіб у кредит, підприємство, як правило, має справу відразу з кількома договірними відносинами, а саме з договором кредиту, договором купівлі-продажу, договором застави (забезпеченням позики, як правило, є кредитний автомобіль), договором страхування (оскільки автомобіль є предметом застави, банки вимагають страхувати таке майно, адже ризик пошкодження автомобіля при його експлуатації досить великий). Тому не зайвим буде нагадати читачам облікові особливості такої «комплексної» купівлі.

 

Сплачуємо за кредитом

Ні отримання, ні повернення основної суми («тіла») фінансового кредиту не спричинює будь-яких змін у податковому обліку підприємства-позичальника: кошти, залучені у зв’язку з отриманням фінансового кредиту, не включаються до складу валового доходу (

п.п. 7.9.1 Закону про податок на прибуток), а їх повернення не спричинює збільшення валових витрат платника податку (п.п. 7.9.2 Закону про податок на прибуток).

У підприємства —

платника єдиного податку суми, отримані на розрахунковий рахунок у вигляді кредиту (у тому числі і на придбання основних фондів), наданого банком, не є виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг) і не включаються до бази обкладення єдиним податком. Такої ж думки дотримуються і податківці (див. лист ДПАУ від 24.05.2006 р. № 5798/415-0416, а також «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», 2008, № 50, с. 13).

Проценти за кредитом

у повному розмірі включаються до складу валових витрат*. Підставою тому є п.п. 5.5.1 Закону про податок на прибуток, в якому чітко зазначено, що до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов’язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв’язку з веденням господарської діяльності платника податку.

* Див. лист ДПАУ від 19.12.2006 р. № 23881/7/15-0317 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 103.

Отже, за кредитним автомобілем, придбаним для господарських цілей, проблем із валововитратністю процентів бути не повинно (див.

лист ДПАУ від 14.06.2007 р. № 230/4/15-210 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 58).

Щодо

дати збільшення валових витрат на суму процентів, то спеціальних норм Закон про податок на прибуток не містить. У зв’язку з цим підприємство має керуватися правилом першої події (п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток) та збільшувати валові витрати на дату нарахування або сплати процентів залежно від того, яка з подій відбулася раніше. Сплачені проценти відображаються в рядку 04.13 декларації з податку на прибуток.

 

Обліковуємо автомобіль

Сума коштів, витрачених на придбання кредитного автомобіля, збільшує балансову вартість основних фондів групи 2 (

п.п. 8.2.2 Закону про податок на прибуток). Відбувається це на початок кварталу, наступного за кварталом оприбуткування автомобіля, і не залежить від уведення його в експлуатацію (п.п. 8.3.5 Закону про податок на прибуток). Причому балансову вартість основних фондів групи 2 при придбанні авто збільшать і витрати на реєстрацію транспортного засобу в ДАІ, і витрати на доставку — тобто витрати безпосередньо пов’язані з його придбанням.

Винятком є витрати на оформлення правочину з передачі кредитного автомобіля в заставу банку: послуги нотаріуса, оформлення довідки про арешт транспортного засобу в ДАІ тощо. Такі витрати потрапляють відразу до валових витрат на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Також до валових витрат відноситься податок з власників транспортних засобів, що сплачується при реєстрації автомобіля в ДАІ, а також пенсійний збір, якщо підприємство купує та реєструє легковий автомобіль** (

п.п. 5.2.5 Закону про податок на прибуток).

** Виняток передбачено в п.п. 5.5.2 Закону про податок.

Щодо ПДВ, сплаченого при придбанні кредитного авто, то його суми включаються до податкового кредиту згідно з

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ. Винятком є ПДВ, сплачений (нарахований) при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів). Його суми не відносяться до складу податкового кредиту (п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ), а також їх не може бути віднесено до валових витрат. Докладніше про це див. на с. 31 цього номера.

Облік придбання авто в кредит розглянемо на прикладі.

Приклад 1

. Підприємство «Авеніка» у лютому 2008 року для здійснення госпдіяльності отримало в банку довгостроковий кредит (3 роки) на придбання автобуса малого класу «I-VАN» вартістю 180000 грн. (у тому числі ПДВ — 30000 грн.). Витрати на реєстрацію кредитного авто в ДАІ склали 1900 грн. Витрати на передачу автобуса в заставу банку — 800 грн. Щомісячний платіж за кредитом: погашення основної суми кредиту — 5000 грн.; проценти — 2000 грн.

 

Облік купівлі автобуса в кредит

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

Облік купівлі автобуса в кредит

1

Отримано на поточний рахунок підприємства кредит банку

311

501 601

120000 60000

2

Перераховано передоплату постачальнику за автобус

371

311

180000

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, сплачену у складі передоплати

641

644

30000

4

Отримано об’єкт основних засобів — автобус

152

631

150000

—*

* У податковому обліку балансова вартість групи 2 збільшується на вартість автобус (без ПДВ) з початку кварталу, наступного за кварталом, в якому його було оприбутковано.

5

Списано раніше відображену суму податкового кредиту

644

631

30000

6

Здійснено залік заборгованості

631

371

180000

7

Оплачено витрати на реєстрацію автобуса в ДАІ

377

311

1900

—**

152

377

1900

** Збільшують балансову вартість групи 2.

8

Оплачено витрати на передачу автобуса в заставу банку (нотаріус, довідка в ДАІ)

377

311

800

800

91, 92, 93, 94

377

800

9

Автобус уведено в експлуатацію

105

152

151900

Облік платежів за кредитом

10

Нараховано проценти за користування кредитом

951

684

2000

2000

11

Сплачено проценти за користування кредитом

684

311

2000

12

Погашено частину основної суми кредиту

601

311

5000

13

Відображено фінансовий результат

792

951

2000

791

91, 92, 93, 94

800

 

Оплачуємо страховку

Автомобіль, куплений у кредит, обов’язково має бути застраховано на весь строк надання кредиту. Автомобіль виступає заставою за кредитом і страхувати його доведеться щорічно — поліс КАСКО оформляється щорічно до повної виплати кредиту.

Куплений у кредит автомобіль, хоча і перебуває в заставі, водночас продовжує залишатися майном підприємства, а це, у свою чергу, дає право підприємству згідно з

п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток вартість страховки включити до валових витрат як витрати, пов’язані зі страхуванням майна.

Однак відповідно до

абзацу третього п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток віднесення до складу валових витрат платника податку витрат на страхування (крім витрат з медичного, пенсійного страхування та за обов’язковими видами страхування) здійснюється в розмірі, що не перевищує 5 % валових витрат за звітний податковий період наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств — за звітний податковий рік. З таким порядком відображення страховки предмета застави згодні і податківці (див. лист ДПАУ від 23.07.2008 р. № 14730/7/15-0517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 62).

Страховики працюють за передоплатою. Згідно зі

ст. 18 Закону про страхування договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором. Тому датою збільшення валових витрат при укладенні договорів безпосередньо зі страховою компанією завжди буде дата сплати страхових платежів.

Сума страховки, що

не перевищує розрахункової (5 %) величини, відображається в рядку 04.12.2 таблиці 5 додатка К1/1 та переноситься в рядок 04.12 декларації (як сума рядків 04.12.1 і 04.12.2 таблиці 5 додатка К1/1). Суму перевищення розрахункової (5 %) величини до валових витрат платник податку віднести не зможе.

Приклад 2.

Підприємство «Авеніка» у січні 2009 року продовжило зі страховою компанією договір страхування КАСКО, застрахувавши на поточний рік автобус, куплений у кредит (предмет застави). Страховий платіж за договором склав 13200 грн., і сума його повністю вписалася до 5 % ліміту, відведеного для добровільного страхування.

 

Облік платежу за страхування кредитного транспортного засобу

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Перераховано страховий платіж страховій компанії

371

311

13200

13200

2

Отримано страховий поліс

39

655

13200

3

Здійснено залік заборгованості

655

371

13200

4

Списано витрати на страхування (щомісячно 1/12)

93 (949)

39

1100

5

Відображено фінансовий результат

791

93 (949)

1100

 

Чекаємо (отримуємо) страхове відшкодування, ремонтуємо автомобіль

Для підприємства, кредитний транспортний засіб якого потрапив у ДТП, результатом в обліку буде дві операції:

— ремонт автомобіля, що потрапив у ДТП (переважно він здійснюється за допомогою спеціалізованого підприємства, організації, що займається відновленням та ремонтом транспортних засобів);

— отримання відшкодування від страхової компанії, в якій застраховано кредитний автомобіль. Розглянемо обидві ці операції.

 

Облікові особливості ремонту

У

податковому обліку витрати на ремонт транспортного засобу, що потрапив у ДТП, підприємство відображає відповідно до п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, тобто їх суму в межах 10 % ремонтного ліміту має право віднести до валових витрат, а суму перевищення — на збільшення балансової вартості основних фондів групи 2 (якщо в поточному році ремонтні роботи основних фондів підприємство не проводило), або розподілити між балансовою вартістю всіх груп основних фондів та об’єктами групи 1, що відремонтовано протягом року.

Витрати на ремонт, що потрапили до 10 % ліміту, збільшують валові витрати за правилом першої події: за оплатою ремонтній організації ремонтних робіт або їх оприбуткуванням. Якщо ж відносини з авторемонтною організацією підпадають під випадки, перелічені в

п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток, то валові витрати відображаються лише за фактом отримання таких ремонтних робіт (за датою підписання акта виконаних робіт).

Збільшення балансової вартості на суму понадлімітного ремонту слід проводити на початок кварталу, наступного за кварталом завершення ремонту (а саме

підписання акта приймання/передачі ремонтних робіт).

Суми ПДВ, що входять до вартості послуг з ремонту, платник податку має право віднести до податкового кредиту (

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

У

бухгалтерському обліку витрати на ремонт кредитного автомобіля, спрямовані на відновлення його минулих характеристик після ДТП, визнаються витратами періоду (п. 15 П(С)БО 7).

Щодо ремонтних витрат підприємства-

єдиноподатника, то на його податковий облік такі витрати не вплинуть. Суми, витрачені на ремонт, буде враховано підприємством-єдиноподатником тільки в бухгалтерському обліку у складі витрат періоду.

 

Отримуємо страхове відшкодування

Страхова компанія, оцінивши шкоду, виплачує страхове відшкодування з метою покриття витрат на ремонт кредитного транспортного засобу, що потрапив у ДТП.

У

податковому обліку за загальним правилом, установленим абзацом другим п.п. 5.4.6 Закону про податок на прибуток, якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, то:

— застраховані збитки, понесені таким платником податку, уключаються до його валових витрат у податковому періоді їх понесення;

— суми страхового відшкодування таких збитків уключаються до валових доходів такого платника податку в податковому періоді їх отримання.

Водночас при страхуванні

основних фондів (нагадаємо, що автомобіль куплений у кредит для госппотреб, у податковому обліку відноситься до основних фондів групи 2) правила п.п. 5.4.6 не працюватимуть, і підприємству слід керуватися спеціальними нормами, що стосуються основних фондів — пп. 8.4.8 і 8.4.9 Закону про податок на прибуток. На це вказують і податківці (див. лист ДПАУ від 13.07.2006 р. № 7707/6/15-0316 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 89, а також консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 35, с. 30; № 20, с. 25).

Згідно з

п.п. 8.4.8 Закону про податок на прибуток у разі ліквідації ОФ за рішенням платника податку або якщо з незалежних від платника податку обставин ОФ (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких ОФ унаслідок загрози чи неминучості їх заміни, зруйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, не змінює балансову вартість ОФ груп 2, 3 і 4. А отже, якщо автомобіль потрапив в аварію, то платник податку в податковому обліку не змінює балансову вартість групи 2, тобто продовжує амортизувати витрати на його придбання в податковому обліку, у тому числі податкова амортизація щодо такого автомобіля нараховується і за час його ремонту.

Підприємство

в періоді отримання від страхової організації (юридичної або фізичної особи, винних у заподіяній шкоді) компенсації збитків, пов’язаних з пошкодженням автомобіля в результаті ДТП, зменшує на цю суму балансову вартості основних фондів групи 2 (п.п. 8.4.9 Закону про податок на прибуток).

Отже,

у періоді пошкодження автомобіля балансова вартість групи 2 основних фондів не змінюється. Ремонт відображається в загальному порядку, передбаченому п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток. А при отриманні від страхової організації компенсації збитків, пов’язаних з пошкодженням автомобіля в результаті ДТП, підприємство в податковому періоді, на який припадає отримання такої компенсація, зменшує на цю суму балансову вартість групи 2 основних фондів.

Слід зауважити: досить часто договірні відносини з питань порядку відшкодування при настанні страхового випадку між страхувальником та страховиком побудовано так, що

підприємство, яке застрахувало автомобіль, грошових коштів, тобто суму страхового відшкодування, на свій розрахунковий рахунок не отримує, а таку суму страхова компанія перераховує безпосередньо авторемонтній організації. Водночас власне ремонтний договір при цьому укладається між підприємством та авторемонтною організацією, у зв’язку з чим акт приймання/передачі ремонтних робіт відповідно виписується ремонтною організацією на ім’я підприємства. Також на ім’я підприємства авторемонтна організація виписує і податкову накладну, що дає право на податковий кредит.

Відмінність цієї ситуації полягає в

порядку проведення розрахунків, які здійснюються без участі самого підприємства-страхувальника. Однак безпосередньо порядок податкового обліку як ремонту, так і отримання страхового відшкодування, не змінюється: у періоді пошкодження автомобіля балансова вартість групи 2 основних фондів не змінюється, ремонт відображається в загальному порядку, передбаченому п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, а норми п.п. 8.4.9 Закону про податок на прибуток виконуватимуться в періоді, коли страхова компанія перерахує грошові кошти авторемонтній організації. Саме в цей момент для підприємства-страхувальника суму страхового відшкодування можна вважати отриманою, а отже, саме в такому періоді її слід віднести на зменшення балансової вартості основних фондів групи 2. Однак для цього потрібно, щоб підприємство-страхувальник було своєчасно повідомлено про перерахування суми страхового відшкодування страховою компанією або проінформовано про отримання такої суми авторемонтною організацією.

У платника єдиного податку

щодо отримання страхового відшкодування ситуація складається така. Згідно зі ст. 1 Указу № 727 для суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, об’єктом обкладення цим податком є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

При цьому

виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана підприємством на розрахунковий рахунок або до каси за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Суми страхового відшкодування, отримані платником єдиного податку на розрахунковий рахунок від страхової компанії,

не підпадають під визначення виручки, що є об’єктом оподаткування для платників єдиного податку. Такої ж думки дотримується і Держкомпідприємництва в листі від 24.03.2003 р. № 3-221/1020.

Однак

фахівці ДПАУ вважають, що єдиним податком слід обкладати абсолютно всі кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок або до каси підприємств, у тому числі і суми страхового відшкодування, що надійшли від страхової компанії (див. лист ДПАУ від 24.05.2006 р. № 5799/6/15-0416, а також журнал «Вісник податкової служби України», 2008, № 35).

Хвилюватися про обкладення єдиним податком сум страхового відшкодування єдиноподатнику не доведеться в ситуації, коли відшкодування страхова компанія перераховує безпосередньо підприємству, що здійснює ремонт автомобіля, тобто сума страхового відшкодування оминає розрахунковий рахунок єдиноподатника.

Щодо ПДВ, то згідно з

п.п. 3.2.3 Закону про ПДВ операції з надання послуг зі страхування (співстрахування або перестрахування) особами, які мають ліцензію на провадження страхової діяльності згідно із законом, не є об’єктом обкладення ПДВ. Тому сума страхового відшкодування не обкладається ПДВ і суму ПДВ не містить. Про це зазначалося й у листі ДПАУ від 03.08.2006 р. № 14695/7/16-1517-26. Однак водночас розрахунок самої суми страхової виплати передбачає розмір компенсації послуг з відновлення (ремонту) пошкодженого майна з урахуванням ПДВ.

У

бухгалтерському обліку як платника податку на прибуток, так і єдиноподатника, отримане страхове відшкодування визнається доходом підприємства відповідно до п. 19 П(С)БО 15.

Для відображення суми страхового відшкодування у складі доходів можна скористатися одним із двох варіантів (який з них вибрати, підприємство вирішує самостійно):

1) сума страхового відшкодування відображається у складі

надзвичайних доходів із застосуванням субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій». Цей варіант є базовим, і його застосування буквально випливає з Інструкції № 291. Заснований він на тому, що пошкодження майна розглядається як надзвичайна подія. А відповідно до п. 4 П(С)БО 3 надзвичайними вважаються події, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства і не передбачається, що вони повторюватимуться періодично або в кожному подальшому звітному періоді;

2) сума страхового відшкодування відображається у складі доходів від операційної діяльності та обліковується на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Цим варіантом доцільно користуватися, якщо виходити з того, що в контексті стихійних лих та техногенних катастроф пошкодження майна в результаті аварії, потопу або пожежі (із можливістю його подальшого відновлення) не належить до надзвичайних подій. Водночас така подія відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і її можна розглядати як операційну діяльність.

Розглянемо приклади відображення ремонту та отримання страхового відшкодування в обліку підприємства.

Приклад 3.

Підприємство «Авеніка» у січні 2009 року продовжило зі страховою компанією договір страхування КАСКО, застрахувавши на поточний рік автобус, куплений у кредит. У результаті аварії, що сталася в березні 2009 року, цей транспортний засіб було пошкоджено. У тому ж місяці від страхової компанії на рахунок підприємства надійшло страхове відшкодування в сумі 10800 грн. (за винятком суми франшизи, що становить 1 % страхової суми). У квітні 2009 року автобус, що потрапив в аварію, було відремонтовано на станції техобслуговування. Вартість ремонту склала 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.). До моменту відновлення авто мобіля після ДТП інші об’єкти основних фондів не ремонтувалися. Станом на 01.01.2009 р. 10 % «ремонтний» ліміт склав 9000 грн.

 

Ремонт кредитного транспортного засобу після ДТП за рахунок страхового відшкодування, що надійшло на рахунок підприємства

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Після настання страхового випадку нараховано дохід у сумі належного страхового відшкодування (на підставі страхового акта)

375

719 (751)

10800

2

Отримано страхове відшкодування від страхової компанії

311

375

10800

—*

* У періоді отримання страхового відшкодування (у 1 кварталі 2009 року) підприємство зменшує балансову вартість ОФ групи 2 на суму такого відшкодування, тобто на суму 10800 грн.

3

Перераховано передоплату за ремонт автобуса

371

311

12000

9000

4

Відображено податковий кредит у складі передоплати за ремонт автобуса

641

644

2000

5

Відображено витрати на ремонт автобуса (з авторемонтним підприємством підписано акт ремонтних робіт)

949 (993)

631

10000

—*

* Підприємство збільшує балансову вартість ОФ групи 2 на 1000 грн. (на суму, що перевищує 10 % ліміт — 1000 грн.) на початок кварталу, наступного за кварталом завершення ремонту та підписання акта приймання/передачі ремонтних робіт (на початок 3 кварталу 2009 року).

6

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

2000

7

Здійснено залік заборгованості

631

371

12000

8

Відображено фінансовий результат:

 — списано дохід, отриманий у результаті настання страхового випадку

719 (751)

791 (794)

1080

 — списано витрати на ремонт автобуса

791

949 (993)

10000

 

Приклад 4

. Згідно з актом ремонту авторемонтного підприємства витрати на ремонт автомобіля, що потрапив у ДТП, склали 8400 грн. (у тому числі ПДВ — 1400 грн.). Страховою компанією визнано такими, що пов’язані зі страховим випадком, витрати на ремонт у розмірі 7500 грн. (франшиза становить 150 грн. — 2 % страхової суми). Від страхової організації отримано страхове відшкодування в сумі 7350 грн. (7500 грн. - 150 грн.).

У податковому обліку витрати на ремонт не перевищили 10 % ремонтного ліміту. Страхова компанія в тому ж періоді перерахувала суму страхового відшкодування в оплату вартості ремонту безпосередньо авторемонтному підприємству.

 

Ремонт кредитного автомобіля після ДТП за рахунок страхового відшкодування, що надійшло на рахунок СТО

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Після настання страхового випадку нараховано дохід (на підставі страхового акта)

375

719 (751)

7350

2

Відображено витрати на ремонт автомобіля (із СТО підписано акт виконаних ремонтних робіт)

949 (993)

631

7000

7000*

* У податковому обліку суму ремонтних витрат платник податку включає до валових витрат, оскільки 10 % ремонтний ліміт не перевищено.

3

Відображено податковий кредит з ПДВ щодо ремонтних витрат

641

631

1400

4

Страхова компанія перерахувала грошові кошти СТО

631

375

7350

—*

* У періоді отримання СТО страхового відшкодування підприємство зменшує балансову вартість ОФ групи 2 на суму такого відшкодування, тобто на суму 7350 грн.

5

Перераховано грошові кошти на погашення залишку заборгованості перед СТО

631

311

1050

6

Відображено фінансовий результат:

 — списано дохід, отриманий у результаті настання страхового випадку

719 (751)

791 (794)

7350

 — списано витрати на ремонт автомобіля

791

949 (993)

7000

 

Отже, усі основні облікові моменти нами розглянуто. А знаючи їх, бухгалтер підприємства легко впорається з обліком такої неприємності, як ДТП за участі кредитного автомобіля.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі