Теми статей
Обрати теми

Довідник бухгалтера. Довідник № 51 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.09.2009

Редакція ПБО
Лист від 01.10.2009 р. № 51

Шановні читачі!

 

Пропонуємо вам витяг із чергового Довідника № 51 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.09.2009 р. (зміни редакції Довідника № 51 порівняно з редакцією Довідника № 48 станом на 01.01.2009 р. — див. Спецвипуск, 2009, № 3).

Нові

пільги наведено в таблиці.

Виключено

пільги з ПДВ за кодами 14010136, 14010139, 14010178, 14010213, 14010259, 14010354, 14010355.

Змінено

редакцію змісту пільги з ПДВ за кодом 14010135.

Доповнено

перелік документів — законодавчих підстав для застосування пільги з ПДВ за кодами 14010113, 14010115, 14010135.

Продовжено

дію пільги до 1 січня 2015 року:

— з податку на прибуток підприємств — за кодом

11020188;

— з ПДВ — за кодами

14010296, 14010297, 14010298.

 

Редакція

 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної податкової

адміністрації України 1 жовтня 2009 р.

__________ С. Чекашкін

 

Довідник № 51
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків,
зборів, інших обов’язкових платежів
станом на 01.09.2009

(витяг)

 

Уведено нові пільги

Код пільги

Зміст пільги

Документ

№ документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

** Ознака Групування пільг

Ознака цільового призначення

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12020000

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

12020012

Ставка податку з власників визначених цим Законом об’єктів оподаткування, які відповідно до чинного законодавства оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо моторне стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива — застосовується з коефіцієнтом 0,5

Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (із змінами та доповненнями)

1963-XII

11.12.91

 

 

 

 

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку

1075-VI

05.03.2009

01.07.2009

01.01.2016

B

Зміни до редакції закону

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

13050000

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

13050072

Звільняються від сплати земельного податку підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, — за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за умови спрямування відповідних сум земельного податку на розвиток фізичної культури і спорту за напрямами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про плату за землю» (із змінами і доповненнями), п. 4 ст. 12

2535-XII

03.07.92

 

 

B

 

Закон України «Про внесення зміни до ст. 12 Закону України «Про плату за землю»

1104-VI

05.03.2009

01.04.2009

14010000

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

14010366

Тимчасово, до 1 січня 2012 року, звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб’єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 81 цього Закону

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 11.46 ст. 11

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

 

Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

639-VI

31.10.2008

01.01.2009

01.01.2012

14010367

 

Тимчасово, до 1 січня 2011 року, звільняються операції з ввезення на митну територію України основних фондів, матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих виробів (крім підакцизних товарів) промисловими підприємствами, які створюють нові виробництва із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств. Порядок ввезення, перелік таких підприємств та товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості (ЗУ «Про податок на додану вартість», п.п. 5.18.3)

694-VI

18.12.2008

03.02.2009

01.01.2011

B

Цільове призначення

Призупинення дії пільги

 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості»

18-рп/09

14.07.2009

з урахування дати затвердження відповідного переліку підприємств та товарів.

14.07.2009

 

 

 

14010368

Сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб’єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері сільського господарства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 81.2 ст. 81

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

 

У редакції Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

639-VI

31.10.2008

01.01.2009

14010369

Сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб’єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері лісового господарства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 81.2 ст. 81

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

 

У редакції Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

639-VI

31.10.2008

01.01.2009

14010370

Сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб’єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері рибальства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 81.2 ст. 81

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

 

У редакції Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

639-VI

31.10.2008

01.01.2009

14010371

Суми податку на додану вартість, сплачені суб’єктом спеціального режиму постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу виробничих факторів, на які такий суб’єкт має право на бюджетне відшкодування при поставці сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 81.4 ст. 81

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

 

У редакції Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

639-VI

31.10.2008

01.01.2009

14010372

Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі. Порядок обліку зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 11.21

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

Цільове призначення

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу

922-VI

04.02.2009

17.03.2009

14010373

Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності — приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу (в тому числі іпотеку) та на яке було звернено стягнення.

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 5.19 ст. 5

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків»

1617-IV

24.07.2009

05.08.2009

14010374

Звільняються від оподаткування операції банків з продажу (передачі) або придбання зобов’язань за депозитами (вкладами).

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 5.20 ст. 5

168/97-ВР

03.04.97

 

 

B

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків»

1617-IV

24.07.2009

05.08.2009

14010375

Не є об’єктом оподаткування операції з вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України або у митному режимі переробки згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України, у тому числі об’єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту.

Закон України «Про податок на додану вартість», п.п. 3.2.15 п. 3.2

168/97-ВР

03.04.97

 

 

H

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів»

1451-IV

04.06.2009

01.09.2009

14010376

Не є об’єктом оподаткування операції з поставки товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України.

Закон України «Про податок на додану вартість», п.п. 3.2.16 п. 3.2

168/97-ВР

03.04.97

 

 

A

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів»

1451-IV

04.06.2009

01.09.2009

14010377

 

Не є об’єктом оподаткування операції з повернення об’єкта оперативного лізингу, раніше наданого (вивезеного) лізингодавцем чи іншою особою за його дорученням з території України у митному режимі тимчасового вивезення (ввезення) для вільного обігу згідно з положеннями глави 34 Митного кодексу України.

Закон України «Про податок на додану вартість», п.п. 3.1.2 п. 3.1

168/97-ВР

03.04.97

 

 

H

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів»

1451-IV

04.06.2009

01.09.2009

14010378

 

Не є об’єктом оподаткування операції з поставки товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони згідно з положеннями глав 35 — 37 Митного кодексу України на територію магазину безмитної торгівлі, митного складу та спеціальної митної зони (тільки для спеціальних митних зон, які відповідно до закону мають тотожні умови оподаткування цим податком).

Закон України «Про податок на додану вартість», п.п. 3.1.2 п. 3.1

168/97-ВР

03.04.97

 

 

A

 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів»

1451-IV

04.06.2009

01.09.2009

 

 

 

 

14010379

Не є об’єктом оподаткування операції з ввезення на митну території України транспортних засобів, які відправлялися під митним режимом переробки за межі митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територію України для їх подальшого вільного обігу.

Закон України «Про податок на додану вартість», п.п. 3.1.2 п. 3.1

168/97-ВР

03.04.97

 

 

H

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів»

1451-IV

04.06.2009

01.09.2009

14010380

Звільняються від оподаткування операції з поставки товарів (супутніх послуг) на митну територію України під митним режимом знищення або зруйнування згідно з положеннями глави 40 Митного кодексу України чи під митним режимом відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України.

Закон України «Про податок на додану вартість», п.п. 3.1.2 п. 3.1

168/97-ВР

03.04.97

 

 

Z

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів»

1451-IV

04.06.2009

01.09.2009

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі