Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розрахунок середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 91
Друк
Стаття

Розрахунок середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах

 

Ще одним видом виплат, що розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, є допомога по вагітності та пологах. Середня заробітна плата в цьому випадку розраховується відповідно до Порядку № 1266. Про особливості порядку обчислення середньої зарплати для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах, у тому числі тієї, що виплачується сумісникам, ітиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

ч. 1 ст. 39 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати, обчисленої згідно з Порядком № 1266, незалежно від страхового стажу.

Розмір допомоги по вагітності та пологах визначається як добуток середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (доходу) та кількості робочих днів (годин) згідно з нормою робочого часу, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Середня заробітна плата для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах розраховується відповідно до

Порядку № 1266.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

У загальному випадку розрахунковим періодом є 6 повних календарних місяців роботи, що передували місяцю, в якому починається відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих годин у зазначений період.

Середньогодинна заробітна плата застосовується в разі, якщо робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах (

п. 15 Порядку № 1266). Кількість робочих годин у розрахунковому періоді визначається виходячи з графіка роботи жінки. Допомога по вагітності та пологах у цьому випадку надається за робочі години згідно з графіком змінності, які припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (див. лист Мінпраці від 16.08.2007 р. № 501/020/153-07 // «Податки та бухгалтерський облік, 2008, № 7).

Середня заробітна плата для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах розраховується так само, як і для визначення суми лікарняних*.

* Докладно про порядок розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних читайте у статті «Розрахунок середньої зарплати для визначення суми лікарняних» на с. 19.

Приклад 1.

Працівниця надала листок непрацездатності по вагітності та пологах, згідно з яким їй має бути надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 09.11.2009 р. по 14.03.2010 р. З 01.06.2009 р. по 25.06.2009 р. працівниця перебувала в щорічній відпустці. Нарахована сума відпускних склала 1541,52 грн. З 07.09.2009 р. по 18.09.2009 р. вона хворіла. Нараховано суму лікарняних у розмірі 922,90 грн.

Розрахунковим періодом є травень — жовтень 2009 року.

Дані для розрахунку середньої заробітної плати наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахунков ого періоду

Кількість відпрацьованих днів

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Нарахована заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески, грн.

Загальна сума заробітної плати, що бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати, грн.

Травень 2009 року

18

1900,00

1900,00

1900,00

Червень 2009 року

2

1731,52

1731,52

190,00

Липень 2009 року

23

1900,00

1900,00

1900,00

Серпень 2009 року

20

1900,00

1900,00

1900,00

Вересень 2009 року

12

1959,26

1036,36

1036,36

Жовтень 2009 року

22

1900,00

1900,00

1900,00

Разом

97

11290,78

10367,88

8826,36

 

Сума відпускних (1541,52 грн.) не бере участі в розрахунку середньоденної заробітної плати, оскільки ця виплата провадиться за невідпрацьований час, протягом якого зберігається середній заробіток (див.

лист Мінпраці від 25.06.2004 р. № 20-338 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 98).

Сума лікарняних (922,90 грн.) також не бере участі в розрахунку середньоденної заробітної плати у зв’язку з тим, що оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога по тимчасовій непрацездатності не включаються до фонду оплати праці (

пп. 3.2, 3.3 Інструкції № 5).

Дні, що припадають на період відпустки та тимчасової непрацездатності, не включаються до розрахунку середньої зарплати.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 8826,36 грн. : 97 дн. = 90,99 грн.

Максимальна сума заробітної плати, з якої сплачуються соціальні внески, у розрахунку на один день жовтня 2009 року становить: 10035 грн. : 22 дн. = 456,14 грн.

Середньоденна заробітна плата (90,99 грн.) не перевищує максимальну заробітну плату в розрахунку на один день (456,14 грн.), тому розмір допомоги по вагітності та пологах розраховуємо виходячи з фактичної середньоденної заробітної плати 90,99 грн.

Кількість робочих днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, — 87.

Визначимо розмір допомоги по вагітності та пологах: 90,99 грн. х 87 дн. = 7916,13 грн.

 

Розрахунок середньої заробітної плати для зовнішніх сумісників

Згідно з

абзацом першим ч. 1 ст. 50 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах надається застрахованим особам за основним місцем роботи та за сумісництвом відповідно до Порядку № 1266.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом є копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, та довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи (

ст. 51 Закону № 2240, абзац перший п. 21 Порядку № 1266). Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, додатково подаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Відповідно до

абзацу третього п. 21 Порядку № 1266 за місцем роботи за сумісництвом середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески , на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

Якщо особа в розрахунковому періоді за сумісництвом не працювала декілька днів, які припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за сумісництвом розраховується шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин) за місцем роботи за сумісництвом (

абзац четвертий п. 21 Порядку № 1266).

Із згаданих положень

Порядку № 1266 можна зробити такі висновки.

1. Розрахунковий період визначається за основним місцем роботи.

2. Середня заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом визначається шляхом ділення заробітної плати, нарахованої за розрахунковий період за місцем роботи за сумісництвом, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді за основним місцем роботи.

3. Якщо в розрахунковому періоді за сумісництвом відпрацьовано менше днів, ніж у розрахунковому періоді за основним місцем роботи, нарахована за розрахунковий період за сумісництвом заробітна плата ділиться на кількість робочих днів за місцем роботи за сумісництвом. Це підтверджує Мінпраці в

листах від 07.08.2008 р. № 447/020/99-08, від 15.08.2007 р. № 500/020/99-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75. Аналогічно розраховується середня заробітна плата, якщо розрахунковий період за сумісництвом менше, ніж розрахунковий період за сумісництвом. При цьому для розрахунку середньої заробітної плати використовуються всі відпрацьовані в розрахунковому періоді дні за сумісництвом.

Такий порядок розрахунку середньої заробітної плати діє й у разі, якщо за основним місцем роботи працівник не відпрацював жодного дня (наприклад, за основним місцем роботи жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, а за сумісництвом працює на умовах неповного робочого часу). Роз’яснення з цього питання наведено в

листах Мінпраці від 15.08.2007 р. № 500/020/99-07, від 23.11.2007 р. № 653/020/99-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 80.

Так, якщо працівник за основним місцем роботи не відпрацював жодного робочого дня в розрахунковому періоді, але в цей час він працював за сумісництвом, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески,

на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом.

За основним місцем роботи середньоденна заробітна плата в такій ситуації визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), установленої на момент настання страхового випадку, на середньомісячну кількість робочих днів, установлену на підприємстві.

При розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом слід пам’ятати, що

сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування (абзац п’ятий п. 21 Порядку № 1266). Для виконання цієї вимоги Порядку № 1266 нарахована в розрахунковому періоді за сумісництвом заробітна плата підсумовується щомісячно з нарахованою в розрахунковому періоді за основним місцем роботи заробітною платою, отримана сума порівнюється з максимальною величиною заробітної плати, з якої сплачуються соціальні внески*.

* Розмір максимальної заробітної плати, з якої сплачуються внески до фондів соціального страхування, дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

Якщо сумарна заробітна плата перевищує зазначену межу, то в місяцях розрахункового періоду, де має місце таке перевищення, до розрахунку середньої зарплати для оплати листка непрацездатності за сумісництвом включається різниця між розміром максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються внески до фондів соціального страхування, та заробітною платою, нарахованою за основним місцем роботи.

Щодо обмеження, установленого

абзацом четвертим п. 14 Порядку № 1266 (середньомісячна заробітна плата не може перевищувати максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються соціальні внески, установлений в останньому місяці розрахункового періоду, у розрахунку на один день), то згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див. лист від 13.12.2007 р. № 686/020-99-06) воно застосовується при розрахунку середньоденної заробітної плати працівника за місцем роботи за сумісництвом тільки в разі, коли за основним місцем роботи в розрахунковому періоді відсутній заробіток, а за місцем роботи за сумісництвом він перевищує максимальний розмір середньоденної заробітної плати в розрахунку на один день.

Приклад 2.

Згідно з листком непрацездатності працівниці має бути надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 02.11.2009 р. по 07.03.2010 р. На підприємстві А працівниця працює за основним місцем роботи, на підприємстві Б — за сумісництвом. І на підприємстві А, і на підприємстві Б встановлено 5-денний робочий тиждень.

Розрахунковим періодом є травень — жовтень 2009 року.

Дані для розрахунку середньоденної заробітної плати для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді за основним місцем роботи

Сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за основним місцем роботи, грн.

Сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, грн.

Сума заробітної плати для обчислення середньоденної заробітної плати для призначення допомоги за сумісництвом, грн.

Травень 2009 року

18

9200,00

1500,00

835,00

Червень 2009 року

20

9200,00

1500,00

835,00

Липень 2009 року

23

9200,00

1500,00

835,00

Серпень 2009 року

20

9200,00

1500,00

835,00

Вересень 2009 року

22

9400,00

1500,00

635,00

Жовтень 2009 року

22

9400,00

1500,00

635,00

Разом

125

55600,00

9000,00

4610,00

 

У зв’язку з тим, що сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом перевищує розмір максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески (10035 грн.), ураховується різниця між максимальною заробітною платою та заробітною платою за основним місцем роботи.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 4610 грн. : 125 дн. = 36,88 грн.

Кількість днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, — 88.

Сума допомоги по вагітності та пологах, яка призначається працівниці за місцем роботи за сумісництвом, складе: 36,88 грн. х 88 дн. = 3245,44 грн.

Приклад 3.

На підприємстві А (за основним місцем роботи) працівниця працює з 9 квітня 2007 року, а на підприємстві Б (за сумісництвом) — з 15 червня 2009 року. Згідно з листком непрацездатності працівниці має бути надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 09.11.2009 р. по 14.03.2010 р. І на підприємстві А, і на підприємстві Б установлено 5-денний робочий тиждень.

Розрахунковий період: травень — жовтень 2009 року.

Дані для розрахунку середньоденної заробітної плати для призначення допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді

Сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за основним місцем роботи, грн.

Сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, грн.

Сума заробітної плати для обчислення середньоденної заробітної плати для призначення допомоги за сумісництвом, грн.

за основним місцем

за місцем роботи за сумісництвом

Травень 2009 року

18

2300,00

Червень 2009 року

20

11

2300,00

247,50

247,50

Липень 2009 року

23

23

2300,00

450,00

450,00

Серпень 2009 року

20

20

2450,00

450,00

450,00

Вересень 2009 року

22

22

2450,00

450,00

450,00

Жовтень 2009 року

22

22

2500,00

450,00

450,00

Разом

125

98

14300,00

2047,50

2047,50

 

 

Згідно з

абзацом четвертим п. 21 Порядку № 1266 у цьому випадку середньоденна заробітна плата для призначення допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом розраховується шляхом ділення нарахованої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість робочих днів за місцем роботи за сумісництвом.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 2047,50 грн. : 98 дн. = 20,89 грн.

Кількість робочих днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, — 87.

Сума допомоги по вагітності та пологах, яка призначається працівниці за сумісництвом, становить: 20,89 грн. х 87 дн. = 1817,43 грн.

 

Розрахунок середньої заробітної плати для внутрішніх сумісників

Якщо розмір допомоги по вагітності та пологах необхідно визначити для працівниці, для якої це підприємство є і основним місцем роботи, і місцем роботи за сумісництвом, розрахунок середньої заробітної плати не провадиться окремо за кожним місцем роботи.

У цьому випадку середня заробітна плата для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах розраховується шляхом ділення

нарахованої в розрахунковому періоді загальної заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість робочих днів у розрахунковому періоді за основним місцем роботи. На те, що такий порядок розрахунку середньої заробітної плати діє для оплати лікарняних внутрішнім сумісникам, указувало Мінпраці в листі від 11.09.2006 р. № 912/020/153-06 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 79.

При розрахунку середньої заробітної плати для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах працівниці слід пам’ятати, що середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну суму заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у розрахунку на один день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу (

абзац четвертий п. 14 Порядку № 1266).

Приклад 4.

Згідно з листком непрацездатності працівниці, для якої це підприємство є і основним місцем роботи, і місцем роботи за сумісництвом, має бути надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 02.11.2009 р. по 07.03.2010 р.

Дані для розрахунку середньої заробітної плати наведемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість відпрацьованих днів за основним місцем роботи

Сума нарахованої заробітної плати за основним місцем роботи, з якої сплачувалися страхові внески, грн.

Сума нарахованої заробітної плати за сумісництвом, з якої сплачувалися страхові внески, грн.

Загальна сума заробітної плати, що бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати, грн.

Травень 2009 року

18

2300

500

2800

Червень 2009 року

20

2300

500

2800

Липень 2009 року

23

2500

550

3050

Серпень 2009 року

20

2500

550

3050

Вересень 2009 року

22

2500

550

3050

Жовтень 2009 року

22

2500

550

3050

Разом

125

14600

3200

17800

 

Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 17800 грн. : 125 дн. = 142,40 грн.

Максимальна сума заробітної плати, з якої сплачуються соціальні внески, у розрахунку на один день жовтня 2009 року становить: 10035 грн. :  22 дн. = 456,14 грн.

Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму заробітної плати в розрахунку на один день (456,14 грн.), тому розмір допомоги по вагітності та пологах визначається виходячи з фактичної величини середньоденної заробітної плати (142,40 грн.).

Кількість робочих днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, — 88.

Визначимо суму допомоги по вагітності та пологах: 142,40 грн. х 88 дн. = 12531,20 грн.

На завершення нагадаємо, що допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з першого дня за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і не обкладається податком з доходів та внесками до соціальних фондів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі