Теми статей
Обрати теми

Рядок 15 як один з ключових рядків декларації з податку на прибуток

Редакція ПБО
Стаття

Рядок 15 як один з ключових рядків декларації з податку на прибуток

 

На перший погляд може здатися, що порядок заповнення підсумкових рядків декларації з податку на прибуток, у яких визначається податкове зобов’язання перед бюджетом, дуже простий. Однак у них теж допускаються помилки. Причому порядок їх виправлення не можна назвати прозорим. Про те, як виправити помилки, допущені при заповненні одного з підсумкових рядків декларації, а саме рядка 15 «Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року», ви дізнаєтеся із запропонованої статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Порядок № 143

— Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143.

Порядок № 761

— Примірний порядок проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток, затверджений наказом ДПАУ від 05.12.2008 р. № 761.

 

Принцип заповнення

Насамперед нагадаємо: при заповненні декларації з податку на прибуток (у тому числі рядка 15) підприємство зобов’язане керуватися нормами

Закону про податок на прибуток та Порядку № 143. Виходячи з таблиці відповідності показників рядків декларації положенням Закону про податок на прибуток, наведеної в п. 3.1 розділу 3 Порядку № 143, рядок 15 має заповнюватися на підставі п. 16.4 Закону про податок на прибуток. Нагадаємо: згідно з вимогами згаданого пункту платники податків у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком. У свою чергу, рядок 15 покликаний компенсувати вплив «принципу наростаючого підсумку» на розрахунок чергової порції податку на прибуток.

Заповнити рядок 15 досить просто: до нього переноситься показник рядка

14 «Податкові зобов’язання звітного періоду» декларації за попередній звітний період поточного року, розрахований за принципом наростаючого підсумку (тобто, що включає і суму зобов’язань попередніх періодів звітного року). Завдяки цьому рядку, платник податків сплатить до бюджету податок тільки з того прибутку, який було отримано за останній звітний період. Так, наприклад, якщо за підсумками півріччя 2009 року сума податкових зобов’язань (рядок 14) становить 12000 грн., а за підсумками 3 кварталів 2009 року — 15000 грн., то очевидно, що цю суму отримано наростаючим підсумком і вона включає 12000 грн. Отже, перерахування до бюджету 15000 грн. призведе до подвійної сплати податку. Щоб компенсувати вплив принципу наростаючого підсумку, податкове зобов’язання попереднього періоду поточного року (12000 грн.) необхідно помістити в рядок 15. Завдяки цьому на додаток до суми податку, нарахованої та сплаченої за півріччя 2009 року, підприємство за підсумками 3 кварталів 2009 року перерахує до бюджету тільки 3000 грн. (15000 - 12000). Зрозуміло, що в такому разі підсумкові рядки декларацій буде заповнено так:

 

Таблиця 1

Заповнення підсумкових рядків декларацій

Рядок декларації

Півріччя 2009 року

3 квартали 2009 року

14 «Податкове зобов’язання звітного періоду»

12000

15000

15 «Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року»

8000*

12000

16 «Сума зайво сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)»

17 «Сума податку до сплати» (14 - 15 - 16)

4000

3000

* Припустимо, що сума нарахованого податку за попередній звітний період (I квартал 2009 року) склала 8000 грн.

 

Ознайомившись з принципом формування показника рядка 15 декларації з податку на прибуток, перейдемо до нюансів його заповнення в тій чи іншій ситуації.

По-перше

, рядок 15 декларації заповнюється тільки в межах одного року. Тому помістити в рядок 15 значення рядка 14 декларації за попередній звітний період можна тільки починаючи зі звітності за півріччя. А в декларації за I квартал звітного періоду завжди ставиться прокреслення.

По-друге

, рядок 15 декларації заповнюється навіть у тому випадку, якщо за підсумками звітного періоду виявиться, що податок взагалі сплачувати не потрібно (у рядку 14 стоїть прокреслення або значення рядка 14 за звітний період менше значення цього ж рядка, але за попередній звітний період). Щодо рядка 17, то в цій ситуації в ньому стоятиме прокреслення.

По-третє

, значення рядка 15 може не завжди збігатися з показником з рядка 14 декларації за попередній звітний період поточного року. Це відбувається у випадку, якщо у звітному періоді підприємство виправляло помилки поточного року через уточнюючий розрахунок. За таких обставинах рядок 15 дорівнюватиме значенню рядка 14 попередньої декларації, зменшеному (збільшеному) на рядок 7 «Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки» уточнюючого розрахунку.

Проілюструємо це на прикладі. У декларації за півріччя 2009 року було допущено помилку — не враховано отриману від покупця передоплату за послуги, у результаті чого валовий дохід занижено на 3000 грн., а сума недоплати склала

750 грн. (3000 х 25 %). Допущену помилку було виявлено та виправлено у вересні 2009 року через уточнюючий розрахунок (до подання уточнюючого розрахунку підприємство перерахувало до бюджету суму недоплати та самоштраф). У цій ситуації при складанні декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2009 року рядок 15 необхідно заповнити з урахуванням здійсненого виправлення (тобто помістити до нього показник рядка 14 декларації за півріччя 2009 року, збільшений на 750 грн.).

На всі перелічені особливості заповнення рядка 15 зверталася увага в

п. 4 додатка 1 до Порядку № 761. Як бачите, вони досить прості. Проте помилки зустрічаються й у цьому рядку декларації з податку на прибуток. Порядок їх виправлення розглянемо в наступному розділі.

 

Якщо в рядку 15 допущено помилку

Зважаючи на те, що різниця показників рядків 14 і 15 декларації відображається в картці особового рахунка платника податків, при заповненні рядка 15 слід бути дуже уважними. Річ у тім, що помилка, допущена в рядку 15, обов’язково спричинить

завищення або заниження податкових зобов’язань. Причому термін «податкове зобов’язання» у цьому випадку має широке значення та розшифровується відповідно до п. 1.2 Закону № 2181 як зобов’язання платника податків сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та у строки, установлені Законом № 2181 та іншими законами, а не як сума податку на прибуток, нарахована у звітному періоді та відображена в рядку 14 декларації з податку на прибуток.

Помилка, пов’язана із завищенням податкових зобов’язань

. Якщо платник податків помилково зазначить у рядку 15 прокреслення або вкаже в ньому меншу суму, то тим самим він завищить свої податкові зобов’язання (значення рядка 17 виявиться завищеним). Причому несплата цієї завищеної суми розглядатиметься як податковий борг із відповідним застосуванням штрафних санкцій.

Проблем удасться уникнути, якщо підприємство виявить помилку до граничного строку подання декларації з податку на прибуток та подасть нову декларацію з виправленими показниками. В іншому разі помилкову (завищену) суму податкових зобов’язань краще сплатити і тільки після цього самостійно виправляти допущену помилку в порядку, передбаченому

п. 17.2 Закону № 2181.

Як відомо,

п. 17.2 Закону № 2181 надає можливість виправити самостійно виявлену помилку одним із двох способів: через уточнюючий розрахунок або через поточну декларацію. Однак у цій ситуації скористатися першим способом та виправитися через уточнюючий розрахунок у платника податків не вийде. Це пов’язане насамперед із тим, що уточнюючий розрахунок не містить відповідних рядків для виправлення помилок, допущених у рядку 15 декларації. Звичайно, на перший погляд може здатися, що подібну помилку можна виправити в рядку 6 уточнюючого розрахунку. Однак маємо попередити наших читачів, що цей рядок заповнюється виключно при виявленні помилок у рядку 13 декларації*. На це, зокрема, указувалося в п. 5 додатка 1 Порядку № 761.

* Нагадаємо, що в ряд.

13 відображається зменшення суми податку на вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, на суму податку, сплаченого з прибутку, отриманого за кордоном, податку, сплаченого з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору, на суму податку, нарахованого платником податків за місцезнаходженням його філії, та суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів та перевищення суми таких внесків понад нараховану суму податку минулих податкових періодів.

У цьому випадку виправити самостійно виявлену помилку можна тільки одним способом —

у поточній декларації. Для цього в рядку 15 поточної декларації відображають показник рядка 14 декларації за попередній звітний період поточного року (тобто заповнюють її у звичайному порядку), а суму переплати, що утворилася, поміщають у рядок 16. Нагадаємо: відповідно до п. 3.1 розділу 3 Порядку № 143 та п. 21.3 Закону № 2181 у рядку 16 відображається сума податкових платежів, що зайво надійшла до бюджету в результаті неправильного нарахування або порушення платником податків установленого порядку сплати податку, яку платник податків має намір спрямувати на зменшення податкових зобов’язань майбутніх періодів. При такому порядку заповнення поточної декларації до бюджету буде сплачено правильну суму грошових коштів.

Наведемо приклад.

Бухгалтер при заповненні декларації з податку на прибуток за півріччя 2009 років правильно визначив значення рядка 14 (5000 грн.), а в рядок 15 помилково поставив прокреслення (замість 1000 грн.). До бюджету сплачено помилкову (завищену) суму податку. Помилку виявлено в жовтні 2009 року.

 

Таблиця 2

Фрагмент декларації з податку на прибуток

Рядок декларації

Фактично заповнено, грн., декларація за

Слід було заповнити, грн., декларація за

Декларація за 3 квартали

1 квартал

півріччя

1 квартал

півріччя

14 «Податкове зобов’язання звітного періоду»

1000

5000

1000

5000

8000

15 «Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року»

1000

5000

16 «Сума зайво сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)»

1000

«Сума податку до сплати» (14 - 15 - 16)

1000

5000

1000

4000

2000

 

Як бачимо, через неправильне заповнення декларації за півріччя підприємство переплатило до бюджету 1000 грн. (5000 грн. - 4000 грн.). Виправити допущену помилку можна в декларації за 3 квартали 2009 року (див. табл. 2). Для цього в рядку 15 необхідно вказати суму податку за попередній податковий період поточного року (5000 грн.), а в рядку

16 — суму переплати, що утворилася (1000 грн.). Крім того, разом з декларацією в ДПІ слід подати заяву про спрямування переплати на погашення зобов’язань з податку на прибуток.

Помилка, пов’язана із заниженням податкових зобов’язань

виникає у випадку, якщо до рядка 15 потрапляє сума, що перевищує показник рядка 14 декларації за попередній звітний період*. Через таку помилки до бюджету може бути перераховано меншу суму коштів. Так, наприклад, за підсумками півріччя сума податкового зобов’язання становить 1000 грн., а за підсумками 3 кварталу в рядку 14 зазначено 1500 грн. Зрозуміло, що в цьому випадку до бюджету необхідно перерахувати 500 грн. (1500 - 1000 грн.). Якщо підприємство допустить помилку і відобразить в рядку 15 не 1000, а 1200 грн., то до бюджету буде сплачено тільки 300 грн. (1500 грн. - 1200 грн.).

* Виняток становлять випадки подання у звітному періоді уточнюючих розрахунків за податкові періоди одного року.

Таку недоплату може бути розцінено податківцями як несплату узгодженої суми податкових зобов’язань у встановлений строк, що загрожує застосуванням штрафних санкцій, передбачених

п.п. 17.1.7 Закону № 2181. Виходячи з положень згаданого підпункту, до такого платника застосовується штраф у таких розмірах:

— при затримці до

30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

— при затримці від

31 до 90 календарних днів включно, — у розмірі 20 %;

— при затримці сплати більше

90 календарних днів, — у розмірі 50 %.

Отже, розмір штрафу залежить від строку затримки: чим раніше підприємство виявить помилку та погасить недоплату, тим меншу суму штрафу йому доведеться сплатити. Тому погасити недоплату слід якнайшвидше.

На цьому наша розмова про один із підсумкових рядків декларації з податку на прибуток — рядок 15 — завершується. Як бачите, помилки, допущені в ньому, можна і потрібно виправляти. А як це зробити, ви вже знаєте.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі